Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OFFERTORY

6,525 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OFFERTORY

  1. 1. OFFERTORYALAY NAMIN Salamat sa Diyos At Ako’y binagoAlay namin sa Iyong pagdating,kabutihan, pag-asat mga pusong tapat. Nang tanggapin ko si HesusSamo namin ay Iyong dinggin, Aking Diyos,galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Nagbago ang lahat sa buhay ko, Bagong ligaya ang nadarama,Itong alak at tinapay, mga bungang alay: Bagong Pag-asa ang nakikitahalo ng pawis at biyaya ng langit.Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, Chorus:bubunga ng buhay na Iyong bigay. Lahat lahat ay aking ibibigay Ibibigay pati aking buhayTANGING ALAY KO Upang purihin SiyaSalamat sa Iyo Nag-uumapaw ang aking sayaAking Panginoong Hesus Pagmamahal niya ay nadaramaAkoy inibig Mo Kay ganda ng buhay na nasa kanyaAt inangking lubos Purihin ang Diyos, Purihin siyaKoro: UNANG ALAYAng tanging alay ko sa Iyo aking AmaAy buong buhay ko puso at kaluluwa Koro:Di na makayanang maipagkaloob Kunin at tanggapin ang alay na itoMamahaling hiyas O gintong sinukob mga biyayang nagmula sa pagpapala moAng tanging dalangin O Diyos ay tanggapin tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig MoAng tanging alay ko nawa ay gamitin ngayo’y nananalig, nagmamahal sa yo.Ito lamang Ama wala nang iba paAkong hinihiling 1. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo pagkaing nagbibigay ng buhay moDi ko akalain at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubasNa ako ay bigyang pansin inuming nagbibigay lakas.Ang taong tulad koDi dapat mahalin 2. Lahat ng mga lungkot ligaya’t pagsubok(Koro) lahat ng lakas at kahinaan ko Iaalay kong lahat buong pagkataoAking hinihintay ito ay isusunod sa ‘yo.Ang Iyong pagbabalik, HesusAng makapiling Kay Ngayo’y nananalig, (umaasa)Kagalakang lubos Dumudulog (sumasamba)(Koro) Umaawit (nagmamahal) Sayo.LAHAT AY AKING IBIBIGAYPagkagising sa umagaKay ganda kay gandaKay ganda ng mundongGinawa nyaNgayon lang nakitaAng Ganda ng mundo
  2. 2. OFFERTORYBLEST ARE YOU LORD Kapuri-puri ang Poong Maykapal Ngayon at magpakailanmanBlest are You, Lord, God of all creation Kapuri-puri ang Poong MaykapalThanks to your Goodness Ngayon at magpakailanmanThis Bread we offerFruit of the earth, work of our hands Mula sa ubas at bunga ng aming paggawaIt will become the Bread of life Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay-lakasRef.Blessed be God (2) Kapuri-puri ang Poong MaykapalBlessed be God forever, Amen Ngayon at magpakailanman Kapuri-puri ang Poong MaykapalBlest are You, Lord, God of all creation Ngayon at magpakailanmanThanks to your GoodnessThis Wine we offer PAGHAHANDOGFruit of the vine, work of our handsIt will become the Cup of Joy Ang himig Mo ang awit ko Lahat ng itoy nagmula sa IyoISANG PAGKAIN, ISANG KATAWAN, Muling ihahandog sa IyoISANG BAYAN Buong puso kong inaalay sa Yo O Diyos, O PanginoonKatulad ng mga butil na tinitipon Lahat ng biyayang aming inamponUpang maging tinapay na nagbibigay buhay Aming buhay at kakayahanKami nawa’y matipon din Itoy para lamang sa Yong kalwalhatianAt maging bayan Mong giliw Ang tanging ninanais koKoro: Ay matamo lamang ang pag-ibig MoIisang Panginoon, iisang katawan Lahat ay iiwanan koIsang bayan, isang lahi Wala nang kailangan, sapat na itoSayo’y nagpupugayKatulad din ng mga ubas O Diyos, O PanginoonNa piniga at naging alak Lahat ng biyayang aming inamponSino mang uminom nito Aming buhay at kakayahanMay buhay na walang hanggan Itoy para lamang sa Yong kalwalhatianKami nawa’y maging sangkapSa pagbuo nitong bayang liyag PAGHAHANDOG SA SARILI(Repeat Koro) Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin MoKAPURI-PURI KA Ang aking kalayaan, ang aking kalooban Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko,Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat Ng loob ko ay aking alay sa YoSa Iyong kagandahang-loob narito ang amingmaiaalay Nagmula sa Yo ang lahat ng ito Muli kong handog sa YoMula sa lupa at bunga ng aming paggawa Patnubayan Mot paghariang lahatAng tinapay na ito para maging pagkaing Ayon sa kalooban Monagbibigay-buhay Mag utos Ka, Panginoon ko
  3. 3. OFFERTORYDagling tatalima ako TAKE, O LORD, THIS OFFERINGIpagkaloob Mo lang ang pag-ibig MoAt lahat ay tatalikdan ko Take, O Lord, this offeringTatalikdan ko with hands outstretch imploring Take, O Lord, this sacrificeLORD MAKE US READY and lift it to the skiesRef. This humble life we offerLord, make us ready now to share this meal In loving care protectSign of our life in you With contrite hearts we pra to YouLord, make us ready now to share this meal Your mercy grant us, LordSign of our life in you Listen, Lord, this pray’r1. We bring you this food We send to You on highWhich bears the stain of human toil Grant, O, Lord to those who seekThis bread, hard won food of slavery the secret of your loveThis bread which brings to mind each mealWhich men have shared in happiness ONE BREAD, ONE BODYLord, give it powr to make us free Refrain2. We bring you this wine One bread, one body,The fruit of distant smoky hills one Lord of all,This wine, cool and red like evning light one cup of blessing which we bless.The cause of suffering And we, though many,Yet the drink throughout the earth,That makes mans heart alive and warm we are one body in this one Lord.Lord, give it powr to make us free 1. Gentile or Jew,MULA SA’YO servant or free, woman or man, no more.Koro 1:Wala akong maihahandog sa Iyo na ‘di mula sa 2. Many the gifts,kabutihan Mo many the works,Gayun pa man, ‘Yong tanggapin, aking alay one in the Lord of all.pabanalin. 3. Grain for the fields,I. Muli kong handog, buhay Mong kaloob; scattered and grown, Kalugdan Mo at basbasan (Koro 1) gathered to one, for all.II. Mula sa Iyo, lahat ng ito; Buhay ko’y pag-harian MoKoro 2:Wala akong maihahandog sa Iyo na ‘di mula sakabutihan Mo.Gayun pa man, ‘Yong tanggapin, aking alaypabanalin, tanging hiling.
  4. 4. OFFERTORYTINAPAY NG BUHAY CHRISTIFYI Christify the gifts we bring to youIto ang tinapay ng buhay, Bounty of the earth receive anewKanin mo’t makibahagi Take and bless the work of our handsIto ang tinapay ng buhay, Christify these gifts at your commandkanin mo’t makiisaIyan ang katawang ibinayubay, Sun and moon and earth and wind and rainupang ikaw ay mabuhay All the worlds contained in every grainIyan ang katawang naghirap, All the toil and dreams of humankindupang iyong kamtan All we are we bring as bread and wineAng buhay na walang hanggan. Turn the bread and wine, our hearts imploreII To the living presence of the lordIto ang saro ng bagong tipan, Blessed and broken, shared with all in needinumin mo’t makibahagi All the hungers, sacred bread will feedIto ang saro ng bagong tipan,inumin mo’t makiisa With this bread and wine you christifyIyan ang dugong dumanak, Now our deepest thirst you satisfyupang ikaw ay luminis We who by this bread you sanctifyIyan ang dugo ni Kristo, na para sa iyo Draw the world for you to christifyDoon sa kalbaryo ay tumigis. We who by this bread you sanctifyKoro: Draw the world for you to christifyIto ang tinapay ng buhay,ito ang saro ng bagong tipanIyan ang katawang nabayubay,iyan ang dugong itinigisIto ang aking patunay,ako’y kasama Niyang namatayIto ang aking ipahahayag,na magbabalik si Hesus na buhayTAKE AND RECEIVETake and receive, O Lord, my liberty.Take all my will, my mind my memory.All that I have, you have given all to me.Now I return it to be governed your will.Just say your word to me, at once I will obey.Your love is wealth enough for me, all else willI forego

×