Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

suplay

95,008 views

Published on

Published in: Business
 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Unlock The Universe & Get Answers You Seek Today In Your FREE Tarot Reading. DO THIS FIRST... To get the most out of your tarot reading, I first need you to focus your intention - this concentrates the energy on the universe to answer the questions that you most desire the answers for. Take 10 seconds to think of your #1 single biggest CHALLENGE right now. (Yes, stop for 10 seconds, close your eyes, and focus your energy on ONE key problem) Ready? Okay, let's proceed. ✄✄✄ https://dwz1.cc/swoMQ2aQ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • dami na pala nag download. haha :D
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

suplay

 1. 1. ARALIN 12
 2. 2.  Tungkulin ng bahay - kalakal ang lumikha ng mga produkto. Mahalaga na bumuo ito ng plano ng produksyon. Sa plano ng produksyon maitatakda ng bahay - kalakal ang uri at dami ng produkto na kakayaning malikha. Dito maitatakda ang halaga ng produkto ipagbibili. Mababatid din dito ang iba pang mga desisyon na kailangang isagawa ng bahay-kalakal sa hinaharap.
 3. 3.  Ang plano ng produksiyon ay usapin ng suplay ng bahay – kalakal. Nagtatagal ang negosyo ng bahay – kalakal na may maayos na plano ng produksiyon. Nakakayanan din nitong lumikha ng mga de – kalidad na produkto.
 4. 4. Kahulugan ng Suplay Ang suplay ay ang dami ng produkto na handa at kayang ipagbili ng bahay – kalakal sa iba’t-ibang presyo. Ang suplay ay ang plano ng produksiyon ng bahay – kalakal.
 5. 5.  Ang halimbawa ng suplay ng tinapay ng isang bahay – kalakal, may limang pamimiliang plano ang bahay – kalakal kung paano ipagbibili ang tinapay. Ito ay ang plano A, B, C, D at E.
 6. 6. Ang Suplay ng tinapay sa Bahay – Kalakal.PLANO PRESYO DAMI NG TINAPAY A P25 23 B P20 16 C P15 9 D P10 5 E P5 1
 7. 7.  Sa plano A, 23 pirasong tinapay ang handang ipagbili ng bahay – kalakal sa halagang P25 bawat piraso. Sa plano B, 16 na pirasong tinapay ang handang ipagbili sa halagang P20 bawat piraso. Sa plano C, siyam na pirasong tinapay ang handang ipagbili kapag P15 ang bawat isa. Sa plano D, limang pirasong tinapay ang handang ipagbili kapag P10 ang bawat isa. Sa planong E, isang piransong tinapay ang handang ipagbili kapag P5 ang bawat isa.
 8. 8.  Ang market supply ay piangsama – samang dami ng suplay ng bawat bahay kalakal sa isang produkto Ang Batas ng Suplay(Law of Supply) ay nagpapaliwang na CETERIS PARIBUS, kapag tumaas ang presyo, tataas din ang dami ng suplay. Kapag bumaba naman ang presyo, bababa rin ang dami ng suplay.
 9. 9. Mga salik na nakakaapekto sapagbabago ng suplay. Gastos sa Produksiyon. Ang presyong itinstskds ng bahay – kalakal sa kanilang produkto ay dapat na mas mataas sa gastos ng produksiyon upang makakuha ng tubo. Ang desisyon ng bahay kalakal ukol sa dami ng gagawing produkto ay magbabago bilang tugon sa pagbabago ng gastos sa produksiyon.
 10. 10.  Ang gastos sa produksiyon ay nakasalalay sa iba’t-ibang salik tulad ng teknolohiya at halaga ng mga salik ng produksiyon tulad ng lupa, paggawa, at kapital.
 11. 11. Ang makabago at episyenteng makinarya sapagproseso ng pagkain ay nagdudulot ng masmalaking produksiyon ng pagkain sa mas mababanggastos.
 12. 12.  Presyo ng Kaugnayan na Produkto. Kalimitan, ang bahay kalakal ay may reaksiyon sa pagbabago ng kaugnay na produkto.
 13. 13. Halimbawa ay ang pagtaas ng presyo ng karne ng baka sa pamilihan. Aasahangdarami ang mag aalaga ng baka kung sakaling bumaba naman ang presyo ngkarne ng baboy o manok sa pamilihan, ito ang pagtutuunan pansin ng mgamangangalaga.
 14. 14.  Pwersa ng Kalikasan. Ang mainam na panahon at matabang lupa ay nakatutulong upang mapalaki ang produksiyon, lalo na sa sektor ng agrikultura. Aasahan na mas mataas ang suplay kung may mainam na panahon. Samantala, sa panahon ng baha, bagyo, at iba pang natural na kalamidad, bumababa ang suplay lalo na ng produktong agrikultural.
 15. 15. Ang pagkakaroon ng landslide sa mga lalawigan ayhumahadlang sa transportasyon ng mga produkto patungo sapamilihan sa mga lungsod kaya nagkakaroon ngpansamantalang kakulangan ng suplay rito.
 16. 16.  Inaasahan ng mga Negosyante. May ilang negosyantena kapag inaasahang magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng produktong kanilang kinakalakal ay gumagawa ng mga ilegal na gawain tulad ng hoarding.
 17. 17. Ang Hoarding ay ang pagtatago ng kalakal na ilalabas lamang sapamilihan kapag mataas na ang presyo nito. Nagdudulot naman itong pansamantalang kakulangan sa pamilihan.
 18. 18. Matalinong Pagpapasya sa Pagtugon saPagbabago ng salik na nakakaapekto saSuplay Katulad ng Demand, ang suplay ay maaari ring magbago kahit walang pagbabago sa presyo nito. Ano ang dapat gawin ng mga prodyuser kapag may pagbabago sa mga naturang salik?
 19. 19.  Ang karagdagang gastos sa produksiyon ay maaaring humantong sa pagtaas ng presyo ng produkto. Ang mataas na presyo ay hindi makahihikayat ng pamimili. Dapat bigyang pansin ng mga prodyuser ang episyenteng produksiyon upang hindi madagdagan ang gastos sa pagbuo ng produkto.
 20. 20.  Pagtuunan ng masusing pag-aaral bago sumuong sa isang negosyo. Ang paghingi ng payo sa mga eksperto sa negosyo ay makatutulong upang higit na magtagumpay sa papasuking larangan.
 21. 21.  Magkaroon ng matalinong pagpaplano sa inaasahang natural na kalamidad. Ang maagang paghahanda ay makatutulong nang malaki upang maapektuhan ang produksiyon at negosyo.
 22. 22.  Higit sa lahat, huwag lamang isipin ang sariling kapakanan. Isipin din ang kapakanan ng mga konsiyumer, lalo na yaong mga hindi kayang abutin ang mataas na presyo ng mga produkto. Ang pagsasamantala ay lalo lamang magpapalala sa kalagayan ng mga taong walang kakayahang magbayad ng malaking halaga.
 23. 23. 302520151050 0 5 10 15 20 25 30 Dami ng Tinapay

×