พรบ . การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ . ศ .2551 มาตรา 7 ผู้ใดประกอบ กิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน์ ต...
กิจการโทรทัศน์ หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการไปยังเครื่องรับท...
กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์ชนิดที่ผู้รับบริการ ประสงค์จะรับบริการตามเงื่อนไขที่ผู้...
จำนวนครัวเรือนที่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ : ล้านครัวเรือน ลำดับ ระบบที่ใช้รับสัญญาณ จำนวนครัวเรือนที่รับชม 1 2...
การรับชมรายการผ่านจอโทรทัศน์ในประเทศไทย (20) ปีกเสาอากาศทีวี (8) จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C – Band (4) เก็บค่าบริการรายเ...
การให้บริการ 1. ใช้ปีกเสาอากาศทั่วไป 2. ให้บริการฟรีทีวี 6 ช่อง 3. ไม่เสียค่าบริการรายเดือน 4. ค่าติดตั้ง 1,500 บาทขึ้...
การให้บริการ 1. ใช้จานเทาขนาด 75 ซม . รับ 2. ให้บริการ 86 ช่อง 3. ค่าบริการรายเดือน 1,500 – 2,000 บาท / เดือน 4. รั...
ไม่เก็บค่าบริการรายเดือน จานเหลือง จานน้ำเงิน จานส้ม จาน PSI รุ่นโอทู การให้บริการ 1. ให้บริการมากกว่า 100 ช่อง 2. ไม่...
การให้บริการเคเบิลทีวีในประเทศไทย ปี 2554 เคเบิลทีวี ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น มีผู้ประกอบกิจการ 350 ราย ให้บริการ 500 ...
เงื่อนไขการให้บริการที่สำคัญ 1. ผู้ถือหุ้นเป็นคนท้องถิ่น 1/3 2. ให้บริการระดับอำเภอ 3. ต้องผลิตช่องข่าวท้องถิ่น 4. ต้องกั...
ช่องรายการที่เผยแพร่ในประเทศไทย หมายเหตุ - ไม่รวมช่อง Free TV ต่างประเทศ เมษายน 2554 ราย ละเอียด ฟรี ทีวี ฟรีทีวีผ่าน...
พรบ . การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ . ศ .2551 ส่วนที่ 4 การป้องกันการผูกขาด มาตรา 32 เพื่อส่งเสริมการแข่...
Model ทางธุรกิจ ฟรีทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม / เคเบิลทีวี ระบบที่ให้บริการ ระบบฟรีทีวี ระบบเคเบิลทีวี ปีกเสาอากาศทีวี จ...
ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการทีวี ผ่านระบบการให้บริการสัญญาณในรูปแบบต่างๆ ระบบรับสัญญาณทั่วไป ระบบเคเบิลทีวี ปีกเสาอา...
มาตรา 13 (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค และ ระดับท้องถิ่น ต้องเป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นอันเป็นทุน...
มาตรา 23 ( วรรคท้าย ) ผู้รับใบอนุญาตอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก หรือค่าบริการ และเงื่อนไขการให้บริการของผู้รับใบอนุ...
มาตรา 42 ( วรรคท้าย ) การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรมต่อเจ้าของโคร...
พรบ . การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ . ศ .2551 มาตรา 52 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า รายการใด เป็นประโยชน์ต...
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว ( กิจการ...
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว ( กิจการ...
สิ่งที่ กสทช . ชุดแรก ควรดำเนินการ ในการกำกับดูแลกิจการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม <ul><li>ออกใบอนุญาตชั่วคราว ให้กับผู้ปร...
หากต้องการให้มีเคเบิลทีวีท้องถิ่นอยู่ในประเทศไทยต่อไป ต้อง <ul><li>ตั้งหน่วยงานขึ้นมา เพื่อควบคุมการซื้อลิขสิทธิ์รายการจาก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล อุปนายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

4,955 views

Published on

นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล อุปนายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

งานเสวนา เรื่อง ”ทิศทางกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวีในยุคกสทช.”

จัดโดยสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และบริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิตจำกัด

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,607
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล อุปนายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

 1. 1. พรบ . การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ . ศ .2551 มาตรา 7 ผู้ใดประกอบ กิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน์ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามความในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดลักษณะกิจการที่ไม่ถือเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัตินี้ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 มาตรา 66 ผู้ใดใช้คลื่นความถี่ สำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือ ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือให้บริการนอกเหนือจากกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
 2. 2. กิจการโทรทัศน์ หมายความว่า กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งให้บริการส่งข่าวสารสาธารณะ หรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟังการให้บริการนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่นๆ ระบบใด ระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทำนองเดียวกันที่ กสทช . กำหนดให้เป็นกิจการโทรทัศน์
 3. 3. กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์ชนิดที่ผู้รับบริการ ประสงค์จะรับบริการตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการกำหนด โดยผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะให้บริการเป็นการทั่วไป ซึ่งจะมีค่าบริการหรือไม่ก็ได้
 4. 4. จำนวนครัวเรือนที่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางต่างๆ : ล้านครัวเรือน ลำดับ ระบบที่ใช้รับสัญญาณ จำนวนครัวเรือนที่รับชม 1 2 3 4 5 6 7 8 ปีกเสาอากาศทีวี จานรับสัญญาณดาวเทียม C – Band True Vision จานแดง เคเบิลทีวีท้องถิ่น จานเหลือง / จานน้ำเงิน จานส้ม จาน PSI รุ่น โอทู 8.0 4.0 0.5 1.5 4.0 1.0 0.8 0.2 รวม 20.0
 5. 5. การรับชมรายการผ่านจอโทรทัศน์ในประเทศไทย (20) ปีกเสาอากาศทีวี (8) จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C – Band (4) เก็บค่าบริการรายเดือน (6) ไม่เก็บค่าบริการรายเดือน (2) ปีก SAMART ปีก อื่นๆ PSI INFOSAT SAMART LEOTECH THAISAT DYNASAT อื่นๆ True Vision (0.5) จานแดง (1.5) เคเบิลทีวีท้องถิ่น (4) จานเหลือง จานน้ำเงิน จานส้ม จาน PSI รุ่นโอทู จานเทา สายเคเบิล เคเบิลทีวีทางสาย กิจการโทรทัศน์ (12) กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก (8)
 6. 6. การให้บริการ 1. ใช้ปีกเสาอากาศทั่วไป 2. ให้บริการฟรีทีวี 6 ช่อง 3. ไม่เสียค่าบริการรายเดือน 4. ค่าติดตั้ง 1,500 บาทขึ้นไป 5. รับบริการได้หลายจุด 6. ติดตั้งได้ทั่วประเทศ 7. ให้บริการระบบ Analog ปีกเสาอากาศทีวี ปีก SAMART ปีก อื่นๆ จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C - Band PSI INFOSAT SAMART LEOTECH THAISAT DYNASAT อื่นๆ การให้บริการ 1. ใช้จานดาวเทียมสีดำ ขนาด 6 ฟุตขึ้นไป 2. ให้บริการมากกว่า 100 ช่อง 3. ไม่เสียค่าบริการรายเดือน 4. ค่าติดตั้ง 3,500 บาทขึ้นไป 5. รับบริการได้ 1 จุด 6. ติดตั้งได้ทั่วประเทศ 7. ให้บริการระบบ Digital
 7. 7. การให้บริการ 1. ใช้จานเทาขนาด 75 ซม . รับ 2. ให้บริการ 86 ช่อง 3. ค่าบริการรายเดือน 1,500 – 2,000 บาท / เดือน 4. รับบริการได้ 1 จุด ติดตั้งเพิ่มได้อีก 1 จุด 5. ให้บริการระบบ Digital 6 . ซื้อบริการเพิ่มเติมได้ 7. ติดตั้งได้ทั่วประเทศ True Vision จานเทา สายเคเบิล เคเบิลทีวีท้องถิ่น เคเบิลทีวีทางสาย การให้บริการ 1. ใช้จาน 75 ซม . สีแดงรับชม 2. ให้บริการ 35 ช่องขึ้นไป 3. ค่าบริการ 300 บาท / เดือน 4. ให้บริการได้ 1 จุด 5. ให้บริการระบบ Digital 6 . ซื้อบริการช่องรายการเพิ่มเติม ใน Pack True ได้ 7. ติดตั้งได้ทั่วประเทศ จานแดง การให้บริการ 1. เดินสายโดยใช้ Fiber Optic และ Coaxial 2. ให้บริการ 60 - 95 ช่อง 3 . ค่าบริการ 100 - 350 บาท / เดือน 4 . ให้บริการได้หลายจุด 5 . ให้บริการระบบ analog 6. ให้บริการได้เฉพาะพื้นที่สายเคเบิลเดินถึง
 8. 8. ไม่เก็บค่าบริการรายเดือน จานเหลือง จานน้ำเงิน จานส้ม จาน PSI รุ่นโอทู การให้บริการ 1. ให้บริการมากกว่า 100 ช่อง 2. ไม่เสียค่าบริการรายเดือน 3. ค่าติดตั้ง 3,000 บาทขึ้นไป 4. ติดตั้งได้ 1 จุด 5. ให้บริการได้ทั่วประเทศ 6. ให้บริการระบบ Digital
 9. 9. การให้บริการเคเบิลทีวีในประเทศไทย ปี 2554 เคเบิลทีวี ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น มีผู้ประกอบกิจการ 350 ราย ให้บริการ 500 ศูนย์บริการ ภายใต้ 800 ใบอนุญาต True Vision จานดาวเทียม จานดาวเทียม ระบบ KU – Band ( จานเทา ) MMDS ใช้เดือยหมู เคเบิลทีวีทางสาย ใช้ Fiber Optic/Coaxial จานดาวเทียม KU – Band จานดาวเทียม C – Band จานแดง ? จานเหลือง จานส้ม จานน้ำเงิน จาน PSI รุ่นโอทู
 10. 10. เงื่อนไขการให้บริการที่สำคัญ 1. ผู้ถือหุ้นเป็นคนท้องถิ่น 1/3 2. ให้บริการระดับอำเภอ 3. ต้องผลิตช่องข่าวท้องถิ่น 4. ต้องกันความถี่ให้ กสทช . 3 ช่อง 5. ใบอนุญาตชั่วคราว 1 ปี เงื่อนไขการให้บริการที่สำคัญ 1. ให้บริการภายใต้สัมปทาน อสมท . 25 ปี ต่อ 5 ปี 2. ไม่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ 3. มีโฆษณาได้ 4. ไม่ต้องลดค่าบริการกับสมาชิก 5. ทำ Package ได้ตามต้องการ 6. ให้บริการได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย 7. แบ่งผลประโยชน์ให้ อสมท . 6.5% เงื่อนไขการให้บริการที่สำคัญ 1. ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ 2. ไม่มีระเบียบใดๆ บังคับ ระดับท้องถิ่น มีผู้ประกอบกิจการ 350 ราย ให้บริการ 500 ศูนย์บริการ ภายใต้ 800 ใบอนุญาต True Vision จานดาวเทียม ระบบ KU – Band ( จานเทา ) MMDS ใช้เดือยหมู เคเบิลทีวีทางสาย ใช้ Fiber Optic/Coaxial จานดาวเทียม จานดาวเทียม KU – Band จานดาวเทียม C – Band จานแดง ? จานเหลือง จานส้ม จานน้ำเงิน จาน PSI รุ่นโอทู
 11. 11. ช่องรายการที่เผยแพร่ในประเทศไทย หมายเหตุ - ไม่รวมช่อง Free TV ต่างประเทศ เมษายน 2554 ราย ละเอียด ฟรี ทีวี ฟรีทีวีผ่านดาวเทียม เคเบิลทีวี รายใหญ่ รายเล็ก พิเศษ ซื้อ / ผลิตในประเทศ ซื้อจากต่างประเทศ True เคเบิลทีวีท้องถิ่น IPM อิสระ True CTH TTT แสนสุข Live ประเภท รายการ 3 5 7 9 NBT TPBS Nation GMM Live TV กันตนา RS Media อื่นๆ MV TV ASTV อื่นๆ DLTV การศึกษา ศาสนา การเมือง ขายสินค้า อื่นๆ True สยามกีฬา ASTV ผู้ผลิตอิสระ CTH Live กานต์มณี Next Step D – Asian ข่าวท้องถิ่น Ten TV ผู้ผลิตอิสระ Sun ภาพยนตร์ สารคดี กีฬา ข่าว การ์ตูน กีฬา สารคดี ภาพยนตร์ สารคดี การ์ตูน การ์ตูน ข่าว เพลง กีฬา สารคดี จำนวน ช่อง 6 20 50 25 30 15 30 3 40 6 8 3 3 รายได้ หลัก Agency Agency SME ผู้ สนับสนุน Agency / สมาชิก Agency / สมาชิก / SME SME สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก / Agency
 12. 12. พรบ . การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ . ศ .2551 ส่วนที่ 4 การป้องกันการผูกขาด มาตรา 32 เพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม และป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขัน ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ให้การประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาต อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า และมาตรการเฉพาะที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตามลักษณะการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ การกระทำอันเป็นการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขัน ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ให้หมายความรวมถึงการถือครองธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน หรือการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งพิเศษ เพื่อรับสัญญาณเสียงหรือภาพ ในลักษณะที่กีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 13. 13. Model ทางธุรกิจ ฟรีทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม / เคเบิลทีวี ระบบที่ให้บริการ ระบบฟรีทีวี ระบบเคเบิลทีวี ปีกเสาอากาศทีวี จานดาวเทียม C - Band เคเบิลทีวีระดับชาติ เคเบิลทีวีระดับท้องถิ่น เป้าหมายการให้บริการ โฆษณา โฆษณา ขายอุปกรณ์ / โฆษณา / รายเดือน รายเดือน / บริการชุมชน ( โฆษณาได้เฉพาะช่องที่ผลิตเอง ) ผู้ให้บริการ <ul><li>ปีกทีวีทั่วไป </li></ul><ul><li>สามารถ </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul><ul><li>จานดำทั่วไป </li></ul><ul><li>PSI </li></ul><ul><li>INFOSAT </li></ul><ul><li>LEOTECH </li></ul><ul><li>Thaisat </li></ul><ul><li>Dynasat </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul><ul><li>จาน KU – Band (5 บริษัท ) </li></ul><ul><li>เทา ( True ) </li></ul><ul><li>แดง ( True ) </li></ul><ul><li>เหลือง ( ไทยคม ) </li></ul><ul><li>ส้ม ( IPM ) </li></ul><ul><li>PSI รุ่นโอทู ( PSI ) </li></ul><ul><li>เคเบิลทีวีท้องถิ่น </li></ul><ul><li>เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วไป 350 บริษัท </li></ul>จำนวนครัวเรือนที่รับบริการ 8 ล้านครัวเรือน 4 ล้านใบ 4 ล้านใบ 4 ล้านครัวเรือน
 14. 14. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมรายการทีวี ผ่านระบบการให้บริการสัญญาณในรูปแบบต่างๆ ระบบรับสัญญาณทั่วไป ระบบเคเบิลทีวี ปีกเสาอากาศทีวี ระบบฟรีทีวีผ่านดาวเทียม เคเบิลทีวีระดับชาติ เคเบิลทีวีระดับท้องถิ่น <ul><li>ผลิตรายการจากส่วนกลาง </li></ul><ul><li>สู่ภูมิภาค </li></ul><ul><li>ผลิตรายการจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค </li></ul><ul><li>ถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง </li></ul><ul><li>สู่ภูมิภาค </li></ul><ul><li>ผลิตรายการจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค </li></ul><ul><li>ถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง </li></ul><ul><li>สู่ภูมิภาค </li></ul><ul><li>ผลิตรายการจาก ภูมิภาคสู่ส่วนกลาง </li></ul><ul><li>ถ่ายทอดรายการจากส่วนกลางสู่ </li></ul><ul><li>ภูมิภาค </li></ul><ul><li>ผู้ประกอบกิจการระดับท้องถิ่น SME </li></ul><ul><li>สามารถใช้บริการได้ </li></ul><ul><li>ผู้นำชุมชนหรือประชาชนในท้องถิ่น </li></ul><ul><li>สามารถเข้ามาใช้บริการได้ </li></ul><ul><li>ผลิตรายการที่ไม่หลังผลจากเรทติ้ง </li></ul><ul><li>ไม่หวังผลทางโฆษณา </li></ul><ul><li>เลือกสรรรายการที่เป็นประโยชน์กับ </li></ul><ul><li>ชุมชน มาบริการเป็นการเฉพาะได้ </li></ul>
 15. 15. มาตรา 13 (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค และ ระดับท้องถิ่น ต้องเป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นอันเป็นทุน หรือผู้ที่ลงทุนไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภูมิภาค หรือท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี และต้องมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีระบบการตรวจสอบบัญชี และมีลักษณะอื่นใด ซึ่งประกันความมั่นคงในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มาตรา 15 (1) เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุน หรือถือหุ้นอันเป็นทุน ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น มาตรา 15 ( วรรคท้าย ) คณะกรรมการอาจกำหนดห้ามมิให้กระทำการที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติได้ ต้องเป็นคนท้องถิ่นถือหุ้น 1 ใน 3 คนไทยถือหุ้น 3 ใน 4 ห้ามคนต่างด้าว
 16. 16. มาตรา 23 ( วรรคท้าย ) ผู้รับใบอนุญาตอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิก หรือค่าบริการ และเงื่อนไขการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตได้ภายในหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ตามวรรคสาม แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของสมาชิกภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลงที่มีอยู่เดิม ใน การประกาศหลักเกณฑ์ตามวรรคสองและวรรคสาม ให้คณะกรรมการคำนึงถึงต้นทุนในการให้บริการและการให้ความเป็นธรรมในการแข่งขัน ระหว่างผู้รับใบอนุญาตประเภทต่างๆ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตกับผู้บริโภคประกอบด้วย ความเป็นธรรมในการให้บริการ
 17. 17. มาตรา 42 ( วรรคท้าย ) การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรมต่อเจ้าของโครงข่าย กับผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้ หรือเชื่อมต่อโครงข่าย และต้องมีความเท่าเทียมกัน ในระหว่างผู้รับใบอนุญาตทุกราย มาตรา 33 (3) ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ต้องกำหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับภูมิภาค และ ระดับท้องถิ่น ต้องมีรายการที่ผลิตเองในสัดส่วนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ความเป็นธรรมในการเชื่อมต่อโครงข่าย เคเบิลทีวีท้องถิ่น ต้องมีการผลิตข่าวท้องถิ่น
 18. 18. พรบ . การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ . ศ .2551 มาตรา 52 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า รายการใด เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือ สมควรส่งเสริมให้มีการผลิตรายการ หรือผู้ประกอบการรายใดปฏิบัติตามมาตรการ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ และคนด้อยโอกาสตามมาตรา 36 คณะกรรมการอาจพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุน ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ให้งบประมาณสนับสนุนการผลิตรายการ
 19. 19. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว ( กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก ) บทเฉพาะกาล ข้อ 20 (1) กรณีที่ผู้ให้บริการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว ( กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก ) อยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นความประสงค์เพื่อดำเนินการขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้ยื่นความประสงค์ดังกล่าว เป็นผู้ดำเนินการให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียงในลักษณะการทดลองให้บริการ หรือแพร่ภาพกระจายเสียงชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการฯ จะสั่งไม่อนุญาตหรือสั่งการอย่างใดๆ ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี เป็นผู้ให้บริการที่ถูกกฎหมาย
 20. 20. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว ( กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก ) ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ข้อ 8 สัดส่วนรายการและผังรายการ ช่องรายการให้มีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 1) ช่องรายการข่าวสาร อย่างน้อยต้องมี ช่องข่าวในประเทศ และต่างประเทศ ช่องรายการข่าวท้องถิ่น สำหรับผู้ประกอบกิจการระดับท้องถิ่น 2) ช่องรายการสาระ อย่างน้อยต้องมี ช่องการศึกษา ช่องส่งเสริมสุขภาพ ช่องศิลปวัฒนธรรม ช่องเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ ช่องประโยชน์สาธารณะ ช่องสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 3) ช่องรายการกีฬา นอกจากการจัดให้มีสัดส่วนรายการและผังรายการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องสำรองช่องรายการอย่างน้อยสามช่องรายการ เพื่อใช้ในการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อประเทศโดยรวมตามที่คณะกรรมการกำหนด ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ต้องทำช่องข่าวท้องถิ่น
 21. 21. สิ่งที่ กสทช . ชุดแรก ควรดำเนินการ ในการกำกับดูแลกิจการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม <ul><li>ออกใบอนุญาตชั่วคราว ให้กับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ออกใบอนุญาตชั่วคราว ให้กับผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีระดับชาติ </li></ul><ul><li>กำหนดหลักเกณฑ์ให้การแข่งขันระหว่าง ฟรีทีวีผ่านดาวเทียม </li></ul><ul><li>เคเบิลทีวีระดับชาติที่เก็บค่าบริการรายเดือน เคเบิลทีวีระดับชาติที่ไม่เก็บค่าบริการรายเดือน และเคเบิลทีวีท้องถิ่น ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม </li></ul><ul><li>4. ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่ประกอบกิจการระดับอำเภอ และเป็นผู้ประกอบกิจการรายย่อย มีขนาดเล็ก จะต่อสู้ทางธุรกิจกับฟรีทีวีผ่านดาวเทียม และเคเบิลทีวีระดับชาติ ภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ได้อย่างไร </li></ul>
 22. 22. หากต้องการให้มีเคเบิลทีวีท้องถิ่นอยู่ในประเทศไทยต่อไป ต้อง <ul><li>ตั้งหน่วยงานขึ้นมา เพื่อควบคุมการซื้อลิขสิทธิ์รายการจากต่างประเทศ โดยให้ทุกคนมีสิทธิซื้อลิขสิทธิ์นั้นได้ ในราคาที่เป็นธรรม ห้ามไม่ให้มีการผูกขาดซื้อลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว </li></ul><ul><li>สนับสนุนให้เคเบิลทีวีท้องถิ่น ผลิตรายการข่าวท้องถิ่นสำหรับคนท้องถิ่นโดยให้งบประมาณสนับสนุนการผลิตรายการ </li></ul><ul><li>ห้ามไม่ให้มีการทุ่มตลาด หรือทำการค้าที่ไม่เป็นธรรม </li></ul><ul><li>ให้เคเบิลทีวีท้องถิ่นสามารถนำรายการ กีฬา และสารคดี ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาเผยแพร่ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเสียค่าลิขสิทธิ์ในราคาที่เป็นธรรม </li></ul><ul><li>สนับสนุนให้เคเบิลทีวีมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ในแต่ละจังหวัด เพื่อให้มีกิจการขนาดใหญ่เพียงพอที่จะทำเคเบิลทีวีให้มีมาตรฐาน และสามารถผลิตรายการท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง </li></ul>

×