BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011

483 views

Published on

BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
Relationship "Sience & Industry"

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BAS Presentation - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011

 1. 1. 22.11.11 Партньорство между науката и бизнеса Костадин Костадинов , Научен секретар, Българска академия на науките Председател на ГИС-ТрансферЦентър Как да прилагаме Препоръката на Комисията относно Управлението на Интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знание/технологии и Кодекс на добрите практики за университетите и другите публични научно изследователски организации. Брюксел 10 . 04 . 2008 С (2008) 329
 2. 2. 22.11.11 Въведение Европа 2010: Европейската визия за излизане от кризата <ul><li>Цел: през 2020 Европа да се превърне “... в “нова” икономика, основана на устойчив социален пазар, по-интелигентна и зелена икономика , където нашия общ просперитет ще бъде резултат от въвеждането на повече иновации и от по-доброто използване на ресурсите, и където знанието ще е ключов принос.&quot; </li></ul><ul><li>П аралелни инициативи : </li></ul><ul><ul><li>Innovation Union </li></ul></ul><ul><ul><li>Youth on the move </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital Agenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Agenda for Skills and Jobs </li></ul></ul>
 3. 3. 22.11.11 Използването на знанието и развитието на обществото, основано на знанието поставя ред предизвикателства не само пред науката и бизнеса, но и пред политиците . 1. Как да впрегнем науката да е в полза на обществото/бизнеса? 2. Защо правата за интелектуалната собственост са толкова важни? 3. Участие в създаването на нови технологични платформи ? 4. ... ? Въведение
 4. 4. Knowledge creation in Bulgaria <ul><li>among 145 countries: </li></ul><ul><li>39 place in Physics </li></ul><ul><li>45 in Mathematics and Chemistry, growing publications and their citation by other researchers </li></ul><ul><li>47 in Computer Science and Engineering, with decreasing from 1995 to 2003 publications and their citations </li></ul><ul><li>very low commercialization of research results , </li></ul><ul><li>но </li></ul><ul><li>72/133 място за конкурентоспособност на икономиката </li></ul>Въведение
 5. 5. Как да впрегнем науката да е в полза на обществото? <ul><li>В динамичните икономики, основани на знанието, преди всичко е най-важно да се осигури системите да са в състояние да свържат работата на учените с иноваторите в бизнеса , които могат да видят потенциалната комерсиализация на даден продукт. </li></ul><ul><li>В развитите страни бизнесът провежда по голямата част от R&D, но тези изследвания са основно с комерсиален изход . </li></ul><ul><li>Повечето технологични новости обаче са в резултат на публично финансирани изследвания, които не са били ориентирани към непосредствена комерсиализация . </li></ul>22.11.11
 6. 6. Как да впрегнем науката да е в полза на обществото? <ul><li>В действителност когато иновациите стават по наукоемки и фирмите увеличавайки възприеманото от тях научно и техническо знание от външни източници, бизнесът все по-интензивно използва резултатите от публичните изследвания. </li></ul><ul><li>Бизнесът дори увеличава директно финансирането на публичните изследователски организации, както и сътрудничеството с тях. </li></ul><ul><li>Нови образци на отношенията м/у академията и индустрията се насърчават чрез ПЧП програми (НФ”НИ”, FP7, EUREKA) </li></ul>22.11.11
 7. 7. Как да впрегнем науката да е в полза на обществото? <ul><li>Публичният изследователски сектор не може да генерира сам пазарно искане/търсене за наука и технологии. </li></ul><ul><li>Бизнес средата, която е благоприятна за иновациите зависи от широк спектър от политики от основи на макроикономиката, (стабилни цени) до политика за конкурентоспособност -достатъчно гъвкави да позволят сътрудничество, но достатъчно устойчиви за да предпазят от ущърб някоя от страните. </li></ul><ul><li>Някои правителства за да повишат обществената полза от взаимодействието академия-идустрия включват индустриални партньори с повече глобална перспектива и влияние . </li></ul>22.11.11
 8. 8. 22.11.11 Innovation firms by number of employees
 9. 9. Защо правата за интелектуалната собственост (ПИС) са толкова важни? <ul><ul><ul><ul><li>Трансферът на знание е стратегическа мисия, което се определя от превръщането на изследователските резултати в социално икономически ползи: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>повишаване на благосъстоянието и конкуренто-способността; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Управлението на интелектуалната собственост има ключова роля в дейностите по трансфера на знание, тъй като формира правната основа на взаимоотношенията между науката и бизнеса. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Отчитайки необходимостта от осигуряване на политическо ръководство за развитие на националните ръководства и рамки, Съвета на Европа препоръча (юни 2007), а Комисията разработи и прие (април 2008) препоръка за управление на ИС в дейността по трансфер на знания. </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 10 април 2008 относно Политика за ИС, Правилник за регистрация, защита и управлението на ИС в дейностите по трансфер на знания <ul><li>Ефективното използване на резултати от публично-финансирани научни изследвания зависи от: </li></ul><ul><li>- правилното управление на интелектуалната собственост (т.е., знанието в най-широк смисъл, обхващайки напр. изобретения, софтуер, бази данни и микро-организми, независимо дали са защитени с правни инструменти, такива като патенти, или не), </li></ul><ul><li>- развитието на предприемаческа култура и </li></ul><ul><li>- свързаните умения в публичните научно-изследователски организации, а така също на </li></ul><ul><li>- по-добрата комуникация и взаимодействие между науката (публичния) и бизнеса (частния сектор) . </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ключът към успеха : </li></ul><ul><li>Intellectual Property Policy (IPP) </li></ul><ul><li>ИС Политика ( IPP ) трябва да помага за постигането на следните цели : </li></ul><ul><ul><li>Обществена полза </li></ul></ul><ul><ul><li>Защита за академичната свобода </li></ul></ul><ul><ul><li>Справедливо разпределение </li></ul></ul><ul><ul><li>Своевременен и ефективен трансфер на технологии и знания </li></ul></ul><ul><ul><li>Насърчаване, а не задържане/подтискане </li></ul></ul><ul><ul><li>Да установява стандарти </li></ul></ul><ul><ul><li>Да насърчава взаимноизгодното сътрудничество </li></ul></ul><ul><ul><li>Съгласуване с подходящите закони и наредби </li></ul></ul><ul><ul><li>Осигуряване на знания за различни ИС системи </li></ul></ul><ul><ul><li>Решаване на конфликти </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Публичните изследователски организации трябва се стимулират да работят по тясно с бизнеса (частния сектор) за да: </li></ul><ul><li>- подобрят приложимостта на техните изследвания </li></ul><ul><li>- помогнат на тяхната употреба от индустрията. </li></ul><ul><li>Това води до поява на широк спектър от сдружения, клъстери, високотехнологични инкубатори, технологични центрове и паркове, стартиращи високотехнологични фирми и др., както и на формални пазарноориентирани взаимоотношения . </li></ul><ul><li>По такъв начин публичните изследователски организации влизат в един растящ пазар на технологии чрез патентоване на техните открития и лицензиране на използването им, провеждайки договорирани изследвания за частния сектор или участвайки в съвместни публично-частни изследователски договори. </li></ul>22.11.11
 13. 14. 22.11.11 Project competitiveness concept
 14. 15. 22.11.11 Project competitiveness concept <ul><li>The main task of the master program is to generate the projects and to find the adequate fellows </li></ul><ul><li>Bonus for the companies is employee development on an attractive cost-value ratio </li></ul><ul><li>Students benefits it's mainly the additional qualification and the internationally recognized degree </li></ul>Master of Business Engineering
 15. 16. 3. Участие в създаването на нови технологични платформи ? <ul><li>Концепция на Европейските технологични платформи (ЕТП) </li></ul><ul><li>Основна цел на ЕТП е подпомагане на ПЧП в областта на изследванията и иновациите за повишаване конкурентоспособността на индустрията на разширения Европейски съюз. </li></ul><ul><li>ЕТП са новият подход на ЕК за определяне на приоритетите за изследвания и развитие, времевите рамки и планове за действие за редица стратегически важни въпроси, като конкурентоспособност и разтеж на Обединена Европа, устойчиво развитие и др., значително зависими от технологичния напредък в средно и дългосрочен план. </li></ul><ul><li>ЕТП се фокусират към зони със значителено икономическо влияние и силен публичен интерес. </li></ul>
 16. 17. 3. Участие в създаването на нови технологични платформи ? Съвместни технологични платформи – ключов фактор за успех • Водач - индустрията, двигател - конкурентоспособността; • Широко участие на всички заинтересовани от различни целеви групи; • Гъвкавост в подходите - не е приложима формулата “един формат - приложим за всеки отделен случай” • Мобилизиране на различни видове ресурси; • Акцент върху комуникациите на партньорите и разпространение на резултатите; • Диагонална политика по отношение на допълнителен ефект за Европа
 17. 18. 3. Участие в създаването на нови технологични платформи ? цели • Радикална промяна на даден икономически сектор - например енергия и енергийни източници ; • База за устойчив растеж - например растителна геномика и биотехнологии ; • Стоки и услуги за обществото – например иновативна медицина, вкл. репродуктивно здраве ; • Развитие на стратегически направления и върхови технологии - аеронавтика, електромобили ; • Реновиране на определени индустриални клонове- например стомано-производство;
 18. 19. 3. Участие в създаването на нови технологични платформи ? <ul><li>Европейската строителна технологична платформа: </li></ul><ul><ul><li>Нови технологии, концепции и високотехнологични материали за ефикасни енергийни и чисти сгради </li></ul></ul><ul><ul><li>Намаляване на влиянието на застроената среда върху околната среда и човека </li></ul></ul><ul><ul><li>Устойчиво управление на транспорта и мрежите </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Живо” културно наследство </li></ul></ul><ul><ul><li>Подобряване на здравето, безопастността и сигурността в строителния сектор </li></ul></ul><ul><ul><li>Иновативно използване на подземното пространство </li></ul></ul><ul><ul><li>Нови интегрирани процеси в строителството </li></ul></ul><ul><ul><li>Нови материали </li></ul></ul>
 19. 20. 3. Участие в създаването на нови технологични платформи ? ЕТП разработват т.нар. общ “ стратегически дневен ред ” за съответната технологична област, в която се дефинират научно изследователските цели, времеви хоризонт и план за действие за постигането им, като се вземат под внимание изискванията на индустрията и обществото. Набелязват се за мерки за преодоляване на бариерите пред развитието, разпространението и използването на новите технологии напр. нужда от нова научно-технологична инфраструктура, недостатъчна квалификация и обучение и предлага схеми за поощряване на ПЧП. • Участниците в ЕТП се съгласяват да подкрепят СДР финансово и чрез споделяне на своите знания и експертиза.
 20. 21. 3. Участие в създаването на нови технологични платформи ? <ul><li>'Energy-efficient Buildings (EeB)' is EUR 140 million in 2012 : </li></ul><ul><ul><li>EUR 70 million from the NMP Theme, </li></ul></ul><ul><ul><li>EUR 30 million from the ICT Theme, </li></ul></ul><ul><ul><li>EUR 35 million from the Energy Theme and </li></ul></ul><ul><ul><li>EUR 5 million from the Environment Theme. </li></ul></ul>7РП: индикативен бюджет 2012 г.
 21. 22. 4. ... ?? ? Основни теми (......вместо заключение) <ul><li>Interaction and integration between buildings, grids, heating and cooling networks, and energy storage and energy generation systems </li></ul><ul><li>Systemic Approach for retrofitting existing buildings, including envelope upgrading, high performance lighting systems, energy-efficient HVAC systems and renewable energy generation systems </li></ul><ul><li>Development and validation of new 'processes and business models' for the next generation of performance based energy-efficient buildings integrating new services </li></ul><ul><li>Nanotechnology based approaches to increase the performance of HVAC systems </li></ul><ul><li>Novel materials for smart windows conceived as affordable multifunctional systems offering enhanced energy control </li></ul><ul><li>Methodologies for Knowledge transfer within the value chain and particularly to SMEs </li></ul>

×