Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NHỮNG QUY TẮC NỀN TẢNG KHI LÀM SẾP - 2012

Không chỉ là hoàn thành công việc, để thực sự trở thành một nhà lãnh đạo, bạn cần nhìn vượt lên những gì mà công việc đòi hỏi....
iNET luôn đồng hành cùng sự thành công trên Internet Marketing!
Cảm nhận học viên sau khóa học: http://www.marketingonlinemaster.com/
Hỗ trợ kiến thức:
http://internetmarketing.inet.vn/
http://digitalmarketing.inet.vn/
Khóa học cơ bản 50k:
https://inet.edu.vn/khoa-hoc/15/seo-smart.html?affid=2394
https://inet.edu.vn/khoa-hoc/5/Marketing-Online.html?affid=2394

 • Login to see the comments

NHỮNG QUY TẮC NỀN TẢNG KHI LÀM SẾP - 2012

 1. 1. 13/6/2012 inet.edu.vn 1
 2. 2. 13/6/2012 inet.edu.vn 2
 3. 3. 13/6/2012 inet.edu.vn 3
 4. 4. 13/6/2012 inet.edu.vn 4
 5. 5. 13/6/2012 inet.edu.vn 5
 6. 6. 13/6/2012 inet.edu.vn 6
 7. 7. 13/6/2012 inet.edu.vn 7
 8. 8. 13/6/2012 inet.edu.vn 8
 9. 9. 13/6/2012 inet.edu.vn 9
 10. 10. 13/6/2012 inet.edu.vn 10
 11. 11. 13/6/2012 inet.edu.vn 11
 12. 12. Hãy trở thành một người SẾPHÒA ĐỒNG + CỞI MỞ + BIẾT LẮNG NGHE13/6/2012 inet.edu.vn 12
 13. 13. Hãy trở thành một người SẾP biết THÚC ĐẨY & HỖ TRỢ CẤP DƯỚI13/6/2012 inet.edu.vn 13
 14. 14. Để quản lý được nhân viên bạn cầnQUẢN LÝ HIỆU QUẢ CHÍNH MÌNH13/6/2012 inet.edu.vn 14
 15. 15. 13/6/2012 inet.edu.vn 15
 16. 16. 13/6/2012 inet.edu.vn 16
 17. 17. Trong việc QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & NGUỒN LỰC13/6/2012 inet.edu.vn 17
 18. 18. 13/6/2012 inet.edu.vn 18
 19. 19. Sẵn sàng thay đổiđể bắt kịp sự pháttriển của thế giới 13/6/2012 inet.edu.vn 19
 20. 20. Trong việc 13/6/2012 inet.edu.vn 20
 21. 21. 13/6/2012 inet.edu.vn 21
 22. 22. 13/6/2012 inet.edu.vn 22
 23. 23. Bạn đã 13/6/2012 inet.edu.vn 23
 24. 24. 13/6/2012 inet.edu.vn 24
 25. 25. 13/6/2012 inet.edu.vn 25
 26. 26. Đến với iNET bạn sẽ nhận được gì?4/6/2012 inet.edu.vn 26
 27. 27. Nắm vững các KỸ THUẬT & CÔNG CỤ SEO HIỆN ĐẠI4/6/2012 inet.edu.vn 27
 28. 28. 4/6/2012 inet.edu.vn 28
 29. 29. 4/6/2012 inet.edu.vn 29
 30. 30. KỸ THUẬT + KINH NGHIỆMlập chiến dịch Internet marketingthành công11/8/2012 digitalmarketing.inet.vn 30
 31. 31. Tư vấn và hỗ trợ Học Viên nhiệt tình TRONG VÀ SAU KHÓA HỌC4/6/2012 inet.edu.vn 31
 32. 32. Nhận những PHẦN QUÀ HẤP DẪN trong thời gian học4/6/2012 inet.edu.vn 32
 33. 33. 11/8/2012 digitalmarketing.inet.vn 33
 34. 34. 16/08/2012 inet.edu.vn 34
 35. 35. Questions?Lan Phương (Ms)Online Marketing Executivephuongnl@inet.vnwww.inet.edu.vnwww.niit.vn11/8/2012 digitalmarketing.inet.vn 35

×