De status van XBRLbinnen de rapportageketen versie maart 2010 kort

1,170 views

Published on

Kleine kantoren lopen voorop met XBRL. Voor het volledige statusrapport ga je naar http://www.xbrlvooraccountants.nl

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De status van XBRLbinnen de rapportageketen versie maart 2010 kort

  1. 1. (Bestel het complete rapport gratis via www.xbrlvooraccountants.nl) De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen Versie 1.0 maart 2010 Contactgegevens mark@xbrlvooraccountants.nl www.xbrlvooraccountants.nl 0628140579
  2. 2. De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen versie 1.0 maart 2010 Het rapport ‘De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen’ is geschreven door: Mark Bisschop, XBRL voor Accountants Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan XBRL voor Accountants niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden, (druk)fouten of onvolledigheden. Alle gegevens zijn onder voorbehoud. Copyright XBRL voor Accountants Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door XBRL voor Accountants. Maart 2010 2
  3. 3. De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen versie 1.0 maart 2010 Woord vooraf Ik ben er van overtuigd dat XBRL/SBR op den duur meer gevolgen zal hebben voor het accountantsberoep dan bijvoorbeeld internet. De rapportageketen zal in zijn geheel gaan standaardiseren waardoor er transparantie en consistentie zal ontstaan binnen de gehele keten. Door digitalisatie en standaardisatie neemt het aantal manuele handelingen af. De in systemen vastgelegde gegevens kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt, waardoor de inrichting van administraties en systemen een prominentere plaats zal innemen in menig werkprogramma. Ik houd mij nu ruim twee jaar nadrukkelijk bezig met XBRL. Waarom komt XBRL zo moeizaam van de grond? Een vraag die mij bezig houdt. Ik ben er van overtuigd dat er een dag zal zijn waarop we tegen elkaar zeggen, ‘Is dit alles?’. Later dit voorjaar zal het XBRL-handboek voor intermediairs verschijnen. Ondergetekende zal samen met Gerard Bottemanne (onderzoeksbureau GBNED) zorg dragen voor de inhoud. In dit handboek staat ruimschoots beschreven wat er allemaal komt kijken bij XBRL. Deze publicatie kan gezien worden als voorpublicatie van het handboek, voor uitgebreide beschrijven wordt hier dan ook naar verwezen. Daarnaast is in het handboek o.a. ook een overzicht opgenomen waarin alle elementen staan beschreven welke worden uitgevraagd in de verschillende XBRL- rapportages en zijn er praktijkvoorbeelden opgenomen van softwareleveranciers welke XBRL- functionaliteiten bieden. ‘XBRL voor Accountants’ Onlangs is ‘XBRL voor Accountants’ opgericht. ‘XBRL voor Accountants’ is een onafhankelijke adviesorganisatie welke intermediairs advies kan verstrekken over de veranderingen die XBRL en SBR met zich meebrengen. Daarnaast zijn wij in staat organisaties en kantoren te ondersteunen bij keuzes die zij moeten maken op het gebied van XBRL/SBR. Voor suggesties en opmerkingen kan contact worden opgenomen met ondergetekende. Tot slot wens ik u veel leesplezier. Mark Bisschop Steenwijk, maart 2010 3
  4. 4. De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen versie 1.0 maart 2010 Inhoudsopgave Woord vooraf ..................................................................................................................................3 Inleiding ..........................................................................................................................................5 Samenvatting..................................................................................................................................6 Indeling ...........................................................................................................................................7 1 Laatste ontwikkelingen ...........................................................................................................8 1.1 De banken zijn er bijna klaar voor! ..................................................................................8 1.2 Kamer van Koophandel verwacht toename XBRL-deponeringen in 2010 .......................8 1.3 Belastingdienst ontvangt steeds meer aangiftes in XBRL ...............................................9 1.4 Conclusie.........................................................................................................................9 2 XBRL inzetten binnen de werkprocessen.............................................................................10 2.1 Inleiding .........................................................................................................................10 2.2 Deponering publicatiestukken........................................................................................10 2.3 Verkorte winstaangifte indienen.....................................................................................10 2.4 XBRL Kredietrapportage verzenden naar de bank ........................................................11 2.5 Conclusie.......................................................................................................................14 3 De status bij uitvragende partijen en softwareleveranciers...................................................14 3.1 Inleiding .........................................................................................................................14 3.2 Uitvragende partijen ......................................................................................................14 3.3 Softwareleveranciers .....................................................................................................15 3.4 Conclusie.......................................................................................................................15 4 Status bij accountantskantoren ............................................................................................16 4.1 Inleiding .........................................................................................................................16 4.2 Resultaten onderzoek....................................................................................................16 4.2.1 Huidige status van XBRL binnen de werkprocessen..............................................17 4.2.2 Verwacht moment van eerste deponering bij KvK in XBRL ...................................17 4.2.3 Verwacht moment van indienen eerste verkorte winstaangifte ..............................17 4.2.4 Hoe kijken de kantoren aan tegen horizontaal toezicht..........................................18 4.2.5 Versturen van XBRL-kredietrapportages naar banken...........................................18 4.3 Conclusie.......................................................................................................................19 5 SBR/XBRL in het onderwijs..................................................................................................20 5.1 Inleiding .........................................................................................................................20 5.2 Status binnen het onderwijs...........................................................................................20 5.3 Het kenniscentrum voor Standard Business Reporting .................................................21 5.4 Conclusie.......................................................................................................................23 6 Accountants als creditrater? .................................................................................................24 6.1 Inleiding .........................................................................................................................24 6.2 Opleiding .......................................................................................................................24 6.3 Status in Nederland .......................................................................................................25 7 Conclusies en aanbevelingen...............................................................................................26 Bijlage 1 Literatuurlijst .............................................................................................................27 Bijlage 2 Verklarende woordenlijst...........................................................................................28 Bijlage 3 Vragenlijsten .............................................................................................................29 4
  5. 5. De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen versie 1.0 maart 2010 Inleiding Tot medio 2009 hielden accountants de boot af als het woord XBRL alleen maar viel. Argumenten van, ‘dat doen de softwareleveranciers maar en daar hebben wij niets mee te maken’ en ‘de overheid heeft zelf nog niet alles op orde’ gelden niet langer want vanaf 2008 zijn de uitvragende partijen in staat XBRL berichten te ontvangen. Dit betekent dat er in XBRL gedeponeerd kan worden bij de Kamers van Koophandel (voor kleine rechtspesonen) en de (verkorte) winstaangifte kan worden ingediend bij de Belastingdienst. Daarnaast is het CBS ook in staat een behoorlijk aantal enquêtes en statistieken in XBRL te ontvangen. In september 2009 riepen de grootste banken (ING, ABN en Rabobank) dat zij vanaf april dit jaar kredietrapportages willen ontvangen in XBRL. Dit signaal heeft accountants duidelijk wakker geschud. Eindelijk is er die business case, het gevoel van ‘dit kan ons veel opleveren’ begint te leven. Accountants beseffen dat ze niet langer kunnen achterblijven. Simpelweg omdat banken vanaf 1 april verwachten dat kredietrapportages in XBRL worden verstuurd. Plannen worden op papier gezet en softwareleveranciers worden steeds vaker benaderd of zij de gewenste XBRL- functionaliteiten kunnen bieden. De ontwikkeling van XBRL staat niet op zichzelf. Zo hebben samenval commerciële- en fiscale jaarrekening, verkorte winstaangifte, horizontaal toezicht, kredietrapportage en XBRL veel met elkaar te maken (wat deze samenhang inhoudt wordt beschreven in het XBRL handboek). Er wordt steeds vaker gesproken over Standard Business Reporting (hierna SBR) in plaats van XBRL. Dit rapport trekt die lijn door en bedoeld uiteraard ook XBRL als er over SBR wordt gesproken, en vice versa Dit rapport probeert een zo goed mogelijk beeld te geven van de status van XBRL binnen de rapportageketen, op dit moment. Ontwikkelingen volgen zich in razendsnel tempo op waardoor de inhoud van dit rapport snel kan verouderen. 5
  6. 6. De status van XBRL/SBR binnen de rapportageketen versie 1.0 maart 2010 Samenvatting Dankzij de banken leeft XBRL meer dan ooit tevoren. Accountants beginnen het nut van XBRL in te zien en gaan zich hierdoor steeds meer verdiepen in de randvoorwaarden voor het gebruik van XBRL. Uitvragende partijen zoal de Belastingdienst, Kamers van Koophandel en CBS zijn steeds meer instaat XBRL berichten te ontvangen, al loopt het CBS achter bij de andere uitvragende partijen. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste accountantskantoren in Nederland niet op dezelfde manier bezig zijn met XBRL. Er zijn een aantal kantoren die nog een behoorlijke inhaalslag moeten maken terwijl de big four kantoren achter de schermen hard werken maar nog geen grote aantallen XBRL-berichten hebben verstuurd. Er zijn echter een aantal kleinere accountantskantoren die al behoorlijk hebben gedeponeerd in XBRL en die daardoor trendsettend bezig zijn. Als we de ondervraagde kantoren mogen geloven dan zal dit jaar de XBRL-berichtenstroom echt op gang komen. Accountants blijven afhankelijk van de mogelijkheden en functionaliteiten die (eigen) softwareleveranciers bieden. Opvallend is dat de Kamer van Koophandel dit jaar veel XBRL-deponeringen verwacht. Er wordt door accountantskantoren ingezet op de verkorte winstaangifte en kredietrapportages aan banken. De verkorte winstaangifte wordt in de meeste gevallen ingediend via aangiftesoftware waarvan de grootste leveranciers in de loop van dit jaar gereed zullen zijn. Het is op dit moment nog onduidelijk vanuit welke applicatie op een zo efficiënt mogelijke manier XBRL-kredietrapportages kunnen worden gegenereerd en verzonden omdat de benodigde inhoud uit verschillende pakketten afkomstig is. De gevolgen van XBRL voor accountants zullen de eerste jaren te overzien zijn omdat de jaarrekening nog steeds wordt samengesteld met behulp van een rapportgenerator omdat de vraag naar een papieren jaarrekening zeker tot eind 2012 blijft bestaan gezien het feit dat banken tot dan papieren jaarrekeningen zeker nog zullen blijven accepteren. Op deze manier zal pas na 2012 de rapportageketen een’ tsunami’ aan veranderingen ondergaan. Daarnaast is het nog niet duidelijk wanneer BAPI als communicatiekanaal met de Belastingdienst volledig vervangen zal worden door Digipoort. Zonder einddatum ontstaat er geen druk tot overgang. Wanneer de overheid over zal gaan tot verplichtstelling van XBRL, kan geen enkele organisatie zich permitteren nog te moeten starten met de implementatie van deze standaard Binnen het onderwijs is er maar weinig aandacht voor XBRL/SBR. De hogeschool van Amsterdam besteed als enige hogeschool in Nederland prominent aandacht aan XBRL/SBR middels een kenniscentrum waarbij studenten stage lopen binnen een XBRL-omgeving. Andere hogescholen en universiteiten besteden te weinig aandacht aan ontwikkelingen als XBRL omdat de impact nog moet plaats vinden. Ze zijn het er bijna allemaal wel over eens dat ICT een prominentere rol moet gaan spelen binnen accountancystudies. Ontwikkelingen als creditrating door accountants kunnen als gevolg van XBRL- kredietrapportages in een stroomversnelling belanden, al is niet iedereen het hier mee eens. 6

×