Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Handboek voor intermediairs
Over het handboek

Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het
dan over uit...
Inhoudsopgave handboek

1. Inleiding                 7. Kredietrapportage aan banken
2. Wat is XBRL?   ...
9. XBRL en administratieve software        12. XBRL Tools
  9.1 Inleiding                   12...
Begrippen                    Stappenplan
Als intermediair komt u regelmatig in      Een belangri...
Bestellen van het handboek
De verkoopprijs van het handboek
bedraagt 155,- euro (excl. BTW), inclusief
verzendkosten en ee...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Folder xbrl handboek_voor_intermediairs_juni_2010

4,367 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Folder xbrl handboek_voor_intermediairs_juni_2010

 1. 1. Handboek voor intermediairs
 2. 2. Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in de toekomst. De eerste bronvermelding in bijlage II van het handboek dateert al uit 2004. De belangrijkste doelstelling van het XBRL Handboek voor intermediairs is om informatie te verscha en over de stand van zaken van XBRL in Nederland, primair gericht op de intermediair. Onder intermediair verstaan we in deze uitgave accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren. Intermediairs hebben duidelijk behoefte aan objectieve informatie over de rol die XBRL voor hun kantoor kan betekenen en wat dat voor consequenties heeft, bijvoorbeeld voor de administratieve softwaresystemen en de wijze van uitwisselen van informatie met de over- heid en banken. Het handboek is tot stand gekomen met ondersteuning van onder meer medewerkers van softwareleveranciers, intermediairs, banken en overheden. Het handboek en de bijlagen beslaan zo'n 300 pagina's. Op de volgende pagina’s van deze brochure vindt u de volledige inhoudsopgave. Zo krijgt u direct een indruk wat allemaal wordt behandeld. Losbladig Er is bewust voor gekozen om dit handboek uit te brengen in een losbladige vorm. Het handboek wordt geleverd in een speciale ringband met de mogelijkheid om aanvullingen en wijzigingen in de toekomst aan te vullen aan het handboek. Update services Via een besloten deel op de website www.xbrlhandboek.nl kunnen afnemers van het handboek pro teren van een online update services. Deze services wordt standaard 3 maanden gratis aangeboden na aanschaf van het handboek. Bestellen Meer informatie over bestellen van het handboek en de update services vindt u op de achterzijde van deze brochure. Of ga direct naar www.xbrlhandboek.nl
 3. 3. Inhoudsopgave handboek 1. Inleiding 7. Kredietrapportage aan banken 2. Wat is XBRL? 7.1 Inleiding 2.1 Inleiding 7.2 Huidige situatie 2.2 Taxonomieën 7.3 Achtergrond kredietrapportages 3. SBR Programma 7.4 Speci catie kredietrapportage 3.1 Inleiding 7.4.1 Algemene gegevens 3.2 Samenhang in een notendop 7.4.2 Bankgegevens 3.2.1 Samenval commercieel en scaal 7.4.3 Bancaire kengetallen 3.2.2 Fiscaal jaarrapport 7.4.4 Balans 3.2.3 Verkorte winstaangifte 7.4.5 Winst- en verliesrekening 3.2.4 Horizontaal toezicht 7.4.6 Overige 3.2.5 Kredietrapportage 7.5 Aanleveren kredietgegevens 3.2.6 Digitaal certi caat 7.6 Kwaliteitsborging 3.2.7 Autorisatieregister 7.7 Vooruitzichten 3.2.8 XBRL Serviceproviders 8. XBRL documenten afnemende instanties 3.3 Beheer taxonomieën 8.1 Inleiding 3.4 Administratie koppelen aan 8.2 Digipoort taxonomieën 8.3 Bankenhub 3.4.1 Waar beginnen met koppelen 8.4 Digitaal certi caat 3.4.2 Versiebeheer van taxonomieën 8.5 Autorisatieregister 3.4.3 Nadere speci caties 8.6 XBRL Serviceproviders 3.5 Validatie 8.6.1 Aanmaken XBRL documenten 4. Belastingdienst 8.6.2 Koppeling met administraties 4.1 Inleiding 8.6.3 Koppeling taxonomieën 4.2 Aangiftes VPB en IB 8.6.4 Raadplegen XBRL documenten 4.3 Verkorte winstaangifte 8.6.5 Verzenden XBRL documenten 4.3.1 Verkorte winstaangifte VPB 8.6.6 Assurance 4.3.2 Verkorte winstaangifte IB 8.6.7 Validatie, authenticatie en 4.4 Aangiftes Omzetbelasting autorisatie 4.4.1 Suppletie aangifte OB 8.6.8 Benodigde tools van derden 4.4.2 Aangifte ICP 8.6.9 Portaalfuncties 4.5 Aangiftes Loonbelasting 8.6.10 Kosten 4.6 Vooruitzichten 8.7 Portaalsystemen 5. Kamer van Koophandel 8.8 Intermediair aansluiten 5.1 Inleiding 8.8.1 Directe uitwisseling 5.2 Handmatig deponeren jaarrekening 8.8.1.1 Met Digipoort 5.3 Elektronisch deponeren jaarrekening 8.8.1.2 Met Bankenhub 5.3.1 In PDF formaat 8.8.2 Uitwisseling via Serviceprovider 5.3.2 In XBRL 8.8.2.1 Automatisch 5.4 Vooruitzichten 8.8.2.2 Handmatig uploaden 6. CBS 8 .8.3 Handmatig uploaden 6.1 Inleiding 6.2 Speci catie rapportages 6.3 Stappenplan 6.4 Vooruitzichten
 4. 4. 9. XBRL en administratieve software 12. XBRL Tools 9.1 Inleiding 12.1 Inleiding 9.2 Soorten van software 12.2 Taxonomieviewers 9.3 Algemene aandachtspunten 12.3 Overige XBRL Tools 9.3.1 Rapportages meerdere systemen 9.3.2 Vanuit welke systemen Bijlagen: communiceren I. Begrippenlijst 9.3.3 Eigenschappen XBRL II. Bronnen 9.3.3.1 Ketenintegratie III. Overzicht elementen scaal jaarrapport 9.3.3.2 Koppelen taxonomieën IV. Overzicht elementen CBS statistieken 9.3.3.3 Raadplegen XBRL rapporten V. Overzicht XBRL Serviceproviders 9.3.3.4 Verzenden XBRL rapporten VI. Voorbeelden van softwareleveranciers 9.3.3.5 Serviceproviders VII. Checklist software met XBRL functies 9.3.3.6 Assurance VIII. XBRL nader uitgelegd 9.3.3.7 Validatie, authenticatie en autorisatie 9.3.3.8 Software van derden 9.3.3.9 Kosten 9.4 Boekhoudsoftware 9.5 Rapportagesoftware 9.6 Fiscale aangiftesoftware 9.7 Salaris- en HRM software 9.8 Overzicht softwaresystemen Assurance 9.8.1 Boekhoudsoftware Welke consequenties heeft 9.8.2 Rapportagesoftware elektronische gegevensuitwisseling 9.8.3 Fiscale aangiftesoftware via XBRL voor de assurance en welke 10. XBRL en intermediairs 10.1 Inleiding maatregelen kunnen daarvoor 10.2 Invloed op organisatie getro en worden? 10.2.1 Indienen aangiftes bij Dit is een van de vragen waarop we Belastingdienst ingaan in het handboek. 10.2.2 Jaarrekening deponeren bij de KvK Zo komt aan de orde: 10.2.3 Rapportages aan het CBS - De elektronische handtekening. 10.2.4 Kredietrapportage aan banken - Controle op juistheid, volledigheid 10.2.5 Presentatie XBRL-bestanden en tijdigheid van verzenden. 10.2.6 Goedkeuring door klanten - Verleende toestemming door de 10.2.7 Overige consequenties cliënt. 10.3 Assurance 10.4 Aan de slag met XBRL - Reproduceerbaarheid. 10.5 Vooruitzichten - Controle volledigheid van mapping. 11. XBRL Global Ledger - Valideren XBRL rapportages en de 11.1 Inleiding momenten waarop. 11.2 XML Audit le Financieel - Aangemaakte en verzonden XBRL 11.3 XBRL Global Ledger rapporten bewaren en achteraf 11.4 Rol softwareleveranciers weer kunnen opvragen. 11.5 Rol intermediairs - Retourberichten vanuit overheid 11.6 Vooruitzichten en banken opnemen binnen het administratiesysteem.
 5. 5. Begrippen Stappenplan Als intermediair komt u regelmatig in Een belangrijke vraag is “waar moet ik aanraking met nieuwe begrippen. Dat zal beginnen met XBRL?”. Om te beginnen ook zo zijn bij de invoering van XBRL. In moet u geen overhaaste beslissingen het handboek komt de betekenis van nemen en voor u zelf vooraf het een en veel begrippen ter sprake, zoals van: ander goed op een rij zetten. Het stap- autorisatieregister, digipoort, scaal penplan in het handboek kan u daarbij jaarrapport, FRIS, horizontaal toezicht, helpen. instance document, mappen, Neder- landse taxonomie, procesinfrastructuur, “Ga bijvoorbeeld na of de uit te vragen samenval, SBR, stylesheet, taxono- gegevens per gewenste XBRL uitvraag in uw mieviewer, verkorte winstaangifte en administratie(s) aanwezig zijn? Maak XBRL validatie. hierbij duidelijk onderscheidt naar gegevens in een administratiesysteem en gegevens die anders bijgehouden worden, zoals handmatig in een dossier of een Excel bestand”. Fiscaal jaarrapport Het geheel aan verantwoordingsrap- portages op scale grondslag voor kleine ondernemers wordt aangeduid met de term “Fiscaal Jaarrapport”, dat momenteel is opgebouwd uit de volgende rapportages: - Jaarrekening op scale grondslag - Publicatiestukken op scale grondslag - Verkorte Winstaangifte - Kredietrapportage Elementen Fiscaal jaarrapport in beeld Welke elementen uit het scaal jaarrapport worden waar gebruikt? Het handboek bevat een bijlage met een handig overzicht waar u pecies kunt zien welke elementen voor welke rapportage(s) bestemd zijn. Hieronder is een kort screenshot uit de bijlage weergegeven.
 6. 6. Bestellen van het handboek De verkoopprijs van het handboek bedraagt 155,- euro (excl. BTW), inclusief verzendkosten en een gratis online update services van 3 maanden. Het handboek is eenvoudig online te bestellen via de Handboek voor intermediairs website www.xbrlhandboek.nl. Het handboek is ook schriftelijk of telefo- nisch te bestellen via: Onderzoeksbureau GBNED B. Slingenbergstraat 9 7742 KD Coevorden Telefoon 0524 560034 Mobiel 06 10069402 Update services Via een besloten deel op de website www.xbrlhandboek.nl kunnen afnemers van het handboek pro teren van een online update services. Deze services wordt standaard 3 maanden gratis aangeboden na aanschaf van het handboek. Na deze 3 maanden wordt de update services, geheel vrijblijvend, aangeboden voor 30 euro (excl. BTW) per jaar. Per email worden afnemers van het handboek automatisch op de hoogte gehouden van eventuele updates. Auteurs Desgewenst kunt u ook direct contact opnemen met de auteurs van het handboek, te weten: Gerard Bottemanne gerard@gbned.nl Mob 06 10069402 www.ictaccountancy.nl Mark Bisschop info@xbrlvooraccountants.nl Mob 06 28140579 www.xbrlvooraccountants.nl

×