Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Met dank aan alle goeroes die feedback hebben gegeven op de opdracht!!!<br />
Maakkennis met Bram<br />
Ookwelbekendals…..<br />
mr.Digital Native<br />
Bram gaathierwerken…<br />
Maar het liefstookhier………..<br />
Ensomszelfshier………..<br />
..vraagBram watSustainabilityis………..?<br />
..en hijzal je vertellendathijhieringeloofd………<br />
..zoneemthijwaarmogelijk de trein…<br />Met alsbijkomendvoordeeldathijnooit in de file staat…….<br />
..en nog even met zijn laptop kanspelen…<br />
Bram heefteenintroductiegesprek met Johan. Zijn<br />nieuwewerkgever…<br />
….dievertelt Bram (net als de rest van zijnteam)<br />
Dathij hem dezetoolskanaanbieden…..<br />Allemaaltegebruikenvanafeendesktop PCop eenvastewerkplek…<br />
aangezienBramgeenmanager is …<br />Ontvangthijhelaasgeenmobieletelefoon…<br />
Johanverteltookdat…..<br />Degebruikelijkewerktijden van 9:00 tot 17:00zijn, maar dateerderstarten of later naarhuiskan in...
En…..<br />Daternietstructureelvanuithuis of elders wordtgewerkt, omdat…<br />“Ik kan alleen de kwaliteit van mensen beoor...
..Bram moetereenbeetjeomlachen …<br />En voeltzichtevenseenbeetjedom…<br />
..dit had hij via zijnsocialenetwerkennatuurlijkkunnenweten…<br />Hijbedankt Johan vriendelijkvoorhetgeen hem wordtaangebo...
Hijgeeftaan…..<br />Lievernietiedere dag naarkantoortekomen<br />lieverlaathijzijn agenda bepalenwaarhijwat met wiedoet en...
..verderheefthijnietzoveelaaneenDesktop PC…<br />
zonderzijnfavorietetoolstekunnengebruiken …..<br />
By the way:<br />Als je Bram zouvragen…….<br />..watzijnfavourietesoftwareis………..?<br />
..zouzijnantwoordzijn………<br />
..omdatBramdeze browser gebruiktvoorbijnaiedereapplicatie…<br />
oh ja, tot slotvraagtBram of hijzijnemailkan …<br />…syncenaangezienhijgeenmobieletelefoonontvangt…<br />
Johan kan nu 2 dingenantwoorden…..<br />Eén:<br />“Als je dat doet, dan kan je hier niet werken. Dat is tegen onze bedrijf...
Of…..<br />Twee:<br />“Dat klinkt interessant wat je daar aangeeft. Vertel eens verder…” <br />
..en Johan kiestvooroptie 2, omdathij al eerder via…<br />Internet<br />De kranten<br />zijnvrienden<br />entelevisie<br />
..heeftgehoord over dezenieuwegroep talent met andereeisen en wensen………..?<br />
En…Johan wilzichzelfookgraagverderontwikkelen….. tot een 2.0 manager<br />Ditbetekentbijvoorbeelddathij en zijnorganisatie...
..misschienmeernaar…<br />Het faciliteren van persoonlijkleiderschap<br />Diversiteit<br />VerbindendLeiderschap<br />Vrij...
..en met eengedegenonderzoek..<br />..want niet al hetwerk isHNW ready…<br />
Johan en zijnMTwillenkritischnaarhunbedrijfsvoeringen stijl van leidinggevenkijken…..<br />Omeenaantrekkelijkewerkgevertez...
Men overweegtzelfseennieuwjong talent…..<br />Toe tevoegenaan het MT (als extra uitbreiding van hundiversiteitsbeleid)<br />
..en u?<br />..bent u ookbereiduweigenparadigmakritischtebezien?<br />
Deze presentatie is tot stand gekomen op basis van de onderstaande feedback:<br />IT<br />Stof tot nadenken. Straksafnemen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fd career challenge digital natives by mark meerbeek

635 views

Published on

In het kader van de FD Career Challenge 2011 is deze upload tot stand gekomen op basis van de feedback op het essay dat te vinden is op http://bit.ly/ijdXau.

Met dank aan alle gevers van de feedback.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fd career challenge digital natives by mark meerbeek

 1. 1. Met dank aan alle goeroes die feedback hebben gegeven op de opdracht!!!<br />
 2. 2. Maakkennis met Bram<br />
 3. 3. Ookwelbekendals…..<br />
 4. 4. mr.Digital Native<br />
 5. 5. Bram gaathierwerken…<br />
 6. 6. Maar het liefstookhier………..<br />
 7. 7. Ensomszelfshier………..<br />
 8. 8. ..vraagBram watSustainabilityis………..?<br />
 9. 9. ..en hijzal je vertellendathijhieringeloofd………<br />
 10. 10. ..zoneemthijwaarmogelijk de trein…<br />Met alsbijkomendvoordeeldathijnooit in de file staat…….<br />
 11. 11. ..en nog even met zijn laptop kanspelen…<br />
 12. 12. Bram heefteenintroductiegesprek met Johan. Zijn<br />nieuwewerkgever…<br />
 13. 13. ….dievertelt Bram (net als de rest van zijnteam)<br />
 14. 14. Dathij hem dezetoolskanaanbieden…..<br />Allemaaltegebruikenvanafeendesktop PCop eenvastewerkplek…<br />
 15. 15. aangezienBramgeenmanager is …<br />Ontvangthijhelaasgeenmobieletelefoon…<br />
 16. 16. Johanverteltookdat…..<br />Degebruikelijkewerktijden van 9:00 tot 17:00zijn, maar dateerderstarten of later naarhuiskan in goedoverleg…<br />
 17. 17. En…..<br />Daternietstructureelvanuithuis of elders wordtgewerkt, omdat…<br />“Ik kan alleen de kwaliteit van mensen beoordelen als ik ze dagelijks zie” <br />
 18. 18. ..Bram moetereenbeetjeomlachen …<br />En voeltzichtevenseenbeetjedom…<br />
 19. 19. ..dit had hij via zijnsocialenetwerkennatuurlijkkunnenweten…<br />Hijbedankt Johan vriendelijkvoorhetgeen hem wordtaangeboden…<br />
 20. 20. Hijgeeftaan…..<br />Lievernietiedere dag naarkantoortekomen<br />lieverlaathijzijn agenda bepalenwaarhijwat met wiedoet en wanneer….<br />
 21. 21. ..verderheefthijnietzoveelaaneenDesktop PC…<br />
 22. 22. zonderzijnfavorietetoolstekunnengebruiken …..<br />
 23. 23. By the way:<br />Als je Bram zouvragen…….<br />..watzijnfavourietesoftwareis………..?<br />
 24. 24. ..zouzijnantwoordzijn………<br />
 25. 25. ..omdatBramdeze browser gebruiktvoorbijnaiedereapplicatie…<br />
 26. 26. oh ja, tot slotvraagtBram of hijzijnemailkan …<br />…syncenaangezienhijgeenmobieletelefoonontvangt…<br />
 27. 27. Johan kan nu 2 dingenantwoorden…..<br />Eén:<br />“Als je dat doet, dan kan je hier niet werken. Dat is tegen onze bedrijfspolicies.” <br />
 28. 28. Of…..<br />Twee:<br />“Dat klinkt interessant wat je daar aangeeft. Vertel eens verder…” <br />
 29. 29. ..en Johan kiestvooroptie 2, omdathij al eerder via…<br />Internet<br />De kranten<br />zijnvrienden<br />entelevisie<br />
 30. 30. ..heeftgehoord over dezenieuwegroep talent met andereeisen en wensen………..?<br />
 31. 31. En…Johan wilzichzelfookgraagverderontwikkelen….. tot een 2.0 manager<br />Ditbetekentbijvoorbeelddathij en zijnorganisatieopnieuwmoetengaankijkennaarhunstijl van leidinggeven<br />
 32. 32. ..misschienmeernaar…<br />Het faciliteren van persoonlijkleiderschap<br />Diversiteit<br />VerbindendLeiderschap<br />Vrijheid & verantwoordelijkheid<br />Minder starheid<br />Flexibiliteitbieden<br />Niettalentenbinden, maar verbinden en op basis van vertrouwenrelatiesaangaan<br />Van controle op aanwezigheidnaarsturen op output<br />
 33. 33. ..en met eengedegenonderzoek..<br />..want niet al hetwerk isHNW ready…<br />
 34. 34. Johan en zijnMTwillenkritischnaarhunbedrijfsvoeringen stijl van leidinggevenkijken…..<br />Omeenaantrekkelijkewerkgevertezijnvoornieuwtalent<br />
 35. 35. Men overweegtzelfseennieuwjong talent…..<br />Toe tevoegenaan het MT (als extra uitbreiding van hundiversiteitsbeleid)<br />
 36. 36. ..en u?<br />..bent u ookbereiduweigenparadigmakritischtebezien?<br />
 37. 37. Deze presentatie is tot stand gekomen op basis van de onderstaande feedback:<br />IT<br />Stof tot nadenken. Straksafnemenals cloud-dienst? Watbetekentditdanvoorconcurrentieverhoudingen en aantrekkelijkheidalswerkgever? <br />Hoe is deze digital Native in ditkantoorverzeildgeraakt? via zijn social network had hij al kunnenwetendatzeniet van HNW zijn. <br />In het kort het simpele dilemma van nieuwegeneraties, opgevoed met social media<br />Mens<br />Goed punt, leukemetafoor. We moetenwel waken vooreensfeer van integratiedebatten maar dantussen digital natives en digital foreigers<br />Lekkergeschreven Mark. Watikwelzie is datpolarisatielekkerderschrijftdanverbindendetekst. Denkookaangeneratiedifferentiatie<br />HNW is inderdaadeenfeit maar zal pas over eengeneratiegemeengoedzijn. De starheidkrijg je ernietzomaaruit.<br />Nieuwe manier van managen/leiderschap<br />Mooivoorbeeld. Volgensmijmoeteenwerkgever "persoonlijkleiderschap" faciliteren. Duskunnenwerkenvolgenspersoonlijkevoorkeur<br />Goedvoorbeeld. Vrijheid en verantwoordelijkheidbiedtkansenvoormensen en bedrijvenomzichverderteontwikkelen en succestevergroten<br />Mark legt de vingerscherp op de zereplek: van controle op aanwezigheidnaarsturen op output. Dat is de uitdagingvoor de 2.0 manager...!<br />Dogmatisch HNW willen is net zo star als het dogmatisch NIET willen. Kracht zit hem juist in flexibiliteit en diversiteit<br />Dilemma treffendgeschetst, maar kan/wil je ookeenstapverdergaan? Kun je de manager uitdagenzijneigenparadigmakritischtebezien?<br />Absoluutwaar! Vaakhoren managers niet tot de groep "digital natives",maarwaaromwordenzeniet direct betrokkenbij het Management Team?<br />tja, herkenbaar. eennieuwtijdperk (HNW is passé, langleve DNW, de nieuwewerkelijkheid) vraagtomvermogen (visie) omdattezien en dangaat het nietlangeromtalentenaan je tebinden, maar omteverbinden en op basis van vertrouwenrelatiesaantegaan<br />In het begin is de trend gelijkgezet, de tegenstellingduidelijk. Maar ook erg zwart-wit. Eengoede manager wil best luisterennaareenopgewondenstandje met ideeën. De lachontbreekt, de mogelijkheid talent voor de organisatietebenutten (zieambtenaar 2.0)<br />Leukverhaal, maar ikmis het advies! Leiderschapmoetveranderen, maar hoe dan? Help die manager<br />Leukverhaal, alleen nu minder relevant ("crisis"). De starheid van de manager kanookervaringzijn. Niet al het werk is HNW-ready<br />Milieu<br />omdat milieu tegenwoordigookeenbelangrijk issue is is het jammer dat je hiergeenkoppelingmeehebtgelegd in je tekst. <br />Mark schetsteenreeelbeeld. Mede door file leedwil men eenflexibibelewerkgever. Door vergrijzingmoet je alswerkgevermeerbieden.<br />

×