Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Islam

Prezentacja ta dotyczy religi ISLAMU w Polsce Europie i na świecie.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Islam

 1. 1. Islam
 2. 2. <ul><li>wyznanie wiary </li></ul><ul><li>modlitwa </li></ul><ul><li>post </li></ul><ul><li>jałmużna </li></ul><ul><li>pielgrzymka </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Tylko Bóg Jedyny jest godny czci, Muhammad jest Bożym wysłannikiem do wszystkich ludzi aż po dzień sądu ostatecznego. </li></ul>1. Wyznanie wiary
 4. 4. <ul><li>Pobożny muzułmanin modli się 5 razy w ciągu dnia o ściśle określonych wg kalendarza księżycowego porach </li></ul>2. Modlitwa
 5. 5. <ul><li>Muzułmanie poszczą w miesiącu ramadanie, czyli dziewiątym miesiącu kalendarza muzułmańskiego, w którym według tradycji został objawiony Koran. </li></ul><ul><li>Początek i koniec postu ogłaszają uczeni muzułmańscy na podstawie obsrewacji księżyca. </li></ul><ul><li>W czasie ramadanu od wschodu do zachodu słońca powstrzymują się od jedzenia, picia, palenia tytoniu. </li></ul><ul><li>Ci, którzy z jakichś powodów nie pościli lub przerwali post w czasie ramadanu, zobowiązani są odbyć go w innym okresie. </li></ul><ul><li>Cały okres ramadanu jest czasem szczególnej religijności. W meczetach odbywają się zespołowe modły. </li></ul>3. Post
 6. 6. <ul><li>Jest obowiązkowa. Stanowi formę podatku o wysokości 2,5% rocznych dochodów muzułmanina i część jego majątku na cele dobroczynne . </li></ul>4. Jałmużna
 7. 7. <ul><li> Pielgrzymkę do Mekki powinien odbyć raz w życiu każdy muzułmanin zdrowy na ciele i umyśle oraz posiadający środki materialne, by tego dokonać. Trwa ona 7 dni i skaładają się na nią specjalne obrzędy. Pielgrzymi siedmiokrotnie okrążają świątynię Al-Kabę, w którą wmurowany jest dany Adamowi przez Boga, Czarny Kamień – największa świętość islamu. Za każdym okrążeniem należy podejść do Czarnego Kamienia i go pocałować . </li></ul>5. Pielgrzymka
 8. 8. <ul><li>Islam (arab. الإسلام   ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Wiara w Allaha – jednego Boga, który nie posiada potomstwa </li></ul><ul><li>w Jego Anioły – np. (Gabriela) lub (Michała) </li></ul><ul><li>w Jego Księgi – w Koran </li></ul><ul><li>w Jego Proroków – np. w proroka Mahometa, Mahomet jest &quot;pieczęcią proroków </li></ul><ul><li>w Dzień Ostatni – czyli Dzień Sądu Ostatecznego, w którym ludzie będą osądzeni przez Boga </li></ul><ul><li>w Przeznaczenie – czyli, że wszystko dobro i zło, które przydarza się człowiekowi, przydarza się za wolą Boga </li></ul>Dogmaty Islamu
 10. 10. <ul><li>Koran podkreśla, że kobieta jest istotą ludzką, stworzoną przez Allaha </li></ul><ul><li>Nie ma różnic między mężczyzną i kobietą w płaszczyźnie czysto religijnej </li></ul><ul><li>Kobieta jest istotą pustą i bezmyślną </li></ul><ul><li>Żona po śmierci męża dziedziczy tylko niewielką część jego majątku </li></ul><ul><li>Kobieta nie jest zdolna do samodzielnego życia bez pomocy mężczyzny </li></ul>Kobieta w Islamie
 11. 11. Meczety w Polsce
 12. 12. Islamizm na swiecie
 13. 13. <ul><li>Koran -księga dzieli sie na 114 sur, czyli rozdziałów, te z kolei dzielą się na wersety, tzw. ajat. Jest ich w sumie 6226. Sury ułożone sa mechanicznie według długości, mogą mieć od 2 do 286 ajatów </li></ul>Święta księga islamu
 14. 14. Islam, chrześcijaństwo modlitwy, rożnice
 15. 15. <ul><li>Mahomet, Mohammed, Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ; urodzony 3 lipca 570, zmarł 8 czerwca 632) - prorok i twórca islamu, założyciel pierwszej wspólnoty muzułmańskiej, która przeobraziła się w teokratyczne państwo religijne. Muzułmanie wierzą, że jest największym i ostatnim prorokiem jedynego Boga, Allaha, a święta księga islamu - Koran , została mu przekazana przez Boga w serii objawień. </li></ul>Mahomet
 16. 16. <ul><li>Mariusz Belina </li></ul><ul><li>Damian Jóźwik </li></ul>Opracowali
 17. 17. <ul><li>http://pl.wikipedia.org/wiki/Mahomet </li></ul><ul><li>http://pl.wikipedia.org/wiki/Islam </li></ul><ul><li>http://www.makbet.pl/artykul/2598/meczety-w-polsce </li></ul>Bibliografia

×