Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

estetyka mindfulness

692 views

Published on

operacjonalizacja estetyki mindfulness procesu projektowania i pracy kreatywnej - wiodący punkt odniesienia w kontekście postawy kreatywnej.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

estetyka mindfulness

 1. 1. estetyka mindfulness na podstawie jankomunikant
 2. 2. mindfulness estetyka mindlessness
 3. 3. zasady wiodące mindfulness
 4. 4. {mindfulness} zdolność tworzenia nowych kategorii lub kategorii w ogóle. z tego wynika konieczność wykształcenia otwartości na to, co nowe, oraz nie-poleganie w swoich komunikacjach i działaniach na starych kategoriach
 5. 5. {mindfulness} otwartość na nowe dyferencje. chodzi o podejmowanie świeżych informacji, jako że aparat postrzegania szybko jest przez mózg wyłączany, kiedy ten stwierdza ciągłe powtarzanie się czegoś
 6. 6. {mindfulness} dysponowanie więcej niż jednym punktem widzenia (perspektywą). kompetencja ta umożliwia powstanie wrażliwości na odmienne konteksty oraz zrozumienie, że dla każdej obserwacji istnieje co najmniej tyle perspektyw, ilu obserwatorów
 7. 7. {mindfulness} kontrola kontekstu natomiast daje nam świadomość istnienia różnych perspektyw, przy zastosowaniu których podejść możemy do ofert środowiska
 8. 8. {mindfulness} proces jest ważniejszy niż rezultat. wychodząc od takiego postulatu, rozumiemy, że istotna jest koncentracja na teraźniejszość, 
 na tu i teraz
 9. 9. {mindfulness} zaufanie do własnej intuicji. tu odpowiednie będzie skrzydlate: logiką czegoś dowodzimy, intuicją coś odkrywamy — Henri Poincaire
 10. 10. {mindfulness} istotne są: innowacja i kreatywność, czyli kreatywna niepewność
 11. 11. jak produkować coś co jest nowe
 12. 12. {punkt wyjścia} problemów nigdy nie da się rozwiązać przy pomocy tego samego sposobu myślenia, przy pomocy którego one powstały — Albert Einstein
 13. 13. {a jest tak} uczenie się polega u wielu ludzi na tym, że skanują oni świat 
 w poszukiwaniu tego, co znane.
 14. 14. {a jest tak} wszystko, co się w tym nie mieści, nie jest przez nich w ogóle widziane, lub jeśli jest widziane, jest ignorowane lub kontestowane
 15. 15. {a jest tak} kryterium uczenia się — stwierdzanie tego, co znane, lub wariantów tego, co znane
 16. 16. {a jest tak} potwierdza się to następnie w przekonaniu, że świat jest zbudowany tak, jak się go postrzega i widzi, ponieważ nie postrzega się niczego innego
 17. 17. {a jest tak} jak, podczas kiedy szukamy, znaleźć coś, czego nie szukamy i o egzystencji czego nic nie wiemy? — Michael Fleischer
 18. 18. {a tak mogłoby być} kategorie, przy pomocy których się szuka, albo wyrzucamy przez okno i ich nie stosujemy, albo zmieniamy na inne
 19. 19. {a tak mogłoby być} obserwujemy wnikliwie, uważnie, nie wyposażając obiektów przedtem w semantykę
 20. 20. {a tak mogłoby być} czyli obserwujemy asemantycznie, gdyż to semantyka zdradza nam, że to coś jest czymś, co znamy
 21. 21. tutejsze
 22. 22. jung von matt
 23. 23. jung von matt
 24. 24. {rezultat} idea decyduje o medium, a nie medium o idei. idea decyduje o narzędziu, a nie narzędzie o idei.
 25. 25. dziękuję za uwagę mariusz wszołek / mariusz.wszolek@uwr.edu.pl / wszolek.eu

×