Tribina Sekcije prvostupnika
   Instituta za javnu upravuREFORMA SUSTAVA AGENCIJA
 U REPUBLICI HRVATSKOJ


    ...
Javna uprava u Republici Hrvatskoj

                   Vlada Republike Hrvatske            ...
Hrvatska javna uprava i europski upravni prostor

Europski upravni prostor (engl. European administrative space, EAS)
  n...
Pravci reforme javne uprave u Republici Hrvatskoj

Modernizacija državne uprave
Modernizacija službeničkog zakonodavstva
S...
Program gospodarskog oporavka Vlade RH

temeljni cilj: gospodarski oporavak i stvaranje konkurentnog
gospodarstva za ostva...
Program gospodarskog oporavka - javna uprava

Svrha: racionalizacija sustava i povećanja kvalitete, učinkovitosti i
dostup...
Agencije u Republici Hrvatskoj

stanje 1. siječnja 2010. = 89 agencija, zavoda, fondova, centara,
instituta, registara...
...
Svrha reforme sustava agencija

Povećanje organizacijske učinkovitosti
 manja administracija
 kvalitetnije planiranje
 ...
Provedba procesa racionalizacije

Analiza učinkovitosti i svrhovitosti
Izrada prijedloga reorganizacije - dvije faze
 prv...
Provedba procesa racionalizacije

Analiza učinkovitosti i svrhovitosti
Izrada prijedloga reorganizacije - dvije faze
 prv...
Prva faza racionalizacije

Hrvatski centar za konjogojstvo + Državna ergela lipicanaca u Đakovu
Hrvatski fond za privatiza...
Jedinstveni kriteriji za ustrojavanje agencija, zavoda i

Osnova za sustavno i jednoobrazno pravno reguliranje agencija

S...
Primjena kriterija

Kumulativno ispunjavanje uvjeta
 Osnovane radi obavljanja poslova od javnog interesa
 Osnivač je Rep...
HVALA NA PAŽNJI
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reforma sustava agencija u RH

1,877 views

Published on

Prezentacija s tribine Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu, Zagreb, 13. prosinca 2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reforma sustava agencija u RH

 1. 1. Tribina Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu REFORMA SUSTAVA AGENCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ Marko Kovačić Zagreb, 13. prosinca 2010.
 2. 2. Javna uprava u Republici Hrvatskoj Vlada Republike Hrvatske Uredi Vlade RH DRŽAVNE UPRAVNE SREDIŠNJI MINISTARSTVA (16) ORGANIZACIJE (8) DRŽAVNI UREDI (3) PODRUČNE PODRUČNE JEDINICE JEDINICE (60) UREDI DRŽAVNE UPRAVE (20) ISPOSTAVE (91) Agencije, Lokalna i područna zavodi, fondovi, centri... Županije (20 +1) Gradovi (126 +1) Općine (429)
 3. 3. Hrvatska javna uprava i europski upravni prostor Europski upravni prostor (engl. European administrative space, EAS) normativni koncept (upravne institucije, pravila, postupci i praksa zajednički članicama EU) - idealtip suvremene europske javne uprave (SIGMA) sustav upravnih i drugih organizacija, procesa, metoda upravljanja i vrijednosti koje se razvijaju u kontekstu europskog upravljanja Glavna načela EUP: vladavina prava = pravna sigurnost i predvidivost upravnog djelovanja i odluka otvorenost i transparentnost = osiguranje nadzora upravnih postupaka i rezultata odgovornost javne uprave efikasnost u korištenju javnim prihodima i učinkovitost u postizanju ciljeva politika
 4. 4. Pravci reforme javne uprave u Republici Hrvatskoj Modernizacija državne uprave Modernizacija službeničkog zakonodavstva Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Decentralizacija i teritorijalni preustroj TEMELJNI STRATEŠKI DOKUMENTI Strategija reforme državne uprave za razdoblje 2008. - 2011. Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi 2010. - 2013. Program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske (2010.) Smjernice i načela za funkcionalnu decentralizaciju i teritorijalni preustroj (srpanj 2010.)
 5. 5. Program gospodarskog oporavka Vlade RH temeljni cilj: gospodarski oporavak i stvaranje konkurentnog gospodarstva za ostvarenje visokog standarda i kvalitete življenja Sadržaj programa - područja: Fiskalna politika Javna uprava Upravljanje državnom imovinom Poticanje gospodarskog rasta Promicanje hrvatskog gospodarstva Reforma pravosuđa Dinamiziranje tržišta rada Obrazovanje i znanost Briga o prostoru i okolišu Sustav socijalnog osiguranja
 6. 6. Program gospodarskog oporavka - javna uprava Svrha: racionalizacija sustava i povećanja kvalitete, učinkovitosti i dostupnosti javnih usluga Provedbene aktivnosti - mjere Smanjenje broja zaposlenih u državnoj upravi Registar zaposlenika javnog sektora Reforma sustava zavoda i agencija Reforma sustava nagrađivanja u javnom sektoru Promjena djelokruga rada pojedinih dijelova uprave (koncentracija poslova) Prenošenje javnih ovlasti Izobrazba zaposlenih o EU institucijama, propisima i procedurama Teritorijalni preustroj, funkcionalna i fiskalna decentralizacija Povećanje mobilnosti državnih službenika Nadzor nad primjenom centraliziranog sustava javne nabave “Outsourcing” pomoćnih i informatičkih djelatnosti Reforma sustava plaća u javnom sektoru Uspostava sustava praćenja učinkovitosti rada javne uprave
 7. 7. Agencije u Republici Hrvatskoj stanje 1. siječnja 2010. = 89 agencija, zavoda, fondova, centara, instituta, registara... Od 2000. do kraja 2009. Republika Hrvatska osnovala je 66 pravnih osoba koje obavljaju poslove od javnog interesa Argumenti za osnivanje: povećanje učinkovitosti rada povećanje transparentnosti i odgovornosti približavanje usluga korisnicima politička neovisnost prilagodba EU zakonodavstvu i strukturama (pregovori!) Temelj osnivanja: posebni zakon uredba na temelju posebnog zakona uredba na temelju Zakona o ustanovama Različit način uređenja pravnog položaja: osnovanje, ustrojstvo, način rada, financiranje, radni status zaposlenih, nadzor....
 8. 8. Svrha reforme sustava agencija Povećanje organizacijske učinkovitosti manja administracija kvalitetnije planiranje manji ukupni troškovi (uredski troškovi, telekomunikacije...) jednostavniji nadzor nad trošenjem proračunskih sredstava Mjere reorganizacije: ukidanje / spajanje / pripajanje agencija Preuzimanje poslova, opreme, prava i obveza, financijskih sredstava i dijela zaposlenih
 9. 9. Provedba procesa racionalizacije Analiza učinkovitosti i svrhovitosti Izrada prijedloga reorganizacije - dvije faze prva faza: pravne osobe čijom se reorganizacijom ne utječe na ispunjavanje obveza prema EU druga faza: reorganizacija pravnih osoba koje je RH osnovala tijekom pretpristupnih pregovora ili koje su preuzele provedbiu diijela obveza iz pregovora (konzultacije s Europskom komisijom) Zaključak Vlade Republike Hrvatske Izrada prijedloga izmjeni zakona i uredbi Organizacijske prilagodbe (upis i brisanje iz registra, izrada statuta, uredbi, sistematizacije radnih mjesta, pravilnika o unutarnjem redu...)
 10. 10. Provedba procesa racionalizacije Analiza učinkovitosti i svrhovitosti Izrada prijedloga reorganizacije - dvije faze prva faza: pravne osobe čijom se reorganizacijom ne utječe na ispunjavanje obveza prema EU druga faza: reorganizacija pravnih osoba koje je RH osnovala tijekom pretpristupnih pregovora ili koje su preuzele provedbiu diijela obveza iz pregovora (konzultacije s Europskom komisijom) Odluka Vlade Republike Hrvatske Izrada prijedloga izmjeni zakona i uredbi Organizacijske prilagodbe (upis i brisanje iz registra, izrada statuta, uredbi, sistematizacije radnih mjesta, pravilnika o unutarnjem redu...)
 11. 11. Prva faza racionalizacije Hrvatski centar za konjogojstvo + Državna ergela lipicanaca u Đakovu Hrvatski fond za privatizaciju + Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama + Središnji državni ured za upravljanje imovinom Fond za razvoj i zapošljavanje (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva) Agencija za promicanje izvoza i ulaganja (Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva) Fond za regionalni razvoj (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva) Šumarska savjetodavna služba (“Hrvatske šume”) Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa (Državna uprava za zaštitu i spašavanje) Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (Poljoprivredna komora) Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo) Hrvatski geodetski institut (Državna geodetska uprava) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (Hrvatski zavod za zdarvstevno osiguranje) Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu (Hrvatski zavod za toksikologiju)
 12. 12. Jedinstveni kriteriji za ustrojavanje agencija, zavoda i Osnova za sustavno i jednoobrazno pravno reguliranje agencija Svrha kriterija: osigurati učinkovitost rada agencija onemogućiti nepotrebno odnosno neracionalno osnivanje novih agencija osigurati nužnu razinu nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja postojećih agencija Sastavnice pravnog statusa agencija Sadržaj pojma agencije Svrha i način osnivanja agencije Sdržaj akta o osnivanju Način određivanja sjedišta i podružnica Poslovi i način obavljanja poslova Tijela agencije i način upravljanja agencijom Opći akti agencije i njihov sadržaj Način osiguravanja i trošenja sredstava Status zaposlenih u agenciji Mehanizmi nadzora
 13. 13. Primjena kriterija Kumulativno ispunjavanje uvjeta Osnovane radi obavljanja poslova od javnog interesa Osnivač je Republika Hrvatska, osnivačka prava obavlja Vlada RH Sredstva za rad = Državni proračun ili na temelju obavljanja javnih ovlasti Učinkovitost, svrhovitost i ekonomičnost u obavljanju poslova Kriteriji se ne primjenjuju na pravne osobe koje za svoj rad odgovaraju izravno Hrvatskom saboru na ustanove u kulturi i zaštiti prirode na izvanproračunske fondove na agencije osnovane na temelju zahtjeva zakonodavstva EU
 14. 14. HVALA NA PAŽNJI

×