Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ТЕСТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ NO 11.   Какво представлява ЕЕП?2.   Кои страни образуват ЕЕП?3.   Какво предст...
17. Как е името на нашия Европейски комисар и за кой политически сектор отговаря той?18. Къде се намира седалището на евро...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

тест по европейска икономическа интеграция 1

4,617 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

тест по европейска икономическа интеграция 1

  1. 1. ТЕСТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ NO 11. Какво представлява ЕЕП?2. Кои страни образуват ЕЕП?3. Какво представлява план Маршал?4. От кой държави е създаден Западно Европейски съюз?5. Какво представлява ЕОВС ?6. Каква е идеята на Жан Моне ?7. Кога според вас е направено първото официално предложение за обединение на Европа?а) 20-те години на 20 векб) 30-те години на 20 векв) 40-те години на 20 векг) 50-те години на 20 век8. От коя дата датира декларацията на Шуман?9. През коя година се подписва договор за ЕИО и ЕВРАТОМ ?10. Кои са трите конструкции на Европейският Обществен Съюз ?11. С какво свързвате името на Джордж Маршал?а) с неокласическата икономическа теорияб) с първото официално предлагане за обединение на Европав) с оказване на помощ от страна на САЩ на европейските държави след ВСВ (втората световнавойна)г) със създаването на европейска икономическа общност12. Коя от изброените структури е създадена най-рано?а) СИВ б) ЕОВС в) ЕИО г) ЕОАЕ13. С кой от изброените договори е създаден ЕС?а) Римският договор б) договорът от Маастрихт в) договорът от Ницаг) договорът отЛисабон14. Колко държани членки има в момента ЕС?а) 6 б) 15 в) 25 г) 2715. Коя от изброените държави не е член на ЕС?а) Великобритания б) Норвегия в) Швеция г) Дания16. Коя е тази институция, която? Приема законите на ЕС. Координира общите икономически политики на страните от ЕС. Подписва споразумения между ЕС и други страни. Одобрява годишния бюджет на ЕС. Разработва външната и отбранителната политика на ЕС. Координира сътрудничеството между съдилищата и полицейските сили на държавите- членки.
  2. 2. 17. Как е името на нашия Европейски комисар и за кой политически сектор отговаря той?18. Къде се намира седалището на европейския парламент?а) Страсбургб) Брюкселв) Люксембургг) не може да се говори само за 1 седалище19. Къде се намира ЕЦБ (европейската централна банка)?а) Брюксел б) Люксембург в) Франкфурт г) Берлин20. През коя година БГ подписа споразумение за асоцииране с ЕС?а) 1988 б) 1990 в) 1993 г) 199521. Кога БГ подписа договора за членство в ЕС?а) 1999 б) 2005 в) 2007 г) предстои да бъде подписан22. Кога БГ стана член на НАТО?а) 2002 б) 2004 в) 2005 г) 200623. Кой от името на БГ участва в заседанията на европейския съвет?а) президентаб) министър председателяв) министъра на ВнРг) омбудсмана24. Какво представлява омбудсмана? a) Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. b) Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. c) Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България. d) Всички изброени отговориМОЛЯ, ОТГОВЕТЕ С ВЯРНО И НЕВЯРНО НА ВЪПРОСИТЕ.1. Съветът на Европейския съюз е едно и също със Съвета на Европа?2. Съветът на Европейския съюз е мястото, където министрите от всички страни членки се срещат, за да приемат закони и да координират политики.3. Европейския съвет по същество са срещи на върха, на които лидерите на ЕС вземат решения за общите политически приоритети и основни инициативи. Обикновено има около 4 заседания на година, водени от постоянен председател.4. Председателят на Европейския съвет е Жозе Мануел ДураоБарозо.5. В Европейския съвет участват държавните и правителствените ръководители на всяка държава от ЕС, председателят на Комисията и председателят на Европейския съвет, който ръководи заседанията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност също взема участие.6. Европейската комисия се състои от 25 комисари.7. Настоящият председател на Европейската комисия е Херман Ван Ромпой, който започна своя втори мандат през февруари 2010 г.

×