Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Reilu kauppa - Kuvitteellinen tunnettuuskampanja(20)

Advertisement

Reilu kauppa - Kuvitteellinen tunnettuuskampanja

 1. Marjo-Riitta Hautala  KD09S1VGS Tunnettuuskampanja
 2. Sisältö Reilu kauppa (Fairtrade) Reilun kaupan periaatteet Reilun kaupan kriteerit ja sertifiointimerkki Katsaus Reilun kaupan markkinoihin Suomessa Reilu kauppa Suomessa Tuotteet ja myyntiluvut Suomessa Suurimmat yhteistyökumppanit Suomessa Kilpailijat Suomessa Reilun kaupan kuluttajaprofiili Tunnettuuskampanja Kampanjan strategia ja tavoite Kampanjan aikataulu, kohderyhmät ja budjetti Mediat ja kustannukset Aikataulutus Facebook, taustatietoa Facebookissa mainostaminen Facebook-kampanjan budjetti Facebook, yhteenveto MTV3, taustatietoa ja mainostaminen MTV3, tv-mainos MTV3, yhteenveto Myymälämainonta, taustatietoa Myymälämainostaminen Myymälämainonta, yhteenveto Helsingin Sanomat, taustatietoa ja mainostaminen Helsingin Sanomat, yhteenveto Koko kampanjan budjettilaskelma
 3. Reilu kauppa (Fairtrade) Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmai- den pienviljelijöiden sekä suurtilojen työntekijöiden työ- ja elinoloja kansainvälisessä kaupankäynnissä, ja parantamaan ympäristön hy- vinvointia. Reilua kauppaa tarvitaan, sillä äärimmäisessä köyhyydessä elää 1,4 miljardia ihmistä, ja kehitysmaissa elää yli 900 miljoonaa ihmistä ilman riittävää ravintoa. Kuluttajille Reilu kauppa tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivi- sesti kehitysmaissa asuvien ihmisten elämään. Reilun kaupan tuotteita tuotetaan 60 maassa ja myydään yli 70 maassa.
 4. Reilun kaupan periaatteet Kehitysmaiden pienviljelijät saavat tuotteestaan vähintään Reilun kau- pan takuuhintaa, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset. Suurtilojen työntekijät saavat vähintään lakien mukaista ja asteittain nousevaa palkkaa, asialliset työolot ja oikeuden liittyä ammattiyh- distyksiin. Osa Reilun kaupan lisätuloista käytetään yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin (Reilun kaupan lisä). Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Tuotannossa noudatetaan tiukkoja ympäristökriteereitä.
 5. Reilun kaupan kriteerit ja sertifiointimerkki Reilun kaupan kriteetit asettaa Fairtrade International ja ne on jaettu seuraaviin ryhmiin: · Yleiset kriteerit pienviljelijöiden organisaatioille · Yleiset kriteerit suurtiloille · Tuotekohtaiset kriteerit · Kriteerit kauppaa käyville yrityksille · Reilun kaupan takuuhinnat ja Reilun kaupan lisät · Kiellettyjen kemikaalien lista · Reilun kaupan tuotannon maantieteellinen laajuus. Kriteerien tarkoituksena on saada aikaan kehitystä ja varmistaa, että järjestelmän hyödyt tavoittavat tuottajat. Reilun kaupan sertifinointimerkkiä käytetään tuotteissa, jotka on sertifi- oitu kansainvälisten Reilun kaupan kriteereiden mukaisesti. Kriteerien valvonnasta vastaa FLO-CERT-yhtiö. Kaikki tuottajat ja tuotan- toketjuun osallistuvat tarkastetaan säännöllisesti. Valvonnalle on myön- netty ISO 65 -standardi, joka takaa, että valvonta on puolueetonta.
 6. Katsaus Reilun kaupan markkinoihin Suomessa
 7. Reilu kauppa Suomessa Reilun kaupan tuotteet rantautuivat Suomeen vuonna 1999. Myynnissä on 1814 sertifioitua tuotetta, tuotteista yli puolet on myös luomusertifioituja. Vuonna 2009 suomalaiset käyttivät eniten rahaa Reilun kaupan kahviin, banaaniin, kukkiin, viiniin ja puuvillatuotteisiin tässä järjestyksessä. Vuonna 2010 Reilun kaupan tuotteita myytiin Suomessa 93,0 miljoonal- la eurolla, eli tuotteita ostettiin keskimäärin 17,30 eurolla/ hlö. Ensimmäinen Reilun kaupan kaupunki Suomessa on Tampere, muut reilut kaupungit ovat Utajärvi, Espoo, Pori, Joensuu ja Lohja.
 8. Tuotteet ja myyntiluvut Suomessa (2010) Syötävät · hedelmät* 9 000 000 kiloa · sokeri 353 000 kiloa · hunaja 53 000 kiloa · riisi 13 000 kiloa · kvinoa 4 000 kiloa · makeiset · myslit · keksit · jäätelö · mausteet, yrtit, öljyt · pähkinät, kuivatut hedelmät · säilykkeet, levitteet, hillot. Muut tuotteet · leikkokukat 10 500 000 eur · puuvilla 7 200 000 eur · kosmetiikka 25 000 eur · urheilupallot 11 500 kpl · automaattikahvi. Juotavat · kahvi 547 000 kiloa · kaakao ja suklaa 68 000 kiloa · tee 38 200 kiloa · viini 673 000 litraa · hedelmämehut 379 000 litraa · olut · virvoitusjuomat. * banaani, ananas, avokado, mango, appelsiini, greippi, viinirypäleet, omena, mandariini.
 9. Suurimmat yhteistyökumppanit Suomessa S-ryhmä Reilun kaupan tuotteita valikoimassa yli 104 kpl. Ruokakesko Pirkka-tuotteista noin 40 kpl (ruusut, tee, hedelmät, jäätelöt...) Kesko Reilun kaupan puuvillasta valmistettu Anno-tuoteperhe. Finlayson Reilun kaupan puuvillasta valmistettu mallisto. Nanso Reilun kaupan puuvillasta valmistettu mallisto. Chico’s Reilun kaupan punaviini Virgin Oil Co. Reilun kaupan punaviini Cafe Carousel Reilun kaupan viini Vanhan yo-talo Reilun kaupan viini Amarillo Reilun kaupan valko- ja punaviini Coffee House Reilun kaupan tee. Marttaliitto ry Reilun kaupan seurakunnat (evankelisluterilainen kirkko) Reilun kaupan korkeakoulu (Tampereen yliopisto) Reilun kaupan koulu (Perheniemen evankelinen opisto) Reilun kaupan lukio (Tikkurilan lukio)
 10. Suurimmat yhteistyökumppanit Suomessa Siwa oli Suomessa ainoa kauppaketju vuodesta 2005, joka myi vain Reilun kau- pan banaaneja ja appelsiineja. Vuoden 2011 alussa kaikki 500 Siwaa luopui- vat Reilun kaupan banaaneista ykköstuotteenaan. Päätöstä perusteltiin hintakil- pailukyvyllä ja sillä, että asiakkaille halutaan tarjota valinnanvapautta. Päätös oli erittäin ikävä Ecuadorin viljelijöiden kannalta, jotka ovat hyötyneet kauppaketjun myynnistä. Merkittävimpiin yhteistyökumppaneihin kuului myös ABC-ketju, joka omistaa lä- hes sata liikennekahvilaa Suomessa. ABC ryhtyi myymään Reilun kaupan kah- via vuonna 2006, ja sitä myytiin noin kaksi miljoonaa kuppia vuodessa. Vuonna 2009 ABC luopui Reilun kaupan kahvin myynnissä yleisön pyynnöstä. Päätök- sellä on ollut suuri vaikutus Reilun kaupan kahvin tuottajiin.
 11. Kilpailijat Suomessa Suurin kilpailija on Rainforest Alliance -kansalaisjärjestö. Sammakkomerkki pyr- kii olemaan tae siitä, että tuote on valmistettu ympäristöystävällisesti, kestävän kehityksen mukaisesti ja työntekijöille oikeudenmukaisissa oloissa. Rainforest Al- liance tekee yhteistyötä Chiquitan kanssa, ja nykyisin 15 prosenttia maailman banaanituotannosta on sen setifioimaa. Lisäksi Rainforest Alliancen sammakko- merkin alla on Unileverin Lipton-tee. UTZ CERTIFIED on maailmanlaajuinen kahvin sertifiointi-ohjelma, jonka avul- la paahtimot tietävät tarkalleen, mistä kahvi tulee ja että se on tuotettu vas- tuullisesti. UTZ CERTIFIED -kahvinviljelijät huolehtivat paikallisista yhteisöis- tä ja ympäristöistä. UTZ CERTIFIEDin yhteistyökumppaneita Suomessa on mm. Paulig.
 12. Reilun kaupan kuluttajaprofiili Suomalaiset olivat vuonna 2009 maailman kolmanneksi innokkaimpia Reilun kaupan tuotteiden kuluttajia. Luottamus ja arvostus 78 prosenttia kaikista suomalaisis- ta luottaa Reilu kauppa -sertifioin- tiin. Reilun kaupan tuntevista sii- hen luottaa 92 prosenttia. (GlobeScan Incorporated 2008) Reilu kauppa oli vuonna 2010 Suo- men 194. arvostetuin brändi. (Taloustutkimus ja Markkinointi & Mainonta -lehden bränditutkimus) 15 – 30-vuotiaat pitävät Reilua kaup- paa aitona ja positiivisia tunteita he- rättävänä brändinä. (Vuoden 2010 kansallinen nuorisotutkimus) Tunnettuus Kuluttajista 80 prosenttia tietää, mi- tä Reilun kaupan merkki tuottees- sa tarkoittaa ja mitä se takaa. (Taloustutkimus 2010). Tuotteiden ostaminen 63 prosenttia suomalaisista on os- tanut Reilun kaupan tuotteita viimei- sen kuuden kuukauden aikana. (Taloustutkimus 2010) 49 prosenttia suomalaisista haluaisi ostaa tuotteita nykyistä enemmän. (TNS Gallup 2008) Ostopäätökseen motivoivat mer- kin tunnettuus, tietoisuus sen pe- riaatteista sekä sertifioinnin tuoma lisäarvo tuotteelle. Tuotteiden eet- tisyys on vain lisäarvo. Muita vai- kuttavia tekijöitä ovat mm. saata- vuus, laatu ja terveellisyys, vaiku- tus ympäristöön sekä sertifioinnin riippumattomuus. (GlobeScan Incorporated 2008)
 13. Tunnettuuskampanja
 14. Kampanjan strategia ja tavoite Tunnettuuskampanjan tavoitteena on tuoda kuluttajien tietoisuuteen laajalti Rei- lu kauppa -merkkiä. Tänä päivänä tunnetuimmat tuotteet ovat banaanit, kahvi ja sokeri. Joillekin Reilu kauppa -tuotteiden korkeampi hinta on ratkaiseva tekijä, on siis saatava kuluttajat vakuuttuneiksi tuotteiden hyvästä ideologiasta; ”kuka suomalainen tekisi työtä palkatta?” Kampanja toteutetaan laajasti päivittäistavarakaupoissa sekä mediassa, joissa mainostetaan laajalti koko Reilu kauppa -ideologiaa, ei niinkään yksittäisiä tuot- teita. Laaja markkinointialue valittiin sen vuoksi (yksittäisten tuotteiden sijaan), että esim. S-kaupoissa asioivia tuskin saa siirtymään K-kauppoihin vain jonkin yksittäisen tuotteen takia, jota ei S-ryhmän liikkeissä myydä. Strategiana on saada kuluttajat tietoisiksi, että pienilläkin valinnoilla on vaikutus maailmaan. Tulee kuitenkin välttää syyllistämistä, vaikka ostaja kallistuisikin sii- hen edullisempaan, suuryritysten tuotteeseen. Perusviestinä käytetään Reilun kaupan slogania ”Maailma muuttuu ostos kerral- laan”. Tavoitteena on saada Reilun kaupan tuotteiden myynti kasvamaan, ja sitä kaut- ta vaikuttaa siihen, että tuotteet tulevat pysymään kauppojen hyllyillä. Myös sii- hen pyritään vaikuttamaan, että ostajat suosittelevat tuotteita ystävilleen.
 15. Kampanjan aikataulu, kohderyhmät ja budjetti Kampanja tullaan toteuttamaan tammi-huhtikuussa 2011. Kohderyhmä ovat kaikki päivittäistavarakaupoissa kävijät. Miehet ja naiset, 30–50-vuotiaat. Kampanjan budjetti on 200 000 euroa.
 16. Mediat ja kustannukset
 17. Aikataulutus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Facebook MTV3, televisio MTV3, netti Myymälämainonta Helsingin Sanomat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 18. Facebook, taustatietoa Facebookin aktiivikäyttäjiä on Suo- messa noin 1,7 miljoonaa. Suku- puolijakauma menee aika tasoihin; naiskäyttäjiä on hieman yli 50 po- senttia. Eniten käyttäjiä on 18 – 44 ikävuoden väliltä. http://harto.wordpress.com/2011/07/22/facebookis- sa-ei-ole-2-miljoonaa-suomalaista-paljonko-sitten/ Toisin kuin esimerkiksi Googlessa, Facebookissa mainos voidaan koh- distaa tietylle ryhmälle esimerkiksi maantieteellisesti, sukupuolen, iän, koulutuksen, työpaikan, kiinnostuk- sen kohteiden ja Facebook-yhte- yksien mukaan. Facebook näyttää mainoksen vain niille, jotka täyttävät asetetut kriteerit. Facebook-mai- nonta on kohdistettua ja tavoit- taa paremmin kohderyhmänsä kuin Google AdWords-hakumainonta. Facebook-markkinointiin on kaksi kustannusmallia: CPC (Cost per click), eli mainos- taja maksaa Facebookille mainos- ta klikattaessa. Mainosta voidaan näyttää tuhansia kertoja täysin il- maiseksi, sillä CPC-mallissa mai- nostaja maksaa vain klikeistä. CPM (Cost per Mille), eli mainos- taja maksaa Facebookille ennalta sovitun hinnan joka kerta, kun mai- nosta on näytetty 1000 kertaa.
 19. Facebookissa mainostaminen On tehtävä valinta, mainostetaanko Reilun kaupan www-sivuja vai Rei- lun kaupan Facebook-sivua? Mai- nostetaan Facebook-sivua, jonka kautta ihmiset saadaan siirtymään www-sivuille. Reilun kaupan Facebook-sivulle teh- dään testi ”Kuinka reilu olet?” ja pyritään saamaan mahdollisimman monta tykkääjää. Tällä hetkellä Rei- lulla kaupalla on noin 18 600 tyk- kääjää, joten esimerkiksi tykkääji- en tuplaaminen ei ole mahdotonta. Mainos kohdistetaan kattamaan ko- ko Suomen väestö, miehet ja nai- set, 25–55-vuotiaat sekä eettisistä ja ”terveellisistä” sivuista (kuten Rei- lu kauppa, Ruohonjuuri Oy, Maati- latori, ekologisuus, jooga) pitäville ja heidän kavereilleen. Reilun kaupan mainoksesta mak- setaan Facebookille klikkauksien mukaan (CPC), eli mainoksen klik- kausprosentti (CTR, Click through rate) on saatava suureksi. Facebook-mainonta on keskeyttä- vää mainontaa toisin kuin hakuko- nemainonta, jossa tarjotaan vastaus hakijan ongelmaan. Tämän vuok- si Facebook-mainoksien CTR-lu- vut ovat matalampia kuin hakuko- nemainoksien. Vieressä on esimerkkejä hyvistä Fa- cebook-mainoksista, joiden CTR- lukemat ovat olleet korkeita (0.3– 0.7 prosenttia). Huomiota herättä- vä mainos on siis ehdoton edelly- tys menestyksekkäälle Facebook- mainoskampanjalle. Mainonnan kus- tannukset putoavat sitä mukaa, kun CTR-luku nousee.
 20. Koska mainosliikenne ohjataan Rei- lun kaupan Facebook-sivulle, aset- taa Facebook mainoksen otsikoksi sivun nimen. Tekstin sallittu merkki- määrä on 135 merkkiä. Kuvan suu- rin sallittu koko on 110 x 80 pikseliä. Kuvalla on tässä tapauksessa suu- ri merkitys, koska otsikkoa ei voida muuttaa. Kuvaa voidaankin vaih- taa ja vertailla eri tyylisten kuvien — kuten tekstit, piirrokset, valoku- vat, logo — toimivuutta sekä vai- kutusta CTR-lukemaan. Ohessa esimerkkejä. Facebookissa mainostaminen Reilu kauppa Testaa, kuinka reilu olet! Arvomme 1000 euron reilun tuotepalkinnon kaikkien testiin osallistu- neiden ja sivuistamme tykkäävien kesken. Reilu kauppa Testaa, kuinka reilu olet! Arvomme 1000 euron reilun tuotepalkinnon kaikkien testiin osallistu- neiden ja sivuistamme tykkäävien kesken. Reilu kauppa Testaa, kuinka reilu olet! Arvomme 1000 euron reilun tuotepalkinnon kaikkien testiin osallistu- neiden ja sivuistamme tykkäävien kesken. Reilu kauppa Testaa, kuinka reilu olet! Arvomme 1000 euron reilun tuotepalkinnon kaikkien testiin osallistu- neiden ja sivuistamme tykkäävien kesken. Reilu kauppa Testaa, kuinka reilu olet! Arvomme 1000 euron reilun tuotepalkinnon kaikkien testiin osallistu- neiden ja sivuistamme tykkäävien kesken. Reilu kauppa Testaa, kuinka reilu olet! Arvomme 1000 euron reilun tuotepalkinnon kaikkien testiin osallistu- neiden ja sivuistamme tykkäävien kesken.
 21. Facebook-kampanjan budjetti Kampanjan neljän kuukauden mak- simibudjetti on 1/5 kokonaisbudje- tista, eli · 40 000 euroa/ 4 kk · 10 000 euroa/ kk · 333 euroa/ päivä. Pitää myös määritellä suurin CPC- hinta, joka Facebookille suostumaan maksamaan per klikkaus. Facebook ehdottaa jotakin hintahaarukkaa, ja hyvä onkin aloittaa sen haarukan yläpäästä, jotta mainoskampanja saa heti paljon mainosnäyttöjä. Kun klikkauksia kertyy, voidaan hin- taa painaa alaspäin, mutta jos hin- taa lasketaan liikaa, on todennä- köistä, ettei Facebook enää näytä mainosta. Joten pidetään CPC ko- ko kampanjan ajan 1,35 eurossa. Facebook sallii aluksi vain 50 euron päiväbudjetin; se olkoon tammikuun päiväbudjetti, eli: 31 vrk x 50 € = 1550 €/ kk 50 € : 1,35 € = 37 klikkausta/ vrk. Helmikuussa päiväbudjetiksi nostetaan 250 euroa, eli: 28 vrk x 250 € = 7000 €/ kk 250 € : 1,35 € = 185 klikkausta/ vrk. Maaliskuussa päiväbudjetti nostetaan 500 euroon, eli: 31 vrk x 500 € = 15 500 €/ kk 500 € : 1,35 € = 370 klikkausta/ vrk. Huhtikuun päiväbudjetti on 450 euroa, eli: 30 vrk x 450 € = 13 500 €/ kk 450 € : 1,35 € = 333 klikkausta/ vrk.
 22. Facebook, yhteenveto Kesto tammi-huhti (4 kk) Kustannukset Hinta (alv 0%) Toteutus Testin sisältö 220 € Copywriter, 4 h x 55 €/ h Testin toteutus 950 € Yksinkertainen, flash-pohjainen Tuotepalkinto 1000 € Kuvat 0 € Olemassa oleva kuvamateriaali Facebook tammikuu 1 550 € Facebook helmikuu 7 000 € Facebook maaliskuu 15 500 € Facebook huhtikuu 13 500 € Yhteensä 39 720 €
 23. MTV3, taustatietoa ja mainostaminen MTV3 on tavoittavin tv-kanava Suo- messa, se tavoittaa noin neljä mil- joonaa suomalaista viikoittain. Parhaaseen katseluaikaan, eli klo 18 – 23.30, kanavan katseluosuus on 25 prosenttia (10–59-vuotiaat). http://spotti.mtv3.fi/site/mtv3/mainostaminen. jsp?sl2=8&ss=mm_t&id=8541 MTV3-mainoskampanja tullaan to- teuttamaan sekä televisiossa että netissä. Nettikampanjaan tullaan käyttä- mään 20 000 euroa. MTV3:n netti- laskurin mukaan sillä saa arviolta 3 333 000 näyttöä, 1 111 000 netto- kontaktia ja kampanja-aika on kak- si viikkoa. Www-kampanja aloite- taan maaliskuun alussa ja se lop- puu maaliskuun puoleenväliin. Televisiokampanjaan tullaan to- teuttamaan 10 sekunnin mittaisena ja se näytetään valtakunnallisesti. Mainoksen esitysbudjetti on maksi- missaan 40 000 euroa, ja sillä saa- daan kahdeksan esityskertaa pri- me time -aikaan. Tv-mainoksen näytöt ajoittuvat maaliskuun puoliväliin, päällekäin www-mainoksen kanssa.
 24. MTV3, tv-mainos
 25. MTV3, yhteenveto Kesto Www-kampanja, 2 vkoa, maaliskuun alusta maaliskuun puoleenväliin. Tv-kampanja, 8 näyttöä, maaliskuun puoliväli. Kustannukset Hinta (alv 0%) Toteutus Www-bannerin toteutus 500 € Graafinen suunnittelija MTV3 nettibanneri 20 000 € Tv-mainoksen toteutus 20 000 € Sis. käsikirjoitus, kuvaus, editointi MTV3 tv-mainos 31 150 € (arvioitu 40 000 euroa) Yhteensä 71 650 €
 26. Myymälämainonta, taustatietoa Myymälämainonta on osa katkea- matonta markkinointiketjua ja teho- kas tuki muille mainonnan muodoil- le. Myymälämainonta tavoittaa ku- luttajan h-hetkellä eli tuotevalintaa tehtäessä. Myymälämainonta on mahdollista noin 600:ssa suuressa päivittäista- varamyymälässä kautta maan. Ha- lutut myymälät voidaan valita esim. ketjuttain, alueellisesti tai myymä- lätyypeittäin. Mainospaikat myymälöissä ovat tuo- teryhmien kohdalla, pääkäytävillä ja sisääntulossa. http://www.instoremedia.fi/ Myymäläkampanja tullaan toteut- tamaan · 74 Citymarketissa · 64 Prismassa · 68 valikoidussa Siwassa · 35 valikoidussa S-Marketissa · 35 valikoidussa K-Marketissa. Yhteensä siis 250 myymälässä ym- päri Suomen. Ostoskärry- ja ostoskorimainonta tuo brändin asiakkaan silmien ulot- tuville, jonka myötä ostopäätös voi vahvistua tai muuttua asiakkaan kier- rellessä myymälässä. Myymälämainonnasta on hyötyä niin kaupalle kuin myös tavaran- toimittajalle. Tavarantoimittaja saa myymälämainonnan avulla toimit- tamansa tuotteet paremmin myy- dyksi ja hyötyy tällä tavoin myymä- lämainonnasta.
 27. Myymälämainostaminen Ostoskärry- ja ostoskorimainonta tuo brändin asiakkaan silmien ulot- tuville, jonka myötä ostopäätös voi vahvistua tai muuttua asiakkaan kier- rellessä myymälässä. Kärryn tai korin pohjalla oleva mai- nos on tehokkaampi kuin kärryn etu- osassa oleva mainos, vaikka poh- jalla oleva mainos peittyykin tuot- teilla. Kärryn etuosassa olevaa mai- nosta työntäjä ei välttämättä näe. Automarketteihin, eli Citymarkettiin ja Prismaan, tehdään ostoskärry- mainontaa, ja lähikauppoihin, eli Si- waan, S-Markettiin ja K-Markettiin tehdään ostoskorimainontaa.
 28. Myymälämainonta, Marttaliitto Vuonna 2011 eettinen kuluttami- nen on Marttaliiton kotitalousneu- vonnan teemana. Eettinen kulutta- minen näkyy niin keittiössä, lom- pakossa, kauppareissulla kuin lo- maillessakin. Kampanjaan valikoiduiss amarke- teissa ympäri Marttaliiton jäsenet tekevät vapaaehtoistyötä kertoen kuluttajille Reilusta kaupasta ja eet- tisistä valinnoista. Martoilta asiakkaat saavat resepti- vinkkejä, kehotuksen mennä Rei- lun kaupan sivuille, jossa on enem- mänkin reseptejä. Martat jakavat flyereita, joissa on pieni tietoisku martoista ja Reilusta kaupasta se- kä kääntöpuolella resepti. Flyerin koko on 99 x 210, se on kak- sipuoleinen nelivärinen. Flyerit pai- netaan 120 g/m2 paperille ja pai- nos on 80 000 kpl.
 29. Myymälämainonta, yhteenveto Kesto 6 viikkoa, helmikuun puolesta välistä maaliskuun loppuun. Kustannukset Hinta (alv 0%) Toteutus Mainoksien toteutus 1 800 € Graafinen suunnittelija Valokuvaus/ kuvitus 700 €/ 0 € Joko olemassa olevista kuvista tai uusi kuvaus/ kuvitus Tuotanto 40 000 € InStore Media Oy Marttaliitto 0 € Flyerit 620 € www.logiprint.fi Yhteensä 42 500 €
 30. Helsingin Sanomat, taustatietoa ja mainostaminen Helsingin Sanomien etusivu on leh- den huomatuin ja Suomen halutuin mainospaikka. Ilmoitus Hesarin etu- sivulla tuo viestille poikkeuksellista painoarvoa ja uskottavuutta. Etusivun ilmoituksen keskimääräi- nen huomioarvo on 72 prosenttia, ja parhaimmillaan jopa 90 prosenttia. http://ilmoittajapalvelu.hs.fi/Helsingin%20Sanomat/ Etusivu#Hinnat Koska Reilun kaupan mainonta kat- sotaan yhteiskuntaviestinnäksi, saadaan siitä 35 prosentin alen- nus Helsingin Sanomissa. Yhteis- kuntaviestinnäksi katsotaan kaikki kansalaisten hyvinvointia ja yhteis- kuntaa hyödyntävä voittoa tavoit- telematon viestintä, jolla pyritään vaikuttamaan kohderyhmien tietoi- hin, asenteisiin ja käyttäytymiseen. Helsingin Sanomissa mainospaikak- si valitaan sunnuntaina ilmestyvän lehden etusivu. Ilmoitus ilmestyy huhtikuun lopus- sa yhtenä sunnuntaina. Ilmoitus on ikäänkuin päätös kampanjalle, ja siinä kiitetään ihmisiä reiluista va- linnoista ja mainitaan joitain lukuja, jotka koko kampanjan aikana saavu- tettiin. Ilmoituksen tarkoituksena on herätellä ihmisiä miettimään, missä ovat kampanjaan törmänneet se- kä saada ihmiset tekemään reiluja päätöksiä tulevaisuudessakin.
 31. Helsingin Sanomat, taustatietoa ja mainostaminen Hesarin etusivun huomatuimmat ilmoitukset; huomioarvo 85 – 89 prosenttia eli 808 000 – 846 000 lukijaa.
 32. Helsingin Sanomat, yhteenveto Kesto yksi sunnuntai, lehden etusivu. Kustannukset Hinta (alv 0%) Toteutus Tekstit 165 € Freelancer-copywrite, tuntihinta 55 € Valokuvaus/ kuvitus 500 € Ilmoituksen toteutus 1 000 € Graafinen suunnittelija HS, ilmoitushinta 32 232 € (35% alennuksella, normaalihinta 49 588 €) Yhteensä 33 897 €
 33. Koko kampanjan budjettilaskelma Kustannukset Hinta (alv 0%) Aloituskustannukset 10 000 € Ideointi, luonnokset ym. (Copy, AD, kuvaaja/ kuvittaja) Facebook 39 720 € MTV3, netti 20 500 € MTV3, tv 51 150 € Myymälämainonta 43 420 € Helsingin Sanomat 33 897 € Yhteensä 198 687 €
Advertisement