Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014 nieuwegein 1.0

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 33 Ad

More Related Content

Advertisement

Similar to Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014 nieuwegein 1.0 (20)

More from Markus Oei (12)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014 nieuwegein 1.0

 1. 1. Inforium als tool bij shared decision making Plantree conference inspiratiesessie 13 maart 2014 Nieuwegein Markus Oei Marleen Vleming Flevoziekenhuis Almere
 2. 2. M. Vleming Geen M. Oei Voorzitter Stichting BetrouwbareBron Aandeelhouder Mediwebs BV Disclosure belangen spreker
 3. 3. Praktijkvoorbeeld http://youtu.be/0PXRjtl4KQw www.inforium.nl Code: FZA-SDMMOD
 4. 4. • Wat is SDM • Waarom SDM • Hoe maken wij keuzes • Hoe het begon bij ons • Hoe doen we het in de praktijk
 5. 5. Shared decision making • Shared decision making (SDM) is the process of interacting with patients who wish to be involved in arriving at an informed, value- based choice among two or more medically reasonable alternatives • A.M. O’Connor 2004
 6. 6. geschiedenis • Paternalistische benadering • Informed consent (geïnformeerde toestemming) 1990 (richtlijn KNMG 2001) • Informed choice (geïnformeerde keuze) 2010 • (rapport “participerende patiënt” RVZ 2013)
 7. 7. Waarom deze verandering? • Tijdsgeest (meer mondige patiënt) • Betere “compliance”van patiënten • Overheid • vraaggestuurde zorg • doelmatige zorg
 8. 8. Aanbodgestuurde zorg Zorg: • resultaat van professionele overwegingen • Binnen financiële kader van wettelijk geregelde zorgaanspraken • Wensen, mogelijkheden en voorkeuren patiënt spelen ondergeschikte rol
 9. 9. Wanneer SDM? • Als er meerdere min of meer gelijkwaardige alternatieven zijn om een aandoening te behandelen • Als patiënt voorkeur een duidelijke rol speelt in de beslissing • OME: expectatief/buisjes • Poliepen: medicamenteus/operatief • Allergie: medicamenteus/desensibilisatie • Atelectase: expectatief/preventief operatief opheffen • Otosclerose: expectatief, hoorapparaat, operatief
 10. 10. Positieve effecten SDM • Invloed op risico perceptie van patiënten • Verbeterd kennisniveau • Patiënten voelen zich beter geïnformeerd • Twijfelen minder over genomen besluit • Zijn meer tevreden • Maken andere keuzes
 11. 11. Risico’s SDM • Kost meer tijd? • Minder ingrepen? • financieel • Juridisch (SDM is een middel om tot betere informed consent te komen) • Patiënten kunnen geen behandeling eisen die niet volgens de professionele standaard is Patiënten mogen wel (deel) een behandeling weigeren
 12. 12. Shared decision making process choice talk option talk decision talk D E C I S I O N
 13. 13. Hoe maken we keuzes? • Bepaal je doel • Welke waarden vind je belangrijk • Welke opties heb je om het doel te bereiken • Bepaal de kansen per optie om je doel/je waarde te bereiken • Kies de optie waarbij je de grootste kans hebt je doel te bereiken • Gebruik de uitkomsten van deze ervaring om toekomstige beslissingen te nemen • Keuze niet alleen rationeel maar ook emotioneel
 14. 14. Hoe zijn we hiertoe gekomen?
 15. 15. Luistert u patiënt wel naar u? • Spreekkamer gesprekken, herhaling, folders •  Patiënten doen niet altijd wat we vertellen • Meer tijd (Spreekuur) meer mensen (verlengd) • Patiënt zoekt elders (Dr. Google)
 16. 16. Mondelinge dokter-patiënt communicatie • 60 % van de informatie is meteen vergeten • Van de overige 40% • Wordt de helft verkeerd onthouden RPC Kessels, Patients memory for medical information, JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE Volume 96 May 2003
 17. 17. Waarom gebeurt dat? • Informatie tijdens gesprek met dokter is: • Te veel • Te snel • Te moeilijk (in taal en inhoud) • Te grote kenniskloof • Te emotioneel • Slechts eenmaal verteld  Maak informatie herhaalbaar!
 18. 18. Wat betekent dat? • ……… • … allergie en hooikoorts… • ………. • … neusspray gebruiken…
 19. 19. Dokter-patiënt communicatie • Artsen overschatten de besproken onderwerpen en de tijd die zij hieraan besteden • Patiënten filteren de informatie op een manier die artsen zich niet altijd bewust zijn – Eigen ziektebeleving – Eigen ideeën over gezondheid – Eigen waarden/angsten – Voorgaande ervaringen
 20. 20. Dokter-patiënt communicatie • Wij sturen een keuzehulp inforium
 21. 21. Wat doet Inforium® ? • Verzamelt, maakt en verstuurt content – Folders, lokale informatie – Databases (eg BetrouwbareBron) – Multimedia (video) – Hyperlinks • Rechtstreeks naar mailbox patiënt – Privacy respecterend – Geen opslag mail gegevens
 22. 22. • Geachte ouder, Het kiezen voor een behandeling kan lastig zijn. Deze informatie is samengesteld om u te helpen kiezen. Tips: • Schrijf vragen op voor de dokter als er iets onduidelijk is • Bedenk wat voor u belangrijk is • Bespreek uw vragen met uw arts • Bespreek uw eigen omstandigheden met uw arts • Zo komt u samen tot de beste keuze. Klik hier voor het infogram, een korte samenvatting. • Klik hier voor de video en/of bekijk de bijgesloten keuzefolder en informatie. Hier vindt u de operatiefolder. Keuzehulpen en overige informatie omtrent trommelvliesbuisjes vindt u hieronder. Trommelvliesbuisjes informatie KNO -artsen Trommelvliesbuisjes Kiesbeter http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/keuzehulpen/slijmoor-en-oorontsteking/ Mijn kind krijgt trommelvliesbuisjes - huisarts http://thuisarts.nl/slijmoor/mijn-kind-krijgt-trommelvliesbuisjes
 23. 23. Keuze informatie • Wat zijn de mogelijkheden? • Wat zijn de voor en nadelen? • Hoe waarschijnlijk is het dat die optreden? • Wat is voor mij (de patiënt) van belang?
 24. 24. 2013 Introductie Inforium • Geleidelijke invoering, makkelijk gebruik • In begin wisselende acceptatie dokters • Nu volledig geaccepteerd • Patiënten waardering hoog (rond 9) • Onmisbare tool geworden voor de dokters en assistentes
 25. 25. Reacties patiënten "heel verhelderend, vooral voor mijn dochter was dit duidelijk en wist precies wat haar te wachten stond" " fijn en goed om te zien wat er gaat gebeuren" "zelfs mijn kind van 3 had er al iets aan" "duidelijk en snel" "heel duidelijk" "digital goed te lezen en dus geen onnodige papier verbruik" als ‘wat fijn, dan kan ik het thuis makkelijk terugvinden. Dan kan ik het niet kwijtraken’ Patientenenquetes “Geweldig, een vooruitgang. Minder belastend voor milieu, papiergebruik, CO2 enz. Nogmaals GEWELDIG” “Terwijl mijn KNO-arts dr. Vleming de gestelde vragen altijd op een vriendelijke en duidelijke/begrijpbare wijze beantwoord, vind ik de “extra” informatie uitstekend” Zorgkaart Nederland “Aanvullende info via Inforium per e-mail vind ik ook een goede beslissing.” “De positieve en deskundige begeleiding zijn in die 5 jaren niet veranderd en de informatie verstrekking heeft zich juist verbeterd. In mijn e-mail box vond ik een filmpje met Dr. Oei waarin hij mijn diagnose nog eens toelichtte met daarbij tips en tricks hoe hier mee om te gaan.”
 26. 26. INFORIUM ACCEPTATIE leeftijd manwel vrouwwel manniet vrouwniet percentage 0 30 32 30 3 3 68 91,2% 31 60 53 51 1 2 107 97,2% 60+ 5 2 3 1 11 63,6% 90 83 7 6 186 93,0% Dokters 115 wel, 6 niet = 115/121 95,0 Assistentes 58 wel, 7 niet = 58/65 89,2% Acceptatiecijfers: 93%
 27. 27. 2014 • Experimenteren met option grid • Onderzoek naar effecten SDM Inforiums
 28. 28. Testen met protocol Shared decision making • Eerste bezoek: – Inventarisatie, uitleg en opties – Keuze Inforium – Option Grid • Tweede bezoek: – Inventariseren belang – Beantwoorden vragen – Bespreking option grid • Operatie of evaluatiebezoek
 29. 29. www.Inforium.nl - Om alles na te lezen en te zien Inforium code presentatie:Inforium code presentatie: Planetree14Planetree14 Inforium code voorbeeld:Inforium code voorbeeld: FZA-FZA-SDMMODSDMMOD
 30. 30. Take home messages • Goede informatie en educatie zijn noodzakelijk • Informatie bij patiënt brengen is cruciaal (Inforium) • Vertel patiënt wat er mee te doen • SDM kan met eenvoudige middelen voor alledaagse onderwerpen

Editor's Notes

 • - bewustmaking rol van patiënt in besluitvorming
  - bewustmaking geen objectief proces: informatie, kennis, gevoelens, wensen, beslissing
  - zin van samenwerking in betrouwbabare informatie
  - bewustmaking van verbeteringsmogelijkheden informatieoverdracht
  "- bewustmaken van beperkingen/ mogelijkheden internet
  - praktijkvoorbeeld Flevoziekenhuis KNO
  NB: andere doelen Promotie Flevoziekenhuis, BetrouwbareBron en Inforium
   Inforium Opens The WWW For Shared Decision-Making
  In this session the E.N.T. doctors present the Inforium project. They will share with you how they manage to help patients to be better informed before, during and after their visit to the doctor by sending an email with specific links and videos. Beside hospital information the main source is the Dutch foundation ‘Reliable source’ (Stichting Betrouwbarebron). It  has its own website where doctors with a variety of specializations give reliable information on diseases, treatments and health. The website has written, produced and directed by medical doctors, and supported by the Dutch patient organizations and insurance companies.
   - Better informed patients
  - Shared decision making
  - Compliance improvement
  - More effective doctor’s visit
  - More time for personal contact between patient and doctor
  Presenter:  Markus Oei MD, PhD and Marleen Vleming MD, PhD of Flevoziekenhuis        
  Room: 520 A&D
 • PLAATJE MARLEEN toevoegen
  An approach where clinicians and patients share the best available evidence when faced with the task of making decisions, and where patients are supported to consider options, to achieve informed preferences
 • Zorgverlening
 • Uitleg en vertellen hoe later we uitweiden over kennis
 • Voorbeeld van buisjes,
  Value is ook emotionele waarde. Aan de hand van buisjes voorbeeld.
 • Ik ga u een heleboel informatie vertellen
  U denkt: interessant, daar moet ik iets mee
  Na volgende praatje
  Wat wat zei die Oei nou ook alweer precies
  Ergens een aantekening.
  Volgende week, wat moest ik nu weer doen.
  Eigenlijk bent u net een patiënt
 • Eventueel in tweeën delen
 • Hier infogram laten zien

×