Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

COMMUNION

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

COMMUNION

  1. 1. COMMUNIONMGA KANDILANG MAY ILAW S’ya ang batong tinangihan ng tagapagtayo. Kahanga-hanga sa aming mga mata,KORO 1: Gawain N’ya; Purihin S’ya! (Koro)Mga kandilang may ilaw sa luntiang koronangPag-asa ng dulot sa mundong naghihintay Koro: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon;Sa pagpawi ng kadiliman kasalana’y nahugasanBagong buhay ang dulot s’yang saya ng Tayo’y magsaya at magalak!kapaskuhan Koda: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon; Tayo’y magsaya at magalak!I. Ang tala’y sisinag dadapo sa puso Ituturo ang yamang higit sa anuman. HESUS Halina, Mesiyas, Manahan sa puso. Ikaw ang tanging yamang hindi Kung nag-iisa at nalulumbaymapapmapapantayan (KORO1) Dahil sa hirap mong tinataglay Kung kailangan mo nang karamayII. May awit sa puso ang birheng Maria: Tumawag ka at Siyay naghihintay Mapalad ang taong aba’t mapagkumbaba. Dukha’y sasagana habag nya ang sandata Koro: Ikaw ang tanging yamang hindi Siya ang iyong kailanganmapapmapapantayan. (KORO 2) Sandigan, kaibigan mo Siya noon, bukas, ngayonKORO 2: Sa dalangin moy tugonMga kandilang may ilaw sa luntiang korona Siya ay si Hesus sa habang panahonPag-asa ng dulot sa mundong naghihintaySa pagpawi ng kadiliman kasalana’y nahugasan Kung ang buhay mo ay walang siglaBagong buhay ang dulot s’yang saya ng Laging takot at laging alalakapaskuhan Tanging kay Hesus makaaasaBagong buhay ang dulot s’yang saya ng Kaligtasan lubos na ligayakapaskuhan….. (balik sa koro 1 tapos bridge tapos koro 2)ITO ANG ARAW Bridge: Kayat ang lagi mong pakatatandaanKoro: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon; Siya lang ang may pag-ibig na tunayTayo’y magsaya at magalak! Pag-ibig na tunay(ulitin koro muli) Koro 2:Magpasalamat kayo sa Panginoon, Siya ang dapat tanggapinButihin S’ya, Kanyang gawa’y walang At kilanlin Sa buhay mohanggan. Siya ang araw mong lagiSabihin ng sambayanan ng Isarael, Ang karamay kung sawi“Walang hanggan, Kanyang awa!” (Koro) Siya ay si Hesus, Siya ay si Hesus Siya ay si Hesus sa bawat sandalKanang kamay ng Diyos sa ‘ki’y humango.Ang bisig N’ya sa ‘kin ang tagapagtanggol.Ako’y hindi mapapahamak kailanman.Ipahahayag ko l’walhati N’ya (Koro)Ang aking Panginoon, moog at buhay.
  2. 2. COMMUNIONPAGKAKAIBIGAN Ika’y pagmamasdan sa dakong banal, Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal.Ang sino man sa Akiy mananahan Dadalangin akong nakataas aking kamay,Mananahan din Ako sa kanya. Magagalak na aawit ng papuring iaalay.At kung siyay mamunga nang masagana,Siya sa Amay nagbigay ng karangalan. Koro: Gunita ko’y IkawMula ngayon kayoy Aking kaibigan Habang nahihimlayHinango sa dilim at kababaan. Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay.Ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang Sa lilim ng Iyong mga pakpakbuhay; (umaawit akong buong galak/umaawit, umaawit,Walang hihigit sa yaring pag-aalay. umaawit akong buong galak.)Kung paanong mahal Ako ng Aking Ama, Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo,Sa inyoy Aking ipinadarama. Kaligtasa’y t’yak kong hawak Mo ako.Sa pag-ibig Ko, kayo sana ay manahan, Magdiriwang ang hari ang Diyos S’yang dahilan.At bilin Ko sa inyo ay magmahalan. Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan. (koro)Pinili kat hinirang upang mahalinNang mamungat bunga moy panatilihin. PANALANGIN SA PAGIGING BUKASHumayo kat mamunga nang masagana, PALADKagalakang walang hanggang ipamamana Panginoon, turuan mo akong maging bukas-ANIMA CHRISTI palad Turuan mo akong maglingkod sa IyoSoul of Christ At magbigay nang ayon sa nararapatSanctify me Na walang hinihintay mula sa IyoBody of Christ save me Na makibakang di inaalintana, mga hirap naWater from the side of Christ dinaranasWash me, Passion of Christ Sa tuwinay magsumikap na hindi humahanap ngGive me strength kapalit na kaginhawaan at di naghihintay kundi ang aking mabatid naChorus: ang loob Moy siyang sinusundan.Hear me JesusHide me in thy wounds Panginoon, turuan mo akong maging bukasThat I may never leave thy side paladFrom all the evil that surrounds me Turuan mo akong maglingkod sa IyoDefend me and when the call of death arrives At magbigay nang ayon sa nararapatBid me come to thee Na walang hinihintay mula sa Iyo.That I may praise theeWith thy saints foreverAWIT NG PAGHAHANGADO Diyos Ikaw ang laging hanap,Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.Nauuhaw akong parang tigang na lupaSa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.
  3. 3. COMMUNIONSA DIYOS LAMANG MAPAPANATAG YOU ARE NEARSa Diyos lamang mapapanatag Yahweh, I know you are near,Ang aking kaluluwa standing always at my side.Sa Kanya nagmumula you guard me from the foe,Ang aking pag-asa at kaligtasan and you lead me in way everlastingO Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan Lord, you have search my heartNasa Yo aking kalwalhatian and you know when I seat and when I standIkaw lamang aking inaasahan your heart is upon me protecting me from deathAng aking moog at tanggulan keeping me from harm.Paniniil di ko pananaligan Yahweh, I know you are near,Pusoy di ihihilig sa yaman standing always at my side.Kundi sa Diyos na makapangyarihan you guard me from the foe,Na aking lakas at takbuhan and you lead me in way everlastingPoon, Ikay puno ng kabutihan Where can I run from your love?Pastol Kang nagmamahal sa kawan if I climb to the heavens You are there.Inaakay sa luntiang pastulan If I fly to the sunrise, or sail beyond the sea,Tupay hanap Mo kung mawaglit man Still Id find you there.KAIBIGAN Yahweh, I know you are near, standing always at my side.Sino pa ang tutulong sa Yo you guard me from the foe,Kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako and you lead me in way everlastingI. Sa akin mo sabihin ang problema mo HOW LOVELY IS YOUR DWELLING At magtiwala kang di ka mabibigo PLACE Kasama mo ako sa hirap at ginhawa At may karamay ka sa ’yong pagdurusa How lovely is your dwelling place, O Lord mighty God, Lord of allII. Kapag nasaktan ka ay wag kang susuko Kahit may takot ka ay wag kang magtago Even the lowly sparrow finds a home for her Di ka nag-iisa kasama mo ako brood Tawagin mo lamang di ka mabibigo And the swallow a nest for herself Where she may lay here youngKoro: In your altars my king and my GodKaibigan kita, kaibigan twinaSino pa ang tutulong sa yo How lovely is your dwelling place,Kundi ang katulad ko O Lord mighty God, Lord of allKaibigan mo ako Blessed are they whose dwellingIII. Ngayong nalaman mo na may kasama ka Is Your own Lord of peace Hinding-hindi kailan paman mag-iisa Blest are they refreshed by springs and by rain Kasama mo ako sa hirap at ginhawa When dryness daunts and scathes At may karamay ka sa iyong pagdurusa Behold my shield My king and my God!
  4. 4. COMMUNIONHow lovely is your dwelling place, STELLA MARISO Lord mighty God, Lord of all Kung itong aming paglalayagI would forsake a thousand Inabot ng pagkabagabagOther days anywhere Naway mabanaagan kaIf I could spend one day in Your Hinirang na tala ng umagaCourts belong to you aloneMy strength are You alone Kahit alon man ng pangambaMy glory, my king and my God! Di alintana sapagkat naron ka Ni unos ng pighatiHow lovely is your dwelling place, At kadiliman ng gabiO Lord mighty God, Lord of all KORO:O HESUS HILUMIN MO Maria sa puso ninuman Ikay tala ng kalangitanO Hesus, hilumin Mo Ningning mo ay walang pagmamaliwAking sugatang puso Inang sinta, Inang ginigiliwNang aking mahangoKapwa kong kasimbigo Tanglawan kami aming ina Sa kalangitan naming pitaHapis at pait Iyong patamisin Naway maging hantungangAt hagkan ang sakit Pinakamimithing kaharian (KORO)Nang magningas ang rikit (KORO) AS THE DEERAking sugatang diwat katawanAy gawing daan As the deer panteth for the waterNg Yong kaligtasan (KORO) So my soul longeth after Thee You alone are my hearts desireNARITO AKO And I long to worship TheeKoro: You alone are my strength, my shieldPanginoon, narito ako To You alone may my spirit yieldNaghihintay sa utos Mo You alone are my hearts desireLahat ng yaman ko, ay alay ko sa Yo And I long to worship TheeIkaw ang tanging buhay ko Youre my friend and You are my brotherBatid ko nga, at natanto Even though You are a kingSa kasulatan Yong turo And I love You more than any otherPakikinggan, at itatago So much more than anythingSa sulok ng puso(Koro) I want You more than gold or silver Only You can satisfyYong pagligtas, ihahayag You alone are the real joy giverHanggang sa dulo ng dagat And the apple of my eyePagtulong Mot pusong dalisayAking ikakalat(Koro)
  5. 5. COMMUNIONHUMAYO’T IHAYAG I LOVE THE LORDHumayot ihayag (purihin Siya) (REFRAIN)At ating ibunyag (awitan Siya) I love the Lord, He is filled with compassion.Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus He turned to me on the day that I called.Ang Syang sa mundoy tumubos From the snares of the dark, O, Lord, save myLangit at lupa Siyay papurihan life,Araw at tala Siyay parangalan Be my strength.Ating pagdiwang pag-ibig ng Dios sa tanan(Aleluya) Gracious is the Lord, and just. Our God is mercy, rest to the weary.At isigaw sa lahat Return my soul to the Lord our God who bidsKalinga Niyay wagas tears away.Kayong dukhat salat I love the Lord. (REFRAIN)Pag-ibig Niya sa inyo ay tapat How can I repay the Lord for all the goodnessHalinat sumayaw (buong bayan) He has shown me?Lukso sabay sigaw (sanlibutan) I will raise the cup of salvation and call on HisAng ngalan Niyang angkin sing ningning ng name.bituin I love the Lord. (REFRAIN)Liwanag ng Dios sumaatinLangit at lupa Siyay papurihan I shall live my vows to You before Your people,Araw at tala Siyay parangalan I am Your servant.Ating pagdiwang pag-ibig ng Dios sa tanan I will offer You my sacrifice of praise and of(Aleluya) 3x prayr. I love the Lord. (REFRAIN)SA’YO LAMANG From the snares of the dark, O, Lord, save myPuso koy binihag mo life,Sa tamis ng pagsuyo Be my strength.Tanggapin yaring alayAkoy iyo habang-buhay From the snares of the dark, O, Lord, save my life,Aanhin pa ang kayamanan Be my strength…Luho at karangalanKung ikay mapasa-akin SA KABILA NG LAHATLahat na nga ay kakamtin Panginoon, narito KangKORO: gumagabay sa ‘kinSa yo lamang ang puso ko pag-ibig Mong wagas ang kakamtinSa yo lamang ang buhay ko walang makakapantayKalinisan, pagdaralita sa awa Mong taglayPagtalima, aking sumpa o Panginoon, buhay ko’y iaalay Panginoon, dulot Mo ayTangan kong kalooban pag-asang walang hangganSa iyoy nilalaan puso Mo ay sa mundo nakalaanDahil atas ng pagsuyo kapangyarihan Mo’y tunayTumalima lamang sa yo (KORO) aking isasalaysay o Panginoon, dakila Kang tunay
  6. 6. COMMUNIONsa kabila ng lahat,yayakapin Mo pa rin akosa kabila ng lahat,aakayin Mo pa rin akosa kabila ng lahat,buhay Mo’y inalay Mosa kabila ng lahat,pinatawad Mo ako (ulitin)AWIT NG PAGHILOMPanginoon Ko, Hanap-hanap ka ng pusoTinig moy isang awit paghilomAng baling ng aking diwa ay sayowag nawang pababayaang masiphayoIkaw ang buntong hininga ng buhayDulot moy kapayapaan, pag-ibigAkoy akayin sa daang matuwidWag nawang pahintulutang mabighaniNang panandalian at huwad na rilagIkaw ang aking tanging tagapagligtasSigwa sa aking kalooban, iyong masdanPahupain ang bugso nang kalungkutanAkapin ng buong higpit yong anaknang mayakap din ang bayan mong ibigPAG-IBIG KOHindi ka kailangang magbagoKahit itoy mas ibig Ko.Hindi ka kailangang magsikap nang hustoUpang ikay ibigin Ko.Koro:Iniibig kita, manalig ka sanaAkoy kapiling moKahit ikaw pa may mapalayo.Kailan magwawakas ang yong pagtatago?Akoy maghihintay sa yo.Lumapit ka lamang ang puso Koy hagkan;Pag-ibig koy walang hanggan.
  • dioscoroninan

    Feb. 16, 2016

Views

Total views

8,202

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

54

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×