Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketing Mix - 7P Cho Ngành Dịch Vụ

Marketing trong thế kỷ 21 không còn bó hẹp trong công thức 4P truyền thống mà đã và đang mở rộng thêm 3P thành Công thức 7P. 7P đó là Product (Sản phẩm), Price (Giá), Promotion (Chiêu thị), Place (Phân phối), Packaging (Đóng gói), Positioning (Định vị) và People (Con người).
Tham khảo các khóa học liên quan: https://inet.edu.vn/khoa-hoc.html
Hotline: 0904840440 - Ms. Phương

 • Be the first to comment

Marketing Mix - 7P Cho Ngành Dịch Vụ

 1. 1. Marketing Mix 7P Cho Ngành Dịch Vụ Tác giả: Lan Phương Marketing tại INET Academy 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 1
 2. 2. Marketing trong thế kỷ 21 không còn bó hẹp trong công thức 4P mà đang mở rộng ra thêm 3P thành Công thức 7P. 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 2
 3. 3. 7P đó là Product (Sản phẩm), Price (Giá), Promotion (Chiêu thị), Place (Phân phối), Packaging (Đóng gói), Positioning (Định vị) và People (Con người). Trong bối cảnh sản phẩm, thị trường, khách hàng và nhu cầu thay đổi nhanh chóng, bạn sẽ phải không ngừng quan tâm tới 7 chữ P này để chắc chắn rằng bạn đi đúng con đường và đạt được kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp. 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 3
 4. 4. 1) Product – Sản phẩm 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 4
 5. 5. 2) Prices – Giá 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 5
 6. 6. 3) Promotion – Quảng cáo 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 6
 7. 7. 4) Place – Phân phối 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 7
 8. 8. 5) Packaging – Đóng gói 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 8
 9. 9. 6) Positioning – Định vị 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 9
 10. 10. 7) People – Con người 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 10
 11. 11. Thông thường 4P cơ bản là Product , Price , Place và Promotion. Tùy vào ngành nghề cũng như chiến lược Marketing từng công ty mà ta sẽ phát triển các P, có thể là People (Con người), Packaging (Đóng gói), Positioning (Định vị), Policy (Chính sách), Progress (Quá trình), Physical Evidence (cơ sở vật chất),PR (Quan hệ công chúng)…hoặc có khi sử dụng Philosophy (Triết lý kinh doanh). Tuỳ từng trường hợp cụ thể để có cách tiếp cận hợp lý hơn. 07/08/2013 https://inet.edu.vn/ 11
 12. 12. Bạn có muốn biết nhiều thông tin hơn? 07/08/2013 iNET.edu.vn 12
 13. 13. Questions? Học viện Đào tạo www.iNET.edu.vn Email: daotao.hn@inet.vn Email: danang@inet.vn Email: daotao.hcm@inet.vn 07/08/2013 iNET.edu.vn 13

×