Gemini = BI for masses

1,209 views

Published on

This presentation was prepared for 5th meating of PLSSUG Lodz.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Gemini = BI for masses

 1. 1. Gemini = BI dla mass <br />Mariusz Koprowski<br />
 2. 2. Agenda<br />BI = Business Intelligence<br />Microsoft Way<br />Co nowego dla BI w SQL Server 2008 R2<br />Gemini = PowerPivot<br />Wersja dla Excel 2010<br />Wersja dla SharePoint Server 2010 (krótko)<br />Q&A<br />
 3. 3. BI = Business Intelligence<br />Z definicji: „Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, którą można wykorzystać do zwiększenia konkurencyjności firmy.”<br />Z praktyki: wszystko co pozwala uzyskać wiedzę o stanie firmy i umożliwia planowanie. <br />Ludzie<br />Wiadomości prasowe (gazety, radio, telewizja, INTERNET !)<br />Liczydło, kartka papieru i ołówek<br />Raporty (w każdej postaci)<br />Systemy transakcyjne (główne źródło danych)<br />
 4. 4. BI = Business Intelligence<br />Podstawy dobrego systemu BI<br />Ludzie – sponsor, analitycy, specjaliści IT, PRACOWNICY!!<br />Analiza potrzeb – ciągła bo czas nie stoi w miejscu.<br />Dane – dużo nie znaczy lepiej, ale dobrych danych nigdy nie za dużo.<br />Narzędzia – mierz siły na zamiary ale pamiętaj o przyszłości.<br />
 5. 5. Microsoft Way<br />
 6. 6. Microsoft Way<br />Może z niego korzystać każdy, nie zależnie od wielkości firmy.<br />Dużo możliwości analitycznych i prezentacyjnych (głównie Excel,Visio i PowerPoint).<br />Znany i przyjazny interfejs.<br />Tani w porównaniu do innych narzędzi BI.<br />
 7. 7. Microsoft Way<br />BI dla zespołów.<br />BI korporacyjny dzięki połączeniu z PerformancePoint Server.<br />Współpraca pomiędzy pracownikami.<br />Jeden punkt dostępu.<br />Integracja z SQL Server Reporting Services (SSRS).<br />Integracja z SQL Server Analysis Services (SSAS) (nowość w R2).<br />
 8. 8. Microsoft Way<br /><ul><li>Platforma danych i integracji z innymi systemami.
 9. 9. Jedno z najlepszych narzędzi ETL – SQL Server Integration Services (SSIS).
 10. 10. Platforma raportowa - SQL Server Reporting Services (SSRS).
 11. 11. Platforma analityczna - SQL Server Analysis Services (SSAS).</li></li></ul><li>Co nowego dla BI w SQL Server 2008 R2<br />SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse – nowa wersja SQL Serwera dla dużych hurtowni danych nawet do setek TB<br />Integracja z Virtual Earth<br />Nowe elementy w SQL Server Reporting Services (mapy, data bar, indicator,sparkline)<br />Integracja SSAS z SharePoint Server 2010<br />Kolumny typu Sparse i Wide Tables – optymalizacja składowania danych typu NULL oraz możliwość posiadania więcej niż 1024 kolumn.<br />Projekt Gemini czyli PowerPivot for Excel i Sharepoint<br />
 12. 12. Co nowego dla BI w SQL Server 2008 R2<br />DEMO<br />Nowości w SSRS<br />
 13. 13. Gemini = PowerPivot<br />Problemy<br />W wielu firmach informacje znajdują się w wielu różnych źródłach danych (bazy danych, systemy transakcyjne, pliki EXCEL/ACCESS itp.)<br />W dużej ilość przypadków, dane nie posiadają spójnych schematów pozwalających na automatyzację ich obsługi.<br />Rozwiązania BI powinny czerpać informacje ze wszystkich dostępnych źródeł i pomagać w zażądaniu nimi.<br />W wielu przypadkach użytkownicy biznesowi zmuszeni są do korzystania z usług działu IT przy tworzeniu analiz.<br />Uprawnienie użytkownicy pomijają działy IT w trakcie analiz danych co prowadzi do wielu problemów (np. Błędy w danych, obniżona jakość informacji, ogólny chaos !)<br />Użytkownicy nie znają innych narzędzi analitycznych, nie rozumieją świata relacyjnego, poprostu potrzebują lepszego Excela.<br />
 14. 14. Gemini = PowerPivot<br />Rozwiązanie<br />Udostępnienie większych możliwości użytkownikom biznesowym w środowisku, które znają.<br />Przerzucenie części pracy (albo całej) na osoby odpowiedzialne za tworzenie analiz (producenci analiz)<br />Zwiększenia możliwości zarządzania i kontroli dla działów IT<br />
 15. 15. Gemini = PowerPivot<br />Modelowanie<br />Analiza<br />Personalizacja<br />Kolaboracja<br />Dostęp do poprawnych danych <br />Użytkownicy <br />Biznesowi<br />
 16. 16. Gemini = PowerPivot<br />Administracja<br />Zapewnienia bezpieczeństwa i jakości danych<br />Kontrola zasobów<br />Nadzór<br />Dział IT<br />
 17. 17. Gemini = PowerPivot for Excel<br />Excel<br />Dodatek Gemini<br />Architektura<br />Źródła danych<br />Relacyjne<br />AS<br />Import<br />SilnikAS/IMBI<br />Gemini Data<br />Excel, CSV, …<br />ATOM<br />
 18. 18. Gemini = PowerPivot for Excel<br />Silnik In-Memory BI (IMBI)<br /><ul><li>Przezroczysty dla użytkowników arkusza
 19. 19. Dane przechowywane wewnątrz pliku Excel
 20. 20. Uruchamiany jako biblioteka dynamiczna w procesie Excel
 21. 21. Wydajne przetwarzanie – możliwość pobrania ponad 100 milionów rekordów
 22. 22. Wysoka kompresja danych
 23. 23. 1/10
 24. 24. 1/100
 25. 25. Więcej w zależności od danych
 26. 26. Wykorzystanie pamięci RAM – dane ładowane są bezpośrednio do pamięci</li></li></ul><li>Gemini = PowerPivot for Excel<br />DEMO<br />
 27. 27. Gemini = PowerPivot for SharePoint 2010<br />Excel<br />Dodatek Gemini<br />Architektura<br />Klient AS<br />Excel, RB,…<br />Źródła danych<br />MOSS<br />Excel Services<br />Relacyjne<br />.xlsx<br />Publikacja<br />SilnikAS/IMBI<br />AS<br />Import<br />http://...xlsx<br />Gemini Data<br />Excel, Tekst, …<br />AS/IMBI<br />Server<br />Periodyczne odświeżanie danych<br />Gemini Data<br />
 28. 28. Gemini = PowerPivot for SharePoint 2010<br />Plik Excel staje się częścią platformy BI.<br />Dane mogą być odświeżane na żądanie oraz automatycznie.<br />Spójne dane (jedna wersja pliku).<br />IT kontroluje sprawy związane z plikami, koniec piekła wielu plików.<br />Dostęp także przez przeglądarkę !<br />
 29. 29. Gemini = PowerPivot<br />Wersje beta Microsoft Office 2010: http://www.microsoft.com/office/2010<br />Wersja beta SQL Server 2008 R2: http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/r2.aspx<br />PowerPivots: http://www.powerpivot.com/<br />Inne linki o PowerPivots:<br />www.PowerPivotPro.com<br />www.PowerPivotTwins.com<br />www.PowerPivotGeek.com<br />www.DennyGLee.com<br />www.PowerPivot and DAX forum<br />www.powerpivot-info.com<br />Co dalej?<br />
 30. 30. Q&A – jeżeli jakieś są www.koprowski.pro<br />Dziękuje za uwagę<br />

×