Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brändi muuttuvassa maailmassa - luento Metropoliassa

1,922 views

Published on

Brändi muuttuvassa maailmassa - luento Metropoliassa 2012 (päivitetty esitys)

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

Brändi muuttuvassa maailmassa - luento Metropoliassa

 1. 1. Brändi muuttuvassa maailmassa Luento Metropoliassa 2012 Markus Nieminen, creative & strategist, partner, dynamo&son
 2. 2. Mikä on brändi? Vaikka maailma on muuttunut, määritelmä ei ole muuttunut. Vai onko?
 3. 3. Brändi on henkilön kokemusperäinen mielikuva yrityksestä, joka pohjautuu henkilön ja yrityksen kohtaamisiin.
 4. 4. “! A brand is a person's gut feeling about a product, service, or organization. The brand isn't what you say it is. It's what they say it is. – Marty Neumeier
 5. 5. Henkilön ja yrityksen väliset kohtaamispisteet luovat brändimielikuvan. Kohtaamispisteet ovat koko ajan ympärillämme, joka puolella ja jatkuvasti. Ne ovat mahdollisuuksia ja keinoja kohdata yritys.
 6. 6. Mistä brändi muodostuu? Kohtaamispisteet ja mielikuvan muodostuminen.
 7. 7. Brändi Yritys IhmHENinK IeLÖn Asiakaspalvelu
 8. 8. Brändi on asiakaspalvelua
 9. 9. Aina kun henkilö kohtaa yrityksen, tuotteen tai palvelun on kyse asiakaspalvelusta. Aina.
 10. 10. Löydätkö yrityksen verkosta? Latautuuko verkkosivusto hitaasti? Keskeytätkö mainoksella? Osaatko käyttää yrityksen palvelua? Löydätkö tuotteen kaupasta? Saatko palvelua? Kuunteleeko kukaan sinua? Kyse on aina asiakaspalvelusta.
 11. 11. Mitä on asiakaspalvelu? Keskustelua Keskustele ja kuuntele asiakkaitasi Ymmärtämistä Kuuntele asiakastasi ja ennen kaikkea ymmärrä Hoivaamista Kehitä ja syvennä asiakassuhdettasi
 12. 12. Miksi brändi on tärkeä? Miksi tämä käsite on tärkeä yrityksille?
 13. 13. Tilanne Saturoituminen
 14. 14. “! If you are not a brand, you are a commodity – Philip Kotler
 15. 15. Hyödykkeen voi vaihtaa toiseen silmänräpäyksessä. Brändiä ei. Hyvä brändi luo emotionaalisen suhteen käyttäjäänsä - näin luodaan lock-in, jolloin rationaaliset perusteet eivät enää saa vaihtamaan toiseen brändiin.
 16. 16. 1. Hintapreemio Vahva brändi auttaa yritystä ylläpitämään premium-hinnoittelua. 2. Mahdollisuus laajentua Vahvan brändin on helpompi siirtyä uuteen tuotekategoriaan tai laajentaa jo olemassa olevassa. 3. Turvallisuus Kuluttajalle tunnettu brändi merkitsee turvallisuutta ja helpottaa valintaa. 4. Brändiyhteisöt Vahvojen brändien ympärille syntyy yhteisöjä, jotka hoitavat brändin markkinointia sen puolesta.
 17. 17. Yksinkertaisesti: Brändi on yrityksen tärkein voimavara.
 18. 18. Kuinka rakentaa brändiä? Miten hallita hallitsematonta?
 19. 19. Brändi ei ole koskaan valmis. Brändi on prosessi.
 20. 20. “! Advertising is the price companies pay for being unoriginal – Yves Béhar
 21. 21. Jokaista brändin rakentamiseen liittyvää askelta suunnitellaan iteratiivisesti. Analysoidaan, löydetään, luodaan, tuotetaan, mitataan.
 22. 22. Voidaan olettaa että brändi on jatkuvassa muutoksessa. Brändin rakentaminen on muutoksen hallintaa. Ja vain muutos on pysyvää.
 23. 23. “! The best and most successful brands are completely coherent. Every aspect of what they do and what they are reinforces everything else. – Wally Olins
 24. 24. Työkaluja brändin rakentamiseen
 25. 25. Työkaluja Strategia - Strategian keskiössä pitää olla brändin rakentaminen Kohtaamispisteet - Suunnittele kohtaamispisteet ja erotu joukosta asiakaspalvelulla Keskustele, Ymmärrä ja Hoivaa - Vain muutos on pysyvää – Prosessi työkaluna Mittaa - Brändin arvoa pitää mitata. Se on perustelu investoinneille
 26. 26. Kiitos Markus Nieminen, Creative & Strategist, Partner +358 40 5686 129, markus.nieminen@dynamoson.fi www.dynamoson.fi, dynamo&son

×