Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DNN Nieuwsbulletin 201209

147 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DNN Nieuwsbulletin 201209

  1. 1. Een ASVB bedrijfPagina 2 Pagina 3 Pagina 4 lletinVoor de troepen uit Het wordt een hotel! Seriematig renoveren Een uitgave van De Nieuwe Norm, september 2012 Bu Vanuit Waal Onderhoud & Renovatie nam De Nieuwe Norm Lean Bouwen mee. In een proefproject verkortte het bedrijf de doorloop- tijd van 26 weken naar 19 weken, waar het bestek nog uitging van 31 weken. Dat smaakte naar meer. DNN ontwikkelde een 5-dagenConcept voor de interne verbouwing van woningen. Wat eerst nog ruim tien dagen duurde, kan nu in vijf dagen, zo berekende directeur Michel Schipper. 5-dagenConcept breekt alle records En dat lukte: een ver- Samenwerking besparing voor de corporatie, efficiënter werken voor de bouwing van keuken, Het principe van het 5-dagenConcept is eigenlijk verras- ketenpartners, en uiteindelijk fijner en goedkoper wonen badkamer en toilet in send simpel: samenwerking. “Voorheen zorgde iedereen voor de huurders. De cijfers liegen er niet om", zegt slechts vijf dagen. Een voor zijn eigen spullen en richtte zich alleen op zijn taak. Michel Schipper. “Het 5-dagenConcept werkt, juist ook kwestie van Zo moest de loodgieter betalen voor een hoogwerker, of omdat we tegelijkertijd conform de Lean werkmethode DNN IDEE anders en beter met een ketel op zijn nek de trap af, voordat de slopers continu zijn blijven door ontwikkelen. Dat werpt nu zijn plannen, méér konden beginnen. Nu komt er eerst de hoogwerker, en vruchten af. We hebben de bouwtijd met meer dan de samenwerken en vervolgens maakt iedereen daar in een gezamenlijke helft verkort en ik verwacht daarmee op termijn 30 tot voortdurend communiceren. Schipper: “Corporaties planning gebruik van. Niemand hoeft meer op elkaar te 40 procent omzetgroei.” Schipper is trots op zijn kunnen het soms niet geloven, maar ik kan het ze wachten. En heeft een partner even iets minder te doen, 5-dagenConcept. En terecht, zo blijkt uit de reacties uit nu ‘live’ laten zien.” dan helpt hij de anderen. Een win-win-win situatie. Een de markt. LabelWijzer: daar wordt iedereen wijzer van Een energiezuinigere woning, wie wil dat nou niet..? We zijn Kortom, wat is de slimste energiesprong, wat zijn de tenslotte allemaal fan van het milieu. Maar we zijn min- kosten, en vooral: hoe snel heb je dat terugverdiend. stens zulke grote fans van onze portemonnee. Als het over Want huurders (én kopers) willen toch vooral betaalbare energiebesparende maatregelen gaat, is woonlasten- woonlasten. neutraal het toverwoord: investering en rendement De LabelWijzer biedt straks ook inzicht aan de hand van moeten in balans zijn. andere variabelen. Zo worden via het investeringsbedrag de besparing in de energiekosten duidelijk. Of je voert bij- Met de nieuwe LabelWijzer van DNN wordt de energie- voorbeeld de maatregel dubbele beglazing in en ziet ver- status van een woning geanalyseerd. Op basis hiervan volgens wat dat voor jouw woning kost, hoeveel je dat per wordt een onafhankelijk advies gegeven. maand bespaart en welke labelsprong dat oplevert. www.denieuwenorm.nl
  2. 2. 2 Bulletin Seminar voor Een app voor duurzaamheid "Het is duidelijk," zegt In een range van A++ tot G, zitten veel corpora- corporaties en Evert van der Kleij, pro- jectleider bij DNN, "dat tiewoningen rond label D/E. Daar valt dus veel te verbeteren en te besparen. Inmiddels maakt gemeenten duurzaamheid een hot item is. Iedereen hoor je erover. Fossiele brandstof- DNN de LabelWijzer ook geschikt voor andere typen woningen en voor de utiliteitsbouw. "Ja, ik merk aan alles dat wij met DNN voorop Tijdens een seminar voor corporaties en gemeenten ver- fen raken natuurlijk op, en lopen", zegt Evert. "Daar zijn we uiteraard trots zorgt De Nieuwe Norm op donderdag 20 september een op de woningmarkt moe- op, maar we willen ook voorop blíjven lopen! presentatie over duurzaam investeren. De presentatie is ten bijvoorbeeld corpora- Daarom blijven we voortdurend in beweging. Zo in het kader van de Dutch Green Building Week, en vindt ties in 2020 aan een minimale labeling voldoen. werken we nu aan de ontwikkeling van een app, plaats in het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen De vraag komt dus steeds vaker vanuit de waarmee iedereen een energieanalyse van zijn (ICDuBo). De presentatie gaat in op de vernieuwende markt." Voor veel mensen is duurzaamheid ech- eigen woning kan maken. duurzaamheidsaanpak van De Nieuwe Norm. Wie ook ter een ongrijpbaar fenomeen. Bij DNN maken ze voorop wil lopen, moet erbij zijn. Van 13.00 - 18.00 uur het concreet, toepasbaar en voor iedereen be- in het ICDuBo. Voor meer informatie: www.icdubo.nl. grijpelijk. "Daarom hebben we onze eigen Label- Wijzer ontwikkeld", vertelt Van der Kleij. "Een methode waarbij wij woningen analyseren, dan labelen en vervolgens een voorstel doen: hoe- veel labels wil je omhoog, wat is daarvoor nodig, wat kost dat, en niet in de laatste plaats: wat le- vert dat op? Ofwel, in hoeveel jaar verdien je dat terug? Want woonlastenneutraal blijft steeds ons uitgangspunt." Voor de Sterk betrokken onderaannemers troepen uit Mehmet Koçak werkt sinds 2008 bij woningcorporatie Vidomes en is planmatig opzichter van onder andere de Dijkwoningen in de Hovenbuurt. Maurice van der Meer, directeur van ICDuBo, is een autoriteit op gebied van duurzaamheid. Toen hij De Nieuwe Norm op de Provadabeurs leerde kennen, merkte hij meteen dat ze daar enorm ambitieus zijn over de rol van een aanne- mer in het hele bouwproces. "Je ziet dat met name in het meedenken met de op- drachtgever; ze doen zo veel meer dan alleen maar aannemertje spelen. Ze zijn sterk proactief ingesteld, en denken echt van begin tot eind mee met de op- drachtgevers, en vooral in hun belang. Al moeten som- mige opdrachtgevers dat nog wel durven ontdekken..." "We zitten momenteel in een transitieperiode", weet Van Rechts:Mehmet Koçak der Meer. "Ieder bedrijf heeft wel iets met duurzaam- heid en noemt het in zijn visie, maar in de praktijk doen Daar werkte hij nauw samen met De Nieuwe Mehmet dan geen risico´s aan deze lean aan- velen er maar bar weinig mee. Dan bieden ze een zui- Norm bij seriematige renovatie van badkamer, pak? "Er werken in zo´n proces heel veel men- nige warmwaterpomp aan, en dat was het dan. Het is keuken en toilet. Hij heeft goede ervaringen met sen in hoog tempo tegelijk of vlak na elkaar. Een natuurlijk ook allemaal nog vrij nieuw. Maar Michel DNN: "Door het lean concept, merk je dat ze risico dat ik zie is dat een uitvoerder het wel eens Schipper van DNN heeft echt een enorme drive als het sneller kunnen werken dan aannemers die dat moeilijk kan hebben om alles in beeld te hou- om duurzaamheid gaat. Meest opvallend voor mij is dat niet hebben. Hun planning houden ze voortdu- den. En onvoorziene problemen, zoals een lek- DNN beseft dat echte duurzaamheid niet alleen in het rend bij, en die is dan ook strak en duidelijk. Ook kage moet je wel in dat strakke schema zien in product zit, maar in het hele proces. Daar zit hem de is me opgevallen dat de onderaannemers heel te passen. Daar staat tegenover dat de mensen crux, en daarin onderscheidt DNN zich van de concur- sterk zijn betrokken bij het werk." van DNN heel oplossingsgericht zijn en zaken di- renten. Ze lopen echt voor de troepen uit." Een positieve indruk dus. Maar zitten er volgens rect en flexibel oppakken."www.denieuwenorm.nl
  3. 3. 3"Focussen: een andere keus is er niet" "In deze tijd draait alles om focussen. Alles doen is geen optie meer. Daarom richt De Nieuwe Norm zich op renovatie en onderhoud. Alleen zo kun je je onderscheiden en de beste worden." "Alles was perfect; Duidelijke taal van Michel Schipper, directeur draagkracht voor onze nieuwe weg. En uiteraard van DNN. Na de fusie tussen Waal Onderhoud & zorgen we voor de juiste scholing van onze men- ik kan niet anders Renovatie en Dickhoff Spindler werd hij van alle sen op het gebied van onder meer NEN 2767 en kanten gewaarschuwd, maar hij durfde het aan. de EPA-opleiding." zeggen..." En al binnen een jaar heeft DNN een enorme slagkracht, en is het een grote speler in de Ne- DNN werkt vanuit het belang van de eindgebrui- derlandse renovatiewereld geworden. ker: de klant van de klant. In het geval van corpo- "Ik woon al 33 jaar in deze woning. We hebben raties de huurder dus. "Het is zo makkelijk om dus al eens eerder aannemers over de vloer "We willen de beste, de efficiëntste, de goed- altijd maar meer opties te bieden tegen een gehad. Vaak was dat vreselijk. Het werk matig, koopste én de duurzaamste worden, en daar- meerprijs," zegt Michel Schipper, "maar een cor- de afwerking slecht, en vaak waren het ook nog eens horken. Dan De Nieuwe Norm... Die hebben mee zijn we nu al een heel eind onderweg", zegt poratiehuurder wil vooral een betaalbare huur. bij ons echt vakwerk geleverd. Alles was perfect; hij met een trotse glimlach. Dát is voor ons dus het uitgangspunt. En vanuit ik kan niet anders zeggen. Snel, behulpzaam, te- Maar krijg na een fusie eens alle medewerkers dat doel denken we met onze opdrachtgevers gels keurig gelegd, goed communiceren. En dan op een rij... Voor Schipper een uitdaging: "Al onze mee. Ja, dat is wennen voor sommigen. Maar we na het werk ook nog eens alles netjes achterla- medewerkers hebben zelf een SWOT-analyse ge- denken van begin tot eind met ze mee. In een in- ten." maakt. En daaruit kwam eigenlijk bij iedereen tensieve samenwerking met onze ketenpartners. naar voren: vroeger deden we alles een beetje, En zo kun je beter, sneller, goedkoper en duurza- en met die stijl red je het tegenwoordig niet mer werken. In ieders belang. En het mooie is: meer. Iedereen raakte overtuigd van het focus- de praktijk bewijst ons gelijk." sen. En zo ontstond onder de medewerkers Het wordt een hotel ‘ Michel Schipper: "Je kunt alleen goed communiceren met ketenpartners en klanten, als je ook je interne communicatie op orde hebt." ’ In de Hovenbuurt renoveert De Nieuwe Norm in opdracht van Vidomes de badkamer, keuken en toiletten. Een project met een seriematig karak- ter, uitgevoerd volgens het 5-dagenConcept. Roel Duijvetter woont aan de Anna Blamanhove, en kan niet duidelijker zijn in zijn complimenten over DNN. "Natuurlijk, je hebt altijd overlast als er in je huis gewerkt wordt. Dat is nou eenmaal niet anders. Maar als er dan zó met je wordt meege- dacht, dan scheelt dat wel. Mijn vrouw is gehan- dicapt, en daar hebben die jongens echt goed In opdracht van DHP (Dutch Hotel Partners) is De Nieuwe Norm gestart om een kantoorpand aan de rekening mee gehouden. Het opstapje naar het Lange Houtstraat in Den Haag te transformeren in een hotel. De 123 kamers die het hotel rijk zal zijn, bad bijvoorbeeld, hebben ze volledig in overleg worden op seriematige wijze ingericht. Een bouwwijze waar De Nieuwe Norm in is gespecialiseerd. met haar geplaatst." “Ik dronk elke dag wel even een bakkie met die mannen. Hun keet stond vlak naast onze woning. Ik heb ze zelfs nog stroom geleverd. Nou, dat doe je niet als het horken zijn. Nee, wij hebben niets te mopperen gehad. Helemaal niets!”www.denieuwenorm.nl
  4. 4. Een ASVB bedrijf4 Bulletin Een uitgave van De Nieuwe Norm, september 2012 Een specialist met focus Michel Schipper aan het woord Focus was voor mij het belangrijkste woord het afgelopen jaar. In een zware tijd hebben de bedrijven Waal Onderhoud & Renovatie en Dickhoff Spindler ervoor gekozen om per 1 januari met een nieuw bedrijf een unieke positie in te nemen in de markt. Wij focussen ons als specialist binnen een nichemarkt 5-dagenConcept doorontwikkeld met als belangrijkste compleet op onze klanten. Alleen dan kun je met blijvend punt: overlastvermindering voor de bewoners. Door een innoveren en investeren, de beste worden in jouw specia- keuken-, badkamer- en toiletrenovatie binnen vijf dagen lisme. De beste, maar ook de goedkoopste en dus concur- uit te voeren, hoeft de bewoner zelfs zijn huis niet meer rerend. Wij reageren daardoor ook niet op concurrentie, uit. maar focussen op onze klanten en hun vraag. Ten slotte: het niveau van medewerkers wordt vaak onder- Een voorbeeld: Stel, je moet aan je knie worden geope- schat. Bedrijven opereren nog te veel vanuit hiërarchie, reerd, en je hebt de keus tussen een breed georiënteerde terwijl juist in teamverband grote successen worden be- arts of een kniespecialist met 25 jaar ervaring, waarbij je haald. Na de fusie hebben wij onze organisatie gelukkig niet hoeft te wachten, en die ook nog goedkoper is. Dan snel op één lijn gekregen. Wat ben ik trots op onze men- De Nieuwe Norm heeft een duidelijke strategie gevolgd, is de keuze snel gemaakt. sen! maar belangrijker nog: keuzes gemaakt; we hebben gefocust op specialiseren. De tijd van generalisten is Voor de bestaande woningvoorraad hebben we de Label- En zo moeten we als organisatie voorin de bus blijven echt voorbij. In mijn filosofie is er maar één manier om Wijzer ontwikkeld, die aangeeft hoe je snel en rendabel zitten. Dan kunnen we zelf sturen. een positie te verwerven: als specialist. kunt investeren in energiebesparing. Ook hebben we ons De klik tussen DNN en G3 advies G3 Advies bv G3 advies, partner in duur- een belangrijke adviseur voor De Nieuwe Norm. dens een aanbestedingsproces waar beide samen op zaamheid en (duurzame) "De Nieuwe Norm heeft zonder meer toekomst in hadden ingeschreven. Het klikte meteen en al snel energie, is al vijftien jaar thuis Nederland", zegt Wim Voogd, commercieel directeur van kwamen ze tot een gezamenlijke visie. in het adviseren op het snij- G3. "Energiebesparing in de bestaande bouw gaat de vlak van de gebouwde omge- komende jaren een grote rol spelen om klimaatambities "Bij DNN denk ik aan termen als gedegen en vernieu- ving en energiebesparing. Ze te realiseren. Op dat gebied is er nog veel te halen. Maar wend", zegt Voogd. "Zeker als het gaat om het integreren kennen de betrokken partijen dan moet je het wel slim aanpakken. Je moet kunnen be- van energieneutraliteit in renovaties. En DNN kijkt niet al- en hun belangen, zowel aan wijzen dat jouw bedrijf de link kan leggen tussen die ener- leen naar het belang van de eigenaar van een gebouw, de vraag- als de aanbodkant. giebesparing en goede renovatie. Daar zit een maar ook naar dat van de eindgebruiker. In diens totale Ze weten wanneer welke investeringen gedaan kunnen meerwaarde. En daarom zie ik ook een mooie toekomst kostenplaatje zit naast de huurprijs immers ook een flink worden, en zijn goede onderhandelaars. Dat maakt G3 tot voor DNN en G3." G3 en DNN leerden elkaar kennen tij- stuk energieverbruik." Seriematig renoveren populair bij partners: "Wanneer gaan we wéér samenwerken?” "Het bijzondere aan seriematig renoveren is voor mij persoonlijk wel dat je aan de Colofon technische kant seriematig, en in een hoog tempo werkt, maar dat je aan de bewoners- Een uitgave van: kant juist hele persoonlijke, individuele communicatie levert. Elke bewoner is weer De Nieuwe Norm anders, en daar houden wij rekening mee." (onderdeel van ASVB) Melbournestraat 64 - 66 Arnold Domburg, werkvoorbereider bij DNN, is enthousiast over serie- goed." En dat wordt ook gestaafd door de Postbus 12167 matig renoveren: "Wij beginnen zon opdracht altijd met een partijen- klanttevredenheidsonderzoeken die DNN 3004 GD Rotterdam dag, waarop we met alle specialisten bij elkaar komen. Zo leer je elkaar na elke opdracht houdt. Domburg: "Daar www.denieuwenorm.nl kennen, kunnen we een opdracht goed doorspreken en plannen, en scoren we altijd hoog; zowel bij de keten- duidelijke afspraken maken. En als je elkaar eenmaal kent, help je el- partners, opdrachtgevers als bij bewoners. T (010) 415 58 38 kaar ook eerder tijdens het werk. Kijk, iedereen kan een emmertje til- Daarom vind ik het niet vreemd dat een F (010) 415 48 64 len, dus bij dat soort kleine klusjes staan we gewoon voor elkaar klaar." corporatie ons nu heeft gevraagd om ook info@denieuwenorm.nl Domburg merkt ook dat externe collegas deze manier van werken fijn de bewonersbegeleiding op ons te nemen, vinden: "Tegen het einde van een opdracht krijg je heel vaak de vraag waarbij we bewoners helpen een keuze te Redactie en ontwerp: Wanneer gaan we wéér samenwerken?. Dan doe je het dus blijkbaar maken uit een renovatiepakket." Naamenfaam.nlwww.denieuwenorm.nl

×