Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

De kunst van samen beslissen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
WORKSHOP
DE KUNST VAN SAMEN BESLISSEN
Dr. Markus Oei, KNO-arts Flevoziekenhuis
Dr. Anouk Vaes, Kennisinstituut Federatie M...
(Potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
Geen
 Sponso...
Samen beslissen

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Upcoming SlideShare
Presentatie Wilsverklaring
Presentatie Wilsverklaring
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 41 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to De kunst van samen beslissen (20)

Advertisement

More from Markus Oei (20)

Recently uploaded (18)

Advertisement

De kunst van samen beslissen

 1. 1. WORKSHOP DE KUNST VAN SAMEN BESLISSEN Dr. Markus Oei, KNO-arts Flevoziekenhuis Dr. Anouk Vaes, Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten Dr. Elvira den Breejen, Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten
 2. 2. (Potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … Project Samen Beslissen Geïmplementeerd (NVOG) Disclosure belangen spreker A. Vaes/ E. den Breejen
 3. 3. Samen beslissen
 4. 4. Shared Decision Making ‘an approach where clinicians and patients share the best available evidence when faced with the task of making decisions, and where patients are supported to consider options, to achieve informed preferences’ (Elwyn ea., 2012) • Vraag van de is het patiënt uitgangspunt • Patiënt is partner in besluitvorming • Komt kwaliteit en doelmatigheid van zorg ten goede Wat is Samen Beslissen?
 5. 5. Wederzijds informatie uitwisselen Keuzemogelijkheden doorspreken Gezamenlijk (geïnformeerde) keuze bepalen Samen Beslissen in de praktijk Model Elwyn, 2012 Choice /Team talk Option talk Decision talk Voorkeuren patiënt ontdekken.
 6. 6. Wat is Samen Beslissen NIET? • Patiënt informeren over opties en deze daarna geheel zelf het besluit laten nemen • Een voorkeur uitspreken bij de vraag ‘wat zou u doen?’ • Informed consent vragen • Enkel uitgebreid informeren • Enkel een instrument gebruiken
 7. 7. • FMS definitie Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. • Doel FMS projecten: bewustwording creëren, implementeren en verbeteren van samen beslissen in de klinische praktijk • Randvoorwaarden: – Proces – Attitude verandering – Infrastructuur, capaciteit – Beschikbaarheid goede informatie/ hulpmiddelen – Scholing/ training Samen Beslissen @ FMS
 8. 8. Waarom onder de knie krijgen? Effect van Samen Beslissen • Hogere patiënt tevredenheid • Empowerment van de patiënt • Groter draagvlak en motivatie (= betere therapietrouw) • Doelmatig gebruik van de zorg Stacey, Cochrane 2017; Shay, MDM 2015; Austin JAMA 2015; Mead, J. Public Health 2013, O’Brien JCO 2009
 9. 9. Barrières en ondersteunende factoren Barrières • Geen tijd • Patiënt wil niet samen beslissen • Patiënt kan niet samen beslissen • Patiënt neemt besluit waar ik niet achter sta Facilitators • Ondersteuning sociale omgeving patiënt • Voorbereide patiënt • Positieve patiënt-arts relatie • Beter gedragen zorg
 10. 10. Samen Beslissen: Practise what you preach!
 11. 11. (Potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …     Disclosure belangen spreker Dr. M. Oei
 12. 12. Belangen en Transparantie Dr. M. Oei • Federatie Medisch Specialisten – Lid werkgroep Samen Beslissen – Lid wg Samen Beslissen geimplementeerd • Flevoziekenhuis – KNO-arts (in loondienst) – Beslist Samen project – ICT-raad • Stichting BetrouwbareBron – Voorzitter • Inforium/ Mediwebs BV – Partner – Founder – Directeur innovatie • Project CHIP Almere – projectleider • BetrouwbareBron.nl – Hoofdredacteur • Overig – Referent e-health subsidies – Mentor/klankbord startups – Website eigenaar – Blogger, columnist, @markusoei , www.markusoei.nl
 13. 13. Samen Beslissen ABC • Attitude: van zorgverlener EN patiënt • Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd • Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
 14. 14. Artseneed • “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik”.
 15. 15. Samen = Patiënt + Zorgverlener Medisch gespecialiseerd Heeft: Opleiding Medische kennis en netwerk Ervaring patiëntengroepen Mist: Persoonlijke kennis patiënt Persoonlijk gespecialiseerd Heeft: Persoonlijke kennis Sociale omgeving Persoonlijke doelen Mist: Medische kennis Afstandelijkheid Communiceren
 16. 16. Samen Beslissen ABC • Attitude: van zorgverlener EN patiënt • Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd • Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
 17. 17. Hoe communiceren wij?
 18. 18. Begrip en grip bij patiënt over ziekte en behandeling • Wil weten wat er aan de hand is • Wil weten wat er gaat of kan gebeuren • Wil denken en overleggen • En kan dan pas keuzes maken over behandeling • CRUCIAAL VOOR BEGRIP: – KENNISOVERDRACHT – BEDENK en OVERLEGTIJD • Communicatie: HERHAALBAAR, BEGRIJPELIJK, DEELBAAR
 19. 19. Samen Beslissen ABC • Attitude: van zorgverlener EN patiënt • Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd • Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
 20. 20. Stelling: Het samen beslissen gesprek bestaat niet! Want Samen Beslissen is een proces
 21. 21. Samen beslissen proces Information and knowledge Doctor  Patiënt Options and verbal explanation Support information (Local info,Betrouwbare Bron) Inforium (paper, video, decision aids) Wishes and feelings Patiënt   doctor Verbal Non-verbal:Reactions and interpretation Explanation Process and Decide Doctor and patient Evaluatie the options Shared decision choice talk option talk decision talk D E C I S I O N Glyn Elwyn, Shared Decision Making, a model for clinical practise, J Gen Intern Med. 2012 Oct; 27(10): 1361–1367.
 22. 22. Voorbeeld: Samen beslissen (Trommelvliesbuisjes) Bezoek 1 (choice option) Thuis “denktijd” Bezoek 2 (Option/decision) Operatie Bezoek 3 evaluatie • Gangbaar proces Bezoek 1 (Choice/option/ Decision) OK Expectatief “zendtijd” “denktijd” “checken/ontvangen/overlegtijd”
 23. 23. Best practice: trommelvliesbuisjes plaatsen Flevoziekenhuis, Keel- neus- en oorheelkunde 20 september 2018 Doelmatig Direct Declareren
 24. 24. 26 Het Flevo ziekenhuis plaatst het minst buisjes tov de verwachting -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Deltat.o.v.deverwachting Instellingen Operatieve buisjes zorgproduct ten opzichte van de verwachting
 25. 25. 27 Er is geen sprake van uitstel invasief behandelen: patiënten die conservatief worden behandeld blijven over het algemeen conservatief 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 144 Aantal weken Kaplan-Meier: kans op geen invasieve behandeling Instelling Peergroup
 26. 26. 28 Over meerdere jaren bekeken komen patiënten in het Flevoziekenhuis minder vaak terug en liggen de kosten per patiënt lager 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2016 2017 Unieke patiënten over meerdere jaren behandeld Flevoziekenhuis Peergroup €- €100 €200 €300 €400 €500 €600 €700 €800 Flevoziekenhuis Peergroup Kosten per patiënt over meerdere jaren 2017 2016 2015
 27. 27. 29 Het effect van overstappen naar een ZBC voor het krijgen van oorbuisjes is verwaarloosbaar 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Ziekenhuizen ZBC Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor oorbuisjes Conservatief Invasief 0,16% 61% 39% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Flevoziekenhuis ZBC Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor oorbuisjes Conservatief Invasief 25% 75% 1% 18%
 28. 28. Keuzehulpen
 29. 29. Samen Beslissen ABC • Attitude: van zorgverlener EN patiënt • Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd • Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
 30. 30. Workshop “Welke dokter wil jij zijn?”
 31. 31. • Wat voor dokter je wil zijn is een keuze – Traditionele dokter – Modern traditionele dokter – Samen Beslissen Consultkaart – welke dokter wil jij zijn?
 32. 32. Traditionele dokter Moderne dokter Samen Beslissen dokter Medisch leidend Medisch leidend Gezamenlijke beslissing Goede medische zorg Moderne communicatie Medisch goed op de hoogte Evidence based beleid Openstaand voor input Luisteren naar patiënt en informatie daarop aanpassend Goed oog voor richtlijnen en protocollen Communiceert het beleid goed Samen beslissen (ook buiten protocol of richtlijn) Wat is wat
 33. 33. • 10 minuten per groep • Vul gezamenlijk jullie consultkaart in • Gezamenlijk bespreken Consultkaart Welke dokter wil je zijn
 34. 34. Kennis Schrijf op wat u al weet over: - de mogelijkheden - de belangrijkste voordelen - de nadelen Uw waardering Gebruik sterren* om aan te geven hoe belangrijk een voor- of nadeel voor u is - geen ster is onbelangrijk - 5 sterren* is erg belangrijk Zeker zijn van uw keuze - overweeg de opties waarbij de belangrijkste voordelen het vaakst voorkomen - vermijd de opties waarbij de belangrijkste nadelen voorkomen Opties Redenen om deze optie WEL te kiezen (voordelen) Geef aan hoe belangrijk dit voordeel voor u is met 0 tot 5 sterren * Redenen om deze optie NIET te kiezen (nadelen) Geef aan hoe belangrijk dit nadeel voor u is met 0 tot 5 sterren * Traditionele dokter • • • • Moderne dokter • • • • Samen beslissen dokter • • • •
 35. 35. • Samen Beslissen is een proces • Het Samen Beslissen ABC – Attitude – Beslissingsproces aanpassen – Communicatie herhaalbaar, begrijpelijk en deelbaar • Samen Beslissen is een keuze Take home messages
 36. 36. Samen Beslissen- Practise what you preach: Herhaalbare informatie! Ga naar www.inforium.nl Vul in INFORIUM CODE: MMV2018 En eigen emailadres en druk op verzenden Nog vragen? moei@flevoziekenhuis.nl

Editor's Notes

 • Model Elwyn toelichten

  Voorkeuren pt ontdekken doe je tijdens gehele proces, maar specifiek tussen option en decision.

  Juist voorkeuren van pt ontdekken en angsten van pt ontdekken is belangrijk. Die kloppen vaak niet door foute veronderstellingen. Als arts kun je deze dan juist benoemen en in juiste perspectief plaatsen. Samen Beslissen is niet zo eenvoudig als een keuzehulp toepassen. De ‘waarom vraag’ is steeds belangrijker

  In de werkelijkheid is samen beslissen niet zo lineair en heel iteratief, er kunnen veel meer consulten mee gemoeid zijn: het is een proces
  Zo is een model ontwikkeld voor het proces van gezamenlijke besluitvorming in de praktijk:
  Fase 1  initiele voorkeur van de patient op basis van wat hij/ zij op dat moment weet. Doel is te komen tot geïnformeerde voorkeur. Zorgverlener geeft informatie dat er keuze mogelijkheden zijn en vraagt of patient wil deelnemen aan keuzeproces.
  Fase 2  keuzes doorspreken, voor-en nadelen en risico’s uitleggen, zorgverlener geeft patient de ruimte om persoonlijke afweging kenbaar te maken
  Fase 3  decision talk: patiënt heeft bepaald ‘wat er voor hem er het meest toe doet’ en ontwikkelt op basis daarvan een persoonlijke voorkeur voor één van de beschikbare opties.
 • Algemene attitude is hier voornamelijk van belang.

  Cartoon slaat spijker op zijn kop (benoemen). Arts zegt wat hij denkt en wat zijn beslissing zou zijn en legt deze ter check bij de patient. Dat is precies wat er vaak gebeurd maat wat niet wat Samen Beslissen is. (zie ook e-learning Citrien fonds).
 • Kort ingaan op Samen Beslissen FMS visie en rapport Samen Beslissen Geimplementeerd. Aangeven dat Samen Beslissen iets is waar wij als federatie echt voor staan.
 • Op literatuur gebaseerde effecten > ervaring praktijk komt in 2e deel.

  Empowerment: autonomie van de patient wordt gestimuleerd. Patiënten voelen zich meer betrokken bij het besluitvormingsproces en nemen daarin een actievere rol wanneer het SDM proces ondersteund wordt. Het gebruik van keuzehulpen of consultkaarten verbeteren de kennis en het begrip van de patient over het ziektebeeld. Ook ondersteund SDM de patient-arts communicatie en de overall tevredenheid van de patient.

  Betere therapietrouw = zien we ook bij betere informatie gebeuren. Is wellicht niet specifiek voor samen beslissen.

  Cijfers van IGI (stuurt Markus door) =Databedrijf in de zorg. Zinnige zorg (doelmatig gebruik) kort aanstippen. Markus zal praktijkvoorbeeld van eigen organisatie verder toelichten.
 • Discrepantie patiënten enquête. Ook onze interpretatie hiervan weergeven (de werkgroep).
  Positieve resultaten (gemotiveerd, sociaal wenselijk, wat niet sdm is)– praktijk is weerbarstiger. Resultaten rapportage van de PFN laat toch wat tegenstrijdigheden zien.

  Winst voor de dokter: veel uitdagender. Meer intensieve gesprekken, je gaat luisteren en hoort wat belangrijk is voor patiënten. Horen van mensen wat behoeften zijn.
 • Flevoziekenhuis
  Half miljoen km
  Loondienst
 • Gebroken enkel voorbeeld
  Operatiefolder en nazorgfolder
 • Gecontroleerde omgeving resultaten
  Halveren resultaat
 • Wat als je je artsen relatie met patiënt kan versterken. Patient zich beter aan de adviezen houdt. Meer weet over zijn ziekte en het ook nog doodsimpel is, leuk en geld/tijd oplevert?
  En dat patiënt kijkt naar jouw informatie in plaats van Dr. Google en tevredener over jou?
 • Uitleg en vertellen hoe later we uitweiden over kennis
 • SDM MOD
 • 25
 • Rapportageperiode over 2 jaar
  Selectie Algemene en topklinische ziekenhuizen met minstens 100 operatieve zorgproducten
 • Patiënten die conservatief worden behandeld blijven over het algemeen conservatief. Dit geldt voor alle instellingen, wel zien we dat het Flevoziekenhuis meer conservatieve patiënten ziet
 • Effect IGI dia
 • Consultkaart invullen met de rol van de drie dokters.
  Traditionele dokter

×