Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

1,265 views

Published on

Presentatie gegeven door Ralph Remkes van Bol.com tijdens de Marketingfacts Updates-masterclass over affiliatemarketing op 14 mei 2013.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

 1. 1. Affiliate marketing bol.comDe kracht van het netwerk
 2. 2. Ralph  Remkes  Sinds  2007  werkzaam  bij  bol.com  Manager  Partnerprogramma  &  Developer  center  7  jaar  ervaring  in  affiliate  marke@ng  @remkes  
 3. 3. •  Wat is affiliate marketing•  Affiliate netwerk of zelf?•  Affiliate management•  Closing argumentsOnderdelen
 4. 4. 3Wat is affiliate marketing?
 5. 5. Wat is affiliate marketing?4Affiliate  marke@ng  is  a  type  of  performance-­‐based  marke@ng  in  which  a  business  rewards  one  or  more  affiliates  for  each  visitor  or  customer  brought  about  by  the  affiliates  own  marke@ng  efforts.    CPC,  Cost  Per  Click  CPL,  Cost  Per  Lead  CPS,  Cost  Per  Sale  Affiliate  /  Publisher  Merchant  /  Adver@ser  Affiliate  network  Affiliate  consul@ng  
 6. 6. 5PPC affiliates•  Minder  risico  dan  zelf  Adwords  opzeNen  •  Geen  interne  kennis  en/of  budget  nodig  •  Kan  zeer  goed  voor  je  long-­‐tail  aanbod  zijn.    •  Geen  controle  over  copy  •  Je  doet  geen  kennis  op  •  Je  bouwt  zelf  geen  campagne  met  historie  •  Je  investeert  geld  in  je  merk  en  SEA  affiliate  profiteert  
 7. 7. 6Directories / Portals•  Aggrega@e  is,  ondanks  zoekmachines,  nog  een  veel  gebruikte  methodiek  •  Je  bent  aanwezig  in  een  relevant  umfeld  •  Er  zijn  niet  veel  op@malisa@e  mogelijkheden  •  Sommige  directories  zijn  zeer  amateuris@sch  
 8. 8. 7Prijsvergelijk•  Vergelijking  zit  dicht  tegen  het  koopmoment  aan  •  Prijsvergelijkers  ontwikkelen  zich  steeds  meer  als  experts  •  Prijs  georiënteerde  consumenten  •  Er  worden  verschillende  methodieken  gebruikt  om  te  bepalen  wie  boven  aan  komt.    
 9. 9. 8Cashback & Loyalty•  Een  methodiek  om  loyalty  te  verhogen  onder  consumenten  •  Uitstekende  plek  om  in  een  gesloten  omgeving  promo@es  te  testen  •  De  focus  ligt  niet  op  jou  merk  •  Het  is  moeilijk  te  bepalen  wat  de  kracht  is  van  het  loyalty  plaYorm  in  de  sturing  van  het  koopgedrag  
 10. 10. 9Kortingwebsites•  Bij  uitstek  de  plek  om  promo@es  onder  de  aandacht  te  brengen  van  consumenten  •  Er  is  een  omzetaandeel  waarbij  de  toegevoegde  waarde  minimaal  is  •  Er  zijn  op  dit  moment  enorm  veel  kopieën  en  kwalita@eve  minder  goede  sites  
 11. 11. 10Niche content•  Autoriteit  op  hun  vakgebied  en  daarmee  ideale  ambassadeurs.    •  Conversie  vanuit  in  tekst  textlinks  erg  hoog  •  Affiliate  marke@ng  is  vaak  een  bijzaak  en  levert  daarmee  niet  al@jd  voldoende  op  voor  een  publisher  
 12. 12. 11Blogs and fora•  Wederom  super  combina@e  tussen  content  en  commerce  •  Vaak  kwalita@ef  minder  goede  content  •  Je  bent  niet  instaat  volledig  alle  content  te  controleren  
 13. 13. 12Communities / Social•  Community  is  vaak  enorm  betrokken  bij  een  onderwerp  en  dus  sterke  binding  met  de  producten  •  Je  kunt  als  organisa@e  ac@ef  zijn  op  zo’n  community  •  Het  ac@ef  zijn  op  zo’n  community  kost  veel  @jd  en  resources  •  Je  kunt  niet  al@jd  een  discussie  controleren  
 14. 14. 13E-mail / database•  Snel  een  groot  bereik  te  realiseren  •  Instaat  om  relevan@e  technieken  toe  te  passen  •  Je  bent  niet  al@jd  op  de  hoogte  van  de  wervingsmethodiek  (Spam)  •  Je  moet  rela@ef  een  groot  bereik  hebben  om  het  interessant  te  maken  
 15. 15. 14Media outlets•  Hebben  een  enorm  bereik  •  Veel  verschillende  integra@e  mogelijkheden  •  Performance  based  nog  niet  al@jd  een  focus  •  Vergelijken  performance  based  met  branding  campagnes  qua  omzeNen  
 16. 16. 15Developers•  Distribueren  je  content  snel  op  verschillende  devices  en  formats  •  Developers  zijn  zeer  crea@ef  en  vinden  vaak  een  eigen  oplosssing  •  Er  is  een  dunne  lijn  tussen  integra@e  van  merken  en  een  branded  app.    •  Developers  kunnen  te  crea@ef  zijn  met  het  verzamelen  van  informa@e  
 17. 17. 16Kansen en risico’s affiliate marketingKansen   Risico’s  Het  performance  based  business  model  verlegt  risico  van  merchant  naar  publisher.  Je  hebt  minder  controle  over  het  branding  element  Met  een  juist  commissiemodel  kan  affiliate  marke@ng  een  kosten  efficiënt  kanaal  zijn.  Affiliates  zijn  net  mensen  en  dus  komt  fraude  voor.  Hier  moet  je  op  bedacht  zijn.    Je  vergroot  je  marke@ng  afdeling  exponen@eel.  Je  hebt  een  samenwerking  op  basis  van  vrijwilligheid  dus  je  kunt  minder  sturen  Je  online  presence  wordt  exponen@eel  vergroot.  Externe  par@jen  kunnen  enorm  crea@ef  zijn  en  je  posi@ef  verrassen.    
 18. 18. 17Affiliate netwerk of zelf?
 19. 19. 18Affiliate marketing volgens bol.comAffiliate  marke@ng  is  op@maal  gebruik  maken  van  de  kennis,  crea@viteit  en  resources  van  derden.  Community  marke@ng  1.  Gezamenlijk  doel  2.  Je  bent  faciliterend  3.  Je  hebt  gezamenlijke  verantwoordelijkheid  Input  Output  
 20. 20. 19De strategie van bol.comDoelstelling  samenwerking  externe  partners  Develop  and  maintain  a  leading  "Campus"  which  provides  third  par@es  the  technical  tools,  knowledge,  resources  and  network  for  seamless  bol.com  integra@ons  and  s@mulate  innova@veness,  crea@vity  and  collabora@on  among  community  members.  Kernwaarden  1.  Vertrouwen  2.  Transparan@e  3.  Gebruiksvriendelijkheid  4.  Robuust  Focus  1.  Kleine  partners  2.  Geen  technische  kennis  noodzakelijk  3.  Bol.com  in  de  lead  bij  conversie  op@malisa@e  Missie  bol.com:  De  beste  winkel  van  Nederland  en  België  
 21. 21. 20Bol.com•  Eigen  in-­‐house  affiliate  netwerk  •  Gelanceerd  in  2011  •  1  jaar  bouw  |  Team  13  man  |  7  maanden  •  Meer  dan  15.000  Partners  •  2  online  marketeers,  1  support  medewerker  •  2  FTE  IT  •  PlaYorm  voor  Open  API  •  Gelanceerd  in  2012  •  Meer  dan  2.000  Developers  •  1  Developer  evangelist  •  3  FTE  IT  
 22. 22. De voor- en nadelen van eigen netwerk21Voordelen:•  Je bent met betrekking tot je commissiemodel nietgebonden aan de technische beperkingen van hetnetwerk•  Het meten van consumenten over verschillendeplatformen is een zaak van de retailer•  Een naadloze integratie met eigen systemen levertminder fouten op dan werken met feeds•  Je kunt het programma beter afstemmen op jeeigen Partner samenstelling•  Je kunt sneller inspelen op veranderingen•  Het directe contact met affiliates geeft veel kennisNadelen:•  Ontwikkeling is één ding, maar onderhoud is eenander verhaal•  Je bent verantwoordelijk voor het rekruteren, hetbeheren en het controleren van je Partner netwerk•  Er is sprake van belangenverstrengeling in eenomgeving waarin vertrouwen enorm belangrijk is•  Affiliate marketing is meer dan alleen bannersklaarzetten. Je moet een community managen.
 23. 23. 22De voor- en nadelen vanaffiliate netwerkVoordelen•  Netwerk heeft het technische platform en dat is ook zijn core-business•  Netwerk heeft bestaande relatie met affiliates•  Netwerk heeft ervaring en kennis van affiliate marketing•  Affiliates hebben ervaring met het netwerk en kunnen daarom snel jeprogramma integreren•  Onderdeel van een internationaal netwerk betekent dat je ook makkelijk jeprogramma kan opschalen naar andere landenNadelen•  Binnen het affiliate netwerk ben je één van de vele partijen. Je moet vechtenom aandacht.•  Om daadwerkelijk te profiteren van het netwerk effect is nog echt welinspanning en soms investering noodzakelijk.•  Affiliate netwerken positioneren zich als technische platform leverancier en zijnniet bereid verantwoordelijkheid te nemen voor fraude•  Ondoorzichtigheid afspraken tussen affiliate netwerken en affiliates•  Kosten??
 24. 24. Wanneer eigen netwerk of affiliate netwerk?23Kennis  van  affiliate  marke@ng  Brand  awareness  /  resources  Netwerk  /  Somware  i.s.m.  affiliate  consult  Netwerk   Netwerk  In-­‐house  /  Somware  
 25. 25. 24Affiliate management
 26. 26. 25De 7 elementen van affiliate marketingPartnerprogramma  Terms  &  Condi@ons  Tracking  Tools  Repor@ng  Kennis  Support  Rela@ebeheer  
 27. 27. 26Terms & conditions•  Business model•  Vergoeding•  Betaling•  Cookietijd•  Welke affiliate concepten of promotiemethodieken wel ofniet•  http://www.thuiswinkel.org/stream/pan-harmonisatiestandaard-algemene-voorwaarden-voor-affiliate-netwerken-en-adverteerders
 28. 28. 27Tracking
 29. 29. 28ToolsGround  rules  promo;emiddelen  1.  Affiliate  marke@ng  is  een  performance  based  kanaal  à  Dus  sales,  sales!  2.  Maak  het  affiliates  zo  makkelijk  mogelijk  3.  Biedt  voldoende  technische  hulpmiddelen  voor  de  tech-­‐savy  affiliates    4.  Vraag  aan  je  Partners  welke  promo@emiddelen  ze  nodig  hebben  •  Bannerformaten,  banner  formats,  etc  •  De  samenstelling  van  je  producYeed  •  Welke  extra  middelen  hebben  ze  nodig?  
 30. 30. 29Open API
 31. 31. 30Reporting
 32. 32. 31Kennis
 33. 33. 32Support
 34. 34. 33Relatiebeheer
 35. 35. 34Closing arguments
 36. 36. 35Omarm de kracht van derden
 37. 37. 36Professionaliteit
 38. 38. 37

×