ประเมินผลการทางาน 1 ปี กสทช. มุมมองด้านกิจการโทรคมนาคม      อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์    Siam Intelligence Unit   ...
Disclaimerผู้บรรยายทางานกับ กสทช. ในฐานะ “อนุกรรมการ”2 คณะ • คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหารคลื่นความถี่ย่าน ...
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม   ๓.๗ ประสิทธิการในการดาเนินงานของ กสทช.
1. การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมเพิ่มการแข่งขันของกิจการโทรคมนาคม      ลดอัตราค่าบริการโทรคมนาคม• จานวนผู้เล่นรายใหญ...
2. การออกใบอนุญาต-จัดสรรคลื่นจานวนผู้ประกอบการเพิมขึ้น          ่            มีบริการโทรคมนาคมที่ใช้เ...
3. การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมต้นทุนของผู้ประกอบการลดลง        ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันมากขึ้น• ใบอนุญาต 3G ทาให้ต้น...
4. บริการโทรคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเป้าหมาย                ผลงาน• มีแผนบริการ USO ภายใน 1 ปีหลังแผน   • กิจก...
5. การคุ้มครองผู้บริโภคเป้าหมาย                 ผลงาน• จัดทาหลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  • ปัญหาเครือ...
6. อาเซียน-ความร่วมมือระหว่างประเทศมาตรการรองรับประชาคมอาเซียน         ปรับปรุงกฎระเบียบด้านระหว่างประเทศ• ยังไม่เ...
7. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานงบประมาณ-บุคลากร               การเข้าถึงประชาชน• งบประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกร...
รายจ่าย กสทช. ที่น่าสนใจ (ตัวเลขปี 2554)• เงินเดือนพนักงาน 500 ล้าน     • เดินทางต่างประเทศ 70 ล้าน• ค่าอาหารนอกเวลา 2...
ข้อเสนอต่อ กสทช.ข้อเสนอ “เร่งด่วน” ปี 2556       ข้อเสนอระยะยาว• เตรียมแก้ปัญหาคลื่น 1800MHz ที่จะ  • ฐานข้อมูลเพื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประเมินผลการทำงาน กสทช. ครบรอบ 1 ปี

3,938 views

Published on

ประเมินผลการทำงาน กสทช. กิจการด้านโทรคมนาคม 1 ปี
24 ธันวาคม 2555
NBTC Public Forum #11

Isriya Paireepairit
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
Siam Intelligence Unit (SIU)

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,072
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเมินผลการทำงาน กสทช. ครบรอบ 1 ปี

 1. 1. ประเมินผลการทางาน 1 ปี กสทช. มุมมองด้านกิจการโทรคมนาคม อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Siam Intelligence Unit 24 December 2012
 2. 2. Disclaimerผู้บรรยายทางานกับ กสทช. ในฐานะ “อนุกรรมการ”2 คณะ • คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหารคลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHzเพื่อ รองรับเทคโนโลยี IMT-2000 หรือ IMT Advanced • คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการบริหารคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม ระบบ เซลลูล่า Digital PCN (Personal Communication Network) 1800 MHz
 3. 3. แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ๓.๗ ประสิทธิการในการดาเนินงานของ กสทช.
 4. 4. 1. การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมเพิ่มการแข่งขันของกิจการโทรคมนาคม ลดอัตราค่าบริการโทรคมนาคม• จานวนผู้เล่นรายใหญ่เท่าเดิม • มีความพยายาม “ลดราคา” 3G บนคลื่น• MVNO ยังไม่มีความเคลื่อนไหว 2.1GHz แต่ยังไม่เสร็จสิ้น• การออกกฎด้านแชร์โครงข่าย ยังไม่เห็นผล • ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของค่าบริการ 2G/3G บนใบอนุญาตเดิม• การสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800MHz ยังไม่ เห็นผล • Broadband ไม่มีความเปลี่ยนแปลงด้าน ราคา• ยังมีการกีดกันเรื่อง Number Portability ระหว่างผู้ประกอบการ• ประเด็นเรื่อง TRUE/CAT ยังไม่ได้ข้อยุติ
 5. 5. 2. การออกใบอนุญาต-จัดสรรคลื่นจานวนผู้ประกอบการเพิมขึ้น ่ มีบริการโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ• จานวนผู้เล่นรายใหญ่เท่าเดิม • 3G ถือว่าใหม่หรือไม่?• MVNO ยังไม่มีความเคลื่อนไหว• กฎเกณฑ์ด้านต่างด้าว ยังเป็นปัญหาอนุญาตให้ใช้ความถี่เพิ่มขึ้น• สามารถจัดประมูล 2.1GHz ไปได้• การขอคืนคลื่น 2.3GHz จาก TOT ยังไม่เห็น ผล
 6. 6. 3. การใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมต้นทุนของผู้ประกอบการลดลง ใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันมากขึ้น• ใบอนุญาต 3G ทาให้ต้นทุนลดลงเทียบกับ • มีประกาศ แต่ยังไม่เห็นผล สัมปทานเดิม • ในทางปฏิบัติจะมีผลจริงมากน้อยแค่ไหน? • การอนุมัติเรื่องสิทธิแห่งทาง ยังล่าช้านาเทคโนโลยีใหม่เพิมประสิทธิภาพ ่ แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน-ภัยพิบัติ• 3G ใหม่ขึ้น? • ยังไม่เกิดโครงการ Hotline Emergency• Broadband Wireless Access ยังไม่เห็น • การแชร์โครงสร้างพื้นฐานช่วงภัยพิบัติ?• Broadband ผ่านสาย ไม่ชัดเจน • แผนการใช้ความถี่สาหรับสาธารณภัย?
 7. 7. 4. บริการโทรคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเป้าหมาย ผลงาน• มีแผนบริการ USO ภายใน 1 ปีหลังแผน • กิจกรรมด้าน USO ของ กสทช. เป็นไปใน แม่บท เชิงรับ คือ อนุมัติเงินให้กับหน่วยงานที่มา• บริการเสียง ครอบคลุม 95% ของประชากร ขอรับการสนับสนุน• บริการอินเทอร์เน็ต 2Mbps ครอบคลุม • ควรมีกิจกรรมหรือโครงการในเชิงรุก 80% ของประชากร สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมมากขึ้น • เว็บไซต์กองทุน USO เก่าและไม่อัพเดต
 8. 8. 5. การคุ้มครองผู้บริโภคเป้าหมาย ผลงาน• จัดทาหลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค • ปัญหาเครือข่ายล่มบ่อยครั้ง• จัดทาหลักเกณฑ์ควบคุมคุณภาพบริการ • ขาดกลไกเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาของผู้บริโภคใน ระยะยาว ข้อมูล • การระงับข้อพิพาทล่าช้า• ปรับปรุงกลไกระงับข้อพิพาท • ปัญหาเดิมซ้าซากยังแก้ไขไม่ได้• ผู้บริโภคตระหนักรู้สิทธิของตัวเอง • SMS ขยะ • Roaming เน็ตรั่ว • สัญญาณหลุด • คิดเงินผิด • Number Port จากัดจานวน • บัตรเติมเงิน • ตู้เติมเงิน
 9. 9. 6. อาเซียน-ความร่วมมือระหว่างประเทศมาตรการรองรับประชาคมอาเซียน ปรับปรุงกฎระเบียบด้านระหว่างประเทศ• ยังไม่เห็นมาตรการชัดเจน ยกเว้นจัดสัมมนา • ???• ผู้ประกอบการไทย ไปทาธุรกิจในอาเซียน?• ผู้ประกอบการอาเซียน ทาธุรกิจในไทย? • กฎต่างด้าว? • เอกสารเป็นภาษาไทยทั้งหมด?• ผู้บริโภคไทย ไปใช้งานโทรคมนาคมใน อาเซียน?• ผู้บริโภคอาเซียน ไปใช้งานโทรคมนาคมใน ไทย? • ASEAN Roaming
 10. 10. 7. ประสิทธิภาพในการดาเนินงานงบประมาณ-บุคลากร การเข้าถึงประชาชน• งบประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม มากเกิน • กระบวนการทา Public Hearing ฟังเสียง ความจาเป็นหรือไม่ ประชาชนจริงๆ หรือ• จานวนบุคลากรต่อผลลัพธ์ที่ออกมา มากเกินไป หรือไม่ • การทาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ• ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ เชิงนโยบาย• จานวนคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ง • การประชาสัมพันธ์ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริโภคยังน้อยมากบุคลากร 960 ล้านบาท • เว็บไซต์ กสทช. เข้าถึงและหาข้อมูลยากดาเนินงาน 1,416 ล้านบาทสิ่งก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ 93 ล้านบาทเงินสมทบกองทุน 175 ล้านบาทรวม 2,690 ล้านบาท รายจ่าย กสทช. มกราคม-พฤศจิกายน 2555
 11. 11. รายจ่าย กสทช. ที่น่าสนใจ (ตัวเลขปี 2554)• เงินเดือนพนักงาน 500 ล้าน • เดินทางต่างประเทศ 70 ล้าน• ค่าอาหารนอกเวลา 2.8 ล้าน • ค่าไฟฟ้า 18.4 ล้าน• เดินทางในประเทศ 17.6 ล้าน • โทรศัพท์สานักงาน 1.65 ล้าน• ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ 102 ล้าน • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 1.85 ล้าน• ค่ารับรอง-พิธีการ 7.6 ล้าน • อินเทอร์เน็ต 15.6 ล้าน• ฝึกอบรมสัมมนา 87.8 ล้าน • รวมบุคคลากร 972 ล้าน• ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 21.6 ล้าน • รวมดาเนินการ 1272 ล้าน• ค่าจ้างที่ปรึกษา 207.5 ล้าน • รวมสาธารณูปโภค 40.7 ล้าน• เงินบริจาคและการกุศล 328 ล้าน• จัดประชุมภายใน 2.4 ล้าน • จานวนเจ้าหน้าที่ >1,000 คน• วัสดุสานักงาน 10.9 ล้าน (ข้อมูลจาก รายงานประจาปี กสทช. พ.ศ. 2554)
 12. 12. ข้อเสนอต่อ กสทช.ข้อเสนอ “เร่งด่วน” ปี 2556 ข้อเสนอระยะยาว• เตรียมแก้ปัญหาคลื่น 1800MHz ที่จะ • ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจออก หมดสัญญาสัมปทาน นโยบาย• กากับดูแลบริการประเภทข้อมูล ทั้งใน • ประสิทธิภาพในการทางานของ เรื่องราคาและคุณภาพ สานักงาน กสทช.• แก้ปัญหาผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและ • แผนการประชาสัมพันธ์ที่มากกว่าการ จริงจัง จัดงานกิจกรรม-ลงโฆษณาในสื่อ• ดาเนินงานเชิงรุกกับ USO • ปรับปรุงกระบวนการ Public• ASEAN Roaming Hearing• ปรับปรุงเว็บไซต์ กสทช.

×