Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Thailand Political Base http://politicalbase.in.th
Thailand Political Base <ul><li>ฐานข้อมูลเปิด ใครๆ ก็แก้ไขได้ </li></ul><ul><li>ใช้ระบบแบบเดียวกับ Wikipedia </li></ul><u...
Content Type <ul><li>บุคคล </li></ul><ul><ul><li>คณะรัฐมนตรี </li></ul></ul><ul><ul><li>ส . ส . </li></ul></ul><ul><ul><li...
Statistics <ul><li>เนื้อหา 1,324 หน้า </li></ul><ul><li>ภาพ 565 ภาพ </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 234 คน </li...
ผู้ชมรวมทั้งหมด 926,000 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้ชมวันละ 2,000 ครั้ง
Keywords / Top Content
Referrers - เว็บไซต์ที่อ้างอิงมา <ul><li>นอกจากนี้ยังมี </li></ul><ul><li>Parliament.go.th </li></ul><ul><li>Kapook.com <...
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000043702
ปิดสนามบิน ปี 2551 7 ตุลา
ปี 2553
 
รวมบทสัมภาษณ์ 12 นักคิดของสังคมไทย
28 มกราคม 2553 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.siamintelligence.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thailand Political Base

3,461 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thailand Political Base

 1. 1. Thailand Political Base http://politicalbase.in.th
 2. 2. Thailand Political Base <ul><li>ฐานข้อมูลเปิด ใครๆ ก็แก้ไขได้ </li></ul><ul><li>ใช้ระบบแบบเดียวกับ Wikipedia </li></ul><ul><li>เชื่อมโยงด้วยลิงก์อิสระ </li></ul>http://politicalbase.in.th
 3. 3. Content Type <ul><li>บุคคล </li></ul><ul><ul><li>คณะรัฐมนตรี </li></ul></ul><ul><ul><li>ส . ส . </li></ul></ul><ul><ul><li>ส . ว . </li></ul></ul><ul><ul><li>นักการเมืองท้องถิ่น </li></ul></ul><ul><ul><li>นายพลตำรวจ - ทหาร </li></ul></ul><ul><li>พรรคการเมือง </li></ul><ul><li>ประเด็นอื่นๆ ด้านการเมือง เช่น เหตุการณ์ สถานที่ </li></ul>
 4. 4. Statistics <ul><li>เนื้อหา 1,324 หน้า </li></ul><ul><li>ภาพ 565 ภาพ </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 234 คน </li></ul><ul><li>เนื้อหาถูกแก้ไขไปแล้ว 5,075 ครั้ง </li></ul>
 5. 5. ผู้ชมรวมทั้งหมด 926,000 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้ชมวันละ 2,000 ครั้ง
 6. 6. Keywords / Top Content
 7. 7. Referrers - เว็บไซต์ที่อ้างอิงมา <ul><li>นอกจากนี้ยังมี </li></ul><ul><li>Parliament.go.th </li></ul><ul><li>Kapook.com </li></ul><ul><li>Wikipedia.org </li></ul><ul><li>Nesac.go.th </li></ul><ul><li>OKNation </li></ul><ul><li>Buabarn.com </li></ul><ul><li>Sae-dang.com </li></ul><ul><li>Serithai.net </li></ul>
 8. 8. http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9530000043702
 9. 9. ปิดสนามบิน ปี 2551 7 ตุลา
 10. 10. ปี 2553
 11. 12. รวมบทสัมภาษณ์ 12 นักคิดของสังคมไทย
 12. 13. 28 มกราคม 2553 ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 13. 14. http://www.siamintelligence.com

×