Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

відкритий показ на мо

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

відкритий показ на мо

  1. 1.  навчати дітей узгодженню рухів з характером музичного твору, найбільш яскравими засобами музичної виразності, закріпити у дітей співочі і музично-ритмічні уміння і навички; розвивати просторові і часові орієнтування; розвивати музикальність дитини (музично - ритмічні почуття, ритмічність рухів; музичне сприйняття і музичні здібності; розвивати художньо - творчі здібності; виховувати здатність сприймати, відчувати і розуміти музичний ритм.

×