OpenOffice.org 2.0
        อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
       isriya_pa@sipa.or.th

สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกร...
ประวัติ OpenOffice.org
  เดิมชื่อ StarOffice ของ StarDivision
●  1999 : Sun Microsystems ซื้อกิจการ
●  2000 ...
OfficeTLE / Pladao Office

  OpenOffice.org 1.0 ไม่สนับสนุนภาษาไทย
●    Sun Thailand : Pladao Office
  –

  ...
กำำหนดกำร OOo 2.0
  รุ่นปัจจุบัน Beta 2
●  2.0 Final
●    ใช้งานภาษาไทยได้
  –


    ตุลาคม 2005
  ...
มีอะไรใหม่ใน OOo 2.0
  เพิ่มโปรแกรมฐานข้อมูล Base (เทียบได้กับ Access)
●  หน้าตาและการใช้งานคล้ายกับ Microsoft Off...
โปรแกรมในชุด
  Writer – word processor - เทียบกับ Word
●  Calc – spreadsheet - เทียบกับ Excel
●  Impress – p...
ใช้งำนง่ำยขึ้น
หน้าตาคล้าย Microsoft
      มากขึ้น
Office

  ปุ่ม
●  เมนู
●
ใช้งำนง่ำยขึ้น (2)

ทูลบาร์
  ย้ายได้
●  ปรับตามการใช้
●


  งาน
OpenDocument

  ชื่อเต็ม : OASIS Open Document Format for Office Applications
●  มาตรฐานเอกสารสำานักงาน
●   ...
OpenDocument ใน OOo 2.0

  เป็นฟอร์แมต default ใน OpenOffice.org 2.0
●  ยังสามารถเลือกเซฟเป็น
●    OpenOff...
นำมสกุลของ OpenDocument
Document Format
             เทียบได้กับ sxw, doc
  .odt : Text
●       ...
นำมสกุลของ OpenDocument

Template Format
             เทียบได้กับ dot, stw
  .ott : Text
●       ...
ควำมเข้ำกันได้กับไฟล์ Microsoft Office

  ใช้กับ Microsoft Office XML ได้ (Office 2003)
●  อ่าน-เขียนไฟล์ของ Micro...
OpenOffice.org Writer

  เมนู Table
●  ใส่ตารางซ้อนตาราง
●  Word count
●  ปรัปปรุงการใส่ข้อความในตาราง...
Word Count

  หาได้ง่ายขึ้น
●  นับคำาจากข้อความทีเลือกได้
           ่
●
ปรัปปรุงกำรใส่ข้อควำมในตำรำง
Format Paintbrush
OpenOffice.org Calc

  DataPilot (Pivot Table)
●  สนับสนุนตาราง 65665 แถว เท่ากับ Excel
●  Chart
●
DataPilot
Chart

  Chart 3 มิติ
●
OpenOffice.org Impress/Draw

  ปรับปรุงหน้าตาใหม่
●  Task Panes
●


  Slide/Custom Animations
●


  AutoShape
●
หน้ำตำใหม่ของ Impress


                          Task Pane
Slide Pane
            M...
Task Panes

  Master Pages
●


  จัดการกับ Master Pages
  Layouts
●


  ลักษณะของสไลด์แต่ละแผ่น
  Custom Animati...
Custom Animations

     Fully Compatible with MS PowerPoint!
AutoShape

  เข้ากันได้กับ
●


  MS Office
  100%
  FontWork
●


  เทียบได้กับ
  WordArt
OpenOffice.org Base

  Wizard
●  สนับสนุนฐานข้อมูลภายนอก
●  Query Editor
●


  Form
●


  XML
●
ส่วนประกอบอื่นๆ ของ OOo 2.0
  ทุกโปรแกรมใน OOo 2.0 มีองค์ประกอบย่อยๆ
●
     Styles           PDF Expo...
Styles and Formatting

  หรือ “Stylist”
●  รูปแบบข้อความสมำ่าเสมอทั้ง
●


  เอกสาร
  ย้าย style ได้ง่ายขึ้น
●
...
Navigator

  ช่วยแสดงโครงสร้างเอกสาร
●  สะดวกเวลาอ่าน-ตรวจทาน
●  แสดงเฉพาะวัตถุแต่ละชนิดใน
●


  เอกสารได้
Gallery

  เทียบได้กับ Clip-art
●  ใช้กับชุด Open Clip Art ในซีดี Chantra
●
PDF Export

  บันทึกเป็น PDF ได้ในตัว
●  เมนู File > Export as PDF
●  ปรับแต่งได้มากขึ้น
●
Wizard

  เปลียนชื่อจาก AutoPilot
    ่
●  มี Wizard ที่จำาเป็นให้ครบครัน
●    จดหมาย
  –


    ...
Multimedia

  สนับสนุนการใส่
●


  Video/Audio ใน
  เอกสาร
  บนวินโดวส์ สนับสนุน
●


  ไฟล์ทุกประเภทที่
  วินโ...
สถำนะด้ำนภำษำไทยใน OOo 2.0
  SIPA กำาลังร่วมมือกับ SUN ที่เยอรมนี (ทีม StarOffice)
●


  อย่างใกล้ชดในการพัฒนาภาษาไทย
...
ภำษำไทยใน OpenOffice.org 2.0.1
  Thai Langpack – ส่วนติดต่อผูใช้ภาษาไทย
                ้
●  Thai ...
ภำษำไทยใน OpenOffice.org 2.0.1
  เปลียนฟอนต์ตาม Keyboard Layout
    ่
●  แก้ปญหาขนาดฟอนต์ภาษาไทยไม่เท่ากับภาษา...
กำรใช้เปิดใช้ภำษำไทยใน OOo 2.0
  ภาษาไทยจัดอยู่ในหมวด CTL (Complex Text Layout)
●  ไม่ได้เปิดใช้มาตั้งแต่แรก
●...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

What's New in OpenOffice.org 2.0

3,142 views

Published on

Introduction to new features in OpenOffice.org 2.0

The language is Thai

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

What's New in OpenOffice.org 2.0

 1. 1. OpenOffice.org 2.0 อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ isriya_pa@sipa.or.th สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) http://www.thaiopensource.org http://www.sipa.or.th
 2. 2. ประวัติ OpenOffice.org เดิมชื่อ StarOffice ของ StarDivision ● 1999 : Sun Microsystems ซื้อกิจการ ● 2000 : เริ่มโครงการโอเพนซอร์ส OpenOffice.org ● 2002 : OpenOffice.org 1.0 ● 2003 : OpenOffice.org 1.1 ● 2005 : OpenOffice.org 2.0 (ตุลาคม) ●
 3. 3. OfficeTLE / Pladao Office OpenOffice.org 1.0 ไม่สนับสนุนภาษาไทย ● Sun Thailand : Pladao Office – NECTEC : OfficeTLE – เมื่อ OOo ออกรุ่นใหม่ ต้องตามแก้ไขเสมอ – OpenOffice.org 2.0 สนับสนุนภาษาไทยแล้ว ● Sun, NECTEC, SIPA ร่วมมือกันสนับสนุน – OpenOffice.org 2.0
 4. 4. กำำหนดกำร OOo 2.0 รุ่นปัจจุบัน Beta 2 ● 2.0 Final ● ใช้งานภาษาไทยได้ – ตุลาคม 2005 – 2.0.1 ● ใช้งานภาษาไทยได้สมบูรณ์มากขึ้น – ปลายปี 2005 –
 5. 5. มีอะไรใหม่ใน OOo 2.0 เพิ่มโปรแกรมฐานข้อมูล Base (เทียบได้กับ Access) ● หน้าตาและการใช้งานคล้ายกับ Microsoft Office มากขึ้น ● สนับสนุน OpenDocument ● อ่าน-เขียนไฟล์ของ Microsoft Office ดีขึ้น ● ทุกโปรแกรมในชุดมีความสามารถมากขึ้น ●
 6. 6. โปรแกรมในชุด Writer – word processor - เทียบกับ Word ● Calc – spreadsheet - เทียบกับ Excel ● Impress – presentation - เทียบกับ Powerpoint ● Base – database - เทียบกับ Access NEW ● Draw – vector drawing ● โปรแกรมอื่นๆ เช่น Math, Chart ●
 7. 7. ใช้งำนง่ำยขึ้น หน้าตาคล้าย Microsoft มากขึ้น Office ปุ่ม ● เมนู ●
 8. 8. ใช้งำนง่ำยขึ้น (2) ทูลบาร์ ย้ายได้ ● ปรับตามการใช้ ● งาน
 9. 9. OpenDocument ชื่อเต็ม : OASIS Open Document Format for Office Applications ● มาตรฐานเอกสารสำานักงาน ● พัฒนาโดย OASIS (www.oasis-open.org) – กำาลังเป็นมาตรฐาน ISO – พื้นฐานจาก XML ● เป็นมาตรฐานเปิด ● ปัจจุบันรัฐแมสซาชูเซตส์ เลือกใช้ OpenDocument ●
 10. 10. OpenDocument ใน OOo 2.0 เป็นฟอร์แมต default ใน OpenOffice.org 2.0 ● ยังสามารถเลือกเซฟเป็น ● OpenOffice.org 1.0 (sxw, sxi) – Microsoft Office (doc, xls,ppt) – แก้ไขค่า default ใน ● Options > Load/Save > General > Always save as –
 11. 11. นำมสกุลของ OpenDocument Document Format เทียบได้กับ sxw, doc .odt : Text ● เทียบได้กับ sxc, xls .ods : Spreadsheet ● เทียบได้กับ sxi, ppt .odp : Presentation ● เทียบได้กับ mdb .odb : Database ● เทียบได้กับ sxd .odg : Drawing ●
 12. 12. นำมสกุลของ OpenDocument Template Format เทียบได้กับ dot, stw .ott : Text ● เทียบได้กับ xlt, stc .ots : Spreadsheet ● เทียบได้กับ pot, sti .otp : Presentation ● .otg : Drawing ●
 13. 13. ควำมเข้ำกันได้กับไฟล์ Microsoft Office ใช้กับ Microsoft Office XML ได้ (Office 2003) ● อ่าน-เขียนไฟล์ของ Microsoft Office ได้ดีขึ้น ● ตารางซ้อนตาราง – AutoShape – Pivot Table – WordArt – Powerpoint Animation –
 14. 14. OpenOffice.org Writer เมนู Table ● ใส่ตารางซ้อนตาราง ● Word count ● ปรัปปรุงการใส่ข้อความในตาราง ● Format Paintbrush ●
 15. 15. Word Count หาได้ง่ายขึ้น ● นับคำาจากข้อความทีเลือกได้ ่ ●
 16. 16. ปรัปปรุงกำรใส่ข้อควำมในตำรำง
 17. 17. Format Paintbrush
 18. 18. OpenOffice.org Calc DataPilot (Pivot Table) ● สนับสนุนตาราง 65665 แถว เท่ากับ Excel ● Chart ●
 19. 19. DataPilot
 20. 20. Chart Chart 3 มิติ ●
 21. 21. OpenOffice.org Impress/Draw ปรับปรุงหน้าตาใหม่ ● Task Panes ● Slide/Custom Animations ● AutoShape ●
 22. 22. หน้ำตำใหม่ของ Impress Task Pane Slide Pane Main window Work on your Sort your Edit your Slide, Outline etc. here tasks here slides here
 23. 23. Task Panes Master Pages ● จัดการกับ Master Pages Layouts ● ลักษณะของสไลด์แต่ละแผ่น Custom Animations ● ภาพเคลือนไหวต่างๆ ในสไลด์ ่ Slide Transition ● ภาพเคลือนไหวขณะเปลียนสไลด์ ่ ่
 24. 24. Custom Animations Fully Compatible with MS PowerPoint!
 25. 25. AutoShape เข้ากันได้กับ ● MS Office 100% FontWork ● เทียบได้กับ WordArt
 26. 26. OpenOffice.org Base Wizard ● สนับสนุนฐานข้อมูลภายนอก ● Query Editor ● Form ● XML ●
 27. 27. ส่วนประกอบอื่นๆ ของ OOo 2.0 ทุกโปรแกรมใน OOo 2.0 มีองค์ประกอบย่อยๆ ● Styles PDF Export Navigator Wizard Gallery Multimedia
 28. 28. Styles and Formatting หรือ “Stylist” ● รูปแบบข้อความสมำ่าเสมอทั้ง ● เอกสาร ย้าย style ได้ง่ายขึ้น ● เรียกโดยปุม F11 หรือไอคอน ่ ●
 29. 29. Navigator ช่วยแสดงโครงสร้างเอกสาร ● สะดวกเวลาอ่าน-ตรวจทาน ● แสดงเฉพาะวัตถุแต่ละชนิดใน ● เอกสารได้
 30. 30. Gallery เทียบได้กับ Clip-art ● ใช้กับชุด Open Clip Art ในซีดี Chantra ●
 31. 31. PDF Export บันทึกเป็น PDF ได้ในตัว ● เมนู File > Export as PDF ● ปรับแต่งได้มากขึ้น ●
 32. 32. Wizard เปลียนชื่อจาก AutoPilot ่ ● มี Wizard ที่จำาเป็นให้ครบครัน ● จดหมาย – แฟกซ์ – เว็บเพจ – จดหมายเวียน –
 33. 33. Multimedia สนับสนุนการใส่ ● Video/Audio ใน เอกสาร บนวินโดวส์ สนับสนุน ● ไฟล์ทุกประเภทที่ วินโดวส์สนับสนุน
 34. 34. สถำนะด้ำนภำษำไทยใน OOo 2.0 SIPA กำาลังร่วมมือกับ SUN ที่เยอรมนี (ทีม StarOffice) ● อย่างใกล้ชดในการพัฒนาภาษาไทย ิ OpenOffice.org 2.0 สามารถใช้งานภาษาไทยขั้นพื้น ● ฐานได้ การใช้งานภาษาไทยเต็มรูปแบบ อยู่ในรุ่น 2.0.1 ●
 35. 35. ภำษำไทยใน OpenOffice.org 2.0.1 Thai Langpack – ส่วนติดต่อผูใช้ภาษาไทย ้ ● Thai Numbering – การนับเลขของหน่วยงานในประเทศ ● วันที่ – เลขไทยใน List เช่น ๑.๑) ๑.๒) – ตัวอักษรไทยใน List เช่น ก) ข) – สนับสนุนใน Calc –
 36. 36. ภำษำไทยใน OpenOffice.org 2.0.1 เปลียนฟอนต์ตาม Keyboard Layout ่ ● แก้ปญหาขนาดฟอนต์ภาษาไทยไม่เท่ากับภาษาอังกฤษ ั ● แลกเปลียนไฟล์ที่มข้อความภาษาไทยได้ดีขึ้น ่ ี ● ติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานภาษาไทยได้ทนที ั ● Type & Replace สำาหรับภาษาไทย ● ระบุตำาแหน่งการตัดคำาภาษาไทยเองได้ ●
 37. 37. กำรใช้เปิดใช้ภำษำไทยใน OOo 2.0 ภาษาไทยจัดอยู่ในหมวด CTL (Complex Text Layout) ● ไม่ได้เปิดใช้มาตั้งแต่แรก ● Tools > Options ● Language Settings > Languages ● เลือก Enabled for complex text layout (CTL) – เลือก CTL เป็น Thai – Language Settings > Complex Text Layout ● เลือก Use sequence checking –

×