Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basic Principles in Guidance Programming

893 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Basic Principles in Guidance Programming

 1. 1. Aralin 17 Pagtitimpi sa Gitna ng pagtutunggali Inihanda nina Sharlene Mae A. Georpe Marjorie Ann E. Zulueta
 2. 2. Bakit nga ba nagkakaroon ng tunggalian o hidwaan? •Pagkakaiba sa pananaw, pangangailangan, pa gpapahalaga at ideolohiya.
 3. 3. Kategorya sa Pagtugon sa mga Hidwaan 1. Pag-iwas 2. Diffusion 3. Komprontasyon • Paggamit ng pisikal na lakas • Negosasyon o pakikipagkasundo
 4. 4. Mga Kasanayang Kailangan sa Pakikipagkasundo 1. Kakayahang matuklasan ang pinagmulan o kalikasan ng hidwaan 2. Pagiging epektibo sa pagsisimula o pagganyak upang magkaroon ng komprontasyon 3. Kakayahang makinig sa sinasabi ng kausap at magbigay ng feedback
 5. 5. 4. Paggamit ng iba’t ibang proseso sa paglutas ng suliranin upang makabuo ng isang mabuting desisyon.
 6. 6. Mga prosesong dapat bigyan ng pansin: a. Paglinaw sa suliranin b. Pagkalap ng mga posibleng solusyon c. Paggawa ng desisyon sa pinakamahusay na solusyong naisip d. Pagpaplano at pagsasagawa ng solusyon e. Pagtataya kung naging mabuti ang ginawang solusyon
 7. 7. Katangian ng Maka-Pilipinong Pakikipagkasundo Ugaling mapagkaibigan Matapat at may lakas ng loob upang magsalita Obhetibo ngunit isinasaalangalng sa damdamin ng kausap Makatao
 8. 8. Mga Hakbang sa MakaPilipinong Paglutas ng Hidwaan Magtapatan ng loob. Magkagaanan ng loob. Kunin ang loob ng bawat isa. Magkapanatagan ng loob. Puspusang-loob na tuparin ang pinagusapan.
 9. 9. Ang Kahalagahan ng Pagiging Mahinahon at Pagtitimpi sa Gitna ng Alitan at Tunggalian •Upang maiwasan ang •Upang maiwasan ang desisyong nagagawa. •Upang maiwasan ang •Upang maiwasan ang gulo. pagsisisi sa mga kahihiyan. kapahamakan.
 10. 10. Dekalogo ng Mapayapang Pagsasaayos ng Hidwaan •Mabanayad magsalita at mapagkaibigang mukha ang kailangang ipakita. •Paggalang sa mga ideolohiya at pananaw ng iba. •Maging tapat, seryoso at mapanagutan sa pnag-uusapan. •Maging makatao at makatarungan sa pagbibigay ng solusyon.

×