Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ENTRANCEMAGPURI SA PANGINOON              II.  Gabay ng iyong bayang hinirang               ...
ENTRANCEPURIHIN ANG PANGINOON              Kayong mga angkan, maghandog sa                  ...
ENTRANCEBUKSAN ANG AMING PUSO                  Sapagkat gumawa ang PoonBuksan ang aming puso       ...
ENTRANCEPAG-AALAALA                    Nilikha N’ya ang langit at lupa.                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ENTRANCE

6,467 views

Published on

Published in: Spiritual, Sports, Business
 • Be the first to comment

ENTRANCE

 1. 1. ENTRANCEMAGPURI SA PANGINOON II. Gabay ng iyong bayang hinirang ang pag-asa sa iyong MesiyaKoro: Emmanuel ang pangalang bigayMagpuri kayo sa Panginoon Diyos sa kanya nasa atin ang Diyoslahat ng santinakpan magsiawit kayo at tuwina (koro)siyay ipagdangal magpakailanman HALINA AT MAGPURII. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong Maykapal Halina tayo at magpuri sa Diyos na Poon magpuri kayo mga langit sa natin kunin guitara’t ito’y tugtugin awitan Diyos na sa inyo lumikha (koro) siya ng himig lapitan sita’t dakilain atin siyang sambahin ang poon dumalaw saII. Magpuri kayo sa Panginoon atin upang tayo’y tubusin buwan at araw at bituin umawit sa kanyang karangalan ulan at I. Tingnan natin ang ating paligid hamog at langit (koro) ang karagatan at ang langit diba’t ito’y kaakit-akit punong –puno ng kanyang pag-ibig atin siyangALAY SA KAPWA papurihan pasasalamatan ay sambitinKoro:Kapwa nating ialay ating sariling kamay II. Tingnan natin ang ating sarili isip atAt bigyan natin ng buhay itong pag-ibig puso biyaya sa atin dahil tayo’y mayna tunay dangal siyang dakilain pag-ibig niya ay ating damhinI. Ang ating sariling kakayahan bigyan nating kahalagahan ang BAYAN UMAWIT ating sarili ay ating ilaan sa ating kapwa sa kanyang kaunlaran (koro) Koro: Bayan umawit ng papuri sapagkatII. Tayoy nilikha ng Panginoon ngayon ika’y pinili iisang bayan iisang kapwa kitang nagsisikap dito lipi iisang Diyos iisang hari bayan kaya sama-sama nating umawit ng papuri bayan umawit ng pagyamanin at bigyan dangal papuri. ang buhay ng tao (koro) I. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos bayang lagalag inangkinHALINA HESUS HALINA ng lubos pagkat kailanma’y di pababayaan minamahal niyangKoro: kawan (Koro)Halina, Hesus, halinaHalina, Hesus, halina II. Panginoon ating manliligtas sa kagipitan s’yang tanging lakasI. Sa simula isinaloob mo o Diyos pagkat sumpa niya’y laging Kaligtasan ng tao sa takdang iingatan minamahal niyang panahon ay tinawag mo isang bayan (Koro) bayang lingkod sa iyo. (koro)
 2. 2. ENTRANCEPURIHIN ANG PANGINOON Kayong mga angkan, maghandog sa Poon, luwalhati at papuri ialay saKoro: Panginoon. (koro)Purihin ang Panginoon umawit ngkagalakan at tugtugin ang guitara at ang Dakila ang poon, dapat na purihinkaaya-ayang lira hipan ninyo ang trumpeta S’yang nagbigay, s’yang nagbigay Ng langit sa ating lahat. (koro)I. Sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo’y tumawag sa ating mga IKAW AY AKIN kaaway tayo ay kanyan ililigtas (koro) Koro:II. Ang pasaning mabigat sa ating Huwag kang matatakot ililigtas kita mga balikat pinagaan ng lubusan Sa iyong pangalan tinatawag kita ng Diyos na tagapagligtas (koro) Ito ang wika ng Diyos ang tinig niya’y dinggin, ikaw o Israel, ikaw ay akin.NARITO AKO Kung daraan ka sa dagat ako’y kasama moNarito ako sa harap mo o Hesus nag bago ang kung sa mga ilog ay di ka luluboglahat sa pamamagitan mo ako’y tumutugon sa Kung daraan ka sa apoy di ka magliliyabpananawagan mo ako ang bunga ng iyong Pagkat ako ang Diyos mo sayo’ypagdurusa narito ako magliligtas (koro)Ngayon kami natipon upang sayo’y Buhat sa lansangan ay dadalhin kayomakipagtipan at ihayag sa iyo ang aming wagas At buhat sa kanluran titipunin ang lahina pag-ibig bilang tugon sa pagtanggap ng nyo, pagkat napakahalaga ninyo sa akingiyong pag-ibig sa yong pag-dusa kami pumanaw mata, mauri-puring Israel, minamahalsa pagkabuhay kasama ka. kita (koro)ITO ANG DAAN SA PIGING NG PANGINOONIto ang daan na ginawa ng Panginoon Koro:Halina, halina kayo at magdiwang tayo Sa piging ng ating Panginoon, Tayo’y laging nagtitiponLahat ng paghihirap gumagaan sa kanya Upang matutong magmahalanMagalak at magpuri sa Panginoon! Sa pag-ibig na nakamtan.Ito ang daan na ginawa ng Panginoon Buhay ay inialay N’ya(Halina, halina kayo at magdiwang tayo) (2x) Sa dakilang Diyos Ama Upang atin nang makamtanMAGSIAWIT ANG PANGINOON Buhay na walang hanggan. (koro)Koro: Buhay ay inialay N’yaMagsiawit kayo sa Panginoon, aleluya Upang tayo’y magkaisaMagsiawit sa Panginoon Sa paghahatid ng ligaya Mula sa pag-ibig N’ya. (koro)Purihin, purihin ang kanyang pangalanIpahayag, ipahayag ang dulot niyang May galak na makakamtankaligtasan. (koro) Sa bawat pagbibigayan, habang buhay ay ingatan ang tapat na samahan (koro)
 3. 3. ENTRANCEBUKSAN ANG AMING PUSO Sapagkat gumawa ang PoonBuksan ang aming puso Ng mga dakilang bagayTuruan mong mag-alab Banal sa lupat langitSa bawat pagkukuro, Ang pangalan ng PanginoonLahat ay makayakap, SA HAPAG NG PANGINOONBuksan ang aming isip,Sikatan ng liwanag; KORO:Nang kusang matangkilik, Sa hapag ng Panginoon,Tungkuling mabanaag. buong bayan ngayo’y natitipon Upang pagsaluhan ang kaligtasan,Buksan ang aming palad handog ng Diyos sa tananSarili’y maialay,Tulungan mong iharap, Sa panahong tigang ang lupa,Kami ng bagong malay sa panahong ang ani’y sagana Sa panahon ng digmaan at kaguluhan,PAGMAMAHAL SA PANGINOON sa panahon ng kapayapaan (KORO)Koro: Ang mga dakila’t dukha,Pagmamahal sa Panginoon ang banal at makasalananay simula ng karunungan Ang bulag at lumpo, ang api at sugatanAng kanyang kapuriha’y ang lahat y inaanyayahan (KORO)manatili magpakailanman Sa ‘ming pagdadalamhati,Purihin ang Panginoon, sa ‘ming pagbibigay puriSiya’y ating pasalamatan, Anupamang pagtangis, hapo’t pasakit,Sa pagsasama at pagtitipon ang pangalan Niya’y sinasambit (KOROng kanyang mga anak. (koro) ISANG PANANAMPALATAYADakilang gawain ng Diyoskarapat-dapat parangalan KORO:Ng tanang nga taong Isang pananampalataya, isang pagbibinyagsumasamba sa kanya. (koro) Isang Panginoon, angkinin nating lahat. Habilin ni Hesus noong Siya’y lumisanANG PUSO KO’Y NAGPUPURI Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. (koro)Ang puso koy nagpupuri Ama pakinggan mo ang aming panalanginNagpupuri sa Panginoon Dalisay na pag-ibig sa ami’y lumapit. (koro)Nagagalak ang aking espirituSa king Tagapagligtas Mga alagad ko pa’no makikilala Tapat nilang pag-ibig wala nang iba pa. (koro)Sapagkat nilingap NiyaKababaan ng Kanyang alipin Kaya nga O Ama, sana’y Iyong hawianMapalad ang pangalan ko Ang aming mga puso ng mga alitan. (koro)Sa lahat ng mga bansa
 4. 4. ENTRANCEPAG-AALAALA Nilikha N’ya ang langit at lupa. Nilikha N’ya ang araw at buwan.KORO: Nilikha N’ya ang mga isda’t ibon.Bayan, muling magtipon Mga gubat at karagatan.Awitan ang PanginoonSa piging sariwain Tunay S’yang banal at dakila.Pagliligtas Niya sa atin Purihin ang Kanyang Ngalan. Ang lahat ng likha N’ya’y mabuti.Bayan ating alalahanin Pinagyaman N’ya ng lubusan. (koro)Panahong tayoy inalipinNang ngalan Niyay ating sambitin Nilalang ng Panginoon ang tao,Paanong di tayo lingapin (KORO) Sa sarili Niyang larawan. Nilalang N’ya ang sangkatauhan,Bayan, walang sawang purihin Binigyan N’ya ng kalayaan.Ang Poon nating mahabaginBayan, isayaw ang damdamin Tunay S’yang banal at dakila.Kandili Niyay ating awitin (KORO) Purihin ang Kanyang Ngalan. Kahit nagkasala ang tao.PAGBUBUNYI Minahal N’ya pa rin ng lubusan. (koro)KORO: BAYAN, MAGSIAWIT NA!Bayan ngayo’y nagbubunyiSabay-sabay nagpupuri Bayan, magsiawit na! Bayan, pinagpala ka!Dahil inako ng Kristong Hari, Dakilang biyayang pangako Niya sumilay na!Kaligtasan ng kanyang lipi. Sinauna Mong hangarin ang tao ngay tubusin I. Sa kanyang kinaluluklukan, Upang Siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos dininig aming panambitan. natin. Abang bayan nag pagibik, sa kandili Niya nananabik (koro) Sa aba Niyang pagkatao, sa buhay Niya sa mundo. Inihayag Kanyang puso, Tinig ng Ama nating II. Bayang walang maulingan, sa kandungan Diyos. Niya nasumpungan Paglingap na walang humpay, tulad ng Pananatili Niyang tunay, Spiritung ating gabay bukang-liwayway (koro) Kahulugan at pag-asa, pagmamahal at biyaya.Coda: Bayan ngayo’y nagbubunyi, sabbay-sabay nagpupuriAWIT PAPURIKoro:Purihin ninyo ang Panginoon,dakilain ang Kanyang NgalanPurihin S’ya ay awitanat papurihan magpakailanman.

×