Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

253 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Téma jsem si vybrala z důvodu, že mě zajímalo, která města v Evropě jsou nejvícenavštěvovaná a nejvíce lákají turisty. Téma spadá do předmětu Ekonomická geografie, kterýjsem absolvovala a téma městského cestovního ruchu zde bylo probíráno. Dle toho byl ijednoduše zvolen název práce, stejný jako název tématu, které jsem si zvolila pro prezentaciv rámci zmíněného předmětu.Název práce:Městský cestovní ruch v EvropěAnotace:Práce se zabývá městským cestovním ruchem v Evropě a jeho vývojem za poslední léta.V úvodu jsou zmíněny obecné předpoklady pro cestovní ruch, dále jsou identifikována hlavnícentra cestovního ruchu v Evropě a jejich návštěvnost. Jsou zde také uvedeny hlavní zdrojejejich atraktivity.Klíčová slova:Cestovní ruch, přenocování, turisté, město, EvropaMěstský cestovní ruch (neboli cestovní ruch kulturně-poznávací) představuje jednu zezákladních forem cestovního ruchu.Obecně mezi základní předpoklady cestovní ruchu patří: 1. Přírodní zdroje a předpoklady rekreace • přírodní rekreační zdroje • klimatické podmínky 2. Kulturně-historické předpoklady – od předpokladů přírodních se odlišují tím, že vznikly činností člověka. • kulturně-historické památky – architektonické, technické, národně-historické, lidová architektura, přírodní památky • kulturní zařízení a kulturní akce – muzea, galerie, divadla, koncerty, festivaly a folklorní slavnosti, kongresy a sympozia • sportovní akce [1]Mezi hlavní centra městského cestovního ruchu v Evropě patří především hlavní městajednotlivých států.
  2. 2. Největší růst oproti předchozímu období zaznamenala v roce 2011 Barcelona. Počet nocístrávených v ubytovacích zařízeních narostl o 10,5%. Druhý největší nárůst pak zaznamenalaPraha (9,3%).Celkově pak městský cestovní ruch v roce 2011 rostl o 5,9% oproti předešlému roku. Pokuddo výpočtu zahrneme pouze zahraniční turisty, jednalo se o růst dokonce o 8%. A to navzdorynepřejícímu ekonomickému pozadí. [2],[3] • Městský cestovní ruch výrazně překonává vývoj HDP, jak v dobách krize, tak i zotavení. • Existuje jasná korelace mezi počtem kongresů pořádaných městem, a počtem přenocování. • 60 letových spojení s městem se ukazuje být minimálním počtem nutným k přilákání významného počtu kongresů.
  3. 3. • Pouze 7 z 24 evropských hlavních měst zveřejňuje hlavní plán cestovního ruchu (strategie v oblasti cestovního ruchu pro jednotlivé roky). Přitom města, která tento plan zveřejňují, dvojnásobně překonávají ostatní města, co se týče počtu příjezdů a přenocování. • Změny v lůžkové kapacitě jsou obecně měřítkem úspěšnosti „image“ daného města a důvěry investorů – nadměrný růst však může ohrožovat provozovatele hotelů a přežití jejich podnikání. • V průměru 29% přenocování se týkají domácího cestovního ruchu, 55% připadá evropským turistům a 19% mimoevropským turistům. • Podíl mimoevropských turistů je dobrým ukazatelem globální atraktivity města a odolnosti proti místním (regionálním) krizím – diverzifikace návštěvníků. [4]5 dlouhodobě nejnavštěvovanějších evropských měst dle statistik Evropského Parlamentu: [5] 1. LONDÝNHlavní město Velké Británie, ležící při ústí řeky Temže, je nejnavštěvovanějším městemEvropy vůbec. Je jedním z nejrychleji se pohybujících, kosmopolitních měst planety.Destinace vyhledávaná turisty z celého světa. Londýn překypuje památkami, velkolepýmimuzei, galeriemi, gurmánskými restauracemi, četnými sportovními akcemi, pestrou škáloudivadelních a hudebních událostí, má výjimečně bohatý noční život. Je jednímz nejdůležitějších obchodních center. [6]10 nejnavštěvovanějších míst: • Britské muzeum • Galerie Tate Modern • Národní galerie • Přírodopisné muzeum • London Eye • Science Museum • Victoria and Albert Museum • Muzeum voskových figurín Madame Tussauds • Královská muzea v Greenwich • Tower of London [7] 2. ŘÍMHlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma. Město má mnoho tváří – Starověký Říms bezpočtem fascinujících historických památek, katolický Řím a jeho Vatikán, poznáme zde irenesanci nebo baroko. Město je poseté stopami slavných umělců i místy, kde se zastavil čas.Zároveň je však i moderní metropolí s luxusními butiky a výškovými budovami. [8]10 nejnavštěvovanějších mist: 1. Ostia Antica 2. Colosseum 3. Vila Quintili
  4. 4. 4. Bazilika San Clemente 5. Pahorek Palatin 6. Forum Romanum 7. Vatikánská muzea 8. Katakomby San Callisto 9. Via Appia 10. Hadriánova vila [9] 3. PAŘÍŽHlavní město Francie je městem umění a architektonických skvostů, žilo zde mnohovýznamných umělců, intelektuálů, filozofů, milovníků. Najdeme zde okouzlující bulváry,kavárny a trhy, to vše na březích řeky Seiny, která protéká středem města. Paříž je také jednímz center světové módy. [10]10 nejnavštěvovanějších míst: 1. Louvre 2. Katedrála Notre Dame 3. Eiffelova věž 4. Muzeum d´Orsay 5. Sorbona a Latinská čtvrť 6. Vítězný oblouk a Champs-Elysées 7. Pompidouovo muzeum 8. Sacre Coeur a Montmartre 9. Hřbitov Pere-Lachaise 10. Seina – vyhlídkové plavby [11] 4. ISTANBULIstanbul je hlavním městem Turecka. Jako jediné město na světě se rozprostírá přes dvakontinenty – Evropu a Asii. Je významným přístavem a obchodním centrem. Je to městos 8000letou historií překypující památkami a artefakty z byzantské a osmanské éry.Nalezneme zde mnoho muzeí, paláců, mešit a bazarů. Istanbul je znám i svou pestroukuchyní, ve které se prolínají chutě evropské, Středomoří a Středního východu. [12]10 nejnavštěvovanějších míst: 1. Basilica Cistern 2. Aya Sofya 3. Topkapi Palace 4. Modrá mešita 5. Archeologické muzeum v Istanbulu 6. Muzeum tureckého a islámského umění 7. Mešita Süleymaniye 8. Kostel Chora 9. Věž Galata 10. Rustern Pasha mešita [13]
  5. 5. 5. BARCELONAMěsto ve východní části Španělska, je hlavním městem Katalánska, leží na pobřežíStředozemního moře. Barcelona kombinuje bohaté umělecké a kulturní bohatství s živostímoderního města. Je známá svými prvotřídními restauracemi a obchody. Barcelonu proslaviltaké Gaudí svými velkolepými stavbami, z nichž devět je na seznamu památek světovéhodědictví UNESCO.10 nejnavštěvovanějších míst: [6] 1. Chrám de la Sagrada Familia 2. CosmoCaixa 3. CaixaForum 4. Barcelona aquarium 5. Muzeum FC Barcelona 6. Poble Espanyol 7. La Pedrera (Casa Mila) 8. Museu Picasso 9. Muzeum Fundació Joan Miró 10. Zoo [14]Základní zdroje:[1] TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie.Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 411 s. ISBN 9788073801144. Str.307, 309-311. • Doporučeno vyučujícím • Úzce souvisí s tématem cestovního ruchu • Vydáno významným nakladatelstvím • Psáno odborníky • Významná publikace pro dané téma[2] European City Tourism shows impressive growth and moves ahead of the national level.In: European Cities Marketing[online]. 2012 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z:http://www.europeancitiesmarketing.com/detail.asp?storyID=315&id=27&cat=8[3] Bednight figures in European cities reach for the sky. In: European CitiesMarketing [online]. 2011 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z:http://www.europeancitiesmarketing.com/detail.asp?storyID=281&id=27&cat=8 • Statistiky vztahující se k tématu • Jde o významnou organizaci • Organizace se zabývá tvorbou studií v oblasti cestovního ruchu • Důvěryhodný zdroj • Profesionální zpracování[4] European Capital City Tourism: Report - Analysis and findings. In: Consultancy | RolandBerger [online]. Vienna, 2012 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z:
  6. 6. http://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_European_Capital_City_Tourism_20120127.pdf • Analýza přímo se vztahující k danému tématu • Profesionální zpracování • Aktuální data • Zpracováno významnou poradenskou společností • Tvorba obdobných analýz je náplní práce této úspěšné společnostiDoplňující zdroje: [5] Cestovní ruch v Evropské unii. In: Evropský parlament [online]. 2012 [cit. 2013-01-06].Dostupné z:http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120921STO51990/html/Cestovn%C3%AD-ruch-v-Evropsk%C3%A9-unii[6] European CityCards. In: European CityCards: Your Passport to Europe [online]. 2012[cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.europeancitycards.com[7] Top 10 London Attractions. In: Visitlondon.com Your Official London CityGuide [online]. 2012 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/tourist-attraction/top-ten-attractions[8] Průvodce Řím: praktické informace o Římě a římských památkách. Průvodce Řím:praktické informace o Římě a římských památkách [online]. 2013 [cit. 2013-01-06]. Dostupnéz: http://www.rim.maweb.eu/[9] What to see in Rome: Top 10 Places to visit in Rome. In: Historic sites | Historic holidays| Historic places | Historvius[online]. 2013 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z:http://www.historvius.com/what-to-see-in-rome/fr265[10] PARIS City Guide: Paris Tourism. U CITY GUIDES [online]. 2013 [cit. 2013-01-06].Dostupné z: http://www.ucityguides.com/paris/[11] Top Paris Tourist Attractions. In: Paris France Travel Guide [online]. 2013 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://goparis.about.com/od/sightsattractions/tp/ParisTopTen.htm[12] ExploreIstanbul.com: Istanbul, Home, Istanbul. In: Welcome to ExploreIstanbul.com:The Ultimate Guide to Istanbul[online]. 2008 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z:http://www.exploreistanbul.com/category.aspx?ArticleID=1[13] The top 10 sights in Istanbul. In: Latest news, sport and comment from theGuardian [online]. 2011 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z:http://www.guardian.co.uk/travel/2011/sep/14/10-best-sights-istanbul-city-guide[14] Top 10 Tourist Attractions in Barcelona. In: Barcelona Tourist Guide [online]. 2012 [cit.2013-01-06]. Dostupné z: http://www.tourist-barcelona.com/default64.asp?view=barcelona-attractions/top-tourist-attractions-barcelona

×