Advisory        Wat vindt Nederland van        internet?        De Nationale InternetenquêteNovemb...
InhoudsopgaveSectie               Pagina1      Samenvatting       12      Introductie  ...
Sectie 1SamenvattingWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête  November 2011PwC          ...
Sectie 1 – SamenvattingInternet is onmisbaar in het zakenleven, belangrijk in privéleven,kan nog meer betekenen voor de ma...
Sectie 1 – SamenvattingInternet is cruciaal voor concurrentiepositie Nederland, kansen inefficiencyverbetering en communic...
Sectie 1 – SamenvattingInternet brengt mensen en kennis ongebreideld samen,daardoor zijn cybercrime en privacy hot topics ...
Sectie 1 – SamenvattingInternet is een verrijking voor het opbouwen en onderhouden van relatiesHet is geen substituut en h...
Sectie 2IntroductieWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête  November 2011PwC          ...
Sectie 2 – IntroductieDe Nationale Internetenquête - IntroductieAchtergrond & aanleiding                 ...
Sectie 3.1Thema EconomieWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête  November 2011PwC        ...
Sectie 3.1 – EconomieInternet is cruciaal voor de internationale concurrentiepositie vanNederland             ...
Sectie 3.1 – EconomieInternet biedt het Nederlandse bedrijfsleven nu en in de toekomst meerkansen dan bedreigingenZakelijk...
Sectie 3.1 – EconomieInternet is essentieel voor ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfslevenen er is vertrouwen dat het...
Sectie 3.1 – EconomieRespondenten verwachten in 2016 anderhalf keer meer aankopen te doenvia internet dan in 2011Wij hebbe...
Sectie 3.1 – EconomieRespondenten komen nog graag in fysieke winkels ondanks de toenamevan winkelen op internetRespondente...
Sectie 3.1 – EconomieRespondenten zeggen geld te besparen doordat internet hen helpt goedeaankopen te doen, maar besparing...
Sectie 3.2Thema MaatschappijWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête  November 2011PwC      ...
Sectie 3.2 – MaatschappijToegang tot internet wordt door een kleine meerderheid beschouwd als eenbasisbehoefte en een rech...
Sectie 3.2 – MaatschappijDe meerderheid vindt internet één van de belangrijkste uitvindingen vande twintigste eeuwOngeveer...
Sectie 3.2 – MaatschappijInternet is essentieel voor de manier waarop wij in Nederland kennisverwerven en verspreidenInter...
Sectie 3.2 – MaatschappijRespondenten vinden dat internet kan bijdragen aan het verduurzamenvan de samenlevingInternet kan...
Sectie 3.2 – MaatschappijEen groot deel van de respondenten vindt dat internet de afstand tussen depolitiek en de burger v...
Sectie 3.2 – MaatschappijRespondenten vinden cybercriminaliteit even schadelijk als fysiekecriminaliteitMet de groei in he...
Sectie 3.2 – MaatschappijVertrouwen in veiligheid van vastgelegde digitale gegevens loopt uiteen,geen verschil tussen het ...
Sectie 3.2 – Maatschappij1 op de 3 zakelijke respondenten geeft aan dat het volgen van surfgedragvan gebruikers cruciaal i...
Sectie 3.2 – MaatschappijOp internet dienen dezelfde normen en waarden te gelden als in de fysiekewereldDe meerderheid van...
Sectie 3.2 – MaatschappijAltijd en overal toegang tot internet is belangrijk, maar niet essentieelvoor het normaal functio...
Sectie 3.3Thema IndividuWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête  November 2011PwC        ...
Sectie 3.3 – IndividuInternet is in het persoonlijk leven belangrijk, maar niet onmisbaarInternet is belangrijk voor de re...
Sectie 3.3 – IndividuVeel respondenten gebruiken internet elke dag en de helft van hen isinternet het laatste jaar vaker g...
Sectie 3.3 – IndividuEen dag zonder internet is mogelijk, maar een week (zakelijk) en eenmaand (privé) is voor de meesten ...
Sectie 3.3 – IndividuInternet is zeer belangrijk, maar niet onmisbaar om relaties teonderhoudenInternet is een zeer belang...
De nationale internetenquete
De nationale internetenquete
De nationale internetenquete
De nationale internetenquete
De nationale internetenquete
De nationale internetenquete
De nationale internetenquete
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De nationale internetenquete

1,952 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,952
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
173
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De nationale internetenquete

 1. 1. Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale InternetenquêteNovember 2011
 2. 2. InhoudsopgaveSectie Pagina1 Samenvatting 12 Introductie 63.1 Thema: Economie 83.2 Thema: Maatschappij 153.3 Thema: Individu 26AppendicesA Achtergrond enquête 34
 3. 3. Sectie 1SamenvattingWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 1
 4. 4. Sectie 1 – SamenvattingInternet is onmisbaar in het zakenleven, belangrijk in privéleven,kan nog meer betekenen voor de maatschappij • Internet wordt erkend als een onmiskenbaar belangrijke factor voor onze economie, nu en in de toekomst. Respondenten geven aan dat internettoegang voor de privésituatie van groot belang is, maar vooral vanuit zakelijk oogpunt essentieel is. • Een kleine meerderheid (51%) van de respondenten beschouwt internet als een recht voor iedere Nederlander gezien het belang voor het zakelijke en privéleven, en dus de Algemene conclusies maatschappij. Internet brengt vooral mensen en kennis samen, maar dit vraagt tegelijkertijd extra aandacht voor bijbehorende risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime en borging van privacy. Internet biedt nog volop kansen voor de maatschappij, zoals op het vlak van duurzaamheid. • Voor het opbouwen en onderhouden van relaties wordt internet veel gebruikt, al wordt het niet als vervanging voor fysieke ontmoetingen gezien of onmisbaar geacht. • Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste . .nl-domeinnaam op het internet ging. De Nationale Internetenquête hoort bij dit jubileum. In de Nationale Internetenquête hebben SIDN en PwC aan ruim 10.000 respondenten gevraagd welke rol internet nu voor hen speelt en in de komende jaren gaat spelen. De vragen in de Nationale Internetenquête gaan in op de rol van internet rond drie thema’s: Economie, Maatschappij en Individu. Achtergrond • We hebben in de Nationale Internetenquête twee doelgroepen bevraagd. Ten eerste hebben we in de reguliere enquête respondenten gevraagd die gezamenlijk een representatief beeld geven van de mening van Nederland. Daarnaast hebben we voor de meer zakelijk en economisch gerichte vragen een groep respondenten benaderd vanuit het bedrijfsleven.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 2
 5. 5. Sectie 1 – SamenvattingInternet is cruciaal voor concurrentiepositie Nederland, kansen inefficiencyverbetering en communicatie belangrijker dan zelf innoveren • De resultaten bevestigen dat internet niet meer weg te denken valt uit het bedrijfsleven en hiermee dus van grote waarde is voor de economische activiteit binnen Nederland en de concurrentiepositie. Het belang van internet voor de economie (45% van de respondenten vindt internet onmisbaar voor de economie) wordt ook hoger ingeschat dan het belang van internet voor de maatschappij of het individu (respectievelijk 36% en 28%). • De zakelijke respondenten zien meer kansen dan bedreigingen. Opvallend is dat zij die kansen hoofdzakelijk zien in een verhoging van de efficiency en mogelijkheden voor beter klantcontact. Relatief weinig zakelijke respondenten (15%) zien kansen in het zelf ontwikkelen van nieuwe innovatieve internettoepassingen of concepten. Investeringen in Economie infrastructuur (77%) en kennis (62%) zijn vereist om Nederland de sterke positie op het gebied van internet te laten behouden en uit te breiden. • De respondenten verwachten over 5 jaar meer uitgaven te doen via internet dan nu het geval is (gemiddeld 50% meer). Vooral respondenten met hogere inkomens verwachten in de toekomst (relatief) meer via internet uit te zullen geven. Deze verwachting ligt lager dan de gemiddelde stijging in de periode tussen 2007 en 2010, waarin de omzet van internetwinkels is verdriedubbeld. Toch geeft deze uitkomst een sterke indicatie dat er nog verdere groei te verwachten is in de internetbestedingen. Daarmee zet de verschuiving van consumptie via fysieke kanalen naar consumptie via internet voorlopig door, zij het mogelijk minder sterk dan voorheen.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 3
 6. 6. Sectie 1 – SamenvattingInternet brengt mensen en kennis ongebreideld samen,daardoor zijn cybercrime en privacy hot topics • De respondenten hebben een uitgesproken mening over de rol die internet vervult binnen onze maatschappij. Een kleine meerderheid (51%) ziet toegang tot internet als grondrecht voor iedere inwoner. De respondenten zien internet als een van de top 5 grootste uitvindingen van de 20ste eeuw. Internet is ook met grote voorsprong de belangrijkste manier waarop wij in Nederland kennis verwerven en verspreiden. Voor het verzamelen van informatie vertrouwt een absolute meerderheid (80%) op internet als kennisbron. • Internet biedt nog volop kansen voor onze maatschappij. Bijvoorbeeld om onze algehele duurzaamheid verder te vergroten. Individuen kunnen ook nog gemakkelijker onderdeel uit gaan maken van het sociale en politieke debat. Een voorbeeld is dat er meer respondenten aangeven dat zij de politiek door internet als transparanter ervaren dan respondenten die het daar mee oneens zijn (38% tegen 29%). Een omvangrijke groep (23%) verwacht dat zij Maatschappij de komende jaren via internet direct contact zullen hebben met een politicus of vertegenwoordiger van een politieke partij. Een uitgekiende internetstrategie kan in de politiek dus lonend zijn. • De voordelen die internet aan onze maatschappij biedt, heeft volgens de respondenten ook een keerzijde. De grootste potentiële bedreiging op internet vormt volgens de respondenten de mogelijkheden tot inbreuk op de privacy. • Opvallend is daarnaast dat de kans om met cybercriminaliteit in aanraking te komen veel hoger ingeschat wordt (36%) dan de kans om met fysieke criminaliteit in aanraking te komen (25%). Beide vormen van criminaliteit worden overigens als even schadelijk beschouwd en de meerderheid van de respondenten vindt daarom dat er evenveel middelen moeten worden besteed aan cybercrime dan aan gewone criminaliteit.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 4
 7. 7. Sectie 1 – SamenvattingInternet is een verrijking voor het opbouwen en onderhouden van relatiesHet is geen substituut en het is ook niet onmisbaar • Het belang van internet voor het persoonlijk leven is lager dan het belang voor de economie en de maatschappij. Dit neemt niet weg dat respondenten ook een grote toegevoegde waarde zien van internet voor het privéleven en het onderdeel is geworden van het dagelijks leven. • Een absolute meerderheid (85%) gebruikt internet dagelijks of bijna dagelijks. Bij een groot deel (49%) is het gebruik het afgelopen jaar toegenomen. • Internet is een spil geworden in het ontmoeten van mensen en het opbouwen en onderhouden van relaties met familie en vrienden. Een meerderheid van de respondenten Individu geeft aan internet te gebruiken voor het opbouwen en onderhouden van contacten, maar ziet internet niet als onmisbaar. Internet lijkt in relaties voor de meerderheid meer een verrijking te zijn voor, dan een vervanging van hun fysieke communicatie. • Internet wordt door een aanzienlijk deel van de respondenten als bedreiging gezien voor het bewaken van een gezonde werk-privé balans: een kleine minderheid (40%) geeft aan dat werk- en privézaken door internet steeds meer door elkaar dreigen te lopen. Deze ontwikkeling wordt niet als een positieve gezien: een grote meerderheid (74%) van de respondenten die dit als een issue ziet, geeft aan hier moeite mee te hebben.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 5
 8. 8. Sectie 2IntroductieWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 6
 9. 9. Sectie 2 – IntroductieDe Nationale Internetenquête - IntroductieAchtergrond & aanleiding Opbouw van dit rapportDit jaar is het 25 jaar geleden dat de eerste .nl-domeinnaam Dit rapport bevat de resultaten van de enquête en onze analyses. Hetgeregistreerd werd. De Nationale Internetenquête hoort bij dit rapport is opgebouwd uit 3 thema’s:jubileum. Om te begrijpen welke invloed internet heeft op het individu, 1) Economie: Wat betekent internet voor onze welvaart en wat gaat dede economie en de maatschappij heeft SIDN in samenwerking met PwC bijdrage van internet zijn in de toekomst?en Sanoma Media onderzoek gedaan via de Nationale Internetenquête.In de Nationale Internetenquête is gevraagd welke rol internet voor de 2) Maatschappij: In hoeverre is de samenleving veranderd doorrespondenten speelt en in de komende jaren gaat spelen. De vragen in internet? Wat gaat er straks nog verder veranderen? Wie moetende Nationale Internetenquête gaan in op de rol van internet rond drie hierin een rol spelen?thema’s, te weten: Economie, Maatschappij en Individu. 3) Individu: Wat betekent internet voor ons persoonlijk? HeeftDeze enquête is zowel onder de zakelijke en de particuliere gebruikers internet de manier waarop we met elkaar omgaan veranderd?gehouden. - De particuliere gebruiker geeft een doorsnede van internetgebruikers in Nederland weer. Aan particulieren zijn vragen gesteld over wat internet voor hen persoonlijk betekent. - Aan deelnemers die internet zakelijk gebruiken zijn ook vragen gesteld over de invloed van internet op onze economie.Het doel van dit onderzoek is het creëren van bewustwording inNederland over de invloed die internet heeft op het individu, deeconomie en de maatschappij en hoe gebruikers aankijken tegentoekomstige ontwikkelingen.Onze conclusies zijn gebaseerd op enquêtes onder ruim 10.000particulieren en ongeveer 500 zakelijke gebruikers in Nederland.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 7
 10. 10. Sectie 3.1Thema EconomieWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 8
 11. 11. Sectie 3.1 – EconomieInternet is cruciaal voor de internationale concurrentiepositie vanNederland Internet is cruciaal voor de internationale concurrentiepositie van Nederland ten opzichte vanZakelijke respondenten zijn van mening dat de internationale opkomende economieënconcurrentiepositie sterk zal verslechteren wanneer Nederland 51%achterloopt op internetgebied. Internet is om dezelfde reden volgens derespondenten cruciaal voor de internationale concurrentiepositie vanNederland ten opzichte van opkomende economieën. 26% 14%Voor een sterke positie op internetgebied is volgens de zakelijke 2% 5% 2%respondenten een topklasse infrastructuur de topprioriteit. Op de 0% 1%tweede plaats komt een hoog kennisniveau. Aandacht voor internet in 1 helemaal 2 3 4 neutraal 5 6 7 helemaal weet niethet onderwijs, bijvoorbeeld als verplicht vak, is hieraan gerelateerd en mee mee eensvinden respondenten ook belangrijk. Een snelle adoptie van nieuwe oneenstoepassingen en technologie komt op de derde plaats. Een hoog niveauvan internetpenetratie en een vrij reguleringskader zien de Wat heeft Nederland nodig om een sterke positie oprespondenten als minder belangrijk, mogelijk omdat zij vinden dat daar internetgebied te verkrijgen en te behouden?in Nederland al aan is voldaan.Voor de Nederlandse economie wordt een hoog belang toegedicht aan Topklasse infrastructuur (wired & wireless)internet. Slechts 4% geeft aan dat internet onbelangrijk is voor deeconomie tegenover een grote groep (45%) die internet als onmisbaar Hoog kennisniveauziet voor de Nederlandse economie (zie pagina 29 in sectie 3.3 – Snelle adoptie van nieuwe toepassingen en technologieIndividu). Hoge mate van aandacht in het (middelbaar) onderwijs Hoog niveau van internetpenetratie Eigen ontwikkeling van nieuwe internettoepassingen en technologie Vrij reguleringskader Anders 0% 20% 40% 60% 80% 1e voorkeur 2e voorkeur 3e voorkeurWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 9
 12. 12. Sectie 3.1 – EconomieInternet biedt het Nederlandse bedrijfsleven nu en in de toekomst meerkansen dan bedreigingenZakelijke respondenten zijn optimistisch en zij zien internet meer als Internet biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven op diteen kans dan een bedreiging. Slechts 3% is het oneens met de stelling moment meer kansen dan bedreigingendat internet meer kansen dan bedreigingen biedt. 40%Door internet is het eenvoudiger geworden om actief te worden op 35%buitenlandse markten. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Nederlandsebedrijven maar ook voor buitenlandse bedrijven die kansen zien in deNederlandse markt. Nederlandse ondernemers zouden in deze 17%concurrentiestrijd een nadeel kunnen hebben door de kleinethuismarkt. De zakelijke respondenten zien dit niet als een probleem. 6%56% van de respondenten is het helemaal of gedeeltelijk oneens met de 0% 0% 1% 1%stelling dat Nederland te klein zou zijn om als springplank naar 1 helemaal 2 3 4 neutraal 5 6 7 helemaal weet nietbuitenlandse markten te dienen. mee mee eens oneensDe waarde van internet zit volgens de respondenten niet zozeer in hetaanbieden en het creëren van internettoepassingen, maar meer op de Wat is de grootste kans die internet biedt voor hettoepassing in bedrijfsprocessen. 41% van de zakelijke respondenten ziet Nederlandse bedrijfsleven?de verdere verbetering van processen als de grootste kans die internet 41%het bedrijfsleven biedt. E-mail, websites en social media maken hetmogelijk om gerichter te communiceren met klanten. 31% ziet intensief 31%en gericht contact met de klant daarom als grootste kans voor het 15%bedrijfsleven. 11% 2% anders, namelijk: Het bedenken Het snel Verdere Intensief en intensief en gericht contact Anders het bedenken en creëren het snel overnemen en verdere verbetering van aanbieden van int en creëren overnemen verbetering gericht van internettoe van internet- en aanbieden van efficiëntie contact met efficiëntie in toepassingen van internet- in de bedrijfs- de klanten met de kla toepassingen processenWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 10
 13. 13. Sectie 3.1 – EconomieInternet is essentieel voor ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfslevenen er is vertrouwen dat het de komende 5 jaar tot verbeteringen leidt.Zakelijke gebruikers verwachten dat internet de organisatie Ik verwacht dat internet onze organisatie de komende 5waarvoor zij werken in staat zal stellen om efficiënter te gaan jaar in staat zal stellen om … te verbeterenwerken. Een overgrote meerderheid is het erover eens dat 34%bedrijfsprocessen efficiënter worden en de productiviteit van 31%werknemers toeneemt. Dit komt overeen met wat als grootste kans 23%wordt aangegeven door respondenten: verdere verbetering van 18% 20% 16%efficiency in bedrijfsprocessen. 12% 10% 10% 10%Volgens de zakelijke respondenten heeft het niet goed functioneren 5% 4% 1% 1% 2% 3%van de internetverbinding een grotere impact op de organisatie danhet niet goed functioneren van de verkeersinfrastructuur 1. 2 3 4 neutraal 5 6 7. geen(wegennet). De particuliere respondenten zien toch meer op tegen Helemaal Helemaal mening mee mee eenseen vertraging in het verkeer dan een vertraging op internet. Zo oneens Bedrijfsprocessen Productiviteitblijkt uit een vraag die wij de consumenten stelden.Veel respondenten onderschrijven de stelling dat organisaties Organisaties zonder een heldere visie op de inzet vanzonder een heldere visie op de inzet van internet voor hun strategie internet voor hun strategie en verdienmodel hebben geenen verdienmodel, geen toekomst hebben in de economie. toekomst in de economie 23% 21% 16% 16% 11% 6% 4% 3% 1 helemaal 2 3 4 neutraal 5 6 7 helemaal weet niet mee mee eens oneensWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 11
 14. 14. Sectie 3.1 – EconomieRespondenten verwachten in 2016 anderhalf keer meer aankopen te doenvia internet dan in 2011Wij hebben alle respondenten de open vraag gesteld welk product zij Omzet online winkelen per half jaarnooit via internet zouden kopen. Een auto is het vaakst gegevenantwoord. Ook versgoederen en kleding werden veel genoemd. Ook een 5ring zullen een aantal respondenten niet snel via het via internet 4 EUR mld.bestellen. Producten die veel respondenten nooit (meer) in een fysieke 3winkel zouden kopen zijn cd’s en dvd’s, tickets, boeken en reizen. 2Volgens een raming van Thuiswinkel.org zijn er inmiddels 37.500 1webwinkels in Nederland. De omzet van online winkels in Nederland is 0de afgelopen jaren fors gestegen. Werd in 2007 nog EUR 2,8 miljardomgezet, in 2010 was dit gegroeid tot EUR 8,2 miljard. Tervergelijking; de totale omzet van de detailhandel in 2010 was circa EUR90 miljard (bron: CBS). Online-verkopen vormen dus ongeveer 10% Bron: Thuiswinkel Markt Monitorvan de totale aankopen.In de nationale internetenquête is alle respondenten gevraagd wat zij Hoeveel procent van de bestedingen doet u nu via internet en hoeveelverwachten over de toename van hun uitgaven op internet. Gemiddeld procent verwacht u te gaan doen via internet over vijf jaar?verwachten de respondenten in 2016 anderhalf keer zoveel uit tegeven als in 2011. Dit gemiddelde verhult echter dat er veel variatie is Bestedingenonder de deelnemers. Bezitters van een smartphone verwachten, 2016ondanks hun relatief intensievere gebruik van internet, een minderhoge stijging van hun uitgaven dan gemiddeld. Hoe lager het inkomenhoe kleiner de uitgavenstijging is die men verwacht.Het is naar onze mening een terechte vraag of consumenten in staatzijn zelf te exact voorspellen hoeveel zij in de toekomst gaan uitgeven Huidigeen dus om op basis van dit resultaat prognoses op te stellen. Het globale bestedingenbeeld is dat de verschuiving van consumptie via fysieke kanalen naar via internetconsumptie via internet voorlopig door lijkt te zetten, maar opvallendminder snel dan voorheen.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 12
 15. 15. Sectie 3.1 – EconomieRespondenten komen nog graag in fysieke winkels ondanks de toenamevan winkelen op internetRespondenten hebben in de afgelopen 10 jaar minder in winkels Ik koop liever in een fysieke winkel dan in eengekocht doordat zij producten en diensten kochten op internet. Uit internetwinkelcijfers van het CBS blijkt dat in 2010 70% van de Nederlanders wel eens 24%iets via internet heeft gekocht. De deelnemers aan de enquête 19%verwachten bovendien dat deze trend doorzet. Toch zullen fysieke 15% 14%winkels niet verdwijnen, een meerderheid koopt nog steeds liever in 11%een fysieke winkel dan op internet. Vrouwen geven aan een grotere 6% 7%voorkeur te hebben voor fysieke winkels dan mannen. Bezitters van een 4%smartphone of tablet hebben relatief een grotere voorkeur voorwinkelen op internet dan gemiddeld. 1. helemaal 2 3 4. neutraal 5 6 7. helemaal weet nietUit de enquête blijkt dat supermarkten, meubelwinkels en autodealers mee mee eens oneensbovenaan staan als het gaat om winkels die men liever fysiek bezoekt inplaats van op internet. Een groot gedeelte van de respondenten bezoekt Bij welke soort winkels of dienstverleners bezoekt u liever een fysieke winkelliever een fysieke winkel dan het online alternatief. of kantoor?Minder dan 30% van de respondenten bezoekt liever een fysiek Totaal Mannen Vrouwenreisbureau, of huizenmakelaar dan een gelijksoortige internetwinkel. Supermarkten 68% 66% 70%Muziek en filmverkopers hebben het moeilijk door concurrentie van Meubelwinkels 60% 57% 62%online alternatieven, slechts 12% geeft de voorkeur aan een fysieke Autodealers 59% 60% 59%platenzaak of videotheek. Vrouwen kiezen er vaker voor om een Kledingverkopers 52% 54% 51%supermarkt of warenhuis fysiek te bezoeken. Keukenwinkels 46% 44% 47% Warenhuizen 42% 38% 45%Gezien het feit dat ongeveer 10% van de aankopen online plaatsvindt en Electronica verkopers 36% 35% 38%het globale beeld van verschuiving van consumptie via fysieke kanalen Financiële tussenpersonen 35% 33% 36%naar online kanalen (zie pagina 12 in sectie 3.1 – Economie) zouden Huizenmakelaars 30% 30% 29%hier in de toekomst verschuivingen in kunnen optreden. Reisbureaus 17% 17% 18% Muziek en film verkopers 12% 13% 11% Weet niet 6% 5% 6% Anders 2% 2% 2% Alles via internet 1% 2% 1%Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 13
 16. 16. Sectie 3.1 – EconomieRespondenten zeggen geld te besparen doordat internet hen helpt goedeaankopen te doen, maar besparingen lijken niet het primaire doelInternet maakt het eenvoudig om producten en prijzen te vergelijken. Internet helpt mij goede aankopen te doen, daardoor63% van de respondenten geeft aan dat internet hen helpt om goede bespaar ik geldaankopen te doen waardoor zij geld besparen. Dit resultaat is in lijn 23%met een bevinding in het trendrapport Computer en internetgebruik 21%2010 van de Universiteit Twente. Volgens dit onderzoek heeft 77% van 19%de internetters via internet een product goedkoper gekocht dan in de 15%winkel. Respondenten die hier het meest positief op antwoorden zijnuiteraard consumenten die veel online winkelen. 7% 6% 5% 5%De besparingen zijn in de meeste gevallen beperkt. Volgens derespondenten zijn de kosten van hun internetabonnement hoger danhet geld dat zij besparen met het kopen van producten via internet. 1. helemaal 2 3 4. neutraal 5 6 7. helemaal weet nietPersonen die veel zaken via internet aanschaffen slagen hier echter wel mee mee eens oneensin. Een kwart van de respondenten is het er in meer of mindere matemee eens dat de besparingsmogelijkheden van het kopen van Met het geld dat ik bespaar met het kopen van producten viaproducten via internet opwegen tegen de kosten van een internet, verdien ik de kosten van mijn internetabonnementinternetabonnement. Geld besparen door het gebruik van internet lijkt terugdaarmee voor de meerderheid van de gebruikers niet het primaire doel. 20% 17% 13% 13% 13% 11% 7% 6% 1. helemaal 2 3 4. neutraal 5 6 7. helemaal weet niet mee mee eens oneensWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 14
 17. 17. Sectie 3.2Thema MaatschappijWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 15
 18. 18. Sectie 3.2 – MaatschappijToegang tot internet wordt door een kleine meerderheid beschouwd als eenbasisbehoefte en een recht voor iedere NederlanderIn Finland geldt een recht op internet. Elke Fin heeft recht op Naast voedsel, onderdak en kleding heeft elke Nederlanderbreedbandinternet met een snelheid van 1 megabit per seconde. In recht op toegang tot internetNederland is een dergelijk recht niet officieel vastgelegd. 22%Bijna alle Nederlanders zijn actief op internet en uit de enquête blijktdat het belang van internet voor het onderhouden van relaties groot is. 17% 17%Ook geven respondenten aan dat internet van groter belang is voor de 13%Nederlandse maatschappij, dan voor het eigen individu (zie pagina 29 9% 10% 9%in sectie 3.3 – Individu). Daarom kan ervoor gepleit worden datinternet een basisbehoefte is om te functioneren in de maatschappij. 4%Een meerderheid kan zich hier in meer of mindere mate in vinden:vooral respondenten met een lager inkomen en lagere opleiding.Slechts 9% wijst het idee volledig af dat iedere Nederlander recht heeft 1. helemaal 2 3 4. neutraal 5 6 7. helemaal weet niet mee mee eensop internettoegang. Respondenten geven aan dat zij het hebben van een oneensinternetverbinding belangrijker vinden dan het bezit van radio of eenbibliotheekabonnement. Zou u met €50 per maand meer bestedingsruimte ook sneller internet of mobiel internet overwegen?Een ruimer bestedingsbudget leidt tot een minimale toename inuitgaven aan sneller of mobiel internet. Slechts 11% van de ja weet niet / geen 11%respondenten geeft aan dat indien men een ruimer bestedingsbudget antwoordzou hebben men sneller of mobiel internet zou overwegen. Deze groep 10%bestaat voornamelijk uit mannen, mensen werkzaam in de ICT sector,ondernemers en mensen in het bezit van een smartphone en/of tablet.De meerderheid van de respondenten is het hier echter niet mee eens.Zij zouden met een ruimer bestedingsbudget met name sparen en hetbesteden aan primaire levensbehoeften (zoals voedsel). nee 79%Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 16
 19. 19. Sectie 3.2 – MaatschappijDe meerderheid vindt internet één van de belangrijkste uitvindingen vande twintigste eeuwOngeveer 9% van de respondenten geeft aan internet te zien als Internet behoort tot één van de belangrijkste uitvindingenallerbelangrijkste uitvinding van de twintigste eeuw. Een ruime van de twintigste eeuwmeerderheid van de respondenten (71%) geeft aan dat internet tot devijf belangrijkste uitvindingen van de vorige eeuw behoort. 71% plaatst internet bij 89% 89% 89% 90% de 5 belangrijkste 86% 88%Ook medisch-technologische doorbraken zoals antibiotica, techniek om 83% uitvindingen 78%DNA te onderzoeken en de anticonceptiepil scoren hoog in de top van 71%uitvindingen. Ook de televisie en mobiele telefoon zijn door veelrespondenten aangevinkt. 60%Er is een relatie tussen de mate waarin mensen internet gebruiken enhun waardering voor internet als uitvinding. Respondenten die internet 44%de vinding van de eeuw vinden zijn veelgebruikers van internet 31%(dagelijks of bijna dagelijks) en hebben vaker een tablet of smartphone.Hoe lager het inkomen hoe belangrijker internet als uitvinding wordtgevonden. 12% van de respondenten met een inkomen lager dan 9% 10%modaal vindt internet de belangrijkste uitvinding van de eeuw.Tegenover 6% van de respondenten met een inkomen van meer dan 3keer modaal. Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Top 5 Top 6 Top 7 Top 8 Top 9 - Top 10 Top 11 Top 12 Top 13 9% van de respondenten ziet internet als de belangrijkste uitvinding Voorgelegde lijst met uitvindingen De ruimtevaart De mobiele telefoon Antibiotica De radio Plastic De anticonceptiepil De televisie De lopende band Techniek om DNA te onderzoeken De magnetron PIN-betalingen Techniek om te klonenWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 17
 20. 20. Sectie 3.2 – MaatschappijInternet is essentieel voor de manier waarop wij in Nederland kennisverwerven en verspreidenInternet is een zeer belangrijke vorm van informatievergaring Als ik iets niet weet dan raadpleeg ik vooral…geworden in de maatschappij. Bij het verzamelen van informatie, Boeken of Andersraadpleegt 80% van de respondenten websites op internet. Vooral een tijdschriften 4% 7%grote groep hoger opgeleiden en respondenten die niet elke daginternet gebruiken haalt haar informatie nog uit boeken en Mijn contacten, via (mobiele) telefoontijdschriften. Opvallend is dat met name respondenten van 4%pensioensgerechtigde leeftijd het vaker eens zijn met deze stelling. Mijn contacten, viaDe verwachting van het gros van de respondenten is dat alle informatie internetdie men nodig heeft nu en in de toekomst beschikbaar zal zijn via 5% Websites op internetinternet. Slechts 7% van de respondenten is het hier helemaal mee 80%oneens.Het belang van internet is ook zichtbaar op het gebied van opleiding enstudie. De meerderheid van de respondenten is van mening datstudieboeken in de toekomst gedigitaliseerd zouden moeten worden. Ik verwacht dat ik alles wat ik ooit moet weten zal vinden opDe meningen over de relatie tussen carrièrekansen en zelfontplooiing interneten de beschikbaarheid van internet zijn verdeeld. Vooral hogeropgeleiden en mensen werkzaam in de ICT-sector vinden internet 23% 20% 21%belangrijk voor hun carrièrekansen. 13% 7% 7% 5% 4% 1. helemaal 2 3 4. neutraal 5 6 7. helemaal weet niet mee oneens mee eensWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 18
 21. 21. Sectie 3.2 – MaatschappijRespondenten vinden dat internet kan bijdragen aan het verduurzamenvan de samenlevingInternet kan meer doen aan verduurzaming dan nu het geval is. Meer Internet kan veel meer doen voor een duurzamedeelnemers aan de enquête zijn het hiermee eens dan oneens. Een samenleving dan nu het geval iskleine meerderheid (51%) is echter niet van plan extra te betalen voorduurzaam internet. 24% 20%Een flink deel van de organisaties gebruikt internet om duurzamer te 15% 16%opereren. Aangegeven wordt dat dit (onder andere) kan door 10%thuiswerken, flexibelere werktijden en videoconferencing. 4% 4% 6%Internetgebruikers noemen in de beantwoording van een open vraagvooral reisbewegingen en een vermindering van de papierbehoefte als 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet nietde bijdrage van internet aan de verduurzaming van de economie. helemaal helemaal mee mee eensDaarnaast hebben online handelsplatformen zoals Marktplaats.nl een oneenstweede leven gegeven aan veel producten.Een meerderheid van de respondenten geeft aan niet extra te willenbetalen voor een duurzame internetverbinding. Toch is er ook een Ik zou bereid zijn extra te betalen voor een groene (niet-behoorlijk deel (26%) dat in meer of mindere mate wel bereid is te milieubelastende) internet verbinding (net als bijvoorbeeld groene stroom)betalen voor een internetverbinding die het milieu minder belast. 33% 14% 15% 9% 9% 7% 8% 4% 1 - niet 2 3 4 - neutraal 5 6 7 - zeker weet niet bereid bereid extra te extra te betalen betalenWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 19
 22. 22. Sectie 3.2 – MaatschappijEen groot deel van de respondenten vindt dat internet de afstand tussen depolitiek en de burger verkleint als gevolg van meer transparantieEr zijn meer respondenten die het eens zijn met de stelling dat internet Internet heeft gezorgd voor meer transparantie in deheeft geleid tot meer transparantie in de politiek (38%) dan politiekrespondenten die het daarmee oneens zijn (29%). Opvallend is datmannen en jongeren het vaker oneens zijn met deze stelling. 21% 19%Een minderheid van de respondenten verwacht in de komende vier jaar 12% 13% 13%minimaal één keer contact te hebben met een politicus of politieke 8% 9%partij via internet. Ongeveer 18% (score 5-7) van de respondenten heeft 4%positieve verwachtingen ten aanzien van deze stelling. Communicatievia internet is daarmee voor de politiek een belangrijk aandachtspunt in 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet nietde komende jaren. Onder deze groep bevinden zich met name mannen, helemaal helemaalzelfstandig ondernemers, hoger opgeleiden en mensen met een mee mee eens oneenssmartphone en/of tablet. Opvallend is dat jongeren vaker aangevengeen positieve verwachtingen hebben ten aanzien van het hebben vanrechtstreeks contact met een politicus in de komende vier jaar, terwijl Ik denk de komende 4 jaar minimaal 1 keer rechtstreeksjuist deze groep gezien wordt als de ‘internetgeneratie’. contact te hebben met een politicus of politieke partij via internet 31% 17% 14% 10% 11% 8% 5% 5% 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet niet helemaal helemaal mee mee eens oneensWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 20
 23. 23. Sectie 3.2 – MaatschappijRespondenten vinden cybercriminaliteit even schadelijk als fysiekecriminaliteitMet de groei in het gebruik van internet is in de afgelopen jaren ook decriminaliteit op internet toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn het Hoe groot acht u de kans dat u op dit moment in aanraking komt metinbreken in computernetwerken (hacking), identiteitsfraude en criminele activiteiten op straat/ thuis en via internet? 22%oplichting. Uit onderzoek van Norton blijkt dat het aantal Nederlanders 21% 19%dat in het afgelopen jaar slachtoffer werd van cybercriminaliteit (25%) 17% 16% 15% 15% 14%meer dan drie keer zo hoog ligt als het aantal Nederlanders dat te 11% 11% 10%maken had met fysieke criminaliteit (7%).* 6% 6% 6%7%Respondenten achten de kans dat zij in aanraking komen met 3%cybercriminaliteit groter dan dat zij te maken krijgen met fysiekecriminaliteit. 36% vindt het niet onwaarschijnlijk dat ze met 1. zeer 2 3 4. neutraal 5 6 7. zeer weet nietcriminaliteit op internet te maken krijgen. Met name hoger opgeleiden, klein grootondernemers en ouderen achten deze kans groot. Voor criminaliteit op Fysieke criminaliteit Cybercrimestraat of thuis is dit 25%. Respondenten zijn ervan overtuigd datcybercriminaliteit in de komende vijf jaar zal toenemen.Ongeveer de helft van de respondenten is het er geheel of gedeeltelijk De overheid kan cybercriminaliteit goed aan dankzij onlinemee eens dat de overheid online-criminaliteit goed aan kan dankzij opsporingsmogelijkhedenonline opsporingsmogelijkheden. Maar de leeftijdsgroep 45-65 is hethier mee oneens. Ook hoger opgeleiden, mannen en mensen werkzaam 19%in de ICT-sector hebben minder vertrouwen in de aanpak van 15%cybercriminaliteit van de overheid. 12% 12% 11% 10% 11% 10% 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet niet helemaal helemaal mee mee eens oneens* Bron: Norton Cybercrime Rapport 2011Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 21
 24. 24. Sectie 3.2 – MaatschappijVertrouwen in veiligheid van vastgelegde digitale gegevens loopt uiteen,geen verschil tussen het vertrouwen in bedrijven en de overheid op dit vlakEr is geen organisatie die alle gegevens op internet vastlegt encontroleert. Wij hebben respondenten de vraag voorgelegd of zij zich Het geeft mij een veilig gevoel als één centraleveiliger zouden voelen als een dergelijke organisatie wel zou bestaan. gezaghebbende instantie exclusief alle uitingen enDe meningen hierover zijn verdeeld. 38% van de respondenten zou het gedragingen op internet van iedereen vastlegt eneen veiliger gevoel geven als een centrale gezaghebbende instantie alle controleertuitingen en gedragingen op internet vastlegt en controleert. Bij een 20%bijna vergelijkbaar percentage, 36%, zou dat juist niet het geval zijn. 17% 14% 13% 8% 11% 8% 8%Bedrijven en overheden ontvangen en versturen veel vertrouwdegegevens via internet. Een deel van respondenten vertrouwt er niet op 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet nietdat deze organisaties de veiligheid van gegevens kunnen borgen. Een helemaal helemaaleven grote groep heeft dat vertrouwen echter wel. Het vertrouwen in mee mee eens oneensbedrijven is bijna gelijk aan het vertrouwen dat de respondentenhebben in de overheid.Onder hoger opgeleiden en respondenten werkzaam in de ICT-sector ishet vertrouwen in de borging van gegevens lager dan gemiddeld. Ik vertrouw erop dat de overheid/ een bedrijf deGepensioneerden, ouderen en gezinnen daarentegen hebben een groter veiligheid van de gegevens die zij vastlegt van uitingenvertrouwen in bedrijven en overheden die digitale gegevens vastleggen. en gedragingen op internet goed kan borgenDe enquête is uitgevoerd in september 2011. Respondenten hebben de 17%vragen dus beantwoord na het begin van de berichtgeving over 14% 13% 15% 15%17% 17% 15%DigiNotar, het bedrijf dat verantwoordelijk was voor door de uitgifte 12%12% 10%10% 10% 11%van door overheden gebruikte certificaten. Na het besluit om deze 5%5%certificaten niet langer te gebruiken hebben particulieren en bedrijvenproblemen ondervonden in de communicatie met overheden, zoals deBelastingdienst. Deze gebeurtenissen en de berichtgeving hebben 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet nietmogelijk de uitkomsten van deze vragen beïnvloedt. Wij hebben niet helemaal helemaalkunnen onderzoeken of dat inderdaad het geval is. Herhaling van de mee mee eens oneens overheid bedrijfNationale Internetenquête kan hier nadere inzichten over verschaffenin de toekomst.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 22
 25. 25. Sectie 3.2 – Maatschappij1 op de 3 zakelijke respondenten geeft aan dat het volgen van surfgedragvan gebruikers cruciaal is voor hun businessmodelPrivacyvraagstukken rondom internetgebruik zijn niet voor alle Het volgen en gebruiken van surfgedrag van gebruikersorganisaties relevant. Daarom hoeft het geen verbazing te wekken dat en het inzetten van deze informatie is cruciaal voor heteen fors deel van de zakelijke respondenten aangeeft dat een strengere businessmodel van onze organisatiebewaking van de privacy geen gevolgen heeft voor de ontwikkeling van 30%hun organisatie.33% van de zakelijke respondenten geeft aan dat het volgen en 11% 8% 12% 13% 10% 10% 6%gebruiken van surfgedrag van gebruikers cruciaal is voor hetbusinessmodel van de organisatie waarvoor zij werken. De meerderheid 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet nietgeeft aan dat het volgen van surfgedrag voor hun organisatie niet helemaal helemaalrelevant is. mee mee eens oneensVan de groep waarvoor het volgen van surfgedrag onderdeel is van hetbusinessmodel van de organisatie geeft 41% aan dat een strengerebewaking van de privacy van internetgebruikers hun organisatie remtin de economische ontwikkeling. Gecombineerd met het feit dat privacy Een strengere bewaking van de privacy vangezien wordt als de grootste bedreiging op internet door de internetgebruikers remt organisaties in hunNederlandse internetgebruikers levert dit voor deze organisaties een economische ontwikkelingcontradictie op die de komende jaren om aandacht zal blijven vragen. 17% 16% 17% 17% 11% 10% 7% 4% 1. 2 3 4 5 6 7. weet niet helemaal helemaal mee mee eens oneensWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 23
 26. 26. Sectie 3.2 – MaatschappijOp internet dienen dezelfde normen en waarden te gelden als in de fysiekewereldDe meerderheid van de respondenten is van mening dat op internet Op internet horen dezelfde normen en waarden te geldendezelfde normen en waarden zouden moeten gelden als in de fysieke als in de echte (fysieke) wereldwereld. Opvallend genoeg zijn mannen het minder vaak eens met deze 57%stelling dan vrouwen.In de praktijk hanteren mensen op internet niet dezelfde normen enwaarden als in de fysieke wereld, zo geven respondenten aan. Zij 17%vinden bijvoorbeeld dat er op internet meer gediscrimineerd wordt. 6% 10% 2% 2% 2% 4%Respondenten zijn er van overtuigd dat als men niet anoniem zou zijn 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet nietop internet, het gedrag van de internetgebruiker meer in lijn zou zijn helemaal helemaalmet de normen en waarden in de fysieke wereld. Hoger opgeleiden en mee mee eens oneensmensen werkzaam in de ICT-sector zijn het hier minder vaak mee eensdan de gemiddelde respondent. Als mensen niet meer anoniem zijn op internet, dan gedragen zij zich op internet netter dan nu het geval is. Net als in de echte (fysieke) wereld 31% 22% 16% 11% 9% 4% 3% 4% 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet niet helemaal helemaal mee mee eens oneensWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 24
 27. 27. Sectie 3.2 – MaatschappijAltijd en overal toegang tot internet is belangrijk, maar niet essentieelvoor het normaal functioneren in de maatschappijMobiel internet maakt het mogelijk om op bijna elke plek gebruik te Ik vind het essentieel om altijd en overal toegang temaken van internet. Vooral de zakelijke respondent hecht veel waarde hebben tot internetaan het overal toegang hebben tot internet. 71% reageert positief op de 30%stelling dat het essentieel is om altijd en overal toegang te hebben. Dit 22%is dan ook een groep met een hoge penetratie van smartphones (63%). 19% 16% 16% 16% 15%Voor de privégebruiker lijkt dit een stuk minder belangrijk. Het zijn 13% 10% 10% 10%voornamelijk de hoger opgeleiden die minder belang hechten aan het 8% 7%altijd en overal toegang hebben tot internet. Ondernemers, mensen in 4% 4% 0%het bezit van een tablet en mensen die vaak met het OV reizen hechtenwel veel waarde aan toegang tot internet op elke plek en elke tijd. 1. helemaal 2 3 4. neutraal 5 6 7. helemaal weet niet mee mee eensZowel zakelijk als privé zijn de respondenten niet van mening dat oneensindien men geen toegang heeft tot mobiel internet er een risico is om in Prive Zakelijkeen sociaal isolement te raken. De kleine groep die het wel met dezestelling eens is bestaat voornamelijk uit mannen, ondernemers en Mensen zonder mobiel internet lopen het risico om in eenmensen die vaak met het OV reizen. sociaal isolement te raken 52% 43% 23% 14% 11% 9%10% 8% 5% 5% 7% 3% 3% 2% 3% 2% 1. helemaal 2 3 4. neutraal 5 6 7. helemaal weet niet mee mee eens oneens Prive ZakelijkWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 25
 28. 28. Sectie 3.3Thema IndividuWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 26
 29. 29. Sectie 3.3 – IndividuInternet is in het persoonlijk leven belangrijk, maar niet onmisbaarInternet is belangrijk voor de respondenten. Dat blijkt uit de vraag hoebelangrijk internet voor hen persoonlijk is. Slechts 9% geeft aan datinternet onbelangrijk voor hen is. Hoe belangrijk is volgens u internet voor u persoonlijk en voor de Nederlandse samenleving en economie?Vinden veel respondenten internet voor henzelf al belangrijk, het 45%belang voor de Nederlandse samenleving vindt men nog groter. 36%Bezitters van een tablet schrijven een grotere waarde toe aan de 27% 27% 28%bijdrage van internet aan economie en samenleving. De waardering van 23% 24% 19%vrouwen is hoger dan die van mannen. Hoe hoger het inkomen hoe 15%hoger het belang toegekend aan internet. 13% 9% 7% 6%De persoonlijke waardering neemt toe met de intensiteit waarmee 1% 1% 2% 3% 3% 5% 4% 1% 1% 2%gebruik van internet wordt gemaakt. Voor werknemers in de ICT is dewaardering hoger dan voor andere werknemers. Zelfstandig 1. niet 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet nietondernemers hebben een hogere persoonlijke waardering dan belangrijk onmisbaarwerknemers in loondienst. Voor gepensioneerden is het persoonlijk Samenleving Economie Persoonlijkbelang van internet lager dan het gemiddelde. Opvallend genoeg neemtde persoonlijke waardering juist toe met leeftijd. Blijkbaar groeit hetbelang van internet naarmate men ouder wordt, onder de voorwaardedat men nog actief is op de arbeidsmarkt.Wij hebben respondenten de open vraag gesteld wat zij zien als degrootse kansen en bedreigingen. De meest genoemde kans is detoegang tot een enorme hoeveelheid informatie en kennis die internetbiedt. Daarnaast noemen respondenten de mogelijkheden omcontacten en sociale netwerken te onderhouden.Respondenten zien inbreuk van de privacy als grootste potentiëlegevaar. Daarnaast maken zij zich zorgen over veiligheid, zoals virussen,hackers en identiteitsdiefstal.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 27
 30. 30. Sectie 3.3 – IndividuVeel respondenten gebruiken internet elke dag en de helft van hen isinternet het laatste jaar vaker gaan gebruikenRuim 85% van de respondenten geeft aan in de afgelopen drie Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 maanden internetmaanden internet dagelijks of bijna iedere dag gebruikt te hebben. 14% gebruikt?is minimaal een keer per week internet opgegaan. 85%49% is het er geheel of gedeeltelijk mee eens dat zijn of haarinternetgebruik over de afgelopen 12 maanden is toegenomen. Eenminderheid is het hiermee niet eens.Mobiel internet heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. 14%Dankzij smartphones en tablets is het mogelijk om op elke plek internet 1% 0%op te gaan. Het ligt voor de hand dat internetgebruik van bezitters vaneen smartphone of een tablet in de afgelopen twaalf maanden meer dan dagelijks of bijna minimaal 1 keer per minimaal 1 keer per minder dan 1 keer pergemiddeld is toegenomen. Bijna 14% van de respondenten bezit een iedere dag week maand maandtablet en 46% een smartphone. Hun gebruik is inderdaad meergegroeid dan gemiddeld maar de verschillen zijn klein. Ik gebruik internet nu vaker dan 12 maanden geledenInternetgebruik is in de afgelopen twaalf maanden het minsttoegenomen onder hoger opgeleiden en mensen werkzaam in de ICT – 20%sector. De laatste groep was al veel actief op internet. Van de 18%respondenten die werkzaam zijn in de ICT –sector geeft 99% aan 15% 14% 13%internet dagelijks of bijna dagelijks te gebruiken. 7% 6% 6% 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet niet helemaal helemaal mee mee eens oneensWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 28
 31. 31. Sectie 3.3 – IndividuEen dag zonder internet is mogelijk, maar een week (zakelijk) en eenmaand (privé) is voor de meesten te langUit de enquête blijkt dat er in de Nederlandse maatschappij een grote Hoe beoordeelt u uw afhankelijkheid van internetop ditmate van afhankelijkheid van internet is ontstaan: ongeveer 27% van de moment?respondenten geeft aan afhankelijk te zijn. Vooral onder mensen die 24% 24%werkzaam zijn in de ICT-sector en hoger opgeleiden is deafhankelijkheid groter dan gemiddeld. Het is niet verwonderlijk dat ook 15% 14%bezitters van een smartphone of tablet vaker zeggen dat ze afhankelijkzijn van internet op dit moment, al is de afwijking ten opzichte van het 9%gemiddelde niet groot. 6% 5% 3%Ook al ligt het gebruik van internet in Nederland zeer hoog, een ruimemeerderheid geeft aan redelijk makkelijk een dag zonder internet tekunnen. Dit geldt zowel voor zakelijke als privégebruikers. Is een dag 1. volledig afhankelijk 4. neutraal 7. volledig weet nietzonder internet nog wel mogelijk, als het meer wordt krijgt een flink onafhankelijkdeel van de respondenten het moeilijk. Slechts 21% zegt een maandzonder internet te kunnen. 9% zou het zonder internet wel een jaar Nee, ik kan geen dag/week/maand jaar zonder internetvolhouden. Opnieuw zijn het de respondenten die over een smartphonebeschikken die de grootste behoefte hebben aan internet. Opvallend isdat hoogopgeleiden (hbo of universiteit) vaker aangeven dat zij een dag Geen dag zonderof week zonder internet kunnen dan lager opgeleiden. Geen week zonderNiet voor elke zakelijke activiteit is internet noodzakelijk. Dit verklaartdat 28% van de respondenten, die een voltijd- of deeltijdbaan hebben of Geen maand zonderondernemer zijn, aangeven een jaar zonder internet te kunnen. Geen jaar zonder 0% 20% 40% 60% 80% 100% Prive ZakelijkWat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 29
 32. 32. Sectie 3.3 – IndividuInternet is zeer belangrijk, maar niet onmisbaar om relaties teonderhoudenInternet is een zeer belangrijk medium om relaties te onderhouden.Van alle soorten relaties die via internet worden onderhouden - en in Internet is onmisbaar voor het leggen en onderhoudensommige gevallen ook worden gelegd -, blijkt het voor zakelijke relaties van mijn familierelatieshet belangrijkst. Maar minder dan de helft van de respondenten (42%) 25% 20%vindt internet hiervoor redelijk tot zeer onmisbaar (score 5, 6 of 7). Ook 19% 18% 16%16% 15% 15% 16%voor vriendschappelijke relaties en familierelaties is internet belangrijk, 12% 12%12% 13% 12% 13% 10% 9%maar voor het grootste deel van de respondenten niet onmisbaar. 9% 9% 8% 8% 6% 3% 3%Het belang dat respondenten hechten aan internet voor hetonderhouden van relaties is ook terug te zien in de tijd die zij hieraan 1. helemaal 2 3 4. neutraal 5 6 7. helemaal weet nietbesteden: bijna een kwart van de respondenten besteedt meer tijd aan mee mee eens oneensrelaties via internet dan elkaar in levende lijve te ontmoeten. Daarbij Familie Vrienden Zakelijkspeelt mogelijk ook mee dat bijna de helft van de respondenten doorinternet meer relaties onderhouden met mensen die ver weg wonen. Demeerderheid (65%) verwacht niet om vriendschappen te verliezen als zeniet meer actief zijn op internet, bijvoorbeeld door het niet langer actiefzijn op social media. Opvallend is dat ook jongeren het hier relatief vaak Als ik niet (meer) actief ben op internet (bijv. op Facebook of Hyves) heb ik over 5 jaar minder relaties dan numee eens zijn. 44%Internet helpt natuurlijk ook bij het leggen van nieuwe contacten.Opvallend is dat ongeveer 1 op de 10 respondenten aangeeft zelfs meervriendschappen te hebben gesloten via internet dan in het dagelijksleven. Het is aannemelijk dat dit is gedreven door de sterke opkomst 13% 8% 11% 8% 5% 6%van social media. 4%Samengevat kunnen we stellen dat internet een zeer belangrijke spil is 1. 2 3 4. neutraal 5 6 7. weet nietin de interactie tussen vrienden, familieleden en zakelijke relaties, maar helemaal helemaalvoor de meerderheid niet onmisbaar. Voor de meerderheid is internet mee mee eens oneenseen verrijking als hulpmiddel, voor een kleiner deel is het werkelijkonmisbaar. Ook naar de toekomst toe.Wat vindt Nederland van internet? • De Nationale Internetenquête November 2011PwC 30

×