Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minä oppijana 11s j tkuvilma 29.8.2011

711 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minä oppijana 11s j tkuvilma 29.8.2011

 1. 1. Minä oppijana 11sJTkuvilmA 29.8.2011<br />Jakso 1, 2h/vko, <br />Marko Saarelainen, <br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />1<br />
 2. 2. 29.8.2011 Klo 14 – 15:45 sisältö<br />Klo 14:00 Kirjastoesittely, Mari Karjalainen<br />Kotitehtävän palautuksen tilanne<br />Tehtävä 3: Minun tämänhetkinen kuvallinen osaaminen<br />Tehtävä 4<br />Opettajan Hops näkymä<br />Luokan vanhimman valinta<br />Ruokailu kysely,<br />Kaikki täyttävät ja ryhmän vanhin tekee koosteen<br />Tulevia tapahtumia<br />Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />2<br />
 3. 3. Tehtävä 3 Kysely: Minun tämän hetkinen kuvallinen osaaminen<br />Kyselyn tavoitteena on saadaan kokonaiskuva sinun kuvallisesta taustastasi. Taustan tunteminen auttaa hopsin rakentamisessa ja tulevien tavoitteiden asettamisessa.<br />Lähetän linkin Wilmaan<br />Linkissä oli yksi tyhjä väli jonka poistamisen jälkeen linkki toimii<br />https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxpZmljX1JmelV3cHNGanVwaGtQcGc6MQ<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />3<br />
 4. 4. Tehtävä 4 KOULUTUSELÄMÄKERTA<br />Kirjoita koulutuselämänkerta, jossa pohdit tähänastisia oppimiskokemuksiasi ja vahvuuksia oppijana. Kirjoitelmat ovat luottamuksellisia<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />4<br />
 5. 5. Wilmassa Opettajille näkyvä opiskelijan Hops- näkymä<br />HOPSin ohjauskeskustelut<br />Hojks tiedot<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />5<br />
 6. 6. Wilmassa Opettajille näkyvä opiskelijan Hops- näkymä<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />6<br />HOPSinohjauskeskustelut<br />Henkilökohtaiset vahvuudet ja osaaminen<br />Harrastuneisuus opinnot, esim. urheiluakatemia<br />Opintojen ohjaus ja tuki<br />
 7. 7. 22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />7<br />HOPSin ohjauskeskustelut<br />Henkilökohtaiset vahvuudet ja osaaminen<br /><ul><li>Aiempi koulu menestys
 8. 8. Opiskelijan vahvuudet
 9. 9. oppimistyyli</li></ul>Harrastuneisuus opinnot, esim. urheiluakatemia<br />Opintojen ohjaus ja tuki<br />- Opiskeluun vaikuttavien tekijöiden kirjaaminen<br />
 10. 10. 22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />8<br />HOPSin ohjauskeskustelut<br />Menettely toimintaohjerikkomuk-sissa: <br />Kirjaa tähän selostus/ tehdyt toimenpiteet toimintaohje-rikkomuksissa <br /><ul><li>Kuulemisen ajankohta,
 11. 11. yksilöity selostus rikkomuksesta,
 12. 12. muut mahdolliset toimenpiteet: esim. yhteydenotto kotiin, kirjeenvaihto, puhelut, keskustelut poissaoloista jne.)</li></ul>Kuvaus tehdyistä toimenpiteistä:<br />Kirjaa tähän perustelut kurinpitotoimille ( tämä tieto tulostuu toimintaohjerikkomus-lomakkeisiin)<br />Perustelu kurinpitotoimille:<br />
 13. 13. Wilmassa Opettajille näkyvä opiskelijan Hops-näkymä<br />- Tulosteet<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />9<br />
 14. 14. Tulevia tapahtumia<br />2.9.2011 Perjantai klo 8:00 – 9:00 AMOJTK:nja AMOJP:n opiskelijoille ja opettajille kansainvälisyys-info. Otsola auditorio. ”Kansainvälisyysosaajaksi Valmentautuminen” ammatillisen tutkinnon osa. <br />AraHayrabedian, Kansainvälinen koordinaattori voi tulla pitämään KV-infon myös omalle ryhmälle<br />Terveisin,5.9.2011 klo 12-16 oli suunniteltu ryhmäytysiltapäivä<br />5.9.2011 Koulutusalakohtainen OPH-rahoitteinen kokonaisuus ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista haasteista<br />Kaikki kulttuurialan opettajat osallistuvat<br />12.9.2011 Opettajan kokous klo 14:30 alkaen<br />20.9.2011 Kulttuurin ja rakentamisen vanhempainilta<br />Vko 40 Hyvinvointivirtaa tapahtuma vko 40, puoli päivää, ti, ke, to aamu tai iltapäivä (Ryhmät osallistuvat ryhmänohjaaja kanssa)<br />Jokipojat-ottelutapahtuma 28.9.klo 18:30 ilta<br />Vko 41 jakson 2 ensimmäinen viikko<br />42 Loma<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />10<br />
 15. 15. Minä oppijana 11sJTkuvilmA <br />Vko 35, 29.8.2011 Tänään<br />Vko 36, 5.9.2011 klo 12-16 oli suunniteltu ryhmäytys iltapäivä sopia toiseen ajankohtaan<br />Koulutusalakohtainen OPH-rahoitteinenkokonaisuus ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista haasteista<br />Kaikki kulttuurialan opettajat osallistuvat<br />Vko 37, 12.9.2011<br />Aloitetaan klo 14:00 ja työskennellään siihen asti kun opettajan kokous alkaa<br />Kotitehtävä<br />Klo 14:15 i-talon turvallisuuskävely ja opettajain kokous<br />Vko 38, 19.9.2011<br />Vko 39, 26.9.2011<br />Vko 40, 3.10.2011<br />Hyvinvointivirtaa tapahtuma vko 40, puoli päivää, ti, ke, to aamu tai iltapäivä<br />Ryhmät osallistuvat ryhmänohjaaja kanssa<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />11<br />
 16. 16. Luokan vanhimman valinta<br />Edustaa ryhmää mm. <br />Kuulemistilaisuuksissa<br />Opiskelijakunnan toiminassa<br />Kerää palautetta<br />kertoo ryhmälle mitä on käsitelty<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />12<br />
 17. 17. Luokan vanhimman valinta<br />Vaatimukset:<br />Sosiaalisuus<br />Rohkeus puhua kokouksissa<br />Halu vaikuttaa asioihin osallistumalla kokouksiin<br />Seurattava aktiisisesti koulun sähköpostia<br />Nuori<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />13<br />
 18. 18. Luokan vanhimman valinta<br />Keskustelua ehdokkaista:<br />Esitykset:<br />Valinta: <br />Luokanvanhin: Jenna Määttänen<br />Varavanhin: Ilona Krohns<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />14<br />
 19. 19. Ruokailu kysely<br />Vastaukset 1 kpl koontaa / luokka<br />luokan yhteinen valinta lempiruuista 5 kpl tai omat toiveet 2 kpl kirjattuna lomakkeelle<br />Palautus: täytetyn koontalomake tuodaan ruokailuun tullessaan opiskelijaravintolan kassalle <br />HUOM ! koonnat valmiina luokittain viim. 1.9.2011 Torstaina<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />15<br />
 20. 20. Ruokailu kysely<br />Jokainen täyttää paperin<br />Luokan edustaja tekee koonnan luokan vastauksista yhdelle paperille<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />16<br />
 21. 21. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />Aloitusvaihe<br />Kuherruskuukausivaihe<br />Me – vaihe<br />Konfliktivaihe<br />Tasaantumisvaihe<br />Tehokkaan toiminnan vaihe<br />Päätösvaihe<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />17<br />
 22. 22. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />1. Aloitusvaihe<br />Ryhmässä korostuvat: epävarmuus, varautuneisuus, pinnallinen kommunikaatio, selkiytymättömät roolit ja normit<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />18<br />
 23. 23. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />2. Kuherruskuukausivaihe, ryhmässä korostuvat: <br />Tyytyväisyys,<br />yksimielisyys, <br />avuliaisuus, <br />innostus, <br />runsas kommunikaatio,<br />solmitaan uusia tuttavuuksia, <br />konflikteja ja kritiikkiä vältetään<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />19<br />
 24. 24. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />3. ME – vaihe, ryhmässä korostuvat:<br />myönteiset tunnereaktiot, <br />selkiytyneet roolit, <br />ryhmän sisäinen kommunikaatio syvällisempää,<br />epävirallisia ryhmiä, <br />yhtenäisyys ulospäin<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />20<br />
 25. 25. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />4. Konfliktivaihe, ryhmässä korostuvat: <br />sisäiset ristiriidat, jotka aluksi saatetaan kieltää,<br />sisäiset klikit<br />keskinäinen valtataistelu<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />21<br />
 26. 26. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />5. Tasaantumisvaihe, ryhmässä korostuvat:<br />ryhmän sisäinen väsyminen,<br />toiminta tuntuu pysähtyneen paikoilleen,<br />väsymys – ei jakseta enää yrittää, <br />pettymys ryhmään, ryhmä ei anna mitään,<br />Tasaantuminen,<br />vaiheen kesto suhteellisen pitkä<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />22<br />
 27. 27. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />6. Tehokkaan toiminnan vaihe, ryhmässä korostuvat<br />selkeät tavoitteet ja roolit,<br />yhteisymmärrys ja keskinäinen kunnioitus,<br />yhteiset päätökset ja toimiva,<br />Kommunikaatio,<br />hyvä yhteistyöilmapiiri<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />23<br />
 28. 28. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />7. Päätösvaihe, ryhmässä korostuvat:<br />- mitä moninaisimmat tunnereaktiot,<br />- koska jäsenet ovat jo saavuttaneet<br /><ul><li>tavoitteensa ja ryhmä on tarpeeton</li></ul>22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />24<br />
 29. 29. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />Porina: 5min, vierustoverin kanssa tai pienissä ryhmissä aiheesta:<br />Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmistä ja ryhmäytymisestä?<br />Oletko ollut mukana hyvin toimivassa ryhmässä?<br />Entä huonosti toimivassa?<br />Millaisia pelisääntöjä niissä on ollut?<br />Miten nämä pelisäännöt ovat syntyneet?<br />Mitä tapahtuu, jos et noudata ryhmän sääntöjä?<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />25<br />
 30. 30. Ryhmän pelisääntöjen tekeminen?<br />Mikä merkitys pelisäännöillä on?<br />Mitä tapahtuu, jos et noudata ryhmän sääntöjä?<br />Miten tehdään yhteiset pelisäännöt?<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />26<br />
 31. 31. Ryhmän pelisääntöjen tekeminen?<br />Oman ryhmän pelisäännöt:<br />Laatikaa oman ryhmänne pelisäännöt (esim. 4 hengen ryhmissä). Miettikää, mitkä ovat ryhmänne yhteiset tavoitteet ja säännöt. Miten järjestätte tavoitteiden ja pelisääntöjen toteutumisen seurannan ja miten usein arvioitte niitä?<br />Ryhmien ehdotukset kootaan yhteiseksi "luokan tauluksi”<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />27<br />
 32. 32. Ryhmän muodostumisen vaiheet<br />1 Aloitusvaihe<br />Ryhmässä korostuvat: epävarmuus, varautuneisuus, pinnallinen kommunikaatio, selkiytymättömät roolit ja normit<br />2 Kuherruskuukausivaihe<br />Ryhmässä korostuvat: tyytyväisyys, yksimielisyys, avuliaisuus, innostus, runsas kommunikaatio, solmitaan uusia tuttavuuksia, konflikteja ja kritiikkiä vältetään<br />3 Me – vaihe<br />Ryhmässä korostuvat: myönteiset tunnereaktiot, selkiytyneet roolit, ryhmän sisäinen kommunikaatio syvällisempää, epävirallisia ryhmiä, yhtenäisyys ulospäin<br />4 Konfliktivaihe<br />Ryhmässä korostuvat: sisäiset ristiriidat, jotka aluksi saatetaan kieltää, sisäiset klikit ja keskinäinen valtataistelu<br />5 Tasaantumisvaihe<br />Ryhmässä korostuvat: ryhmän sisäinen väsyminen, toiminta tuntuu pysähtyneen paikoilleen, väsymys – ei jakseta enää yrittää, pettymys ryhmään, ryhmä ei anna mitään, Tasaantuminen, vaiheen kesto suhteellisen pitkä<br />6 Tehokkaan toiminnan vaihe<br />Ryhmässä korostuvat: selkeät tavoitteet ja roolit, yhteisymmärrys ja keskinäinen kunnioitus, yhteiset päätökset ja toimiva, kommunikaatio, hyvä yhteistyöilmapiiri<br />7 Päätösvaihe<br />Ryhmässä korostuvat: mitä moninaisimmat tunnereaktiot, koska jäsenet ovat jo saavuttaneet tavoitteensa ja ryhmä on tarpeeton<br />22.8.2011<br />marko.saarelainen@pkky.fi<br />28<br />

×