SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Tekstong Deskriptibo
Prepared by: Marlon C. Orienza
“kahit hindi ka pintor ay makabubuo ka ng
isang larawan gamit ang mga salitang titimo sa
damdamin at isipan”
Layunin:
• Natutukoy ang paksang tinalakay sa ibat ibang
teksong binasa
• Natutukoy ang kahulugan at katangian ng
mahahalagang salitang ginamit ng ibat ibang uri
ng tekstong binasa
• Nababahagi ang katangian at kalikasan ng iba’t
ibang uri ng teksto
• Nakasusulat ng ilang halimabawa ng iba’t ibang
uri ng teksto
• Nagagamit ang cohesive device sa pagsulat ng
sariling halimbawang teksto
• Nakukuha ng angkop na datus upang mapaunlad
ang sariling tekstong isinulat
• Naiuugnay ang kaisipang nakapaloob sa binasang
teksto sa sarili, pamilya,kominidad, bansa, at
daigdig
• Naipaliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa
tekstong binasa
Tekstong deskriptibo
•Ay maihahalintulad sa isang larawang
ipininta o iguhit kung saan kapag nakita ito
ng iba ay parang nakita na rin nila ang
orihinal na pinagmulan ng larawan.
Subalit, sa halip na pintura o pangkulay,
mga salita ang ginagamit ng manunulat
upang mabuo sa isipan ng mambabasa ang
paglalarawan sa tekstong deskriptibo.
Tekstong deskriptibo
•Mga panguri at pang-abay ang
karaniwang ginagamit ng
manunulat upang mailarawan ang
bawat tauhan, tagpuan, mga kilos o
galaw, o anumang bagay na nais
niyang mabigyang-buhay sa
imahinasyon ng mambabasa.
Tekstong deskriptibo
•Mula sa epektibong paglalarawan
ay halos makikita, maaamoy,
maririnig, malalasahan, o
mahahawakan na ng mambabasa
ang mga bagay na inilalarawan
kahit pa sa isipan lamang niya
nabubuo ang mga imaheng ito.
Tekstong deskriptibo
•Bagama’t mga pang-uri at pang abay ang
karaniwang ginagamit na mga salita sa
pagbuo ng tekstong deskriptibo, madalas
ding ginagamit ang iba pang paraan ng
paglalarawan tulad ng paggamit ng mga
pang-ngalan at pandiwang ginagawa ng
mga ito gayundin ng mga tayutay tulad ng
pagtutulad, pagwawangis, pagsasatao at iba
Dapat tandaan!!!
•Isang bagay na dapat tandaan sa pagbuo ng
tektong deskriptibo ay ang relasyon nito sa
iba pang uri ng teksto. Ang pag lalarawan
kasing ginagawa sa tekstong dekriptibo ay
laging kabahagi ng iba pang uri ng teksto
partikular ang tekstong naratibo kung saan
kinakailangana ilarawan ang mga tauhan,
tagpuan, ang damdamin, ang tono ng
pagsasalaysay, at iba pa.
•Nagagamit din ito sa paglalarawan sa panig
na pinaniniwalaan at ipinaglalaban para sa
tekstong argumentatibo, gayundin sa mas
epektibong pangungumbinsi para sa
tekstong persuweysib, o paglalahad kung
paano mas magagawa o mabubuo nang
maayos ang isang bagay para sa tekstong
prosidyural. Bibihirang magamit ang
tekstong deskriptibo nang hindi kabahagi
ng iba pang uri ng teksto.
2 uri ng paglalarawan
subhetibo
•Ang paglalarawan kung ang manunulat ay
maglalarawan ng napakalinaw at halos
madama na ng mambabasa subalit ang
paglalarawan ay nakabatay lamang sa
kanyang mayamangimahinasyon at hindo
nakabatay sa katotohonan sa totoong
buhay.
•Ito ay karaniwang nangyayari sa
paglalarawan sa mga tekstong naratibo
tulad ng mga tauhan sa maikling
kwento. Likhang-isip lamang ng
manunulat ang mga tauhan kaya’t ang
lahat ng mga katangiang taglay nila ay
batay lamang sa kanyang imahinasyon.
obhetibo
•Ang paglalarawan kung ito’y may
pinagbabatayang katotohanan.
•Halimbawa: “kung ang lugar na
inilalarawan ng isang manunulat ay isa
sa magagandang lugar sa bansa na
kilala rin ng kanyang mga mambabasa,
gagamit pa rin siya ng sarili niyang mga
salitang maglalarawan sa lugar subalit
hindi siya maaaring maglagay ng mga
detalyeng hindi taglay ng kanyang
paksa
Gamit ng cohesive devices o kohesyong
grammatical sa pagsulat ng tekstong
Deskriptibo
•Upang mas maging mahusay ang
pagkakahabi ng tekstong
deskriptibo bilang bahagi ng iba
pang uri ng teksto o kaya’y maging
mas malinaw ang anumang uri ng
teekstong susulatin, kinakailangan
ang paggamit ng mga cohesive
device o kohesyong gramatikal.
Limang pangunahing cohesive device o
kohesyong gramatikal
Reperensiys (reference)
•Ito ang paggamit ng mga salitang
maaaring tumukoy o maging
reperensiya ng paksang pinag-
uusapan sa pangungusap.
•Maaari itong maging anapora
(kung kailangan bumalik sa teksto
upang malaman kung ano o sino
ang tinutukoy) o kaya’y katapora
(kung nauna ang panghalip at
malalaman lang kung sino o ano
ang tinutukoy kapag ipinagpatuloy
ang pagbabasa sa teksto)
Halimbawa:
Anapora
Aso ang gusto kong alagaan. Ito kasi
ay maaaring maging mabuting
kaibigan.
(Ang ito sa ikalawang pangungusap ay
tumutukoy sa aso na nasa unang pangungusap.
Kailangang balikan ang unang pangungusap
upang malaman ang tinutukoy sa pangungusap.
Halimbawa:
Katapora
Siya ang nagbibigay sa akin ng inspirasyong
bumangon sa umaga at masiglang umuwi sa
gabi. Ang matamis niyang ngiti at mainit na
yakap sa aking pagdating ay sapat para sa
kapaguran hindi lang ang aking katawan
kundi ng aking puso at damdamin. Siya si
Bella, ang bunso kong kapatid na mag-iisang
taon pa lamang
(ang siya sa unang pangungusap
ay tumutukoy kay Bella, ang
bunsong kapatid. Malalaman
lamang kung sino ang tinutukoy
ng siya o niya kapag
ipnagpatuloy ang pagbasa.)
Substitusyon (substitution)
•Paggamit ng ibang salitang ipapalit
sa halip na muling ulitin ang salita.
Halimbawa:
Nawala ko ang aklat mo. Ibibili na
lang kita ng bago.
(Ang salitang aklat sa unang
pangungusap ay napalitan ng
salitang bago sa ikalawang
pangungusap. Ang dalawang
salita’y parehong tumutukoy sa
iisang bagay ang aklat.)
ellipsis
•May binabawas na bahagi ng
pangungusap subalit inaasahang
maiintindihan o magiging malinaw
pa rin sa mambabasa ang
pangungusap dahil makakatulong
ang unang pahayag para matukoy
ang nais ipahiwatig ng
Halimbawa:
Bumili si Gina ng apat na aklat at
si Rina nama’y tatlo.
(nawala ang salitang bumuli gayundin ang
salitang aklat para sa bahagi ni Rina subalit
naiintindihan pa rin ng mambabasa na tulad
ni Gina, siya’y bumuli rin ng tatlong aklat
dahil nakalahad na ito sa unang bahagi.)
Pang-ugnay
•Nagagamit ang mga salitang pang-
ugnay tulad ng at sa pag-uugnay ng
sugnay sa sugnay, parirala sa parirala,
at pangungusap sa pangungusap. Sa
pamamagitan nito ay higit na
nauunawaan ng mambabasa o
tagapakinig ang relasyon sapagitan ng
mga pinag-ugnay.
Halimbawa:
Ang mabuting magulang ay
nagsasakripisyo para sa mga
anak at ang mga anak naman ay
dapat magbalik ng pagmamahal
sa kanilang mga magulang.
Kohesyong leksikal
•Mabibisang salitang ginagamit sa teksto
upang magkaroon ito ng kohesyon.
Maari itong mauri sa dalawa:
reiterasyon at ang kolokasyon
Reiterasyon
•Kung ang ginagawa o sinasabi ay
nauulit nang ilang beses. Maaari itong
mauuri sa tatlo: pag-uulit o repetisyon,
pag-iisa-isa, at pagbibigay-kahulugan
Pag-uulit o repetisyon
Halimbawa:
Maraming bata ang hindi nakapapasok
sa paaralan. Ang mga batang ito ay
nagtratrabaho na sa murang gulang pa
lamang
Pag-iisa-isa
Halimbawa:
Nagtanim sila ng mga gulay sa bakuran.
Ang mga gulay na ito ay tatlong, sitaw,
kalabasa, at ampalaya.
Pagbibigay kahulugan
Halimbawa:
Marami sa mga batang manggagawa ay
nagmula sa mga pamilyang dukha.
Mahirap sila kaya ang pag aaral ay
naiisantabi kapalit ng ilang baryang
naiaakyat nila para sa hapag-kainan.
kolokasyon
•Mga salitang karaniwang nagagamit
nang magkapareha may kaugnayan sa
isa’t isa kaya’t kapag nabanggit ang isa
ay naiisip din ang isa. Maaaring
magkapareha omaaari ding
magkasalungat.
Halimbawa:
Nanay-tatay, guro-mag-aaral,
hilga-timog, doctor-pasyente,
puti-itim, maliit-Malaki,
mayaman-mahirap
Page 30 TB. Naipaliwang ang mga kaisipang
nakapaloob sa tekstong binasa
Page 31 TB. Pagsusulat ng
Journal: “paano nakatutulong
ang paggamit ng angkop na
paglalarawan o deskripsiyon
upang higit na kalugdang
basahin ang isang teksto?”
Ilang tekstong deskriptibong bahagi ng
ibang teksto
Paglalarawan sa tauhan
•Sa paglalarawan ng tauhan, hindi lang
sapat na mailarawan ang itsura at mga
detalye patungkol sa tauhan kundi
kailangang maging makatotohanan din ang
pagkakalarawan ditto. Hindi sapat na
sabihing “ ang aking kaibigan ay maliit,
maikli at unat ang buhok, at mahilig
magsuot ng pantalong maog at putting
kamiseta.”
ang ganitong paglalarawan bagama’t
tama ang mga detalye ay hindi
magmamarka sa isipan at pandama ng
mambabasa. Katunayan, kung sakali’t
isang suspek na pinaghahanap ng mga
pulis ang inilalarawan ay mahihirapan
silang maghahanap siya gamit lang ang
unang paglalarawan. Kulang na kulang
ito sa mga tiyak at magmamarkang
katangian.
Ang mga halimbawang salitang maliit,
matangkad, bata, at iba pa ay
pangkalahatang paglalarawan lamang at
hindi nakapagdadala ng mabisang imahe sa
isipan ng mambabasa. Sa makatuwid
mahalagang maging mabisa ang
paglalarawan sa tauhan. Iyon halos nabubuo
sa isipan ang mambabasa ang anyo, gayak,
amoy, kulay at iba pang katangian ng tauhan
gamit ang pinaka angkop na mga pang-uri
Mahalaga ring pakilusin ang tauhan
para mas magmarka ang mga
katangiang taglay niya tulad
halimbawa ng kung paano siya
ngumiti, maglakad, humalakhak,
magsalita, at iba pa.
Sinasabing ang pinakamahusay na
tauhan ay yaong nabubuhay hindi
lang sa pahina ng akda kundi sa
puso at isipan ng mambabasa kaya
namankahit sila’y produkto lang ng
mayamang imahinasyon ng
manunulat, hindi sila basta
nakalilimutan.
Mga halimbawa ng paglalarawan sa
tauhan mula sa ilang mahuhusay na
akdang pampanitikan:
“see photocopy”

More Related Content

What's hot

Akademikong Sulatin sa Filipino sa Piling Larang
Akademikong Sulatin sa Filipino sa Piling LarangAkademikong Sulatin sa Filipino sa Piling Larang
Akademikong Sulatin sa Filipino sa Piling LarangStemGeneroso
 
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptxlesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptxMarife Culaba
 
Tekstong Persweysiv o Nanghihikayat
Tekstong Persweysiv o NanghihikayatTekstong Persweysiv o Nanghihikayat
Tekstong Persweysiv o Nanghihikayatmaricel panganiban
 
Iba't ibang Teksto sa Pagbasa
Iba't ibang Teksto sa PagbasaIba't ibang Teksto sa Pagbasa
Iba't ibang Teksto sa PagbasaHanna Elise
 
Intensibo at ekstensibong pagbasa
Intensibo at ekstensibong pagbasaIntensibo at ekstensibong pagbasa
Intensibo at ekstensibong pagbasaRochelle Nato
 
Sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang
Sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturangSitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang
Sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturangREGie3
 
Panandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalPanandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalByng Sumague
 
Mga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasaMga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasaRowel Piloton
 
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATFILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATAllan Lloyd Martinez
 

What's hot (20)

Akademikong Sulatin sa Filipino sa Piling Larang
Akademikong Sulatin sa Filipino sa Piling LarangAkademikong Sulatin sa Filipino sa Piling Larang
Akademikong Sulatin sa Filipino sa Piling Larang
 
Teskstong Naratibo
Teskstong NaratiboTeskstong Naratibo
Teskstong Naratibo
 
Tekstong naratibo
Tekstong naratiboTekstong naratibo
Tekstong naratibo
 
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptxlesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
 
Tekstong Persweysiv
Tekstong PersweysivTekstong Persweysiv
Tekstong Persweysiv
 
Pagbasa Week 1.pptx
Pagbasa Week 1.pptxPagbasa Week 1.pptx
Pagbasa Week 1.pptx
 
Mga proseso sa pagsusulat
Mga proseso sa pagsusulatMga proseso sa pagsusulat
Mga proseso sa pagsusulat
 
Antas ng Pagbasa
Antas ng PagbasaAntas ng Pagbasa
Antas ng Pagbasa
 
Tekstong Naratibo.pptx
Tekstong Naratibo.pptxTekstong Naratibo.pptx
Tekstong Naratibo.pptx
 
Tekstong Persweysiv o Nanghihikayat
Tekstong Persweysiv o NanghihikayatTekstong Persweysiv o Nanghihikayat
Tekstong Persweysiv o Nanghihikayat
 
Iba't ibang Teksto sa Pagbasa
Iba't ibang Teksto sa PagbasaIba't ibang Teksto sa Pagbasa
Iba't ibang Teksto sa Pagbasa
 
Gamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa LipunanGamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa Lipunan
 
Akademikong Pagsulat
Akademikong PagsulatAkademikong Pagsulat
Akademikong Pagsulat
 
Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
 
Intensibo at ekstensibong pagbasa
Intensibo at ekstensibong pagbasaIntensibo at ekstensibong pagbasa
Intensibo at ekstensibong pagbasa
 
Sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang
Sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturangSitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang
Sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang
 
tekstong impormatibo
tekstong impormatibotekstong impormatibo
tekstong impormatibo
 
Panandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalPanandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikal
 
Mga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasaMga teorya sa pagbasa
Mga teorya sa pagbasa
 
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATFILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
 

Viewers also liked

Teksto Deskriptibo
Teksto DeskriptiboTeksto Deskriptibo
Teksto Deskriptibomajoydrew
 
Pagsulat ng Di-Piksyon na Balita
Pagsulat ng Di-Piksyon na BalitaPagsulat ng Di-Piksyon na Balita
Pagsulat ng Di-Piksyon na BalitaSCPS
 
Batayang kaalaman sa mapanuring pagbasa
Batayang kaalaman sa mapanuring pagbasaBatayang kaalaman sa mapanuring pagbasa
Batayang kaalaman sa mapanuring pagbasaRochelle Nato
 
Mga uri ng teksto
Mga uri ng tekstoMga uri ng teksto
Mga uri ng tekstoshekainalea
 
Pagsasalaysay o Naratibo
Pagsasalaysay o NaratiboPagsasalaysay o Naratibo
Pagsasalaysay o NaratiboAllan Ortiz
 
Ako ay ako dahil sa aking pamilya
Ako ay ako dahil sa aking pamilyaAko ay ako dahil sa aking pamilya
Ako ay ako dahil sa aking pamilyaKimberly Balontong
 
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abay
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abayKohesyong gramatikal at uri ng pang abay
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abayCharlene Diane Reyes
 
Iba t ibang uri ng pagpapahayag(no effects)
Iba t ibang uri ng pagpapahayag(no effects)Iba t ibang uri ng pagpapahayag(no effects)
Iba t ibang uri ng pagpapahayag(no effects)berdeventecinco
 
Grade 10 AP (Quarter 4: Aralin 1)
Grade 10 AP (Quarter 4: Aralin 1)Grade 10 AP (Quarter 4: Aralin 1)
Grade 10 AP (Quarter 4: Aralin 1)Jean_Aruel
 
Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan--
Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan-- Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan--
Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan-- jovelyn valdez
 
lesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasa
lesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasalesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasa
lesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasaCatherine Garbin
 

Viewers also liked (20)

Teksto Deskriptibo
Teksto DeskriptiboTeksto Deskriptibo
Teksto Deskriptibo
 
Pagsulat ng Di-Piksyon na Balita
Pagsulat ng Di-Piksyon na BalitaPagsulat ng Di-Piksyon na Balita
Pagsulat ng Di-Piksyon na Balita
 
Modyul number 3
Modyul number 3Modyul number 3
Modyul number 3
 
Batayang kaalaman sa mapanuring pagbasa
Batayang kaalaman sa mapanuring pagbasaBatayang kaalaman sa mapanuring pagbasa
Batayang kaalaman sa mapanuring pagbasa
 
Naratibo
NaratiboNaratibo
Naratibo
 
Mga uri ng teksto
Mga uri ng tekstoMga uri ng teksto
Mga uri ng teksto
 
Pagsasalaysay o Naratibo
Pagsasalaysay o NaratiboPagsasalaysay o Naratibo
Pagsasalaysay o Naratibo
 
Ako ay ako dahil sa aking pamilya
Ako ay ako dahil sa aking pamilyaAko ay ako dahil sa aking pamilya
Ako ay ako dahil sa aking pamilya
 
Gamit ng Wika
Gamit ng WikaGamit ng Wika
Gamit ng Wika
 
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11
 
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11
 
Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11Lesson Exemplar sa Filipino 11
Lesson Exemplar sa Filipino 11
 
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abay
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abayKohesyong gramatikal at uri ng pang abay
Kohesyong gramatikal at uri ng pang abay
 
Iba t ibang uri ng pagpapahayag(no effects)
Iba t ibang uri ng pagpapahayag(no effects)Iba t ibang uri ng pagpapahayag(no effects)
Iba t ibang uri ng pagpapahayag(no effects)
 
Anyo ng pagpapahayag
Anyo ng pagpapahayagAnyo ng pagpapahayag
Anyo ng pagpapahayag
 
Grade 10 AP (Quarter 4: Aralin 1)
Grade 10 AP (Quarter 4: Aralin 1)Grade 10 AP (Quarter 4: Aralin 1)
Grade 10 AP (Quarter 4: Aralin 1)
 
Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan--
Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan-- Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan--
Paglalarawan- kompleto detalye, mga uri at pamamaraan--
 
Paglalarawan
PaglalarawanPaglalarawan
Paglalarawan
 
Paglalarawan
PaglalarawanPaglalarawan
Paglalarawan
 
lesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasa
lesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasalesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasa
lesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasa
 

Similar to Tekstong deskriptibo

vdocuments.mx_tekstong-deskriptibo-591ea1db5f7d7 (1).pptx
vdocuments.mx_tekstong-deskriptibo-591ea1db5f7d7 (1).pptxvdocuments.mx_tekstong-deskriptibo-591ea1db5f7d7 (1).pptx
vdocuments.mx_tekstong-deskriptibo-591ea1db5f7d7 (1).pptxREDEMTORSIAPEL
 
Tekstong Deskriptibo
Tekstong DeskriptiboTekstong Deskriptibo
Tekstong DeskriptiboFrayeSan
 
2. TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
2. TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx2. TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
2. TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptxEfrenBGan
 
Pagbasa-at-Pagsulat-PPT-Week-4-DESKRIPTIBO-Copy.pptx
Pagbasa-at-Pagsulat-PPT-Week-4-DESKRIPTIBO-Copy.pptxPagbasa-at-Pagsulat-PPT-Week-4-DESKRIPTIBO-Copy.pptx
Pagbasa-at-Pagsulat-PPT-Week-4-DESKRIPTIBO-Copy.pptxmarissacasarenoalmue
 
Tekstong Deskriptibo halimbawang presentasyon
Tekstong Deskriptibo halimbawang presentasyonTekstong Deskriptibo halimbawang presentasyon
Tekstong Deskriptibo halimbawang presentasyonHannahAngela3
 
Modyul 3 tekstong deskriptibo o naratibo
Modyul 3 tekstong deskriptibo o naratiboModyul 3 tekstong deskriptibo o naratibo
Modyul 3 tekstong deskriptibo o naratiboParungoMichelleLeona
 
Tekstong deskripribo
Tekstong deskripriboTekstong deskripribo
Tekstong deskripriboREGie3
 
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptxKatangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptxJeanMaureenRAtentar
 
4. PAG-IBIG 2.5-ppt.pptx
4. PAG-IBIG 2.5-ppt.pptx4. PAG-IBIG 2.5-ppt.pptx
4. PAG-IBIG 2.5-ppt.pptxAUBREYONGQUE1
 
TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptxTEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptxArmeeAgan
 
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptxSp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptxDannicaGraceBanilad1
 
ppt-tekstong-naratibo.pptxhfgfgfgfgddserreer
ppt-tekstong-naratibo.pptxhfgfgfgfgddserreerppt-tekstong-naratibo.pptxhfgfgfgfgddserreer
ppt-tekstong-naratibo.pptxhfgfgfgfgddserreerMillcenUmali
 
pagbasa-at-pagsusuri-week-5-cohesive-devices.pptx
pagbasa-at-pagsusuri-week-5-cohesive-devices.pptxpagbasa-at-pagsusuri-week-5-cohesive-devices.pptx
pagbasa-at-pagsusuri-week-5-cohesive-devices.pptxALCondezEdquibanEbue
 
lesson6cohesive-devicesfinal grade 11 lesson 4.pptx
lesson6cohesive-devicesfinal grade 11 lesson 4.pptxlesson6cohesive-devicesfinal grade 11 lesson 4.pptx
lesson6cohesive-devicesfinal grade 11 lesson 4.pptxferdinandsanbuenaven
 

Similar to Tekstong deskriptibo (20)

vdocuments.mx_tekstong-deskriptibo-591ea1db5f7d7 (1).pptx
vdocuments.mx_tekstong-deskriptibo-591ea1db5f7d7 (1).pptxvdocuments.mx_tekstong-deskriptibo-591ea1db5f7d7 (1).pptx
vdocuments.mx_tekstong-deskriptibo-591ea1db5f7d7 (1).pptx
 
grade 11 pagbas at pagsulat.pptx
grade 11 pagbas at pagsulat.pptxgrade 11 pagbas at pagsulat.pptx
grade 11 pagbas at pagsulat.pptx
 
Tekstong Deskriptibo
Tekstong DeskriptiboTekstong Deskriptibo
Tekstong Deskriptibo
 
TEKSTONG DESKRIPTIBO.ppt
TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptTEKSTONG DESKRIPTIBO.ppt
TEKSTONG DESKRIPTIBO.ppt
 
2. TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
2. TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx2. TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
2. TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
 
grade 11 pagbabasa lesson 5.pptx
grade 11 pagbabasa lesson 5.pptxgrade 11 pagbabasa lesson 5.pptx
grade 11 pagbabasa lesson 5.pptx
 
Pagbasa-at-Pagsulat-PPT-Week-4-DESKRIPTIBO-Copy.pptx
Pagbasa-at-Pagsulat-PPT-Week-4-DESKRIPTIBO-Copy.pptxPagbasa-at-Pagsulat-PPT-Week-4-DESKRIPTIBO-Copy.pptx
Pagbasa-at-Pagsulat-PPT-Week-4-DESKRIPTIBO-Copy.pptx
 
Tekstong Deskriptibo halimbawang presentasyon
Tekstong Deskriptibo halimbawang presentasyonTekstong Deskriptibo halimbawang presentasyon
Tekstong Deskriptibo halimbawang presentasyon
 
pagbas at pag sulat g11.pptx
pagbas at pag sulat g11.pptxpagbas at pag sulat g11.pptx
pagbas at pag sulat g11.pptx
 
Modyul 3 tekstong deskriptibo o naratibo
Modyul 3 tekstong deskriptibo o naratiboModyul 3 tekstong deskriptibo o naratibo
Modyul 3 tekstong deskriptibo o naratibo
 
Tekstong deskripribo
Tekstong deskripriboTekstong deskripribo
Tekstong deskripribo
 
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptxKatangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
Katangian at Kalikasan ng Iba’t Ibang Uri ng Teksto.pptx
 
4. PAG-IBIG 2.5-ppt.pptx
4. PAG-IBIG 2.5-ppt.pptx4. PAG-IBIG 2.5-ppt.pptx
4. PAG-IBIG 2.5-ppt.pptx
 
TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptxTEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
TEKSTONG DESKRIPTIBO.pptx
 
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptxSp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
Sp. Cont 110 Pagtuturo ng Panitikan sa Elem.pptx
 
ppt-tekstong-naratibo.pptxhfgfgfgfgddserreer
ppt-tekstong-naratibo.pptxhfgfgfgfgddserreerppt-tekstong-naratibo.pptxhfgfgfgfgddserreer
ppt-tekstong-naratibo.pptxhfgfgfgfgddserreer
 
pagbasa-at-pagsusuri-week-5-cohesive-devices.pptx
pagbasa-at-pagsusuri-week-5-cohesive-devices.pptxpagbasa-at-pagsusuri-week-5-cohesive-devices.pptx
pagbasa-at-pagsusuri-week-5-cohesive-devices.pptx
 
lesson6cohesive-devicesfinal grade 11 lesson 4.pptx
lesson6cohesive-devicesfinal grade 11 lesson 4.pptxlesson6cohesive-devicesfinal grade 11 lesson 4.pptx
lesson6cohesive-devicesfinal grade 11 lesson 4.pptx
 
Sanaysay fil 10.pptx
Sanaysay fil 10.pptxSanaysay fil 10.pptx
Sanaysay fil 10.pptx
 
Filipino report
Filipino reportFilipino report
Filipino report
 

Recently uploaded

SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvcharlyn050618
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttJulietDianeBallonBot
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotOlinadLobatonAiMula
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxVinJims
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docxChristineIgnas2
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxJOHNNYGALLA2
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxMaryJaneCabides
 
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxPanahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxChrisAprilMolina1
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxJoyceAgrao
 

Recently uploaded (20)

SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 ppppppppttttttayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
ayos ng pangungusap filipino grade 2 pppppppptttttt
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cotEPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
EPP-5-1st-produkto-at-serbisyo (1).pptx for cot
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
61041256-Ang-Kurikulum-Na-Filipinoo.docx
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
 
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptxFILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
FILIPINO MODULE-1 ARCHITECTURE FIVE.pptx
 
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptxPanahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
Panahon ng kaliwanagan (Age of Enlightenment).pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptxEpekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
Epekto ng mga Ekstrakurikular na gastusin Title-Defense-Group-1 (1).pptx
 

Tekstong deskriptibo

 • 1. Tekstong Deskriptibo Prepared by: Marlon C. Orienza “kahit hindi ka pintor ay makabubuo ka ng isang larawan gamit ang mga salitang titimo sa damdamin at isipan”
 • 2. Layunin: • Natutukoy ang paksang tinalakay sa ibat ibang teksong binasa • Natutukoy ang kahulugan at katangian ng mahahalagang salitang ginamit ng ibat ibang uri ng tekstong binasa • Nababahagi ang katangian at kalikasan ng iba’t ibang uri ng teksto • Nakasusulat ng ilang halimabawa ng iba’t ibang uri ng teksto • Nagagamit ang cohesive device sa pagsulat ng sariling halimbawang teksto • Nakukuha ng angkop na datus upang mapaunlad ang sariling tekstong isinulat • Naiuugnay ang kaisipang nakapaloob sa binasang teksto sa sarili, pamilya,kominidad, bansa, at daigdig • Naipaliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa
 • 3. Tekstong deskriptibo •Ay maihahalintulad sa isang larawang ipininta o iguhit kung saan kapag nakita ito ng iba ay parang nakita na rin nila ang orihinal na pinagmulan ng larawan. Subalit, sa halip na pintura o pangkulay, mga salita ang ginagamit ng manunulat upang mabuo sa isipan ng mambabasa ang paglalarawan sa tekstong deskriptibo.
 • 4. Tekstong deskriptibo •Mga panguri at pang-abay ang karaniwang ginagamit ng manunulat upang mailarawan ang bawat tauhan, tagpuan, mga kilos o galaw, o anumang bagay na nais niyang mabigyang-buhay sa imahinasyon ng mambabasa.
 • 5. Tekstong deskriptibo •Mula sa epektibong paglalarawan ay halos makikita, maaamoy, maririnig, malalasahan, o mahahawakan na ng mambabasa ang mga bagay na inilalarawan kahit pa sa isipan lamang niya nabubuo ang mga imaheng ito.
 • 6. Tekstong deskriptibo •Bagama’t mga pang-uri at pang abay ang karaniwang ginagamit na mga salita sa pagbuo ng tekstong deskriptibo, madalas ding ginagamit ang iba pang paraan ng paglalarawan tulad ng paggamit ng mga pang-ngalan at pandiwang ginagawa ng mga ito gayundin ng mga tayutay tulad ng pagtutulad, pagwawangis, pagsasatao at iba
 • 8. •Isang bagay na dapat tandaan sa pagbuo ng tektong deskriptibo ay ang relasyon nito sa iba pang uri ng teksto. Ang pag lalarawan kasing ginagawa sa tekstong dekriptibo ay laging kabahagi ng iba pang uri ng teksto partikular ang tekstong naratibo kung saan kinakailangana ilarawan ang mga tauhan, tagpuan, ang damdamin, ang tono ng pagsasalaysay, at iba pa.
 • 9. •Nagagamit din ito sa paglalarawan sa panig na pinaniniwalaan at ipinaglalaban para sa tekstong argumentatibo, gayundin sa mas epektibong pangungumbinsi para sa tekstong persuweysib, o paglalahad kung paano mas magagawa o mabubuo nang maayos ang isang bagay para sa tekstong prosidyural. Bibihirang magamit ang tekstong deskriptibo nang hindi kabahagi ng iba pang uri ng teksto.
 • 10. 2 uri ng paglalarawan
 • 11. subhetibo •Ang paglalarawan kung ang manunulat ay maglalarawan ng napakalinaw at halos madama na ng mambabasa subalit ang paglalarawan ay nakabatay lamang sa kanyang mayamangimahinasyon at hindo nakabatay sa katotohonan sa totoong buhay.
 • 12. •Ito ay karaniwang nangyayari sa paglalarawan sa mga tekstong naratibo tulad ng mga tauhan sa maikling kwento. Likhang-isip lamang ng manunulat ang mga tauhan kaya’t ang lahat ng mga katangiang taglay nila ay batay lamang sa kanyang imahinasyon.
 • 13. obhetibo •Ang paglalarawan kung ito’y may pinagbabatayang katotohanan.
 • 14. •Halimbawa: “kung ang lugar na inilalarawan ng isang manunulat ay isa sa magagandang lugar sa bansa na kilala rin ng kanyang mga mambabasa, gagamit pa rin siya ng sarili niyang mga salitang maglalarawan sa lugar subalit hindi siya maaaring maglagay ng mga detalyeng hindi taglay ng kanyang paksa
 • 15. Gamit ng cohesive devices o kohesyong grammatical sa pagsulat ng tekstong Deskriptibo
 • 16. •Upang mas maging mahusay ang pagkakahabi ng tekstong deskriptibo bilang bahagi ng iba pang uri ng teksto o kaya’y maging mas malinaw ang anumang uri ng teekstong susulatin, kinakailangan ang paggamit ng mga cohesive device o kohesyong gramatikal.
 • 17. Limang pangunahing cohesive device o kohesyong gramatikal
 • 18. Reperensiys (reference) •Ito ang paggamit ng mga salitang maaaring tumukoy o maging reperensiya ng paksang pinag- uusapan sa pangungusap.
 • 19. •Maaari itong maging anapora (kung kailangan bumalik sa teksto upang malaman kung ano o sino ang tinutukoy) o kaya’y katapora (kung nauna ang panghalip at malalaman lang kung sino o ano ang tinutukoy kapag ipinagpatuloy ang pagbabasa sa teksto)
 • 20. Halimbawa: Anapora Aso ang gusto kong alagaan. Ito kasi ay maaaring maging mabuting kaibigan. (Ang ito sa ikalawang pangungusap ay tumutukoy sa aso na nasa unang pangungusap. Kailangang balikan ang unang pangungusap upang malaman ang tinutukoy sa pangungusap.
 • 21. Halimbawa: Katapora Siya ang nagbibigay sa akin ng inspirasyong bumangon sa umaga at masiglang umuwi sa gabi. Ang matamis niyang ngiti at mainit na yakap sa aking pagdating ay sapat para sa kapaguran hindi lang ang aking katawan kundi ng aking puso at damdamin. Siya si Bella, ang bunso kong kapatid na mag-iisang taon pa lamang
 • 22. (ang siya sa unang pangungusap ay tumutukoy kay Bella, ang bunsong kapatid. Malalaman lamang kung sino ang tinutukoy ng siya o niya kapag ipnagpatuloy ang pagbasa.)
 • 23. Substitusyon (substitution) •Paggamit ng ibang salitang ipapalit sa halip na muling ulitin ang salita. Halimbawa: Nawala ko ang aklat mo. Ibibili na lang kita ng bago.
 • 24. (Ang salitang aklat sa unang pangungusap ay napalitan ng salitang bago sa ikalawang pangungusap. Ang dalawang salita’y parehong tumutukoy sa iisang bagay ang aklat.)
 • 25. ellipsis •May binabawas na bahagi ng pangungusap subalit inaasahang maiintindihan o magiging malinaw pa rin sa mambabasa ang pangungusap dahil makakatulong ang unang pahayag para matukoy ang nais ipahiwatig ng
 • 26. Halimbawa: Bumili si Gina ng apat na aklat at si Rina nama’y tatlo. (nawala ang salitang bumuli gayundin ang salitang aklat para sa bahagi ni Rina subalit naiintindihan pa rin ng mambabasa na tulad ni Gina, siya’y bumuli rin ng tatlong aklat dahil nakalahad na ito sa unang bahagi.)
 • 27. Pang-ugnay •Nagagamit ang mga salitang pang- ugnay tulad ng at sa pag-uugnay ng sugnay sa sugnay, parirala sa parirala, at pangungusap sa pangungusap. Sa pamamagitan nito ay higit na nauunawaan ng mambabasa o tagapakinig ang relasyon sapagitan ng mga pinag-ugnay.
 • 28. Halimbawa: Ang mabuting magulang ay nagsasakripisyo para sa mga anak at ang mga anak naman ay dapat magbalik ng pagmamahal sa kanilang mga magulang.
 • 29. Kohesyong leksikal •Mabibisang salitang ginagamit sa teksto upang magkaroon ito ng kohesyon. Maari itong mauri sa dalawa: reiterasyon at ang kolokasyon
 • 30. Reiterasyon •Kung ang ginagawa o sinasabi ay nauulit nang ilang beses. Maaari itong mauuri sa tatlo: pag-uulit o repetisyon, pag-iisa-isa, at pagbibigay-kahulugan
 • 31. Pag-uulit o repetisyon Halimbawa: Maraming bata ang hindi nakapapasok sa paaralan. Ang mga batang ito ay nagtratrabaho na sa murang gulang pa lamang
 • 32. Pag-iisa-isa Halimbawa: Nagtanim sila ng mga gulay sa bakuran. Ang mga gulay na ito ay tatlong, sitaw, kalabasa, at ampalaya.
 • 33. Pagbibigay kahulugan Halimbawa: Marami sa mga batang manggagawa ay nagmula sa mga pamilyang dukha. Mahirap sila kaya ang pag aaral ay naiisantabi kapalit ng ilang baryang naiaakyat nila para sa hapag-kainan.
 • 34. kolokasyon •Mga salitang karaniwang nagagamit nang magkapareha may kaugnayan sa isa’t isa kaya’t kapag nabanggit ang isa ay naiisip din ang isa. Maaaring magkapareha omaaari ding magkasalungat.
 • 36. Page 30 TB. Naipaliwang ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa Page 31 TB. Pagsusulat ng Journal: “paano nakatutulong ang paggamit ng angkop na paglalarawan o deskripsiyon upang higit na kalugdang basahin ang isang teksto?”
 • 37. Ilang tekstong deskriptibong bahagi ng ibang teksto
 • 38. Paglalarawan sa tauhan •Sa paglalarawan ng tauhan, hindi lang sapat na mailarawan ang itsura at mga detalye patungkol sa tauhan kundi kailangang maging makatotohanan din ang pagkakalarawan ditto. Hindi sapat na sabihing “ ang aking kaibigan ay maliit, maikli at unat ang buhok, at mahilig magsuot ng pantalong maog at putting kamiseta.”
 • 39. ang ganitong paglalarawan bagama’t tama ang mga detalye ay hindi magmamarka sa isipan at pandama ng mambabasa. Katunayan, kung sakali’t isang suspek na pinaghahanap ng mga pulis ang inilalarawan ay mahihirapan silang maghahanap siya gamit lang ang unang paglalarawan. Kulang na kulang ito sa mga tiyak at magmamarkang katangian.
 • 40. Ang mga halimbawang salitang maliit, matangkad, bata, at iba pa ay pangkalahatang paglalarawan lamang at hindi nakapagdadala ng mabisang imahe sa isipan ng mambabasa. Sa makatuwid mahalagang maging mabisa ang paglalarawan sa tauhan. Iyon halos nabubuo sa isipan ang mambabasa ang anyo, gayak, amoy, kulay at iba pang katangian ng tauhan gamit ang pinaka angkop na mga pang-uri
 • 41. Mahalaga ring pakilusin ang tauhan para mas magmarka ang mga katangiang taglay niya tulad halimbawa ng kung paano siya ngumiti, maglakad, humalakhak, magsalita, at iba pa.
 • 42. Sinasabing ang pinakamahusay na tauhan ay yaong nabubuhay hindi lang sa pahina ng akda kundi sa puso at isipan ng mambabasa kaya namankahit sila’y produkto lang ng mayamang imahinasyon ng manunulat, hindi sila basta nakalilimutan.
 • 43. Mga halimbawa ng paglalarawan sa tauhan mula sa ilang mahuhusay na akdang pampanitikan: “see photocopy”