Leerkracht 2.0 sessie 2 27.03.2013

263 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leerkracht 2.0 sessie 2 27.03.2013

 1. 1. Project Leerkracht 2.0
 2. 2. Programma sessie 2Verloop sessie 2 Administratie/vragen Ervaringen Vervolg project Eigen apps en lesideeën Scenario’sDoel: klaar om actief iPads (en ICT) inzettenin lessen ifv krachtige leeromgeving
 3. 3. Vragen/problemenAarzel niet mark.verbeke@kisp.be 0473 797581 Blog sylvio.kisp@icloud.com Hoofdl3tter
 4. 4. Afspraken verder verloop Volgende sessie: intervisie 22 mei (13u Deinze) Binnen eigen praktijk inzetten iPads (1x week) Na elke les bevragen wat leerlingen van de aanpak vonden (meerwaarde, aanpassingen) Wekelijkse bijdrage op blog  Vragen  Materiaal  Tips/oplossingen  … 20 mei: Projectfilmpje met resultaten en ervaring klaar
 5. 5. Projectblog http://www.tumblr.com/blog/leerkracht2-0 Wachtwoord: cvokisp Wekelijkse bijdrage  Ervaringen en vragen  Materiaal  Tips  Leren van/met elkaar  Forumgedachte en ervaringsbank
 6. 6. Project leerkracht 2.0 Verwachte output1. Lerende gemeenschap van inspirerende enthousiastelingen op school2. Concrete didactische scenario’s en leermiddelen deelbaar met collega’s3. Presentatie: projectfilmpje gemaakt door betrokkenen4. SLO: verder opbouwen expertise
 7. 7. ICT gebruik vandaag Welke ICT is aanwezig op school Hoe wordt deze ICT ingeschakeld in onderwijspraktijk (concreet) Per 2: antwoorden in Idea Sketch
 8. 8. ICT in Singapore• Hoe wordt ICT gebruikt• Visie hierachter?
 9. 9. Onderwijsvisie en deonderwijspraktijk Kennisoverdracht  Aanbieden informatie  Leraar en leerstof centraal  Leerling als consument  ICT: aanbieden info, oefenen/toetsen Kennisconstructie  Leraar initieert en begeleidt het leren  Leerling stuurt eigen leerproces  Leerling construeert kennis  ICT: informatie zoeken, verwerken, delen met anderen,…
 10. 10. Taxonomy van Bloom(revised) = Handvat in ontwerpen van onderwijsprocessen 1. Waar situeert zich huidig gebruik van ICT 2. Via welk ICT-gebruik kunnen we de hogere denkstrategieën bereiken?
 11. 11. Bloom: illustratie met apps
 12. 12. Didactische scenario’sgebruik iPads (of ICT)
 13. 13. Afspraken naar sessie 2 Actief experimenteren met iPads: verkennen van apps en ideeën opdoen. Tegen volgende keer  1 idee van hoe iPad in de les in te zetten  5 apps die je interessant vindt om voor te stellen aan collega’s
 14. 14. Mogelijke scenario’s Flipping the classroom Illustreren/toepassen van principes (chemie, fysica, wiskunde,…) met vakspecifieke apps Informatie aanbieden voor individueel of groepswerk via dropbox/google drive Videofragmenten aanbieden bij aanvang/tijdens les Brainstorm bij aanvang van de les en resultaten delen met elkaar met Popplet Eigen scenario’s?
 15. 15. Mogelijke scenario’s Groepswerk en informatie delen met elkaar Multimedia-instructie via educreations Stelling presenteren via cartoon Oefening/verwerking via cartoon met strip design Filmen van activiteiten van leerlingen (in LO) Ondersteuning van taal: voorlezen opdrachten/teksten Interactieve presentatie via nearpod Interactieve bevraging in lessen via e-clicker Eigen scenario’s?
 16. 16. Interessante appsWelke mogelijkheden zie jij?Welk didactisch scenario?
 17. 17. Flipping the classroom
 18. 18. Flipping the classroom Omdraaien van klassikale instructie en huiswerkNormaal: klassikale instructie + verwerking huiswerk Weinig betrokkenheid leerlingen Consumerend onderwijs FrustratieFlipped: inhouden aanbieden via video voor de les +verwerking in de les Meer motivatie en betrokkenheid in les Meer tijd voor beantwoorden van vragen, begeleiding en verdieping
 19. 19. Flipping: een voorbeeld
 20. 20. Mogelijke scenario’s Flipping the classroom Illustreren/toepassen van principes (chemie, fysica, wiskunde,…) met vakspecifieke apps Informatie aanbieden voor individueel of groepswerk via dropbox/google drive Videofragmenten aanbieden bij aanvang/tijdens les Brainstorm bij aanvang van de les en resultaten delen met elkaar met Popplet Eigen scenario’s?
 21. 21. Mogelijke scenario’s Groepswerk en informatie delen met elkaar Multimedia-instructie via educreations Stelling presenteren via cartoon Oefening/verwerking via cartoon met strip design Filmen van activiteiten van leerlingen (in LO) Ondersteuning van taal: voorlezen opdrachten/teksten Interactieve presentatie via nearpod Interactieve bevraging in lessen via e-clicker Eigen scenario’s?
 22. 22. Interessante appsWelke mogelijkheden zie jij?Welk didactisch scenario?
 23. 23. Scenario:Informatie beschikbaarstellen in de cloud Lkrt plaats informatie (opdracht, achtergrondinfo, video, relevante links,…) in een gedeelde map Bij aanvang van de les krijgen leerlingen (individueel of in groep) de link Gaan aan de slag en kunnen met iPad alles opzoeken en delen Opdracht/oplossing wordt geüpload in de cloud, met alle relevante/gebruikt bronnen Apps: dropbox , google drive, skydrive …
 24. 24. Scenario:illustratie van principes Leerinhouden aanschouwelijk voorstellen Principes laten toepassen (vastzetten) Google earth Periodic table of elements Molecules …
 25. 25. Scenario:brainstorm/mindmap Bij aanvang van de les vraagt de leerkracht een bepaalde stelling te verkennen Lln noteren individueel/groep de resultaten Resultaten van de brainstorm delen of projecteren als aanzet voor onderwijsgesprek/les App: popplet, iBrainstorm
 26. 26. Scenario: multimediainstructie/les Ter verwerking van de leerinhouden maakt de leerkracht een kort instructiefilmpje (of uitleg) Bestaat uit:  Tekst + foto  Link naar achtergrondinformatie  Duidelijke opdracht/afspraken. De instructie wordt doorgemailed naar de leerlingen via Smartschool App: educreations, explain everything
 27. 27. Bronnen en informatieApps pagina’s en blogs www.appsindeklas.be http://www.appetijt.org/ http://www.middelgeendoel.be/ http://www.appsakee.be/ http://www.ipadindeklas.nl/ http://eduapps.be/ http://ipad-in-onderwijs.blogspot.be/ …Appstore: Apps! Apps! Apps!
 28. 28. Tumblr Eenvoudige blog met zeer veel mogelijkheden (tekst, foto, video) Binnen project gebruikt om ervaringen en materialen (filmpje) te delen
 29. 29. Afspraken iPad koffer Beheer als een goede huisvader: schoolafspraken ander ICT materiaal als leidraad. Opladen na gebruik Regelmatig updaten Installeren software kan, gebruik account sylvio.kisp@icloud.com Vragen: bel+mail+blog

×