Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Data-tier Applications<br />Mariusz Koprowski<br />www.koprowski.pro<br />
Agenda<br /><ul><li>Data–tier application – o co tyle szumu?
Dwie strony medalu:
Developer’s
DBA
Ograniczenia
Q&A</li></li></ul><li>Data-tier application – o co tyle szumu ?<br />Integracja z Visual Studio<br />Jednolita metoda dost...
Data-tier application – o co tyle szumu ?<br />Data-tier application package (*.dacpac):<br /><ul><li>Interfejs do wypakow...
Pliki metadanych (XML)
DacMetadata.xml – opisujący paczkę (wersja,nazwa)
LogicalObjectStream,xml – metadane obiektów logicznychnp.: Tabele, widoki, funkcje, procedury Itd.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Data Tier Applications

2,067 views

Published on

My presentation from Polish SQL Server 2008 R2 about Data-tier Applications

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Data Tier Applications

 1. 1. Data-tier Applications<br />Mariusz Koprowski<br />www.koprowski.pro<br />
 2. 2. Agenda<br /><ul><li>Data–tier application – o co tyle szumu?
 3. 3. Dwie strony medalu:
 4. 4. Developer’s
 5. 5. DBA
 6. 6. Ograniczenia
 7. 7. Q&A</li></li></ul><li>Data-tier application – o co tyle szumu ?<br />Integracja z Visual Studio<br />Jednolita metoda dostarczania oprogramowania<br />Data-Tier Developer<br />Uproszczenie wdrażania, zarządzania i aktualizacji baz danych <br />Management Studio<br />Control Point<br />Database Administrator<br />Managed Server Group<br />
 8. 8. Data-tier application – o co tyle szumu ?<br />Data-tier application package (*.dacpac):<br /><ul><li>Interfejs do wypakowywania zawartości
 9. 9. Pliki metadanych (XML)
 10. 10. DacMetadata.xml – opisujący paczkę (wersja,nazwa)
 11. 11. LogicalObjectStream,xml – metadane obiektów logicznychnp.: Tabele, widoki, funkcje, procedury Itd.
 12. 12. PhysicalObjectStream.xml – metadane obiektów fizycznychnp.: indeksy, relacje
 13. 13. TargetSelection.xml – definicji wymagań (sql policy)
 14. 14. Skrypty SQL:
 15. 15. DACName.sql – zawierający elementy do zainstalowania
 16. 16. Script.PreDeployment – do wykonania przed instalacją
 17. 17. Script.PostDeployment – do wykonania po instalacji</li></li></ul><li>Dwie strony medalu – Developer’s<br /><ul><li>Nowy projekt – SQL Server Data-tier Application pozwalający na zarówno zbudowanie, jak i deployment Data-tier application
 18. 18. Możliwość skorzystania z funkcji Visual Studio:
 19. 19. IntelliSense
 20. 20. Edytor i debugger T-SQL
 21. 21. Policy designer
 22. 22. Statyczna analiza kodu
 23. 23. Wersjonowanie kodu w połączeniu z systemami kontroli wersji</li></ul>Data-Tier Developer<br />
 24. 24. Dwie strony medalu – Developer’s<br />DEMO<br />Data-Tier Developer<br />
 25. 25. Dwie strony medalu – DBA’s<br /><ul><li>Automatyzacja instalacji
 26. 26. Łatwiejsze zarządzanie (Utility Control Point i lokalnie)
 27. 27. Łatwiejsze aktualizacje
 28. 28. Kontrola struktury bazy danych
 29. 29. Możliwość wykorzystania Power Shell</li></ul>Database Administrator<br />Management Studio<br />
 30. 30. Dwie strony medalu – DBA’s<br />DEMO<br />Database Administrator<br />Management Studio<br />
 31. 31. Ograniczenia<br /><ul><li>Wspierane elementy:
 32. 32. Database role, login, user,
 33. 33. Schema, table, view, index, type
 34. 34. Function, stored procedure
 35. 35. Nie wspierane elementy:
 36. 36. Obiekty CLR (procedury, funkcjie, agregaty, typy użytkownika oraz systemowe (Spatial,Geometry,Hierarchy ID, Geography itp.)
 37. 37. Partycje,
 38. 38. XML (indexy, kolekcje)
 39. 39. Objekty Service Broker
 40. 40. Kolumny Filestream
 41. 41. Klucze szyfrujące i certyfikaty
 42. 42. DDL Triggers
 43. 43. Application Role
 44. 44. Full – text
 45. 45. Extended stored procedures
 46. 46. Obiekty zaszyfrowane np.: procedury skłądowane
 47. 47. Obiekty posiadające referencje pomiędzy różnymi bazami danych
 48. 48. Synonimy
 49. 49. Extended proprties</li></li></ul><li>Ograniczenia<br /><ul><li>Elementy nie wspierane, ale nie wpływające na DAC:
 50. 50. Object permissions
 51. 51. Role membership (mappings between users and database roles)
 52. 52. Extended properties
 53. 53. Statistics
 54. 54. Diagrams
 55. 55. Plan guides
 56. 56. Linked servers
 57. 57. SQL jobs
 58. 58. Certificates
 59. 59. Endpoints
 60. 60. Credential objects
 61. 61. User-defined policies and conditions
 62. 62. Inne ograniczenia:
 63. 63. Nazwa bazy danych nie może być dłuższa niż 87 znaków
 64. 64. Bazy danych posiadające wiele plików danych zawsze zostaną zmienione na bazę posiadająca jeden
 65. 65. Rejestracja aplikacji jest możliwa tylko na SQL Server 2008 R2</li></li></ul><li>Podsumowanie<br /><ul><li>Data-tier application przeznaczone jest do prostych rozwiązań
 66. 66. Rozwiązuje problemy z wdrażaniem baz danych
 67. 67. Miejmy nadzieje, że następne wersje będą lepsze</li></ul>Materiały:<br /><ul><li>SQL Server 2008 R2 Books Online DAChttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210546(SQL.105).aspx
 68. 68. SQL Server 2008 R2 White papers DAChttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff381683.aspx
 69. 69. Brent Ozar (MVP): SQL Server 2008 R2: The DAC Packhttp://www.brentozar.com/archive/2009/08/sql-server-2008-r2-the-dac-pack/</li></ul>Q&A<br />

×