SlideShare a Scribd company logo
1 of 402
MGA REHIYON SA PILIPINAS
REGION I

REGION II

REGION III

REGION IV - A

REGION IV - B

REGION V

REGION VI

REGION VII

REGION VIII

REGION IX

REGION X

REGION XI

REGION XII

REGION XIII

CAR

ARMM

NCR
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigang patag
at mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ng
pook.
Region I – ILOCOS REGION
Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigang patag
at mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ng
pook.
- matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon
Region I – ILOCOS REGION
Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigang patag
at mababa na tinitirahan ng mga katutubong mamamayan ng
pook.
- matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon
- nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ng
Cordillera sa silangan samantalang ang mga pamayanan ay
makikita sa bulubunduking dako at dalampasigan na nakaharap
sa West Philippine Sea na nasa gawing kanluran.
Region I – ILOCOS REGION
Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigang
patag at mababa na tinitirahan ng mga katutubong
mamamayan ng pook.
- matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon
- nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ng
Cordillera sa silangan samantalang ang mga pamayanan
ay makikita sa bulubunduking dako at dalampasigan na
nakaharap sa West Philippine Sea na nasa gawing
kanluran.
- topograpiya: liku-likong bundok at malalawak na
lambak, makikitid at kakaunti ang kapatagan.
Region I – ILOCOS REGION
Ilocos – galing sa salitang “looc” o dalampasigang
patag at mababa na tinitirahan ng mga katutubong
mamamayan ng pook.
- matatagpuan sa Hilagang Kanluran ng Luzon
- nakalatag sa tabi ng mahabang kabundukan ng
Cordillera sa silangan samantalang ang mga pamayanan ay
makikita sa bulubunduking dako at dalampasigan na
nakaharap sa West Philippine Sea na nasa gawing kanluran.
- topograpiya: liku-likong bundok at malalawak na
lambak, makikitid at kakaunti ang kapatagan.
- kinabibilangan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union
at Pangasinan
Region I – ILOCOS REGION
Mainit ang klima sa mga lugar na
malapit sa dalampasigan (beach),
malamig
naman sa
dako
ng
kabundukan ng Cordillera.
Tuyo ang klima mula Nobyembre
hanggang April at maulan sa ibang
buwan.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Region I – ILOCOS REGION
Likas
na
masisipag,
matitiyaga at matitipid ang mga
mamamayan ng Rehiyon I na
makatutulong sa mabilis na pagunlad nito.

RETURN
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba at
mayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako.
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba at
mayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako.
Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon.
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba at
mayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako.
Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon.
Hangganan:
- bulubundukin ng Cordillera sa kanluran
- Sierra Madre sa silangan
- Bundok Caraballo sa timog
Ilog Cagayan – pinakamahabang ilog sa Pilipinas
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Kilala bilang Lupain ng mga Tabako dahil sa mataba at
mayamang lupa na angkop sa pagtatanim ng tabako.
Nasa Hilagang Silangang bahagi ng Luzon.
Hangganan:
- bulubundukin ng Cordillera sa kanluran
- Sierra Madre sa silangan
- Bundok Caraballo sa timog
Ilog Cagayan – pinakamahabang ilog sa Pilipinas
kinabibilangan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino,
Nueva Viscaya
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ng bagyo,
kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mga dalisdis
ng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito ay siyang
nagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ng rehiyon
laban sa bagyo at hangin.
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ng bagyo,
kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mga dalisdis
ng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito ay siyang
nagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ng rehiyon
laban sa bagyo at hangin.
May kainitan ang klima sa buong rehiyon maliban sa mga
bayang nasa dakong bulubundukin .
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Ang Isla ng Batanes ay mabulkan at daanan ng bagyo,
kaya mabato, bako-bako, matatarik at malalalim ang mga dalisdis
ng mga burol at bundok. Ang mga kabundukang ito ay siyang
nagsasanggalang sa ibang mga lalawigang sakop ng rehiyon
laban sa bagyo at hangin.
May kainitan ang klima sa buong rehiyon maliban sa mga
bayang nasa dakong bulubundukin.
Dinaraan ng mga bagyo tuwing Hulyo hanggang Oktubre.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Region II
CAGAYAN VALLEY REGION
Ang
uri
ng
pamumuhay ng mga tagaRegion II ay naaayon sa
kanilang kapaligiran.

RETURN
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Hangganan:
- Pangasinan sa hilaga
- Silangang Cordillera sa silangan
- Look ng Maynila sa kanluran
- Rizal sa timog
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Hangganan:
- Pangasinan sa hilaga
- Silangang Cordillera sa silangan
- Look ng Maynila sa kanluran
- Rizal sa timog
Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito at
pinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga lupa
rito.
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Hangganan:
- Pangasinan sa hilaga
- Silangang Cordillera sa silangan
- Look ng Maynila sa kanluran
- Rizal sa timog
Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito at
pinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga lupa
rito.
Tig-anim na buwan ang tag – ulan at tag – araw sa
rehiyong ito.
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Hangganan:
- Pangasinan sa hilaga
- Silangang Cordillera sa silangan
- Look ng Maynila sa kanluran
- Rizal sa timog
Malawak ang mga kapatagan sa rehiyong ito at
pinatataba ng mga Ilog Agno, Pampanga at Angat ang mga lupa
rito.
Tig-anim na buwan ang tag – ulan at tag – araw sa
rehiyong ito.
Angkop pagtaniman ng palay dahil sa magandang klima at
matabang lupa
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Tinaguriang “BANGA NG BIGAS NG BAYAN” at “ANG
KAMALIG NG PALAY NG PILIPINAS” dahil dito nagmumula ang
malaking produksyon ng bigas sa bansa.
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Tinaguriang “BANGA NG BIGAS NG
BAYAN” at “ANG KAMALIG NG PALAY
NG PILIPINAS” dahil dito nagmumula
ang malaking produksyon ng bigas sa
bansa.
Binubuo ng mga lalawigan ng
Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva
Ecija, Tarlac at Zambales
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON
Region III
CENTRAL O GITNANG LUZON

Nakatulong
ang
pagkakaroon ng malawak na
kapatagan ng Region III sa
mabilis na pag-unlad nito.

RETURN
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
Nabuo noong Oktubre 23, 1988 sa bisa ng Republic Act
6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan
at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang
maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling
gobyerno) sa Cordillera
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act
6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan
at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang
maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling
gobyerno) sa Cordillera.
Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet,
Ifugao, Kalinga at Mountain Province.
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act
6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan
at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang
maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling
gobyerno) sa Cordillera.
Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet,
Ifugao, Kalinga at Mountain Province.
Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito.
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act
6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan
at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang
maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling
gobyerno) sa Cordillera.
Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet,
Ifugao, Kalinga at Mountain Province.
Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito.
Matatagpuan sa rehiyong ito ang Bundok Pulag, ang
pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas.
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
Nabuo noong Oktubre 23, 2988 sa bisa ng Republic Act
6766. Itinatag upang mangasiwa sa pagpapaunlad ng panlipunan
at pangkabuhayang antas ng pamumuhay ng tao, upang
maihanda sa pagtatatag ng autonomous region (nagsasariling
gobyerno) sa Cordillera.
Binubuo ng mga lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet,
Ifugao, Kalinga at Mountain Province.
Talampas at kapatagan ang topograpiya ng rehiyong ito.
Matatagpuan sa rehiyong ito ang Bundok Pulag, ang
pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas.
Malamig ang klima sa rehiyong ito.
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
Binubuo ng iba’t ibang
pangkat tulad ng Ifugao at
Bontoc ng Mountain Province,
Kalinga at Isney ng Kalinga at
Apayao, Tingguian at Ilocano ng
Abra at Kankanai ng Benguet.
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION
CORDILLERA
ADMINISTRATIVE REGION

Ang
Cordillera
Administrative Region (CAR)
ay binuo upang panatilihin
ang kulturang Ifugao.

RETURN
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential
Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga
lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal.
NATIONAL CAPITAL REGION
Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential
Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga
lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal.
Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa
NATIONAL CAPITAL REGION
Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential
Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga
lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal.
Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa
Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura,
lipunan, industriya at kalakalan ng bansa.
NATIONAL CAPITAL REGION
Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential
Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga
lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal.
Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa
Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura,
lipunan, industriya at kalakalan ng bansa.
Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa – ang
Maynila
NATIONAL CAPITAL REGION
Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential
Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga
lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal.
Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa
Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura,
lipunan, industriya at kalakalan ng bansa.
Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa – ang
Maynila.
Nalalatagan ng kapatagan na walang mataas na lugar.
NATIONAL CAPITAL REGION
Nabuo noong Nobyembre 7, 1975 sa bisa ng Presidential
Decree No. 824. Naihawalay ang kasalukuyang bumubuo ng mga
lungsod at bayan sa Metro Manila mula sa lalawigan ng Rizal.
Ang pinakamaunlad na rehiyon sa bansa
Ito ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, kultura,
lipunan, industriya at kalakalan ng bansa.
Nasa rehiyong ito ang kabisera o kapitolyo ng bansa – ang
Maynila.
Nalalatagan ng kapatagan na walang mataas na lugar.
Ang klima rito ay tag-ulan mula Hunyo hanggang
Nobyembre at tag-araw mula Disyembre hanggang Mayo.
NATIONAL CAPITAL REGION
Mga Bumubuo sa National Capital Region
Caloocan City

Marikina City

Parañaque City

Las Piñas City

Muntinlupa

Quezon City

Makati City

Navotas

San Juan City

Malabon City

Pasay City

Taguig City

Mandaluyong City

Pasig City

Valenzuela City

Manila

Pateros
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION
NATIONAL CAPITAL REGION

Ito ang sentro ng
pamahalaan,
edukasyon,
kultura, lipunan, industriya
at kalakalan ng bansa.

RETURN
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
Binubuo ng lupang alluvial – ang pinakamainam
na uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaing
bulkaniko.
REGION IV – A CALABARZON
Binubuo ng lupang alluvial – ang pinakamainam
na uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaing
bulkaniko.
Ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa
bansa, ang Lawa ng Taal at Look ng Tayabas ang ilan
lamang sa mga anyong-tubig na may malaking
pakinabang sa kabuhayan ng mga mamamayan.
REGION IV – A CALABARZON
Binubuo ng lupang alluvial – ang pinakamainam
na uri ng lupa sa pagtatanim at mataas na lupaing
bulkaniko.
Ang Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa
bansa, ang Lawa ng Taal at Look ng Tayabas ang ilan
lamang sa mga anyong-tubig na may malaking
pakinabang sa kabuhayan ng mga mamamayan.
Nalalatagan ang rehiyong ito ng mga bundok,
bulubundukin at bulkan na may dulot na kapakinabanga
sa mga buhay at ari-arian ng mga mamamayan.
REGION IV – A CALABARZON
Binubuo ng mga lalawigan ng Cavite, Laguna,
Batangas, Rizal at Quezon.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON
REGION IV – A CALABARZON

Mayaman sa likas na
yaman ang Region IV – A.
Tinatawag din itong rehiyon
ng niyog.

RETURN
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro,
Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan.
REGION IV – B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro,
Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan.
Nahati ang Region IV sa Region IV – A at Region IV
– B noong May 17, 2002.
REGION IV – B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro,
Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan.
Nahati ang Region IV sa Region IV – A at Region IV
– B noong May 17, 2002.
Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May
23, 2005
REGION IV – B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro,
Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan.
Nahati ang Region IV sa Region IV – A at Region IV
– B noong May 17, 2002.
Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May
23, 2005
Mindoro – nalalatagan ng malalawak, mabababa
at maburol na lupain.
REGION IV – B MIMAROPA
Binubuo ng mga lalawigan ng Oriental Mindoro,
Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan.
Nahati ang Region IV sa Region IV – A at Region IV
– B noong May 17, 2002.
Naibilang ang Palawan sa Region VI noong May
23, 2005
Mindoro – nalalatagan ng malalawak, mabababa
at maburol na lupain.
Mangyan – mga unang tao sa isla ng Mindoro
REGION IV – B MIMAROPA
Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw na
kawangis ng kalabaw.
REGION IV – B MIMAROPA
Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw na
kawangis ng kalabaw.
Marinduque – nalalatagan ng mga bundok at
madawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sa
pulo ang mga makikitid na baybay-dagat.
REGION IV – B MIMAROPA
Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw na
kawangis ng kalabaw.
Marinduque – nalalatagan ng mga bundok at
madawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sa
pulo ang mga makikitid na baybay-dagat.
Romblon – nalalatagan ng bulubundukin na may
baku-bakong lupain at naliligiran ng makikitid na
baybay-dagat.
REGION IV – B MIMAROPA
Sa Mindoro, matatagpuan ang tamaraw na
kawangis ng kalabaw.
Marinduque – nalalatagan ng mga bundok at
madawag na kagubatan. Nakalatag naman paikot sa
pulo ang mga makikitid na baybay-dagat.
Romblon – nalalatagan ng bulubundukin na may
baku-bakong lupain at naliligiran ng makikitid na
baybay-dagat.
Mahabang tag-ulan at maikling tag-ulan ang klima
sa Romblon.
REGION IV – B MIMAROPA
Palawan Pilipinas.

panlima sa pinakamalaking pulo sa
REGION IV – B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa
Pilipinas.
Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan
REGION IV – B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa
Pilipinas.
Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan
Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito.
REGION IV – B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa
Pilipinas.
Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan.
Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito.
May maliliit at makikitid na piraso ng baybaydagat ang lalawigang ito.
REGION IV – B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa
Pilipinas.
Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan.
Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito.
May maliliit at makikitid na piraso ng baybaydagat ang lalawigang ito.
Mayaman sa yamang – dagat ang Palawan
REGION IV – B MIMAROPA
Palawan - panlima sa pinakamalaking pulo sa
Pilipinas.
Binayayaan ng yaman at ganda ng kalikasan.
Maburol at bulubundukin ang kahabaan nito.
May maliliit at makikitid na piraso ng baybaydagat ang lalawigang ito.
Mayaman sa yamang – dagat ang Palawan
Tahanan ito ng mga kakaibang hayop gaya ng
mouse deer o pilandok.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA
REGION IV – B MIMAROPA

Mayaman sa likas na
yaman ang Region IV – B.
Magkakaiba – iba ang
katangiang pisikal ng rehiyong
ito

RETURN
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay
napaliligiran ng dalawang anyong tubig
REGION V – BICOL REGION
Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay
napaliligiran ng dalawang anyong tubig
Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo.
REGION V – BICOL REGION
Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay
napaliligiran ng dalawang anyong tubig
Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo.
Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mula Karagatang
Pasipiko patungong West Philippine Sea
REGION V – BICOL REGION
Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil ito ay
napaliligiran ng dalawang anyong tubig
Ito ang tahanan ng pinakamagandang bulkan sa mundo.
Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mula Karagatang
Pasipiko patungong West Philippine Sea
Tinaguriang “Rehiyon ng Abaka” dahil sagana sa
produktong abaka.
REGION V – BICOL REGION
Ang rehiyong ito ay isang tangway dahil
ito ay napaliligiran ng dalawang anyong tubig
Ito ang tahanan ng pinakamagandang
bulkan sa mundo.
Daanan ng bagyo ang rehiyong ito mula
Karagatang
Pasipiko
patungong
West
Philippine Sea
Tinaguriang “Rehiyon ng Abaka” dahil
sagana sa produktong abaka.
REGION V – BICOL REGION

Kinabibilangan
ng
Camarines
Norte,
Camarines Sur, Albay,
Sorsogon, Masbate at
Catanduanes.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
REGION V – BICOL REGION
Angkop ang klima ng Rehiyon V sa
pagtatanim ng abaka kaya tinawag itong
rehiyon ng abaka.
Isang tangway ang malaking bahagi ng
Rehiyon V.
Maulan at daanan ng bagyo ang Region V

RETURN
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa
pinakamalaking pulo sa bansa.
REGION VI
WESTERN VISAYAS
Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa
pinakamalaking pulo sa bansa.
Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique,
Iloilo, Aklan at Capiz
REGION VI
WESTERN VISAYAS
Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa
pinakamalaking pulo sa bansa.
Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique,
Iloilo, Aklan at Capiz
Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental
REGION VI
WESTERN VISAYAS
Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa
pinakamalaking pulo sa bansa.
Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique,
Iloilo, Aklan at Capiz
Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental
Tinatawag din “REHIYON NG ASUKAL”
REGION VI
WESTERN VISAYAS
Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa
pinakamalaking pulo sa bansa.
Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique,
Iloilo, Aklan at Capiz
Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental
Tinatawag din “REHIYON NG ASUKAL”
Ang kanlurang bahagi ng Panay ay tig – anim na buwang
tag-ulan at tag-araw. Ang silangang bahagi naman ay tatlong tagaraw at siyam na buwan ng tag-ulan.
REGION VI
WESTERN VISAYAS
Kinabibilangan ng isla ng Panay, ang ikaanim sa
pinakamalaking pulo sa bansa.
Kabilang sa isla ng Panay ang mga lalawigan ng Antique,
Iloilo, Aklan at Capiz
Kabilang din ang Guimaras at Negros Occidental
Tinatawag din “REHIYON NG ASUKAL”
Ang kanlurang bahagi ng Panay ay tig – anim na buwang
tag-ulan at tag-araw. Ang silangang bahagi naman ay tatlong tagaraw at siyam na buwan ng tag-ulan.
Ang lalawigan ng Capiz ang tinuturing na Seafood Capital
ng bansa.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS
REGION VI
WESTERN VISAYAS

Angkop ang klima ng
Rehiyon VI sa pagtatanim ng
asukal kaya tinawag itong
rehiyon ng asukal.

RETURN
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at
Siquijor.
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at
Siquijor.
Cebu – nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid ang
baybaying kapatan.
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at
Siquijor.
Cebu – nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid ang
baybaying kapatan.
Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ng industriya,
komersyo, transportasyon, pananalapi at edukasyon.
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros Oriental at
Siquijor.
Cebu – nalalatagan ng bulubundukin. Makikitid ang
baybaying kapatan.
Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ng industriya,
komersyo, transportasyon, pananalapi at edukasyon.
Kilala sa paggawa ng gitara at pagiging makasaysayang
lugar.
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
Kinabibilangan ng Cebu, Bohol. Negros
Oriental at Siquijor.
Cebu – nalalatagan ng bulubundukin.
Makikitid ang baybaying kapatan.
Ito rin ang sentro ng rehiyon. Sentro rin ng
industriya,
komersyo,
transportasyon,
pananalapi at edukasyon.
Kilala sa paggawa ng gitara at pagiging
makasaysayang lugar.
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
Bohol – kilala dahil sa mga beaches, tarsier
at Chocolate Hills.
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
Bohol – kilala dahil sa mga beaches, tarsier
at Chocolate Hills.
Negros Oriental – nalalatagan ng mga
burol, talampas at mga bundok.
REGION VII
CENTRAL VISAYAS

Bohol – kilala dahil sa mga
beaches, tarsier at Chocolate Hills.
Negros Oriental – nalalatagan ng
mga burol, talampas at mga bundok.
Siquijor maburol at may
makikitid na baybaying kapatagan sa
paligid ng pulo.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS
REGION VII
CENTRAL VISAYAS

Makasaysayan ang mga
lalawigan sa Region VI lalo na
sa lalawigan ng Cebu.

RETURN
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
belt.

Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
belt.

Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon
Mayroon itong maalong dalampasigan.
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
belt.

Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon

Mayroon itong maalong dalampasigan.
Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan na
siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon.
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
belt.

Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon

Mayroon itong maalong dalampasigan.
Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan na
siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon.
Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyong ito.
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
belt.

Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa typhoon

Mayroon itong maalong dalampasigan.
Walang takdang panahon para sa tag-init o tag-ulan na
siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng rehiyon.
Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyong ito.
Tinaguriang “LUKLUKAN NG KASAYSAYAN” dahil sa mga
makasaysayang pangyayari sa rehiyong ito.
-pagdating ni Magellan
-unang misa sa Pilipinas
-ang pagbabalik ni Gen. Douglas MacArthur
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
Leyte – bulubundukin ang topograpiya
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
Leyte
–
bulubundukin
ang
topograpiya
Samar – di-gaanong mabundo
subalit maburol
Kinabibilangan ng Samar, Eastern
Samar, Biliran, Nirthern Samar,
Southern Leyte at Leyte
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
REGION VIII
EASTERN VISAYAS
Madalas dalawin ng mga bagyo dahil ito ay nasa
typhoon belt.
Mayroon itong maalong dalampasigan.
Walang takdang panahon para sa tag-init o tagulan na siyang nagsisilbing balakid sa pag-unlad ng
rehiyon.
Pagsasaka ang pangunahing industriya sa
rehiyong ito

RETURN
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at
Zamboanga Sibugay.
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at
Zamboanga Sibugay.
Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA
MINDANAO”
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at
Zamboanga Sibugay.
Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA
MINDANAO”
Sentro ng Barter Trade.
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at
Zamboanga Sibugay.
Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA
MINDANAO”
Sentro ng Barter Trade.
Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang
mga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan.
Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak ang
kagubatan.
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at
Zamboanga Sibugay.
Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA
MINDANAO”
Sentro ng Barter Trade.
Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang
mga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan.
Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak ang
kagubatan.
Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, Moro
Gulf at Mindanao Sea.
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA

Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at
Zamboanga Sibugay.
Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA
MINDANAO”
Sentro ng Barter Trade.
Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang
mga burol, malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan.
Malawak ang sakahan at magagandang tanawin. Malawak ang
kagubatan.
Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, Moro
Gulf at Mindanao Sea.
Paggawa ng goma ang pangunahing industriya sa
rehiyong ito.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
REGION IX
ZAMBOANGA PENINSULA
Sibugay.

Binubuo ng Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur at Zamboanga

Tinaguriang “LUKLUKAN NG KULTURANG KASTILA SA MINDANAO”
Sentro ng Barter Trade.
Topograpiya: makitid na lupaing mabundok, matarik ang mga burol,
malalim ang mga bangin, look at dagat-dagatan. Malawak ang sakahan at
magagandang tanawin. Malawak ang kagubatan.
Isa itong tangway dahil napapaligiran ng Sulu Sea, Moro Gulf at
Mindanao Sea.
Paggawa ng goma ang pangunahing industriya sa rehiyong ito .

RETURN
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,
Misamis Occidental at Misamis Oriental
REGION X
NORTHERN MINDANAO
Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,
Misamis Occidental at Misamis Oriental
Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at may
malalalim na bangin at lambak sa pagitan.
REGION X
NORTHERN MINDANAO
Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,
Misamis Occidental at Misamis Oriental
Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at may
malalalim na bangin at lambak sa pagitan.
May malawak na taniman ng pinya rito.
REGION X
NORTHERN MINDANAO
Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,
Misamis Occidental at Misamis Oriental
Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at may
malalalim na bangin at lambak sa pagitan.
May malawak na taniman ng pinya rito.
Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing
kapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol
REGION X
NORTHERN MINDANAO
Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,
Misamis Occidental at Misamis Oriental
Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at may
malalalim na bangin at lambak sa pagitan.
May malawak na taniman ng pinya rito.
Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing
kapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol.
Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng Misamis
Occidental at Misamis Oriental.
REGION X
NORTHERN MINDANAO
Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte,
Misamis Occidental at Misamis Oriental
Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at may
malalalim na bangin at lambak sa pagitan.
May malawak na taniman ng pinya rito.
Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing
kapatagan sa tabing-dagat kalapit ng burol.
Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng Misamis
Occidental at Misamis Oriental.
Maulan dito buong taon kaya malamig ang panahon.
Katamtaman ang init. Bihira ring magkabagyo dito dahil malayo
sa daanan ng bagyo.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION X
NORTHERN MINDANAO
REGION X
NORTHERN MINDANAO
Binubuo ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental at
Misamis Oriental
Bukidnon – talampas na iba’t iba ang taas at may malalalim na bangin at
lambak sa pagitan.
May malawak na taniman ng pinya rito.
Misamis Occidental at Oriental ay may maiiksing kapatagan sa tabingdagat kalapit ng burol.
Kagubatan ang mahigit sa kalahati ng lupain ng Misamis Occidental at
Misamis Oriental.
Maulan dito buong taon kaya malamig ang panahon. Katamtaman ang
init. Bihira ring magkabagyo dito dahil malayo sa daanan ng bagyo.

RETURN
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del
Sur, Davao Oriental at Compostela Valley.
REGION XI – DAVAO REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del
Sur, Davao Oriental at Compostela Valley.
Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at
yamang-tubig ng rehiyon.
REGION XI – DAVAO REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del
Sur, Davao Oriental at Compostela Valley.
Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at
yamang-tubig ng rehiyon.
Maburol at mabundok ang rehiyon.
REGION XI – DAVAO REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del
Sur, Davao Oriental at Compostela Valley.
Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at
yamang-tubig ng rehiyon.
Maburol at mabundok ang rehiyon.
Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyon.
Mahalaga rin ang industriya ng pangingisda
REGION XI – DAVAO REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del
Norte, Davao del Sur, Davao Oriental at Compostela
Valley.
Masagana ang lupang taniman, kabundukan,
kagubatan at yamang-tubig ng rehiyon.
Maburol at mabundok ang rehiyon.
Pagsasaka ang pangunahing industriya sa
rehiyon. Mahalaga rin ang industriya ng
pangingisda
Sa rehiyong ito, matatagpuan ang Mt. Apo,
ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
REGION XI – DAVAO REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao
Oriental at Compostela Valley.
Masagana ang lupang taniman, kabundukan, kagubatan at yamangtubig ng rehiyon.
Maburol at mabundok ang rehiyon.
Pagsasaka ang pangunahing industriya sa rehiyon. Mahalaga rin ang
industriya ng pangingisda
Sa rehiyong ito, matatagpuan ang Mt. Apo, ang pinakamataas na
bundok sa Pilipinas.

RETURN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
Binubuo ng mga lalawigan ng North Cotabato, Sultan
Kudarat, South Cotabato at Saranggani.
REGION XII – SOCCSKSARGEN
Binubuo ng mga lalawigan
ng North Cotabato, Sultan
Kudarat, South Cotabato at
Saranggani.
Maiksi at di-gaanong mainit
sa rehiyong ito.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION XII – SOCCSKSARGEN
REGION XII – SOCCSKSARGEN
Binubuo ng mga lalawigan ng
North Cotabato, Sultan Kudarat, South
Cotabato at Saranggani.
Maiksi at di-gaanong mainit sa
rehiyong ito.

RETURN
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan
del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur.
REGION XIII
CARAGA REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan
del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur.
Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901
REGION XIII
CARAGA REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte, Agusan
del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur.
Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901
Ito ay may bulubundukin at may masusukal na kagubatan.
REGION XIII
CARAGA REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan
del Norte, Agusan del Sur, Surigao Del
Norte at Surigao del Sur.
Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901
Ito ay may bulubundukin at may
masusukal na kagubatan.
Maulan dito sa loob ng isang taon
ngunit bihira ang bagyo.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
REGION XIII
CARAGA REGION
REGION XIII
CARAGA REGION
Binubuo ng mga lalawigan ng Agusan del Norte,
Agusan del Sur, Surigao Del Norte at Surigao del Sur.
Nabuo sa bisa ng Republic Act 7901
Ito ay may bulubundukin at may masusukal na
kagubatan.
Maulan dito sa loob ng isang taon ngunit bihira
ang bagyo.

RETURN
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur,
Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi.
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur,
Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi.
Marawi, Lanao Del Sur – Islamic City of the Philippines.
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur,
Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi.
Marawi, Lanao Del Sur – Islamic City of the Philippines.
Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ng
Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong
Disyembre 23, 1976 upang makamit ang isang makatarungan at
makabuluhang pamahalaan ng mga Muslim na Pilipino at
mapabuti ang kanilang kalagayan at pamumuhay.
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur,
Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi.
Marawi, Lanao Del Sur – Islamic City of the Philippines.
Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ng
Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong
Disyembre 23, 1976 upang makamit ang isang makatarungan at
makabuluhang pamahalaan ng mga Muslim na Pilipino at
mapabuti ang kanilang kalagayan at pamumuhay.
Napaliligiran ng tubig kaya’t maraming yamang – dagat
ang nakukuha rito.
MGA
PRODUKTO
NG REHIYON
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
MGA
MAGAGANDANG
TANAWIN SA
REHIYON
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
AUTONOMOUS REGION OF
MUSLIM MINDANAO
Binubuo ng mga lalawigan ng Basilan, Lanao del Sur,
Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi.
Marawi, Lanao Del Sur – Islamic City of the Philippines.
Natatag dahil sa Kasunduan sa Tripoli sa pagitan ng Pilipinas at
ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong Disyembre 23, 1976
upang makamit ang isang makatarungan at makabuluhang
pamahalaan ng mga Muslim na Pilipino at mapabuti ang kanilang
kalagayan at pamumuhay.
Napaliligiran ng tubig kaya’t maraming yamang – dagat ang
nakukuha rito.

RETURN
MARAMING SALAMAT PO!

Inihanda ni:
JARED RAM A. JUEZAN
Teacher I, Araling Panlipunan I
July 10, 2011

More Related Content

What's hot

Rehiyon II- Lambak ng Cagayan
Rehiyon II- Lambak ng CagayanRehiyon II- Lambak ng Cagayan
Rehiyon II- Lambak ng CagayanDivine Dizon
 
Mga Pangunahing Pangkatng mga Tao sa Pilipinas
Mga Pangunahing Pangkatng mga Tao sa PilipinasMga Pangunahing Pangkatng mga Tao sa Pilipinas
Mga Pangunahing Pangkatng mga Tao sa PilipinasRitchenMadura
 
Mga rehiyon ng pilipinas
Mga rehiyon ng pilipinasMga rehiyon ng pilipinas
Mga rehiyon ng pilipinasCool Kid
 
Mga lalawigan sa bawat rehiyon
Mga lalawigan sa bawat rehiyonMga lalawigan sa bawat rehiyon
Mga lalawigan sa bawat rehiyonLuvyankaPolistico
 
Rehiyon VI -Kanlurang Visayas
Rehiyon VI -Kanlurang VisayasRehiyon VI -Kanlurang Visayas
Rehiyon VI -Kanlurang VisayasDivine Dizon
 
Rehiyon VIII- Silangang Visayas
Rehiyon VIII- Silangang VisayasRehiyon VIII- Silangang Visayas
Rehiyon VIII- Silangang VisayasDivine Dizon
 
Mga magagandang tanawin at pook pasyalan bilang yamang likas
Mga magagandang tanawin at pook pasyalan bilang yamang likas Mga magagandang tanawin at pook pasyalan bilang yamang likas
Mga magagandang tanawin at pook pasyalan bilang yamang likas Ruth Cabuhan
 
17 rehiyon iv-a-calabarzon
17  rehiyon iv-a-calabarzon17  rehiyon iv-a-calabarzon
17 rehiyon iv-a-calabarzonjeannette_21
 
Cordillera Administrative Region (CAR)
Cordillera Administrative Region (CAR)Cordillera Administrative Region (CAR)
Cordillera Administrative Region (CAR)Divine Dizon
 
SOCCSKSARGEN - Region 12
SOCCSKSARGEN - Region 12SOCCSKSARGEN - Region 12
SOCCSKSARGEN - Region 12Cristy Barsatan
 
Rehiyon ng Pilipinas
Rehiyon ng PilipinasRehiyon ng Pilipinas
Rehiyon ng PilipinasDivine Dizon
 
Rehiyon IV-B (Mimaropa)
Rehiyon IV-B (Mimaropa)Rehiyon IV-B (Mimaropa)
Rehiyon IV-B (Mimaropa)Divine Dizon
 
Topograpiya ng mga rehiyon sa luzon
Topograpiya ng mga rehiyon sa luzonTopograpiya ng mga rehiyon sa luzon
Topograpiya ng mga rehiyon sa luzonNeilfieOrit2
 

What's hot (20)

Rehiyon IX
Rehiyon IXRehiyon IX
Rehiyon IX
 
Rehiyon II- Lambak ng Cagayan
Rehiyon II- Lambak ng CagayanRehiyon II- Lambak ng Cagayan
Rehiyon II- Lambak ng Cagayan
 
Mga Pangunahing Pangkatng mga Tao sa Pilipinas
Mga Pangunahing Pangkatng mga Tao sa PilipinasMga Pangunahing Pangkatng mga Tao sa Pilipinas
Mga Pangunahing Pangkatng mga Tao sa Pilipinas
 
Rehiyon IV-A: CALABARZON
Rehiyon IV-A: CALABARZONRehiyon IV-A: CALABARZON
Rehiyon IV-A: CALABARZON
 
Mga rehiyon ng pilipinas
Mga rehiyon ng pilipinasMga rehiyon ng pilipinas
Mga rehiyon ng pilipinas
 
Mga lalawigan sa bawat rehiyon
Mga lalawigan sa bawat rehiyonMga lalawigan sa bawat rehiyon
Mga lalawigan sa bawat rehiyon
 
Rehiyon VI -Kanlurang Visayas
Rehiyon VI -Kanlurang VisayasRehiyon VI -Kanlurang Visayas
Rehiyon VI -Kanlurang Visayas
 
Rehiyon VIII- Silangang Visayas
Rehiyon VIII- Silangang VisayasRehiyon VIII- Silangang Visayas
Rehiyon VIII- Silangang Visayas
 
Mga magagandang tanawin at pook pasyalan bilang yamang likas
Mga magagandang tanawin at pook pasyalan bilang yamang likas Mga magagandang tanawin at pook pasyalan bilang yamang likas
Mga magagandang tanawin at pook pasyalan bilang yamang likas
 
17 rehiyon iv-a-calabarzon
17  rehiyon iv-a-calabarzon17  rehiyon iv-a-calabarzon
17 rehiyon iv-a-calabarzon
 
Aralin 1 simbolo sa mapa
Aralin 1  simbolo sa mapaAralin 1  simbolo sa mapa
Aralin 1 simbolo sa mapa
 
Cordillera Administrative Region (CAR)
Cordillera Administrative Region (CAR)Cordillera Administrative Region (CAR)
Cordillera Administrative Region (CAR)
 
SOCCSKSARGEN - Region 12
SOCCSKSARGEN - Region 12SOCCSKSARGEN - Region 12
SOCCSKSARGEN - Region 12
 
Rehiyon 1-4
Rehiyon 1-4 Rehiyon 1-4
Rehiyon 1-4
 
Rehiyon iv b ok
Rehiyon iv b okRehiyon iv b ok
Rehiyon iv b ok
 
Rehiyon 2 (LAMBAK NG CAGAYAN)
Rehiyon 2 (LAMBAK NG CAGAYAN)Rehiyon 2 (LAMBAK NG CAGAYAN)
Rehiyon 2 (LAMBAK NG CAGAYAN)
 
Cordillera administrative region
Cordillera administrative regionCordillera administrative region
Cordillera administrative region
 
Rehiyon ng Pilipinas
Rehiyon ng PilipinasRehiyon ng Pilipinas
Rehiyon ng Pilipinas
 
Rehiyon IV-B (Mimaropa)
Rehiyon IV-B (Mimaropa)Rehiyon IV-B (Mimaropa)
Rehiyon IV-B (Mimaropa)
 
Topograpiya ng mga rehiyon sa luzon
Topograpiya ng mga rehiyon sa luzonTopograpiya ng mga rehiyon sa luzon
Topograpiya ng mga rehiyon sa luzon
 

Viewers also liked

hekasi mga produkto sa bawat rehiyon
hekasi mga produkto sa bawat rehiyon hekasi mga produkto sa bawat rehiyon
hekasi mga produkto sa bawat rehiyon Virgilio Paragele
 
Rehiyon III- Gitnang Luzon
Rehiyon III- Gitnang LuzonRehiyon III- Gitnang Luzon
Rehiyon III- Gitnang LuzonDivine Dizon
 
Region 3 central luzon
Region 3  central luzonRegion 3  central luzon
Region 3 central luzonMelanie Garay
 
Region 3 central luzon
Region 3 central luzonRegion 3 central luzon
Region 3 central luzonOlen Erbmon
 
Hekasi report ninay
Hekasi report ninayHekasi report ninay
Hekasi report ninayAnn Lorraine
 
Banghay Aralin sa Filipino 10Aralin 1.1 Mitolohiya ng Rome
Banghay Aralin sa Filipino 10Aralin 1.1 Mitolohiya ng RomeBanghay Aralin sa Filipino 10Aralin 1.1 Mitolohiya ng Rome
Banghay Aralin sa Filipino 10Aralin 1.1 Mitolohiya ng RomeLeilani Avila
 
YUNITIII ARALIN 3: MGA ANTAS NG PAMAHALAAN
YUNITIII ARALIN 3: MGA ANTAS NG PAMAHALAANYUNITIII ARALIN 3: MGA ANTAS NG PAMAHALAAN
YUNITIII ARALIN 3: MGA ANTAS NG PAMAHALAANEDITHA HONRADEZ
 
Rehiyon IX( lalawigan, kasaysayan, laki at populasyon)
Rehiyon IX( lalawigan, kasaysayan, laki at populasyon)Rehiyon IX( lalawigan, kasaysayan, laki at populasyon)
Rehiyon IX( lalawigan, kasaysayan, laki at populasyon)Kimberly Jones Cuaresma
 
REGION III CENTRAL LUZON Geography
REGION III CENTRAL LUZON GeographyREGION III CENTRAL LUZON Geography
REGION III CENTRAL LUZON GeographyLyn Gile Facebook
 
Mga halaman at hayop sa pilipinas powerpoint
Mga halaman at hayop sa pilipinas powerpointMga halaman at hayop sa pilipinas powerpoint
Mga halaman at hayop sa pilipinas powerpointCorazon Ambrocio
 
Region II: Cagayan Valley
Region II: Cagayan Valley Region II: Cagayan Valley
Region II: Cagayan Valley Kate Sevilla
 
Panitikan sa panahon ng rebolusyon ng edsa
Panitikan sa panahon ng rebolusyon ng edsaPanitikan sa panahon ng rebolusyon ng edsa
Panitikan sa panahon ng rebolusyon ng edsaReinabelle Marquez
 
Mga Pananim at Hayop sa Pilipinas
Mga Pananim at Hayop sa Pilipinas Mga Pananim at Hayop sa Pilipinas
Mga Pananim at Hayop sa Pilipinas Mavict De Leon
 

Viewers also liked (20)

hekasi mga produkto sa bawat rehiyon
hekasi mga produkto sa bawat rehiyon hekasi mga produkto sa bawat rehiyon
hekasi mga produkto sa bawat rehiyon
 
Rehiyon III- Gitnang Luzon
Rehiyon III- Gitnang LuzonRehiyon III- Gitnang Luzon
Rehiyon III- Gitnang Luzon
 
Rehiyon 3
Rehiyon 3Rehiyon 3
Rehiyon 3
 
Region 3 central luzon
Region 3  central luzonRegion 3  central luzon
Region 3 central luzon
 
Region 3 central luzon
Region 3 central luzonRegion 3 central luzon
Region 3 central luzon
 
Hekasi report ninay
Hekasi report ninayHekasi report ninay
Hekasi report ninay
 
Rehiyon I
Rehiyon IRehiyon I
Rehiyon I
 
REGION III (CENTRAL LUZON)
REGION III (CENTRAL LUZON)REGION III (CENTRAL LUZON)
REGION III (CENTRAL LUZON)
 
Banghay Aralin sa Filipino 10Aralin 1.1 Mitolohiya ng Rome
Banghay Aralin sa Filipino 10Aralin 1.1 Mitolohiya ng RomeBanghay Aralin sa Filipino 10Aralin 1.1 Mitolohiya ng Rome
Banghay Aralin sa Filipino 10Aralin 1.1 Mitolohiya ng Rome
 
YUNITIII ARALIN 3: MGA ANTAS NG PAMAHALAAN
YUNITIII ARALIN 3: MGA ANTAS NG PAMAHALAANYUNITIII ARALIN 3: MGA ANTAS NG PAMAHALAAN
YUNITIII ARALIN 3: MGA ANTAS NG PAMAHALAAN
 
Anyong lupa
Anyong lupaAnyong lupa
Anyong lupa
 
Rehiyon IX( lalawigan, kasaysayan, laki at populasyon)
Rehiyon IX( lalawigan, kasaysayan, laki at populasyon)Rehiyon IX( lalawigan, kasaysayan, laki at populasyon)
Rehiyon IX( lalawigan, kasaysayan, laki at populasyon)
 
REGION III CENTRAL LUZON Geography
REGION III CENTRAL LUZON GeographyREGION III CENTRAL LUZON Geography
REGION III CENTRAL LUZON Geography
 
Mga halaman at hayop sa pilipinas powerpoint
Mga halaman at hayop sa pilipinas powerpointMga halaman at hayop sa pilipinas powerpoint
Mga halaman at hayop sa pilipinas powerpoint
 
Region II: Cagayan Valley
Region II: Cagayan Valley Region II: Cagayan Valley
Region II: Cagayan Valley
 
Panitikan sa panahon ng rebolusyon ng edsa
Panitikan sa panahon ng rebolusyon ng edsaPanitikan sa panahon ng rebolusyon ng edsa
Panitikan sa panahon ng rebolusyon ng edsa
 
Autonomous Region of Muslim Mindanao
Autonomous Region of Muslim MindanaoAutonomous Region of Muslim Mindanao
Autonomous Region of Muslim Mindanao
 
Armm
ArmmArmm
Armm
 
Rehiyon 4-B MIMAROPA
Rehiyon 4-B MIMAROPARehiyon 4-B MIMAROPA
Rehiyon 4-B MIMAROPA
 
Mga Pananim at Hayop sa Pilipinas
Mga Pananim at Hayop sa Pilipinas Mga Pananim at Hayop sa Pilipinas
Mga Pananim at Hayop sa Pilipinas
 

Similar to Ap module

Mga rehiyon sa luzon
Mga rehiyon sa luzonMga rehiyon sa luzon
Mga rehiyon sa luzonNeilfieOrit1
 
Region-6-Kanlurang-Visayas.ppt Aklan, panay island
Region-6-Kanlurang-Visayas.ppt Aklan, panay islandRegion-6-Kanlurang-Visayas.ppt Aklan, panay island
Region-6-Kanlurang-Visayas.ppt Aklan, panay islandMylahSDePedro
 
Mga rehiyon sa mindanao
Mga rehiyon sa mindanaoMga rehiyon sa mindanao
Mga rehiyon sa mindanaoNeilfieOrit1
 
Sibika at kultura Presentation 'Gifted Doll Mary Anne
Sibika at kultura Presentation 'Gifted Doll Mary AnneSibika at kultura Presentation 'Gifted Doll Mary Anne
Sibika at kultura Presentation 'Gifted Doll Mary AnneMary Anne Petras
 
Sibika presentation Gifted Doll MaryAnne
Sibika presentation Gifted Doll MaryAnneSibika presentation Gifted Doll MaryAnne
Sibika presentation Gifted Doll MaryAnneMary Anne Petras
 
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docxBANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docxJesonAyahayLongno
 
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docxBANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docxJesonAyahayLongno
 
Ang Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon.pptx
Ang Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon.pptxAng Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon.pptx
Ang Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon.pptxSheilaMarieBandi
 
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN:)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN:)PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN:)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN:)Vincent Lavarias
 
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(ekonomiks)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(ekonomiks)PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(ekonomiks)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(ekonomiks)Vincent Lavarias
 
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)Vincent Lavarias
 
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)Vincent Lavarias
 

Similar to Ap module (20)

Mga rehiyon sa luzon
Mga rehiyon sa luzonMga rehiyon sa luzon
Mga rehiyon sa luzon
 
Region 6 kanlurang visayas
Region 6  kanlurang visayasRegion 6  kanlurang visayas
Region 6 kanlurang visayas
 
Unit 2 hekasi
Unit 2 hekasiUnit 2 hekasi
Unit 2 hekasi
 
Rehiyon 5 (v)
Rehiyon 5 (v)Rehiyon 5 (v)
Rehiyon 5 (v)
 
Region-6-Kanlurang-Visayas.ppt Aklan, panay island
Region-6-Kanlurang-Visayas.ppt Aklan, panay islandRegion-6-Kanlurang-Visayas.ppt Aklan, panay island
Region-6-Kanlurang-Visayas.ppt Aklan, panay island
 
Mga rehiyon sa mindanao
Mga rehiyon sa mindanaoMga rehiyon sa mindanao
Mga rehiyon sa mindanao
 
Sibika at kultura Presentation 'Gifted Doll Mary Anne
Sibika at kultura Presentation 'Gifted Doll Mary AnneSibika at kultura Presentation 'Gifted Doll Mary Anne
Sibika at kultura Presentation 'Gifted Doll Mary Anne
 
Sibika presentation Gifted Doll MaryAnne
Sibika presentation Gifted Doll MaryAnneSibika presentation Gifted Doll MaryAnne
Sibika presentation Gifted Doll MaryAnne
 
Rehiyon 8 - CARAGA
Rehiyon 8 - CARAGA Rehiyon 8 - CARAGA
Rehiyon 8 - CARAGA
 
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docxBANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
 
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docxBANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
BANGHAY ARALIN SA ARALING PANLIPUNAN V.docx
 
Cagayan Valley Region 2
Cagayan Valley Region 2Cagayan Valley Region 2
Cagayan Valley Region 2
 
Cagayan Valley Region 2
Cagayan Valley Region 2Cagayan Valley Region 2
Cagayan Valley Region 2
 
Ang Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon.pptx
Ang Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon.pptxAng Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon.pptx
Ang Pinagmulan ng mga Lalawigan sa Kinabilangang Rehiyon.pptx
 
Ap
ApAp
Ap
 
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN:)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN:)PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN:)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN:)
 
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(ekonomiks)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(ekonomiks)PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(ekonomiks)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(ekonomiks)
 
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
 
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN(EKONOMIKS)
 
Anyong lupa
Anyong lupaAnyong lupa
Anyong lupa
 

More from Charm Sanugab

( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 Charm Sanugab
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin Charm Sanugab
 
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas MoralKonsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas MoralCharm Sanugab
 
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter. Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter. Charm Sanugab
 
Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoCharm Sanugab
 

More from Charm Sanugab (7)

( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
 
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
Edukasyon sa Pagpapakatao 9- Karapatan at Tungkulin
 
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas MoralKonsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
Konsensya Gabay sa Pagsunod sa Likas na batas Moral
 
Sustainable dev't
Sustainable dev'tSustainable dev't
Sustainable dev't
 
Mapeh
MapehMapeh
Mapeh
 
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter. Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
Edukasyon sa Pagpapahalaga UBD 1st to 4th quarter.
 
Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa PagpapakataoEdukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao
 

Recently uploaded

filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxReniaPimentel1
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxmaryjoydoles2415
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9IvyGraceSuarezCalipe
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxjudilynmateo2
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANJullianeOrtiz
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxZERos7
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointYollySamontezaCargad
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxBlessGely
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 

Recently uploaded (20)

filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docxLesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
Lesson Plan for Grade 5 DLL FILIPINO 5 Q4 Week 3.docx
 
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptxPAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
PAANO-MAIBABALIK-ANG-PAGKA-PILIPINO.pptx
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptxIBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
IBAT IBANG URI NG NEGOSYO Presentation.pptx
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNANFOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
FOURTH QUARTER REVIEWER FOR ARALING PANLIPUNAN
 
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptxPHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
PHILIPPINE CONSTITUTION 1987 ARTICLE 3 SEC Final.pptx
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptxELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
ELLNA REVIEWER filipino ikatlong baitang.pptx
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 

Ap module