Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20100421 Netsociety Conversie Attributie Script

1,338 views

Published on

Presentatie van Mark Hoebe tijdens het Google Analytics User Conference over Conversie Attributie in Google Analytics

Published in: Technology

20100421 Netsociety Conversie Attributie Script

 1. 1. 1<br />ConversieAttributie in Google Analytics<br />21 april 2010, Amsterdam<br />
 2. 2. Wat is het…???<br />Conversieattributie<br />2<br />Het verdelen van credits aanconversies op de website.<br />
 3. 3. Waarom...???<br />”95% van online advertentieskrijgtgeen credits”<br />Bijbepaling ROI wordtfeitelijkgekekennaarslechts 5% van de media contacten.<br />3<br />Microsoft Atlas Institute:<br />
 4. 4. Dus…???<br />Conversieattributie: eennieuwinzicht<br />4<br />
 5. 5. Online marketing / web analytics<br />Conversietoegekendaanlaatstebron<br />
 6. 6. 6<br />Voorbeeld vraagstuk<br />
 7. 7. 7<br />Voorbeeld vraagstuk<br /><ul><li>Bijdrage per onderdeel?
 8. 8. Sale ookgerealiseerdalseenbron had ontbroken?
 9. 9. Kansdat de sale niet was gerealiseerd?</li></li></ul><li>Wat hebben we nodig?<br />Als basis eencentrale hub, waarmeealleadvertentieinteractieskunnenwordengemeten. <br />Eensolide model met eenlogischewegingvoor de interacties<br />Maximum aantaladvertenties<br />Lengte van sitebezoek<br />Weging view en click<br />Verschillende banner formaten<br />Maximaleperiode<br />8<br />
 10. 10. Weging en variabelenzijnvoordiscussievatbaar<br />Afhankelijk van branche en product<br />Er is (nog) geen waarheid<br />Meten, testen en optimaliseren<br />9<br />
 11. 11. Online Marketing Mix (simpel)<br />Organisch<br />Campagnes<br />Social Media<br />Direct<br />
 12. 12. Google Analytics Campagne Attributie v1<br />11<br />Versie 1 gelanceerd in maart 2010<br /><ul><li> Beperkt door cookie gebruik
 13. 13. Geen conversie data
 14. 14. Geen Timestamp</li></li></ul><li>Google Analytics Campagne Attributie v2<br />12<br /><ul><li> Verbeterd door gebruik van andere cookie
 15. 15. Combinatie met conversies
 16. 16. Timestamp
 17. 17. Variabele invulling bronnen</li></li></ul><li>De data in Google Analytics<br />13<br /><ul><li> Gebruik van CustomVar 1 t/m 5</li></li></ul><li>De data in Google Analytics<br />14<br /><ul><li> Data eruit halen met API</li></li></ul><li>Rapportage 1 - Channel Management<br />15<br /><ul><li> 5 touchpoints
 18. 18. Data getoond is conversie
 19. 19. Breakdown mogelijk met top 5
 20. 20. Trend conversie over afgelopen 12 weken</li></li></ul><li>Rapportage 2 – Attributie Matrix<br />16<br /><ul><li> Welke kanalen hebben invloed op elkaar
 21. 21. Touchpoints voor conversie</li></li></ul><li>Rapportage 3 – Attributie matrix<br />17<br />
 22. 22. Andere mogelijkheden<br /><ul><li> Uitsplitsen Social Media
 23. 23. Verdeling binnen campagnes
 24. 24. Uitbreiden met meerdere kanalen</li></li></ul><li>Hoe te verkrijgen…?<br />19<br /><ul><li> Script is nog in beta fase.
 25. 25. Verkrijgbaar voor aantal klanten van Netsociety.
 26. 26. Vanaf mei 2010 verdere verspreiding.</li></li></ul><li>20<br />Bedanktvooruwaandacht! Vragen?<br />bi@netsociety.nl<br />20<br />

×