Mkbyn anyong tubig

13,891 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
232
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mkbyn anyong tubig

 1. 1. RepublikangPilipinasKagawaranngEdukasyonRegiyonIV-ASangayngBatangasPurokng San JosePaaralanElementaryangPinagtungulanBanghayAralin sa MAKABAYANI LayuninNaibibigay ang naiibangkatangianngmgaanyong tubingII PaksangAralinMgaAnyongTubigSanggunian: BEC PELC I. B. 1BatayaangAklat sa Sibika at Kultura 3III Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. BalitaanNapapanahongbalita na may kaugnayan sa aralin<br />
 2. 2. Pagsasanay<br />
 3. 3. Balik-aral<br />Ano ang pulo?<br />
 4. 4. Anu-ano ang malalaking pulo na bumubuo sa ating bansa?<br />
 5. 5. Ano ang pinakamalaking pulo?<br />
 6. 6. Ano ang kapuluan?<br />
 7. 7. Bakittinatawag na kapuluan ang Pilipinas?<br />
 8. 8. B.Pagsasanay<br /> 1. Pagganyak<br />Laro: Pabilisanngpagsagwan<br />Maglagayngapatnasilyana may 10 metro anglayosapanimulangguhit kung saannakapilaangapatnapangkat. Sa hudyat, lalakad nag mabilisangbatangkunwariaysumasagwanpakanan at pakaliwahangangmakabaliksiyasapila.Kakabitsiyasalikuranngsusunodhabanglumalakadslapaikot din sasilyapabalik. AngAngikalawangbata ay kakabit din salikuranngikatlohangganganglahat ay makatapos. Angpangkatnamatataposnadinaghihiwalayangsiyangmananalo.<br />
 9. 9. Paglalahad<br />Pagmamasidsamgalarawanngmgaanyongtubig. Ipatukoyangngalan o tawagngbawatisa.<br /> a. PagbubuongSuliranin<br />Anu-anoangmgaanyongtubig? Anoangkatangianngbawatisa?<br /> b. Pangkatinangbawatbatasatatlo. Bigyansilangmgakatanungantungkolsaiba’tibanganyongtubig.<br />Ipahanapsaaklatangmgakasagutan.<br />
 10. 10. Pangkat I<br />Pagtambalinanghanay A at hanay B. Guhitan<br /> A. B.<br /> 1. Anyongtubignapinakamalawak a. ilog<br />salahat<br /> 2. Nanggagalingsailalimnglupaang b. look<br />tubignito<br /> 3. Anyongtubignakatuladng look c. golpo<br />ngunithigitnamalaki<br /> 4. Anyongtubignadaunganngmga d. karagatan<br />barko<br /> 5. Anyongtubignadumadaloy at e. lawa<br />tiyaknapatutunguhan<br /> f. Bukal<br />
 11. 11. Pangkat II<br />Iguhitangmgasumusunodnaanyongtubig.<br />Dagat<br />Ilog<br /> Talon<br />Lawa<br />Sapa<br />
 12. 12. Pangkat III<br />Biluganangtitikngtamangsagot.<br />1. Ito ay napakalawaknabahagingtubig.<br /> a. dagat c. ilog<br /> b. talon d. karagatan<br />2. Ito ay anyongtubignahindidumadaloy at may tiyaknapatutunguhan.<br /> a. dagat c. talon<br /> b. ilog d. look<br />3. Ito ay anyongtubignahindidumadaloynamaaaringlikas o likhanatao.<br /> a. lawa c. ilog<br /> b. talon d. look<br />4. Ito ay anyongtubigngmalawakngunithigitnamasmaliitkaysakaragatan.<br /> a. dagat c. ilog<br /> b. talon d. look<br />5. Ito ay anyongtubignadaunganngmgabarko.<br /> a. dagat c. look<br /> b. ilog d. talon<br />C. Pag-uulatngbawatPangkat<br />
 13. 13. 3. Pagtatalakay<br />Itanong: Anu- anoangmgaanyongtubig? Anoangkatangianngbawatisa?<br />Ditoisulatangmgasagotngmgabata<br />
 14. 14. Karagatan<br />
 15. 15. Lawa<br />
 16. 16. Look<br />
 17. 17. Talon<br />
 18. 18. Ilog<br />
 19. 19. Sapa<br />
 20. 20. Paglalahat<br />Angkaragatan, ilog, lawaat look ay mgaanyongtubig. Ibaiba at katangi-tangiangmgaito. Angbukal ay anyongtubignanagbubuhatsailalimnglupa.<br />Angsapa ay sangangilog. Maliititokaysailog. Nagmumulaitosapangunahingdaloyngilog o isangbukal.<br />Ang talon ay umaagosnatubignanagmumulasamataas at matariknabahagingbundok o bangin. Karaniwangnasagilidngbundokang talon.<br />
 21. 21. 5. Paglalapat<br />Anu-anongmgaanyongtubigangmatatagpuansainyongpamayanan?<br />B. Pangwakasna Gawain<br />Pag-aaralngisangtula.<br />MgaAnyongTubig<br />Angasulnadagatkaygandangpagmasdan,<br />Sa kailaliman may mganakatagongyaman<br />Sa berdengilogkayinamsumagwan,<br />Ditopinaanodtrosonggalingsakagubatan<br /> Sa mgalawa at sapanaman,<br />May mgahipon at isdangtabang<br />Angmgamapuputingbaybayin ,<br />Angnagpapagandangkapaligiran.<br />
 22. 22. IV. Pagtataya<br />Punanngwastongsagotangbawatpatlang.<br />Angpinakamalawaknaanyongtubig ay ang ____________.<br />Anganyongtubignaumaagosmulasamataas at matariknabahagingbundoko bangin ay ang _____________.<br />Anganyongtubignahindidumadaloynamaaaringlikas o gawangtao ay ang _______________.<br />Anganyongtubignadaunganngmgabarko ay ang _______________.<br />Anganyongtubignanagmumulasapangunahingdaloyngilog o isangbukal ay ang _______________.<br />
 23. 23. V. Kasunduan<br />Magdalanglarawanngiba’tibanganyongtubig.<br />
 24. 24. Prepared by:<br />P.Ulan Elem. School<br />

×