Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kehittäjävalmennus tornio

525 views

Published on

 • Be the first to comment

Kehittäjävalmennus tornio

 1. 1. LIVING LAB –KEHITTÄJÄVALMENNUS 2011
 2. 2. 10:00-11:00 Rajalla Living Lab esittely  Kehittäjävalmennuksen taustat – Neloskierre-hanke  Käyttäjälähtöinen Living Lab –toiminta  Rajalla Living Lab esittely  Kehittäjävalmennuksen käytännön asiat 2 10/17/11
 3. 3. 310/17/11
 4. 4. KEHITTÄJÄVALMENNUS 2011  Valmennuksen tavoitteena on   levittää Living Lab –tietämystä   integroida Living Lab -toimintaa osaksi amk:n opetusta  Suunnattu hankkeeseen osallistuvien ammattikorkeakoulujen henkilöstölle, joka hyödyntää tai haluaisi hyödyntää Living Lab -menetelmiä omassa työssään 4 10/17/11
 5. 5. KEHITTÄJÄVALMENNUS 2011  Syksyllä 2010 pidetty ensimmäinen osa   KTAMK:ssa Janne Orava kävi luennoimassa Living Lab – toiminnasta ja Living Lab –toiminnan integroinnista opetukseen  Valmennuksen jatkon suunnittelussa on huomioitu ensimmäisestä valmennuksesta saatu palaute, sekä kaikkien toimijoiden näkemys siitä, minkälainen valmennus soveltuisi juuri heidän amk:lleen 5 10/17/11
 6. 6. 610/17/11
 7. 7. KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS  Käyttäjä otetaan aktiiviseksi toimijaksi kehittämistyöhön  objektista subjektiksi! 7 10/17/11
 8. 8. KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS (vs. käyttäjäkeskeisyys) 8 10/17/11
 9. 9. AVOIMEN INNOVAATION PERIAATE  Living Lab –toiminnassa avoimuus on sekä yhteistyötä että toimintatapojen jakamista ekosysteemin kesken 9 10/17/11
 10. 10. EKOSYSTEEMI ELI MONITOIMIJAVERKOSTO  Hyödyntäjät, käyttäjät, kehittäjät, mahdollistajat, operaattorit 10 10/17/11
 11. 11. EKOSYSTEEMI ELI MONITOIMIJAVERKOSTO  Hyödyntäjä – haluaa kehittää tuotettaan tai palveluaan käyttäjälähtöisesti 11 10/17/11
 12. 12. EKOSYSTEEMI ELI MONITOIMIJAVERKOSTO  Käyttäjä – käyttää tuotetta tai palvelua arjessaan, on tuotteen käytön asiantuntija 12 10/17/11
 13. 13. EKOSYSTEEMI ELI MONITOIMIJAVERKOSTO  Kehittäjä – tarjoaa työkaluja ja menetelmiä tuotteen tai palvelun kehittämiseen 13 10/17/11
 14. 14. EKOSYSTEEMI ELI MONITOIMIJAVERKOSTO  Mahdollistaja – luo toimintaedellytykset Living Lab -kehittämiselle 14 10/17/11
 15. 15. EKOSYSTEEMI ELI MONITOIMIJAVERKOSTO  Operaattorit – ylläpitävät suhteita eri toimijoihin ja koordinoivat Living Lab –casejen toteuttamista 15 10/17/11
 16. 16. EKOSYSTEEMI ELI MONITOIMIJAVERKOSTO  Hyödyntäjät, käyttäjät, kehittäjät, mahdollistajat, operaattorit 16 10/17/11
 17. 17. TOSIELÄMÄN YMPÄRISTÖ  Living Lab –kehittäminen tapahtuu käyttäjien normaalissa arkiympäristössä, jossa ihminen työskentelee, asuu, harrastaa, leikkii… 17 10/17/11
 18. 18. LIVING LAB -CASEPROSESSI 18 10/17/11
 19. 19. PALVELUMUOTOILU – MITÄ SE ON?  Yksi näkökulma palveluiden suunnitteluun 19 10/17/11
 20. 20. PALVELUMUOTOILU – MITÄ SE ON?  Palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin 20 10/17/11
 21. 21. MIKSIPALVELUMUOTOILU? 21 10/17/11
 22. 22. 2210/17/11
 23. 23. “When you have two coffee shops right next to each other and each sells the exact same coffee at the exact same price, service design is what make you walk into the one and not the other.” - 31 Volts - 23 10/17/11
 24. 24. PALVELUMUOTOILUN TAVOITTEET  Palvelu-/asiakaskokemuksen suunnittelu huomioiden   Käyttäjän tarpeet ja toiveet   Palveluntarjoajan/-tuottajan liiketoiminnalliset tavoitteet Asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon tuottaminen ovat palvelumuotoilun ydintavoitteet. - Reima Rönnholm - 24 10/17/11
 25. 25. PALVELUMUOTOILUN PERIAATTEET 25 10/17/11
 26. 26. PALVELUMUOTOILU & LIVING LAB  Yhteinen käyttäjälähtöinen näkökulma kehittämiseen  Yhteiskehittäminen, empatia, osallistaminen Käyttäjät ovat tärkeä voimavara, sillä he ovat palvelun käytön asiantuntijoita ja ideoivat ratkaisuja, jotka perustuvat aitoihin kokemuksiin palvelun käytöstä. – Satu Miettinen – 26 10/17/11
 27. 27. RAJALLA LIVING LAB  Käyttäjälähtöistä palvelukehittämistä   kaupan, kulttuurin ja matkailun aloilla   raja-alueen yrityksille ja yhdistyksille   Yhteiskehittämisessä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan palvelumuotoilun menetelmiä 27 10/17/11
 28. 28. 2810/17/11
 29. 29. HANKEMUOTOISTA LIVING LAB -TOIMINTAA  NorthRULL 2009-2013   Elävä Lappi 2010-2013 29 10/17/11
 30. 30. Northern Rural-Urban Living Lab 2009-2012  verkostomainen, pohjoisen Suomen kehittäjät ja toimijat yhdistävä innovaatioympäristö  edesauttaa käyttäjäkeskeisten palveluiden, hyödykkeiden ja elämysten kehittämistä ja tuotteistamista Pohjois-Suomessa
 31. 31. HANKKEEN TAVOITTEET  Ydintavoitteena on luoda vakiintunut ja toimiva NorthRULL- verkosto, joka on verkostomainen oppiva innovaatioympäristö  Toiminnalla vahvistetaan innovaatioympäristöjä, jotka tukevat alueen yritysten kilpailukykyä
 32. 32. ELÄVÄ LAPPI 2010 - 2013 Lapin Korkeakoulukonsernin EAKR-hanke
 33. 33. HANKKEEN TAVOITTEETLiikunta-, luonto- ja ostosmatkailua tukevien liiketoimintapalveluiden kehittäminen •  käyttäjälähtöinen palvelu-/tuotekehitysmalli •  sähköinen kehittämisalusta •  sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmää
 34. 34. HANKKEEN TOTEUTTAJATKemi-Tornion ammattikorkeakoulu (koordinaattori) •  Pilottikohde: Rajalla Living LabRovaniemen ammattikorkeakoulu •  Pilottikohde: Ounasvaara Living LabLapin yliopisto •  Taiteiden tdk: tukee pilottien toimintaa fasilitoimalla työpajoja ja kehittäen yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä •  Yhteiskuntatieteiden tdk: tukee pilottikohteita toimintamallien luomisessa, kehittää laadullisen aineiston vuorovaikutteisia arviointimenetelmiä
 35. 35. VALMENNUKSEEN OSALLISTUMINEN  Valmennuksen ilmoittautumisen yhteydessä kerättiin taustatietoja osallistujista, koska…   Kehittäjävalmennus on osa ESR-rahoitteista Ammattikorkeakoulujen Neloskierre -hanketta. Osallistujien taustatietojen keruu ja käytetyt luokitukset perustuvat ESR-raportointiin. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 35 10/17/11
 36. 36. VALMENNUKSEEN OSALLISTUMINEN  Valmennuksen osallistujien tulee tehdä työajanseurantaa valmennukseen käytetystä ajasta   Työaikaa kirjataan siis perjantaille 14.10.2011 sekä 18.11.2011, koska valmennukseen ei kuulu etätehtäviä   Marjo toimittaa kaikille osallistujille lomakkeen maanantaina 17.10.2011   KTAMK:n henkilöstö palauttaa allekirjoitetun lomakkeen Marjolle   OAMK:n henkilöstö palauttaa allekirjoitetun lomakkeen Heikille 36 10/17/11
 37. 37. 3710/17/11
 38. 38. LÄHTEITÄ JA MATERIAALIA:  Käyttäjä tuotekehityksessä. Tieto, tutkimus, menetelmät. Hyysalo Sampsa, 2010  Neloskierre hankkeen LL-käsikirja, 2012.  Living Lab –käsikirja. Innovaatiot ja osaaminen –verkosto, 2010. http://www.innovaatioverkosto.fi/cgi-bin/webio-f? id=250&saitti=innovaatioverkosto&hash=7385B6F65B01961BB160 D6281373F200  Living Lab –toiminta Suomessa. Orava, Janne 2009. http://www.innovaatioverkosto.fi/cgi-bin/webio-f? id=204&saitti=innovaatioverkosto&hash=B1365C5EA584EEC7B13 DE7D8224811DD  Palvelumuotoilu, uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja 38 hyödyntämiseen, toim. Satu Miettinen, 2011. 10/17/11

×