social media | Miriam Cnossen, Marleen Merx & Jorien van Luling     Sparen via ‘Social Media’ ;     dé toekomst of...
Social Savings                         Smartypig is een online bank waar klanten kunnen sparen vo...
social media | Miriam Cnossen, Marleen Merx & Jorien van Luling     hierdoor worden gezien als dé ‘customer      ...
The electronic identity card (eID),  which has a steadily growingrange of use, is now also gradually entering the world ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Banking&finance; sparen via social media, dé trend of een utopie

852 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Banking&finance; sparen via social media, dé trend of een utopie

 1. 1. social media | Miriam Cnossen, Marleen Merx & Jorien van Luling Sparen via ‘Social Media’ ; dé toekomst of een utopie? Het traditionele sparen in Nederland is aan verandering onderhevig. In de afgelo- pen jaren zijn er veel nieuwe aanbieders op de Nederlandse markt bijgekomen met online spaarproducten. Naast de hoogte van de rente spelen bij deze producten, geheel volgens de trend, gebruiksgemak en transparantie een belangrijke rol.Dec 10 Een andere trend waarneembaar in de 22 gehele markt is het gebruik van sociale media voor tal van doeleinden. In het buitenland gaat men verder, en gaan deze twee trends hand in hand. Sociale media worden geïntegreerd in de traditionele Marleen Merx: “De grote vraag is wanneer Jorien van Luling: “. Inspirerende voorbeelden spaarproducten. Ligt hier een kans voor en in welke mate sparen via ‘Social Media’ uit de Verenigde Staten zijn online partijen als een volgende innovatieve stap in de finan- ondersteund zal worden door de banken.” SmartyPig, PNC Virtual Wallet en Ally Bank. “ ciële sector? opzichte van de traditionele banken. In- producten aan waarmee eenvoudig een Internet sparen spirerende voorbeelden uit de Verenigde spaar- en/of betaalrekening geopend kan De trend op het gebied van sparen lijkt Staten zijn online partijen als SmartyPig, worden. Daarnaast zijn er de initiatieven ingezet vanuit het buitenland. Daar PNC Virtual Wallet en Ally Bank. Inspe- die de consument bewuster maken zoals schieten al vele jaren talloze nieuwe lend op de veranderende wensen van de TIM, de ING tool die de klant inzicht initiatieven als paddenstoelen uit de klant, hebben zij met elkaar gemeen dat geeft in zijn uitgavenpatroon, en Yunoo, grond. Zowel in Groot-Brittannië als in er gekozen wordt voor een innovatieve het online huishoudboekje. Indirect de Verenigde Staten, landen die niet klantgerichte online benadering om stimuleren ook deze initiatieven het bekend staan om hun spaarcultuur, financiële producten aan te bieden. In sparen. Nog niet alle grote spelers lijken bieden veel organisaties die ‘banking’ Nederland zien we deze verschuiving ook een antwoord te hebben op deze ‘snelle’ niet als primaire activiteit hadden, mo- optreden in de bancaire sector. Dit uit trend, doordat zij katmpen met ‘legacy’ gelijkheden tot sparen in zeer uiteenlo- zich in het steeds gemakkelijker worden op het gebied van kantoren, IT systemen pende vormen aan. In Groot-Brittannië om via internet financiële producten en processen. Maar er zijn wel al veran- bieden de grote supermarktketens al een af te sluiten. Transparant, voordelig, deringen waarneembaar in de communi- ‘savings account’ aan. Ook initiatieven innovatief, helder en simpel; het zijn catie uitingen van bijvoorbeeld SNS Bank als MetroBank Plc, waarbij servicege- allemaal termen die samenhangen met en ING, waarbij als insteek wordt gekozen richtheid centraal staat en Virgin Money ‘het nieuwe bankieren’. Banken als NIBC om de toegankelijkheid van het bankie- lijken een voorbeeld te willen stellen ten Direct, MoneYou en ASN Bank bieden ren te benadrukken. www.bankingfinance.eu
 2. 2. Social Savings Smartypig is een online bank waar klanten kunnen sparen voor specifieke doelein- den zoals een bruiloft, auto of flatscreen. Smartypig stimuleert spaarders om gebruik te maken van Social Media zoals Twitter en Facebook voor het zoeken van zowel morele als financiële support van vrienden voor het bereiken van het spaardoel. Het sparen via Smartypig is, geheel in lijn met Social Media, gratis. Smartypig heeft gekozen voor een niet traditionele naam maar is desalniettemin gelieerd aan West Bank of Des Moines in Iowa waardoor spaartegoeden zijn veiliggesteld tot en met $250,000. Consumenten willen graag ‘comfort & fun’ combineren met veiligheid en daarop speelt Smartypig slim in. Om sparen via Smartypig nog aantrekkelijker te maken heeft Smartypig deals gesloten met een verscheidenheid aan retailbedrijven, zoals Macy’s en Barnes & Nobel. Op het moment dat het spaardoel bereikt is kan de spaarder kiezen tussen het overzetten naar de betaalrekening of het omzetten naar een waardebon van een van de retailbedrijven. Het aardige van de laatste optie isMiriam Cnossen: “De toekomst zal uitwijzen dat het retailbedrijf het gespaarde bedrag verhoogt met een percentage wat flinkof ‘social saving’ de nieuwe trend wordt in kan oplopen. Macy’s verhoogd het spaarbedrag namelijk met maar liefst 12% ende spaarmarkt.” Barnes & Noble met 5%. Op deze manier pikken de retailbedrijven hun graantje mee via deze slimme marketing- en sales tool.‘Social Media’ in de bancaire sectorEen tweede trend in de bancaire sector ishet gebruik van sociale media als Twitter, land heerst, is qua omvang niet te verge- tie kunnen zijn van het hand in hand gaanFacebook, LinkedIn en Hyves. De in Groot- lijken met die in de VS of Groot-Brittannië. van internet sparen en ‘Social Media’. Op Dec 10Brittannië opererende First Direct, onder- In Nederland wordt relatief veel gespaard, deze manier worden twee wereldwijde, 23deel van HSBC, verzamelt alle positieve in vergelijking met andere landen waar losstaande trends samengesmolten toten negatieve opmerkingen van diverse het veel gebruikelijker is om leningen af één nieuwe, wat nieuwe mogelijkheden‘Social Media’ sites en publiceert deze op te sluiten en producten op afbetaling te biedt voor zowel de klanten als de banken.haar website. Ook in Nederland hebben kopen. Dit heeft er voor gezorgd dat de Ne- Men kan hierbij denken aan het ‘net-de banken de voordelen van sociale media derlandse spaarmarkt op dit moment een werksparen’, een spaarvorm zoals,al voor een groot deel ontdekt. Steeds omvang heeft van circa 290 miljard euro. Smartypig, die in de VS al aan populariteitmeer banken laten van zich horen op de De banken willen allemaal hun graantje wint. Het gaat hierbij om een spaarvormverschillende websites en gaan de dialoog meepikken en proberen de spaarder te waarbij de consument binnen zijn eigenaan met de klanten. Aegon Bank geeft in verleiden met (nieuwe) spaarproducten netwerk zijn spaardoel kan publiceren opeen online presentatie aan dat zij zichzelf met aantrekkelijke rentes, zoals onder an- de door hem gekozen sociale media web-als doelstelling gesteld heeft om: “fans dere de flexibele spaarrekeningen met vrij sites en tevens kan aangeven voor welkete creëren via een eerlijke dialoog via een opneembare tegoeden, doelsparen, groen termijn zijn spaardoel gerealiseerd wenstoptimale en professionele inzet van ‘Social sparen en goudenhanddruksparen. Maar te worden. Mensen binnen zijn netwerkMedia’”. De belangrijkste activiteiten kunnen ze nog verder gaan om de klant kunnen vervolgens op de hoogte blijvenwaarvoor banken sociale media inzetten is voor zich te winnen? van de status en zelfs doneren om het doelhet bouwen van een netwerk, product on- te bereiken. Daarnaast kunnen retailersderzoek, marketing en promotie, klanten- Sociale media en sparen hand in hand of andere aangesloten productaanbiedersservice en transparantie. Dit zijn allemaal Een opvallende trend, die tot op heden helpen om de doelen te bereiken, bijvoor-activiteiten ter ondersteuning van de ‘core nog niet als zodanig in Nederland is door- beeld door het doen van speciale aanbie-business’. gedrongen, is het integreren van sociale dingen voor producten of in de vorm van media in de spaarproducten om het op vouchers. Deze vorm maakt het mogelijkDe Nederlandse spaarmarkt deze manier bij te laten dragen aan de om juist de ‘core business’ te bedrijvenDe spaarcultuur die er al jaren in Neder- ‘core business’. Dit zou de ultieme realisa- via Social Media. Sociale media kunnen >>
 3. 3. social media | Miriam Cnossen, Marleen Merx & Jorien van Luling hierdoor worden gezien als dé ‘customer dat spaarders via netwerksparen meer producten in de financiële sector. De service tool’ om het laagdrempelige karak- gedisciplineerd zullen zijn en ze kunnen meesten van ons kunnen zich de scepsis ter van de moderne manier van sparen te familie en vrienden imponeren met hun nog goed herinneren bij het plaatsen van stimuleren. verantwoorde financiële gedrag. De kans de eerste pinautomaten in Nederland. op donaties via ‘Social Media’ is groter Het ‘geld uit de muur halen’ is inmid- Early adopters of late majority? omdat een breed publiek aangesproken dels echter zodanig ingeburgerd, dat de De grote vraag is wanneer en in welke wordt. Daarnaast zijn systemen zo in afhankelijkheid van geld opnemen bij de mate sparen via ‘Social Media’ onder- te richten dat spaarders zelf selecteren baliemedewerker ondenkbaar is geworden. steund zal worden door de banken en welke personen uit het netwerk toe- Zo is óók internet sparen steeds toegan- of het geadopteerd zal worden door de gang hebben tot de informatie, wat kelijker te worden. Vroeger werd na de Nederlandse consument. Naast de vele de huivering voor bijvoorbeeld inzage geboorte van een kind een spaarrekening argumenten voor een succesvolle adoptie door de werkgever weg kan nemen. Het geopend bij één van de gerenommeerde wordt er ook weerstand verwacht. Ne- laatste belangrijke voordeel is de tips die Nederlandse banken en men bleef daar derlanders worden vaak als conservatief spaarders elkaar kunnen geven via ‘Social doorgaans levenslang sparen. Tegenwoor- bestempeld en kunnen terughoudend zijn Media’ om nog effectiever te sparen. dig zijn er echter steeds meer betrouwbare om gevoelige en persoonlijke informatie Voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen nieuwe en kleinere partijen, bij wie een over de financiële positie op internet te kan worden geconcludeerd dat Neder- rekening gemakkelijk online geopend kan plaatsen. Angst hierbij kan zijn dat hoe landse spaarders naar alle waarschijnlijk- worden. Door de excessieve groei van het meer informatie op internet staat via heid behoren tot de late majority, maar gebruik van ‘Social Media’ zal deze zonder verschillende kanalen, hoe meer schade het toekomstperspectief van sparen via twijfel de komende jaren terrein winnen berokkend kan worden als er een lek is sociale media is groot. op alle fronten van onze samenleving. Dit in de beveiliging. Daarnaast kunnen con- in combinatie met het mondiger en bewus- sumenten huiverig zijn om spaardoelen ter worden van de consument, maakt dat bekend te maken, aangezien de werkge- banken pro-actief zullen moeten worden ver hiervan dan ook op de hoogte is. Als in het benaderen en ‘pleasen’ van deDec 10 laatste kan een gebrek aan emotioneel consument. Netwerksites als Facebook en 24 contact aangedragen worden. Echter, hier Twitter zijn daar momenteel de uitgelezen tegenover staat een groter aantal rede- platforms voor. De toekomst zal uitwijzen nen waarom dit concept wel geadopteerd of ‘social saving’ de nieuwe trend in de zal worden: kinderen van nu worden spaarmarkt wordt. opgevoed met sociale media en zullen Angst voor het onbekende geen grote obstakels zien in het openbaar De angst voor het onbekende, terughou- De auteurs, Miriam Cnossen, Marleen Merx maken van persoonlijke gegevens en dendheid en late adoptie spelen altijd een en Jorien van Luling, zijn allen werkzaam bij ConQuaestor. doelen op internet. Andere voordelen zijn grote rol bij de introductie van innovatieve LeasePlan Bank: Social Media als onderdeel van de multi-channel strategie LeasePlan Bank lanceerde in februari 2010 haar online spaarproducten. Hiermee zijn ze een relatief nieuw initiatief op de online spaarmarkt. Ook zij geven aan dat Social Media niet meer te ontkennen valt in de financiële sector. LeasePlan Bank ziet het binnen haar organisatie met name als onderdeel van de multi-channel strategie, ofwel als één van de communicatiekanalen om de klant te bereiken zoals internet en het mobiele bankieren. Social Media is in hun ogen een middel om je merk te versterken, maar ook om de informatie voor de klantenservice te ontsluiten. Door het kritisch observeren kunnen problemen in een vroeg stadium opge- merkt worden en kan er via de website en klantenservice op gereageerd worden. De communicatie via Social Media mag geen eenrichtingsverkeer zijn. Er moet een dialoog zijn met de klanten, waarbij ‘engage- ment’ het kernbegrip is. Aangezien Social Media een snelle manier van communiceren kent is het van belang dat een organisatie klaar is voor het gebruik van dit kanaal voordat zij begint. LeasePlan Bank is van mening dat een uitspraak als: “We gaan ook iets met Twitter doen” niet getuigt van een gedegen strategie en daarmee hoogstwaarschijnlijk meer schade dan goeds kan opleveren voor een organisatie. In het aanbieden van producten waarin Social Media is geïntegreerd ziet LeasePlan Bank een realistisch toekomstbeeld. www.bankingfinance.eu
 4. 4. The electronic identity card (eID), which has a steadily growingrange of use, is now also gradually entering the world of banking.Various large banking companies are considering expanding itsusage beyond the sheer customer identity veri cation use.The Electronic Signer applicationo ers all the necessary features to sign documents. The Portable Document Format (PDF) was chosen as thedocument format to use with the Dec 10 electronic signer. 25 Both the “classical” manual handwritten signature and a digital signature can be used tosign documents. It is also possible to add other manual entry elds in a document to enter a date, or a text like “read and approved”. Signing can be done withstandard PKI using Vasco Digipass, Keynectics and eID technology. Read our business case on www.LetterGen.com/electronic_signer.html Lettergen N.V. Groene Hofstraat 31 2850 Boomwww.                                                          .com

×