Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Primers passos a Prestashop

392 views

Published on

Primers passos amb la solució de codi obert Prestashop per crear una botiga on-line

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Primers passos a Prestashop

 1. 1. Creació botiga on-line pel petit comerç – Unitat 3
 2. 2. Introducció de catàlegs i continguts • Anem a veure una plataforma de creació de comerç electrònic concreta: www.prestashop.com, per poder treballar amb PrestaShop cal descarregar-se el software, però és possible accedir-hi a través de la versió “demo” per poder veure com funciona. • demoes@prestashop.com • prestashop_demo
 3. 3. Introducció de catàlegs i continguts • Aquesta plataforma de venda on-line permet: - La gestió de catàlegs - La visualització dels productes - La gestió del lloc web - Optimització SEO - Finalització de la compra - Enviament - Pagaments - Marketing - Inici de sessió del client - Traduccions - Seguretat - Localització i impostos - Anàlisis i informes
 4. 4. Introducció de catàlegs i continguts Un cop tenim el programa instal·lat es pot començar la configuració de la botiga on-line, cosa que requerirà un temps perquè tots els elements estiguin correctament configurats.
 5. 5. El back office: Una de les primeres coses a tenir en compte és que hi ha haurà una part exterior de la botiga on-line: front-office, que és la que veuran els clients i els visitants i una part interna anomenada “back office” des d’on es configurarà l’e-commerce i des d’on es controlarà tot el que passa.
 6. 6. El back office: Algunes de les icones més útils que Trobarem situades a la part de dalt del back office, a la barra d’administració i són:
 7. 7. El back office: - El nom de la botiga: Des de qualsevol pàgina es podrà tornar al pannell de control. - El carret: Es poden veure les noves comandes des de l’últim moment en que s’havia fet click anteriorment, es pot veure cada comanda concreta i la llista sencera de totes les comandes. - Persones: Es poden veure els nous clients registrats, també es pot veure cada client i la llista sencera de tots.
 8. 8. El back office: - Globus de diàleg: Es pot veure l’últim missatge d’atenció al client des de l’última vegada que es va fer click, i de nou també es pot visualitzar missatge per missatge o la llista completa. - Accés ràpid: Es poden veure els enllaços més útils. - Enllaç sortir: Per desconnectar l’usuari actual. - Enllaç veure la meva botiga: per veure la part exterior de la botiga on-line.
 9. 9. El back office: També hi ha una barra de menús per poder realitzar les diferents tasques d’organització de la botiga on-line:
 10. 10. El back office: - Catàleg: Per afegir productes, crear categories, configurar els transportistes, proveïdors, etc. - Comandes: Gestió integral de tot el procés de comandes dels clients, incloses les devolucions de mercaderies, etc. - Clients: Tota la informació sobre els clients, on és possible editar les seves direccions, crear grups de clients per aplicar condicions específiques, com descomptes, gestionar el servei al client, etc.
 11. 11. El back office: - Regles de preus: Un menú per crear vals, reduccions de preus, etc. A través d’un conjunt de regles. - Transport: Tot allò relacionat amb els transportistes i les despeses d’enviament. - Localització: Ajuda per localitzar la botiga amb els valors locals, tal com idioma, traducció, divises, unitats, impostos, regles fiscals, i entitats geogràfiques (regions, països, etc.).
 12. 12. El back office: - Mòduls: Per administrar els mòduls que venen per defectes i comprar o afegir els que es necessitin. - Preferències: Per personalitzar els mecanismes de Prestashop segons les necessitats individuals. - Paràmetres avançats: Enllaços a eines i pàgines d’informació que són massa específiques perquè encaixin amb altres menús, tals com configuració del servei web, còpia de seguretat de la bases de dades, rendiment de la pàgina, i també stocks.
 13. 13. El back office: - Administració: Ajustaments relatius al propi back office, per exemple el contingut del menú d’accés ràpid, la llista de treballadors i permisos, l’ordre dels menús, etc. - Estadístiques: Dóna accés a totes les estadístiques i gràfics recollits i generats per Prestashop.
 14. 14. El back office: Clickant a enllaços ràpids s’anirà a un lloc amb dues columnes, a la columna de l’esquerra es veuran ràpidament a les pàgines més útils i que ajuden a posar se en marxa amb les tasques de gestió diàries, ja que són les funcionalitats més utilitzades de PrestaShop
 15. 15. El back office: A la columna de la dreta hi ha un pannell on es veuen els números més importants relacionats amb les activitats diàries de la botiga on-line, Junt amb un gràfic de vendes i un llistat de les últimes comandes, caldria fer un seguiment diari de totes aquestes xifres per tal de saber com evoluciona el negoci.
 16. 16. El back office: Configuració inicial Mentre es treballi en la configuració de la botiga on line és recomanable desactivar-la perquè ningú hi pugui entrar fins que no estigui finalitzada. Això es pot fer anant a la pàgina: “Preferències/Manteniment” i veient les dues opcions: - Activar la botiga: On cal posar No, i al front-page es veurà la pàgina de manteniment. - IP de manteniment: Aquí és on es pot posar la pròpia direcció IP per tal de poder continuar accedint a la front-page com si fos accessible per tothom per veure com queda, i això caldrà fer-ho cada vegada que es posi la botiga en mode “manteniment”.
 17. 17. El back office: Configuració inicial
 18. 18. El back office: Configuració inicial Un altre tema a tenir en compte és que un cop configurat el tema i els productes cal posar la botiga en mode “Catàleg” anant a la pàgina “Preferències/Productes”, ja que fins que es desactivi el mode “Catàleg” els clients podran navegar per la pàgina i veuran els productes però no els preus i tampoc podran comprar.
 19. 19. El back office: Configuració inicial Hi ha un element molt important a tenir en compte quan ja s’hagi instal·lat la plataforma Prestashop i és que la instal·lació per defecte inclou una sèrie de productes i elements preconfigurats, una de les primeres coses a fer serà eliminar tots aquests elements navegant per les diferents pantalles del back office, fins que la botiga on-line quedi a punt per configurar-la.
 20. 20. El back office: Configuració inicial
 21. 21. El back office: Configuració inicial A partir d’aquí ja es pot iniciar la configuració concreta de cada botiga On-line, començant per la informació personal, les preferències, etc. Nom de la botiga: Menú: “Preferències”, pàgina: “Contactes i botigues”, secció: “Detalls de contacte” i ja es pot fer click al camp: “Nom de la botiga”, etc.
 22. 22. El back office: Configuració inicial Logo: Menú “Preferències”, pàgina “Temes”, secció: “Aparença”, i ja es pot introduir el logotip. Moneda: Menú: “Localització”, pàgina: “Localització”, secció: “Configuració”.
 23. 23. El back office: Configuració inicial També caldrà configurar els mòduls que es necessitin anant al menú: “Mòduls” i escrivint el nom o una part d’aquest del mòdul que faci falta, amb això el programa buscarà el mòdul concret que calgui, quan es trobi cal clickar el botó “configurar” i seguir les instruccions.
 24. 24. El back office: Configuració inicial Informació d’Atenció al client: Mòdul: “Bloc de contacte”. Informació de l’empresa / dades de contacte: Mòdul: “Bloc d’informacions de contacte” Publicitat: Mòdul “Bloc de publicitat” Imatges de la part central de la botiga on-line: Mòdul: “Imatge de control lliscant de la seva pàgina web” Xarxes socials: Mòdul: “Bloc xarxes socials”.
 25. 25. El back office: Configuració inicial Pàgines CMS, el contingut d’algunes d’aquestes pàgines estàtiques tals com “sobre tal...” , “Entrega”, “Avís Legal”, “Termes i condicions d’ús”, i “Pagament segur”, ja tenen un contingut predeterminat que cal adaptar al negoci en concret, altres estan buits i cal omplir-los amb text propi, tot això es veu externament al bloc “Informació” de la columna de l’esquerra i a la secció “informació” del peu de pàgina; per configurar-ho: Menú: “Preferències”, pàgina: “CMS” i editar cada pàgina.
 26. 26. El back office: Configuració inicial Hi ha una columna que pot ser de gran utilitat que es diu “A on trobar això” per tal de saber a on és cada cosa en cas de perdre’s.
 27. 27. El back office: Idiomes Prestashop pot treballar en varis idiomes, tant en el front-office com en el back office. Cada camp de text del back-office s’acompanya per l’icona d’una bandera, que indica l’idioma actual.
 28. 28. El back office: Idiomes De forma predeterminada Prestashop s’instal·la amb dos idiomes: el que es fa servir durant la instal·lació i el francès, per gestionar el idiomes cal anar a la pàgina “Localització/Idiomes”, i aquí es podran veure els idiomes disponibles.
 29. 29. El back office: Idiomes L’idioma que s’utilitzi té una marca de verificació de color verd, els altres tenen una X de color vermell, si es fa click a una marca de verificació de color verd es desactiva l’idioma seleccionat, i si es fa click en una X vermella es torna a activar.
 30. 30. El back office: Idiomes Cal tenir en compte que es poden habilitar tots els idiomes disponibles si es considera necessari, però després caldrà traduir el contingut en tots aquests idiomes. Es poden importar més idiomes a les pàgina “Localització/Localització”, i després habilitar los a la pàgina: “Localització/Idiomes”.
 31. 31. El back office: Transport i enviament Un cop decidits els mètodes d’enviament dels productes caldrà configurar al PrestaShop aquests mètodes a la secció: menús: “Gestió d’enviaments”.
 32. 32. El back office: Escollir el tema Per adaptar el tema a la imatge corporativa del negoci es poden comprar diversos temes al mercat PrestaShop de complements: http://addons.prestashop.com/es/3-temas- prestashop, o es pot crear un tema propi per un desenvolupador o informàtic. Un cop instal·lat el tema potser caldrà personalitzar algun aspecte més com per exemple el logotip en les seves diferents variants, això és pot fer a la pàgina: “Temes” en el menú de “Preferències”.
 33. 33. El back office: Escollir els mòduls La instal·lació per defecte de PrestaShop inclou més d’un centenar de mòduls que són molt variats: anàlisis, estadístiques, aplicacions front-office, pagament, enviament, etc. Cal veure quins cal habilitar en cada cas i quins no Són necessaris. Cada vegada que es configuri un mòdul cal comprovar que sigui compatible amb el tema escollit. També es poden comprar mòduls complementaris a: http://addons.prestashop.com/es/2-modulos
 34. 34. El back office: Adaptar el menú superior Per adaptar el menú superior a les necessitats concretes cal anar al mòdul: “menú horitzontal superior” i partir d’aquí es pot habilitar i configurar, es poden eliminar les pàgines o categories que es considerin innecessàries, afegir-ne d’altres, fins que el menú respongui a les necessitats de cada cas.
 35. 35. El back office: Activar la botiga on-line Quan estigui tot configurat obrir la botiga la públic i activar-la, per fer-ho cal anar a la pàgina: “Preferències / Manteniment” i canviar les dues opcions: - Activar la botiga: Cal tornar a establir l’opció sí. - IP de manteniment: Cal eliminar la IP que havíem posat de la llista, tot i que això és opcional perquè la botiga continuarà funcionant encara que es deixi aquest camp tal i com estava.
 36. 36. El back office: Activar la botiga on-line
 37. 37. Crear productes i categories de productes La base principal d’una botiga on-line és el catàleg de productes i les categories de productes. Construir i actualitzar el catàleg és la principal manera de fer veure als clients que la botiga on-line està viva, aquí és la botiga es converteix en una realitat, la creació de continguts dóna valor a l’e-commerce.
 38. 38. Crear productes i categories de productes Aquesta és la secció principal de la botiga on line, per tant mereix una gran atenció. Afegir productes no solament significa afegir una imatge i un text i després validar el contingut, sinó que vol dir donar a conèixer el producte: el preu, el pes, la mida, les característiques, especificacions, detalls, marques, proveïdor i moltes altres coses.
 39. 39. Crear productes i categories de productes No és recomanable començar a afegir productes al catàleg sense saber exactament el que es vol presentar al client, i per això es necessita planificar els productes i la forma com es mostraran. Això també significa que cal saber exactament com funciona, com està estructurat i com és el front office de la botiga on-line per tal d’omplir correctament tots els camps obligatoris.
 40. 40. Crear productes i categories de productes Es pot accedir a la secció “Catàleg” obrint el menú amb el mateix nom, el qual enumeren totes les pàgines relacionades amb els productes. Les pàgines d’aquest menú estan ordenades segons la importància en la gestió diària de la botiga, ja que segurament s’afegiran, s’editaran i s’eliminaran molt més sovint els productes que no pas afegir nous proveïdors o mapes d’imatges.
 41. 41. Crear productes i categories de productes Abans de començar a afegir productes cal haver definit la jerarquia de la botiga, és a dir les categories i les subcategories. Altres elements a tenir en compte són el fabricant, en aquest cas si és un producte propi cal registrar la pròpia marca a PrestaShop, i el proveïdor, també en el cas que sigui el mateix comerç caldrà crear el proveïdor a PrestaShop.
 42. 42. Crear productes i categories de productes També cal tenir en compte que quantes més característiques dels productes posem com la descripció, les característiques, imatges i altres detalls, més ràpid serà la presa de decisions per part del client. Podem començar a afegir productes amb un mínim d’informació i posteriorment editar-la tantes vegades com calgui, però abans de començar amb la venda on-line calen aquests mínims d’informació comentats.
 43. 43. Com crear una categoria Les categories són essencials ja que permeten agrupar productes equivalents i això ajuda als clients a navegar fàcilment a través del catàleg de productes i restringir la busca a un tipus específic de producte. També fa que sigui fàcil pels clients trobar i comparar productes (gràcies a la funció de comparació de productes de PrestaShop).
 44. 44. Com crear una categoria Una categoria es crea quan almenys hi ha dos productes amb característiques equivalents; els productes d’una mateixa categoria han de ser comparables o fins i tot intercanviables, això fa que sigui molt útil pels clients però també per la funció de comparació de productes de PrestaShop.
 45. 45. Com crear una categoria Totes les categories que es creen són de fet subcategories de “Inici”, la categoria arrel per defecte que no es pot eliminar. També es podria optar per no crear cap categoria i tenir tots els productes agrupats en una sola categoria global que seria “Inici” però no és recomanable perquè llavors no hi hauria la possibilitat de comparar productes.
 46. 46. Com crear una categoria Les categories es gestionen a la pàgina “Categories” del menú “Catàleg”; a la part dreta de la taula es poden ordenar les categories, ja sigui utilitzant les fletxes o arrastrant la fila cap a dalt o cap a baix i també desactivar les que es vulguin ocultar als clients.
 47. 47. Com crear una categoria Per editar la categoria arrel “inici” o Qualsevol altra que es vulgui cal fer click al botó “Modificar” a la barra de botons. Per crear una nova categoria, o una subcategoria d’una categoria ja existent cal fer click al botó “Afegir nova” en qualsevol nivell de categories.
 48. 48. Com crear una categoria És molt important traduir totes les categories en els idiomes que s’hagin configurat en la botiga on-line, per fer-ho cal mirar la bandera del camp i seleccionar la bandera de l’idioma en el que es desitja editar el text.
 49. 49. Com crear una categoria El primer que cal fer és introduir la informació general de les categories: NOM: Cal donar un nom a la categoria i indicar al programa si es vol que es mostri als clients, ja que potser es treballa en la creació d’una nova categoria però no es vol ensenyar al client final fins que no estigui finalitzada. CATEGORIA PARE: Si es vol crear una subcategoria d’una categoria que no sigui la pàgina d’inici cal seleccionar la categoria sota la que apareixerà i aquesta serà la Categoria pare.
 50. 50. Com crear una categoria CATEGORIA ARREL: És possible poder voler utilitzar aquesta nova categoria com la nova categoria arrel enlloc de “Inici”, en aquest cas cal seleccionar aquesta opció. DESCRIPCIÓ: Cal omplir aquest camp tant per la pròpia utilitat com perquè alguns temes també ho mostren als clients. IMATGE: Per pujar les imatges descriptives de cada categoria cal fer click a “Examinar” per poder agafar les imatges que interessin de cada ordinador.
 51. 51. Com crear una categoria PrestaShop ofereix també la possibilitat de fer SEO (Search Engine Optimization) o posicionament orgànic en buscador, i a través de les eines de SEO es poden millorar els resultats de visibilitat del catàlegs en els motors de busca, per tant és molt recomanable utilitzar aquestes eines:
 52. 52. Com crear una categoria META TÍTOL: El títol que apareixerà en els motors de busca quan un client realitza un sol·licitud. META DESCRIPCIÓ: Una presentació de la categoria de forma resumida que apareixerà en els motors de busca.
 53. 53. Com crear una categoria META PARAULES: Paraules clau que defineixin a aquesta categoria per tal de ser referenciades pels motors de busca; es poden introduir varies paraules separades per comes, o expressions que han d’estar indicades per les cometes. URL AMIGABLE: Permet rescriure les direccions de les categories que es vulguin. ACCÉS DE GRUP: Restringeix l’accés a la categoria a als seus productes a determinats compradors que haurien de pertànyer a un grup d’usuaris.
 54. 54. Com crear una categoria
 55. 55. Examinar i editar categories El botó “modificar” a la barra de botons permet editar la categoria pare de les subcategories mostrades en el moment, això vol dir que quan s’està mirant les subcategories principals, al fer click en el botó “Modificar” es podrà editar la categoria “Inici”.
 56. 56. Examinar i editar categories Al fer click en qualsevol categoria de la taula s’obrirà i es mostraran totes les subcategories, i el que farà canviar el context de la inferfaç serà fer click al botó “Modificar” per editar la categoria pare actual, i fer click a “Afegir nova” perquè s’obri el formulari de creació de la categoria amb l’opció “Categoria pare” establerta a la categoria pare actual.
 57. 57. Afegir productes a una categoria Per afegir un producte en una categoria cal obrir la pàgina de configuració del producte (Catàleg > Productes) i dirigir-se a la pestanya de l’esquerra “Associacions” i aquí és on es poden establir les categories a les que pertany el producte.
 58. 58. Afegir productes a una categoria La categoria “Inici” és una categoria especial en la que es pot destacar/promocionar productes de qualsevol de les altres categories fent que apareguin al bloc “Productes destacats”; de forma predeterminada tan sols es poden visualitzar 8 productes a la pàgina principal.
 59. 59. Afegir productes a una categoria El bloc de “Productes destacats” està supeditat al mòdul “Productes destacats a la pàgina d’inici”; si es volen més o menys productes a la pàgina principal cal configurar un mòdul específic anant a la pàgina de “Mòduls” del menú “Mòduls”.
 60. 60. Afegir productes a una categoria No cal treure un producte de la seva categoria original perquè es visualitzi a la pàgina principal, ja que un producte pot tenir tantes categories com sigui necessari.
 61. 61. Gestionar i afegir productes al catàleg Es poden gestionar els productes a la pàgina “Productes” en el menú “Catàleg” on es podran veure els productes existents i alguns detalls:
 62. 62. Gestionar i afegir productes al catàleg Es poden afegir nous productes fent click a “Afegir nou”: apareixerà un formulari amb vàries pestanyes a la columna de l’esquerra. Pel que fa a la posició dels productes és important tenir en compte que no es pot reorganitzar la llista de productes, ja que es mostren tal i com s’introdueixen, el que es pot fer és ordenar els productes utilitzant els algoritmes d’ordenació disponibles: més barats primer, més cars primer, nom de producte de A a Z, en stock primer, referència més baixa primer, referència més alta primer, etc.
 63. 63. Gestionar i afegir productes al catàleg Es poden organitzar els productes per categoria fent click a la casella “Filtrar per categoria”: s’obrirà un pannell amb el llistat de totes les categories i subcategories. Seleccionant una categoria es filtra automàticament la llista de productes per mostrar solament els productes de la categoria seleccionada. Això també afegeix una columna “Posició” a la taula amb la que es poden ordenar el producte a la pàgina de la categoria, per fer això es poden moure les files de la taula amb el ratolí o fer click a les fletxes.
 64. 64. Gestionar i afegir productes al catàleg L’ordre dels productes pot ser modificat per l’ordre escollit pel client. Cal tenir en compte que quan es canvia l’ordre de visualització a la llista de productes en el back-office (fent click a la fletxa del nom de la columna per ordenar els productes d’acord amb aquesta columna), la columna “Posició” ja no mostra les fletxes i no pot moure les files de la taula, en el seu lloc la columna mostra el número de posició del producte. Per reorganitzar els productes cal fer click en el botó “Borrar filtre”.
 65. 65. Els botons en la informació global del producte Quan s’obri la pàgina de creació de productes es veuran dos botons a part superior: “Tornar a la llista” i “Ajuda”. A la que s’ompli el camp “nom del producte” apareixeran dos nous botons: “Guardar” i “Guardar i quedar-se”.
 66. 66. Els botons en la informació global del producte Guardar: Aquest guarda qualsevol canvi que s’hagi fet en qualsevol de les dades del producte actual, i també porta de nou al llistat de productes. Guardar i quedar-se: Això guarda qualsevol canvi que hagi realitzat en qualsevol de les dades del producte actual, i manté també a la fitxa actual. Això és molt útil quan es vol canviar de pestanya sense perdre els canvis de la fitxa actual, o per veure els seus canvis aplicats immediatament.
 67. 67. Els botons en la informació global del producte Tornar a la llista: Simplement porta de tornada al llistat de productes, sense guardar cap canvi que hagi realitzat en qualsevol de les fitxes d’aquesta pàgina. Ajuda: Obre una finestra “pop-up” que conté la documentació de PrestaShop de la pàgina en la que s’està en el moment.
 68. 68. Els botons en la informació global del producte Tan aviat com es guardi el producte, utilitzant els botons “Guardar” o “Guardar i quedar-se” hi haurà més botons addicionals a la pàgina del producte. Eliminar aquest producte: Elimina totes les dades del producte actual, incloent les imatges, combinacions, característiques, etc.
 69. 69. Els botons en la informació global del producte Duplicar: Crear una copia exacta del producte actual. Això és molt útil quan es prefereix utilitzar les dades del producte actual com una plantilla per un altre producte nou, així no cal tornar a escriure totes les dades del nou producte. Per exemple, dos productes poden ser molt diferents, però poden compartir les mateixes combinacions, els mateixos transportistes o el mateix proveïdor.
 70. 70. Els botons en la informació global del producte Si cal crear diferents versions d’un mateix producte, degut a la varietat de colors, capacitat, mida, etc., cal crear combinacions pel producte actual en lloc de duplicar-lo X vegades. Cal revisar la pestanya “Combinacions” a la columna esquerra del formulari.
 71. 71. Els botons en la informació global del producte Vista prèvia: Mostra la pàgina del producte actual tal i com la veuran els clients a la botiga. Això és molt útil ja que funciona fins i tot si el producte està desactivat. Vendes: Redirigeix a la pàgina “Detalls del producte” del pannell de control d’estadístiques que mostra en una gràfica el nombre de visites i vendes del producte.
 72. 72. Completar la informació global del producte: La primera pestanya conté la informació bàsica sobre el producte:
 73. 73. Completar la informació global del producte: La primera línia és un element essencial: indica si el producte és un paquet (una combinació d’almenys dos productes existents), un producte virtual (arxiu descarregable, servei...), o simplement un clàssic producte que s’envia per correu.
 74. 74. Completar la informació global del producte: Hi ha moltes més opcions relacionades amb els productes, s’hi pot accedir a través de la pàgina “Productes” des del menú “Preferències”: - Durant quants dies el productes és considerat “Nou” - Ordenament per defecte del producte - Habilitar les opcions avançades d’estoc. Etc.
 75. 75. Completar la informació global del producte: La informació més important del producte es completa amb 4 camps de text: 1.- Nom: El primer que cal completar, ja que és el que apareixerà en els resultats dels motors de busca; junt al camp hi ha la bandera que permet escollir l’idioma en el que es vol crear el nom i editar el producte. Cal assegurar-se de traduir cada camp en tots els idiomes disponibles a la botiga, per fer això cal fer click a la bandera situada al costat del camp, per seleccionar l’idioma en el que es desitja editar el text.
 76. 76. Completar la informació global del producte: 2.- Referència: Aquesta és la pròpia referència interna, pot ser un número, una referència a l’ubicació del producte a la botiga física, pot ser la del proveïdor, o el que sigui que la faci única. Omplir aquest camp és opcional. 3.- EAN13 o JAN: Aquests són els números del codi de barres que s’utilitzen a tot el món per identificar productes. 4.- UPC: Un codi de barres de 12 dígits que s’usa sobretot a E.E.U.U., Regne Unit, Austràlia i Nova Zelanda.
 77. 77. Completar la informació global del producte: A la part dreta hi ha també 4 opcions: 1.- Estat: Si no es vol que el producte estigui disponible o visible pels clients es pot marcar el botó “Desactivat”. 2.- Visible a: Amb el que es pot fer que el producte tan sols estigui disponible per alguns canals: Tota la botiga El catàleg Resultats de busca Ocult
 78. 78. Completar la informació global del producte: 3.- Opcions: Un conjunt d’opcions específiques: Disponible per la compra Mostrar el preu Disponible tan sols a Internet 4.- Estat: Com que no tots els productes són nous, es pot indicar amb aquestes opcions: Nou Usat Reacondicionat
 79. 79. Completar la informació global del producte: Un cop afegits aquests detalls es pot començar a afegir una descripció del producte el màxim de detallada possible tan pel propi client com pels motors de busca. Per fer això disposem de dos camps: Breu descripció: Màxim 400 caràcters que apareixerà en els motors de busca i en la descripció del producte a les pàgines de la categoria.
 80. 80. Completar la informació global del producte: Descripció: Apareixerà directament a la Pàgina del producte. L’editor de text permet canviar o modificar les fonts tipogràfiques, la mida, el color del text, etc. Al camp “Etiquetes” cal afegir termes i paraules clau que ajudin als clients a trobar directament el que estan buscant.
 81. 81. Completar la informació global del producte: Preu:
 82. 82. Completar la informació global del producte: Quan s’especifiquin els temes relatius al preu cal tenir en compte: Preu majorista sense IVA: Preu de fàbrica per poder calcular el marge de benefici. Preu de venta sense IVA Regla d’impostos: Els impostos aplicables al producte, caldrà escollir entre els disponibles, si cal crear-ne un caldrà fer click a “Crear” i això es realitza a menú: “Localització”, pàgina “Regles d’impostos”.
 83. 83. Completar la informació global del producte: Preu de venta amb IVA Preu unitari Mostrar logo i text “de rebaixes” a la pàgina del producte i en el catàleg de productes: cal marcar aquesta casella per mostrar que el producte està de rebaixes, tant a la pàgina del producte com en el catàleg de productes. Preu de venta final: Aquest preu s’haurà actualitzar a mesura que s’hagin omplert tots els camps
 84. 84. Completar la informació global del producte: Al completar aquest informació s’haurà finalitzat la informació essencial del producte i per tant ja es podrà posar a la venda si es desitja. De totes maneres hi pot haver informació complementària que pot ser de gran utilitat.
 85. 85. Preus específics: Gestionar descomptes per quantitats: En el cas que interessi canviar el preu total del producte en funció de la quantitat de productes que compri el client, o el grup d’usuaris al que pertany, el país, etc., es pot fer a la pestanya “Preus” i a l’opció “Preus específics”.
 86. 86. Preus específics: Gestionar descomptes per quantitats:
 87. 87. Preus específics: Gestionar descomptes per quantitats: Caldrà fer click a “Afegir un preu específic” i apareixerà un formulari amb les següents opcions: Per: Això permet especificar amb detall a quins grups s’aplicarà aquest preu, incloent el tipus de divises, països o fins i tot grups de clients. Clients: Es pot definir si el preu especial va dirigit a tots els clients o tan sols a alguns, per seleccionar-ne uns de concrets cal començar a escriure les primeres lletres de “nom i cognom” dels clients i seleccionar els que es vulgui.
 88. 88. Preus específics: Gestionar descomptes per quantitats: Disponible a partir de: Així pot definir un rang de dates entre les quals el preu de descompte estarà disponible, al fer click en cada selector s’obrirà un calendari, el que simplifica el procés. A partir de “X” unitats: Conté el valor del número d’unitats a partir de els quals el descompte serà aplicat. Per defecte està establert a “1”, cosa que significa que s’aplicarà a qualsevol quantitat.
 89. 89. Preus específics: Gestionar descomptes per quantitats: Preu del producte (sense IVA): Aquí és on es pot establir un preu arbitrari, independentment dels càlculs i els preus regulars. Cal mantenir aquest camp a “0” si es vol usar el preu per defecte. Deixar un preu base: Cal marcar aquesta casella per restablir el camp “Preu del producte (sense IVA)” i evitar la seva edició.
 90. 90. Preus específics: Gestionar descomptes per quantitats: Aplicar un reducció de: El descompte que s’aplicarà un cop el client ha escollit una quantitat de producte. Cal utilitzar el selector per ajustar el tipus de descompte (ja sigui un import fix, o un percentatge del preu per defecte).
 91. 91. Preus específics: Gestionar descomptes per quantitats: Un cop escollits tots els valors caldrà fer click a “Guardar i quedar-se”: el resum de la configuració de descompte apareixerà a continuació, i el descompte serà immediatament visible a la botiga on-line. Si es vol eliminar un valor cal fer click a l’icona de la paperera de la taula.
 92. 92. Gestionar la prioritat de preus Un client pot estar relacionat i afectat per múltiples preus o múltiples regles de descompte, tot i haver creat regles molt específiques, descomptes per quantitats, grups personalitzats de clients i botigues (dins d’un context multimèdia). PrestaShop utilitza un conjunt de prioritats per tal d’aplicar una sola regla de preus a aquests clients.
 93. 93. Gestionar la prioritat de preus Es por canviar la configuració predeterminada per PrestaShop utilitzant la secció “Establir prioritats” que es troba dins de la pestanya de “Preu” (a l’editar el producte): és possible que es vulgui per exemple que el grup sigui més important que la divisa utilitzada. L’ordre predeterminat per importància és: 1.- Botiga (Dins d’un context multimèdia) 2.- Divisa 3.- País 4.- Grup
 94. 94. Gestionar la prioritat de preus Una casella de verificació a la part inferior li permet aplicar la configuració establerta a tots els productes. Si la casella queda desmarcada, els canvis tan sols s’aplicaran al producte actual.
 95. 95. Optimitzar el posicionament del producte en els motors de busca (SEO) Per optimitzar el llistat de productes i augmentar la visibilitat de la botiga cal omplir tots els camps destinats a SEO (Vol dir Search Engine Optimitzation: Optimització dels motors de busca): Meta títols, Meta descripcions, Paraules clau, i URL’s amigables.
 96. 96. Optimitzar el posicionament del producte en els motors de busca (SEO) Per accedir a l’informaria SEO del producte, cal obrir la pestanya “SEO” de l’esquerra:
 97. 97. Optimitzar el posicionament del producte en els motors de busca (SEO) Els camps d’aquesta pàgina permeten millorar la visibilitat del catàleg de buscadors: Meta títol: Aquest és el camp més important, ja que és el títol que apareixerà en tots els buscadors .
 98. 98. Optimitzar el posicionament del producte en els motors de busca (SEO) Meta descripció: Una presentació del producte resumida que apareixerà en els resultats d’alguns buscadors en funció de la petició de busca: alguns motors de busca poden optar per mostrar les paraules clau trobades directament en el context del contingut de la pàgina. Cal assegurar-se que la descripció és exclusiva d’aquest producte dins d’aquest lloc.
 99. 99. Optimitzar el posicionament del producte en els motors de busca (SEO) Meta paraules clau: Es poden introduir varies paraules clau separades per comes, i també expressions igualment separades per comes.
 100. 100. Optimitzar el posicionament del producte en els motors de busca (SEO) URL amigable: Permet rescriure les direccions web dels productes tal i com es vulgui, com a exemple enlloc de tenir una adreça com llarga tal com: http://www.myprestashop.prestashop.com/ind x.php?id_product=8&controller=product es pot tenir: http://www.myprestashop.prestashop.com/8- nombre-del-producto.html.
 101. 101. Optimitzar el posicionament del producte en els motors de busca (SEO) El que cal és indicar en el camp de la URL Amigable les paraules que es desitja incorporar separades per comes, enlloc del nom predeterminat, el botó “Generar” produeix una URL amigable adequada basada en el nom del producte.
 102. 102. Com gestionar les associacions del producte La creació d’associacions pel producte significa la vinculació d’aquest amb un altre contingut de la base de dades: - Categories de productes - Altres productes (accessoris) - Fabricants
 103. 103. Com gestionar les associacions del producte
 104. 104. Categoria de productes La secció “Categories associades” permet seleccionar en quina categoria ha d’aparèixer el producte, se’n pot seleccionar més d’una, però cal tenir en compte que és millor pels clients que les categories tan sols continguin productes equivalents i comparables, per tant cal evitar la selecció de les categories arrel i centrar-se en les categories filles.
 105. 105. Categoria de productes Per exemple la categoria “telèfon” pot Incloure una subcategoria de “marques” (Apple, Samsung,...) igual com passa amb Les característiques (telèfons intel·ligents, Telèfons plegables, etc.), cal establir les categories més útils pels clients.
 106. 106. Categoria de productes Per posar un producte a la llista destacada de productes cal marcar la casella “Inici” que permet mostrar el producte a la pàgina principal de la botiga, sempre que el tema sigui compatible amb aquesta característica. Per eliminar un producte d’aquesta llista simplement cal desmarcar la casella “Inici”.
 107. 107. Categoria de productes Accessoris El camp accessoris li dona l’opció d’escollir els productes rellevants associats amb aquest producte, per suggerir als seus clients quan visitin la pàgina del producte (sempre i quan sigui un tema compatible amb aquesta característica). Caldrà escriure les primeres lletres del producte i seleccionar-lo, llavors el producte s’afegirà a continuació, a la part inferior del camp.
 108. 108. Categoria de productes Accessoris Es pot associar un producte amb tants com es vulgui, i per eliminar l’associació cal fer click a l’icona de la paperera. Les associacions tenen sentit únic, això vol dir que el producte associat no tindrà tal associació amb el producte actual a la seva pàgina de configuració.
 109. 109. Categoria de productes Fabricant Un producte tan sols pot estar associat a un fabricant, cal escollir-ne un en el menú desplegable, o si és necessari se’n pot crear un de nou (però cal guardar el producte actual abans de fer click al botó “Crear un nou fabricant”)
 110. 110. Configuració de l’imatge del producte:
 111. 111. Configuració de l’imatge del producte: La pestanya “imatges” a l’esquerra permet incloure imatges a la pàgina del producte. Cal pujar totes les imatges del seu producte, incloent totes les combinacions existents d’aquest (color, mida, forma, etc.)
 112. 112. Configuració de l’imatge del producte: Per afegir una o varies imatges del seu producte: 1.- Cal fer click al botó “Pujar una imatge” i després seleccionar almenys un arxiu d’imatge des del seu ordinador. Es poden seleccionar tantes imatges com sigui necessari, mantenint presionada la tecla CTRL mentre se seleccionen els arxius. Quan es valida la selecció la pujada s’inicia automàticament.
 113. 113. Configuració de l’imatge del producte: 2.- Les imatges pujades apareixen en una taula situada sota el botó de pujada. Si es té més d’una imatge, es pot escollir quina s’utilitzarà com a imatge de portada fent click al botó vermell amb la senyal de “prohibició d’entrada” fins que es converteixi en una marca de verificació de color verd. Aquesta imatge de portada també apareixerà automàticament a la pàgina de productes de la botiga.
 114. 114. Configuració de l’imatge del producte: Un cop s’hagin pujat totes les imatge del producte es podrà modificar l’ordre arrossegant i deixant cada fila de la taula quan el cursos del ratolí es transformi en un cursos mòbil.
 115. 115. Avaluant els costos de transport Els costos de transport no es poden descuidar, ja que poden duplicar fàcilment el cost final d’una comanda, per tant cal mostrar-los abans de la finalització d’una compra.
 116. 116. Avaluant els costos de transport
 117. 117. Avaluant els costos de transport A la pestanya “Transport” es podran especificar detalls concrets sobre el packaging del producte: - Ample, alt, profunditat i pes. - Cost addicional d’enviament, en casos de productes complicat d’empaquetar o de molt pes. - Transportistes
 118. 118. Secció Monitoreig
 119. 119. Secció Monitoreig Si es clica a aquesta opció dins del Catàleg apareixen les següents seccions: Llista de categories buides: Mostra les categories que no tenen cap producte, caldria eliminar aquestes categories buides, o omplir-les amb almenys 1 producte, així els clients no trobaran una categoria buida a la botiga on-line.
 120. 120. Secció Monitoreig Llista de productes amb atributs i sense quantitats o sense atributs i sense quantitats disponibles a la venda: Mostra els productes que ja no estan a la venda, si es vol que hi continuïn sent caldrà reposar-los. Llista de productes desactivats: Mostra els productes que han estat desactivats a la botiga i que no són visibles pels clients, cal veure que es fa si s’eliminen del tot i es tornen a reposar.
 121. 121. Configurar les característiques del producte A la pestanya anomenada “Característiques” és on especificarà les característiques dels productes (per exemple: pes, material, país d’origen, etc.) Al crear característiques i valorar es poden assignar als productes quan siguin apropiades per aquests. Això vol dir que no cal omplir els camps de les característiques per cada un dels seus productes, sinó que solament ha d’omplir els valors necessaris i aplicar-los posteriorment.
 122. 122. Creació d’una característica Abans d’afegir una característica a un producte, ha de crear aquesta pel seu ús general a la botiga. Cal anar a la pàgina “Característiques” del menú “Catàleg” o fer click directament sobre el botó “Agregar una característica”. Apareixerà una advertència “Totes les modificacions realitzades es perdran ¿Està segur de continuar?” cal assegurar-se de guardar tots els canvis abans d’acceptar.
 123. 123. Creació d’una característica La pàgina de característiques permet definir les intrínseques d’un producte, les que segueixen sent les mateixes al llarg de les variacions o combinacions del producte. Cal pensar en les característiques tal i com es pensa en els atributs d’un producte, amb la diferència que no es poden crear variacions d’un producte basades en les característiques.
 124. 124. Creació d’una característica La diferència entre un atribut i una característica depèn del propi producte, alguns poden compartir la mateixa propietat, el primer és usat per la construcció de variants de productes i l’altre és simplement una característica invariable.
 125. 125. Creació d’una característica Com a exemple algú por comprar una variació de l’iPod basada en els atributs (color, capacitat del disc, etc), però no en les característiques (pes, mida, etc). I en alguna altra botiga on-line es podrien vendre variacions de samarretes basades en els atributs (color, mida, gènere) però no en les característiques (pes).
 126. 126. Creació d’una característica Les característiques són configurades sobre la base d’un producte, des de la pàgina “Productes” sota el menú “Catàleg”, però primer han d’estar registrades a la botiga utiltizant la pàgina “Característiques” sota el menú “Catàleg”.
 127. 127. Creació d’una característica Es pot establir l’ordre dels atributs utilitzant les fletxes de la columna “Posició”. La columna “Accions” ofereix una icona d’Edició, una icona Eliminar i una icona “+” que permet veure els valors disponibles per cada característica, i des d’aquí es pot ordenar, editar i eliminar valors si cal.
 128. 128. Creació d’una característica Al fer click sobre el botó “Afegir una nova característica” apareixerà un formulari molt senzill i aquí és a on en nombra a la característica en sí.
 129. 129. Creació d’una característica Per tant cal posar un nom a aquesta nova característica i guardar-la per tornar a la llista de característiques , després cal fer click al botó “Afegir nou valor a la característica i apareixerà una altra pàgina.
 130. 130. Creació d’una característica Cal omplir el formulari: - Característica: A la llista desplegable cal seleccionar una de les característiques disponibles. - Valor: caldrà donar també un valor a la característica com 27 cm. Es poden afegir més valors pel mateix tipus de característica guardant els canvis amb el botó “Guardar i afegir un altre valor”.
 131. 131. Creació d’una característica La llista principal finalment té totes les característiques registrades; pot editar i borrar amb els botons de la dreta de la taula, i també mostrar els valors amb la icona “+”. Es pot establir l’ordre de presentació de les característiques al front-office o bé fent click a les icones de les fletxes, o arrastrant i deixant cada fila posicionant el ratolí sobre la columna “Posició”.
 132. 132. Assignar un valor una característica al producte Anem a suposar que ja s’han establert totes les característiques i valors d’aquestes característiques. A la pestanya “Característiques” del producte en el que s’està treballant, que és a l’esquerra, es mostra una taula, que llista totes les característiques de la botiga, no totes pertanyen a aquest producte: PrestaShop solament agafarà com a rellevants les característiques on estableixi realment un valor.
 133. 133. Assignar un valor una característica al producte Es pot establir un valor de forma manual en el camp de la fila de característiques més extrem a la dreta, o es pot utilitzar un dels valors predefinits (que s’hauran definit durant la creació de la característica) en el cas que se n’hagi definit algun. Si no hi cap valor disponible per una característica, la menció N/A apareix (abreviatura de “no disponible” o “no aplicable”), seguit per un botó “Afegir un valor predefinit”).
 134. 134. Assignar un valor una característica al producte Si es tria utilitzar un valor personalitzat no s’ha d’oblidar establir-lo per cada idioma que la botiga admeti. Cal utilitzar la icona de la bandera per canviar l’idioma. Si hi ha varis valors predefinits disponibles apareixerà una llista desplegable, simplement faci click en ella i seleccioni el valor correcte.
 135. 135. Assignar un valor una característica al producte Un cop que hagi establert totes les característiques apropiades i rellevants guardi els canvis per veure’ls aplicats immediatament a la pàgina principal. Recordi: Si una característica no té cap valor establert a aquesta, no serà tinguda en compte per aquest producte i no serà visible a la botiga.
 136. 136. Atributs i Valors Els atributs són la base de les variacions d’un producte: es poden crear variacions d’un producte si almenys canvia un dels seus atributs. Els valors són com propietats d’un producte que poden canviar entre cada variació, encara que el nom del producte es mantingui: color, capacitat, mida, pes, etc. Es pot utilitzar qualsevol cosa que variï les versions d’un mateix producte excepte el preu.
 137. 137. Atributs i Valors La diferència entre una atribut i una característica depèn del propi producte. Alguns productes poden compartir la mateixa propietat, el primer és utilitzat per la construcció de variants de productes, i l’altre simplement serà una característica invariable.
 138. 138. Atributs i Valors Per exemple un client pot comprar una variació de l’iPod basada en els atributs (color, capacitat del disc, etc.), però no en les característiques, pes, mida, etc. De la mateixa manera una altra botiga pot tenir variacions de samarretes basades en els atributs (color, mida, gènere) però no en les característiques com el pes.
 139. 139. Atributs i Valors Els atributs són configurats sobre la base d’un producte, des de la pàgina “Productes” sota el menú “Catàleg”, però primer han d’estar registrats a la botiga on-line utilitzant la pàgina “Atributs i Valors” sota el menú “Catàleg”.
 140. 140. Atributs i Valors Es pot establir l’ordre dels atributs utilitzant les fletxes de la columna “Posició”. La columna “Accions” ofereix una icona d’Edició, una d’Eliminar i una de “+” en la que es pot fer click per veure els valors disponibles per aquest atribut. Des d’aquí es poden ordenar, editar i eliminar valors si és necessari.
 141. 141. Atributs i Valors Per afegir un tipus d’atribut o el que seria el mateix afegir un grup de possibles variacions (colors, capacitat, material, etc.) cal fer click sobre el botó “Afegir nou atribut” i apareix una nova pàgina:
 142. 142. Atributs i Valors Cal omplir el formulari: Nom: Descripció exacta de l’atribut. Nom públic: El nom de l’atribut que es mostrarà al client a la pàgina del producte. Tipus d’atribut: Permet escollir si la pàgina del producte ha de mostrar els valors d’aquest atribut amb una llista desplegable, una llista de botons de radio o un selector de color.
 143. 143. Atributs i Valors Cal guardar el nou atribut per tornar a la llista d’atributs, i si es fa click a “Afegir nou valor” ens apareixerà una altra pàgina:
 144. 144. Atributs i Valors Cal omplir el formulari: Tipus d’atribut: De la llista desplegable cal seleccionar un dels atributs disponibles Valor: Dóna un valor a l’atribut com per exemple: vermell Si estem editant un atribut del tipus colors apareixeran més camps com textura, textura actual, etc.
 145. 145. Atributs i Valors Es poden afegir més valors pel mateix tipus d’atribut guardant els canvis en el botó “Guardar i afegir nou valor”. La llista principal finalment presenta tots els atributs registrats. Cada un es pot editar o borrar amb els botons de la dreta de la taula, i també mostrar els seus valors amb la icona “+” que obre una subtaula.
 146. 146. Atributs i Valors Es pot establir l’ordre de presentació dels atributs al front-office fent click a els icones de les fletxes, o arrastrant i deixant cada fila posicionant el ratolí sobre la columna “posició”. Un cop els atributs estan posicionats al seu lloc i els seus valors establerts es poden crear variacions o combinacions de cada producte a la pestanya “combinacions” des de la pàgina “productes” sota el menú “catàleg”.
 147. 147. Configuració dels mètodes de pagament Els dos mètodes que es troben habilitats per defecte són el xec i la transferència bancària, si es volen mantenir caldrà configurar-los amb la informació pròpia, es pot fer a través dels mòduls: “Transferència bancària” i “xec” que es troben la categoria “Pagaments i devolucions” de la llista de mòduls.
 148. 148. Configuració dels mètodes de pagament És recomanable utilitzar almenys un mòdul de pagament, n’hi ha 16 de disponibles que es poden instal·lar i configurar desde la pàgina “Mòduls” sota el menú “Mòdul” a la categoria: “Plataformes de pagament”.
 149. 149. Establir el proveïdor del producte Indicar el proveïdor del producte no és realment important pels clients (molt menys que el fabricant), però sí que és important per la gestió interna, i per la gestió de l’estoc. El proveïdor del producte s’ha d’establir a la pestanya “Proveïdors” a l’esquerra.
 150. 150. Establir el proveïdor del producte No es pot utilitzar aquesta característica si no es té almenys un proveïdor registrat a la botiga. Els proveïdors es creen a partir de la pàgina “Proveïdors” sota el menú “Catàleg”. Associar el producte actual amb un o més proveïdors és molt fàcil: cal fer click a la casella corresponent al proveïdor i guardar els canvis.
 151. 151. Creació d’un pack de productes És possible que es vulgui vendre un pack de productes composat per varis articles per simplificar la preparació de comandes o beneficiar-se de preus especials i ofertes. Per crear un pack: 1.- Pàgina: “Producte”, sota el menú “Catàleg” 2.- Fer click al botó “Afegir nou” 2.- A la pestanya “Informació” a l’esquerra cal canviar el tipus de producte a “Paquet”.
 152. 152. Creació d’un pack de productes
 153. 153. Creació d’un pack de productes Una nova pestanya apareix a l’esquerra titulada “Pack” que redirecciona a la que es canvia el tipus de producte. Aquesta pestanya té dos camps de text i un botó: - El primer camp es fa servir per buscar els productes que ja estan registrats a la botiga. - El segon camp es fa servir per indicar quina quantitat de producte seleccionat ha de ser afegit al paquet. - El botó afegeix el producte al paquet.
 154. 154. Creació d’un pack de productes Es poden agregar tants productes com es vulguin al paquet. Es pot eliminar un producte del pack simplement fent click a l’icona de la paperera situada al costat d’aquest. Un cop s’hagi acabat amb la pestanya “Paquet” es pot editar el contingut de les altres pestanyes com si es tractés d’un producte normal.

×