Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Համացանց,բջջային կապ
 Համացանց կամ Ինտերնետ աշխարհով մեկտարածված, հասարակության ազատօգտագործման համար նախատեսվածհամընդհանուր ցանց է՝ կազմվածհա...
 Այն իրենից ներկայացնում է ցանցերի ցանց,որը կազմված է միլլիոնավոր փոքր`մասնավոր և հասարակական ցանցերից(տան ցանցեր, ակադեմ...
 Համացանցը իր մեջ պարունակում էհսկայական տեղեկատվական ռեսուրսներ ևծառայություններ, որոնից ենՀամաշխարհային Ոստայնի (World ...
 Համացանցը և Համաշխարհային Ոստայնհասկացությունները շատ հաճախնույնացվում են, սակայն դրանք հոմանիշներչեն:Համացանցը միմյանց ...
Բջջային հեռախոս Բջջային հեռախոսը շարժականհեռախոսի տեսակն է (բացառելովստացիոնար բջջային հեռախոսները), որընպատակավորված է բ...
 Հեռախոսից ազդանշաններըհեռախոսակայան են հասնում պղնձեմալուխներով: Կայաններիմեծամասնությունը միմյանց միացված էթելքաօպտիկակ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

բջջային կապ կամ համացանց

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

բջջային կապ կամ համացանց

  1. 1. Համացանց,բջջային կապ
  2. 2.  Համացանց կամ Ինտերնետ աշխարհով մեկտարածված, հասարակության ազատօգտագործման համար նախատեսվածհամընդհանուր ցանց է՝ կազմվածհամակարգչային ցանցերից, որոնքիրականացնում են տվյալների փոխանցում ևփոխանակում օգտագործելովստանդարտեցված Համացանցայինհաղորդակարգը (IP)։
  3. 3.  Այն իրենից ներկայացնում է ցանցերի ցանց,որը կազմված է միլլիոնավոր փոքր`մասնավոր և հասարակական ցանցերից(տան ցանցեր, ակադեմիական, բիզնես ևկառավարական ցանցեր), որոնք իրար հետկապվում են պղնձյա լարերով, օպտիկա-մանրաթելային կաբելներով, անլար կապով ևայլն:
  4. 4.  Համացանցը իր մեջ պարունակում էհսկայական տեղեկատվական ռեսուրսներ ևծառայություններ, որոնից ենՀամաշխարհային Ոստայնի (World WideWeb)` հղումների միջոցով փոխկապակցվածէջերը և iMAK-ը։
  5. 5.  Համացանցը և Համաշխարհային Ոստայնհասկացությունները շատ հաճախնույնացվում են, սակայն դրանք հոմանիշներչեն:Համացանցը միմյանց հետ կապակցվածհամակարգչային ցանցերի ամբողջություն է,իսկ Համաշխարհային Ոստայնը իրենիցներկայացնում է փողկապակցվածփաստաթղթերի ամբողջություն, որոնքմիմյանց հետ կապված են գերհղումներով ևURL-ներով։
  6. 6. Բջջային հեռախոս Բջջային հեռախոսը շարժականհեռախոսի տեսակն է (բացառելովստացիոնար բջջային հեռախոսները), որընպատակավորված է բջջայինցանցերում աշխատման համար: Բջջայինհեռախոսում օգտագործվում էռադիոընդունահաղորդիչ բնջջայինցանցի ծածկման գոտուտարածքին հեռախոսային կապի կատարմանհամար:
  7. 7.  Հեռախոսից ազդանշաններըհեռախոսակայան են հասնում պղնձեմալուխներով: Կայաններիմեծամասնությունը միմյանց միացված էթելքաօպտիկական մալուխներով, որոնցովազդանշանները հաղորդվում են լազերայինիմպուլսների ձևով:

×