Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicat bacau360.ro

198 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comunicat bacau360.ro

  1. 1. Asociația bloggerilor | www.divanul.ro Organizație neguvernamentală non-profit Comunicat de presă – 22 august 2013 Asocia ia Divanul AdBlog face “Turul virtual alț jude ului” cu Bacau360.roț Bloggerii băcăuani, constitui i legal înț Asocia ia “Divanul AdBlogț ”, deja recunoscută pe plan local pentru promovarea a zeci de ac iuni de interes public,ț desfă oară, în perioada august – septembrie 2013, proiectulș “Bacău 360 – Turul virtual al jude ului Bacău”ț , prin care vor realiza primul site de fotografie despre jude ul Bacău.ț Scopul proiectului este promovarea pe WEB, prin intermediul imaginilor panoramice i fotografiilor reprezentative, înso ite de explica ii sugestive, a unorș ț ț obiective de interes istoric, cultural, economic i social din întreg jude ul Bacău, înș ț special în rândul tinerilor. Ace tia vor avea ocazia nu numai să se familiarizeze cuș noile tehnologii media, ci i să cunoască imaginea globală a jude ului, prin fotografii,ș ț pove ti, tradi ii i informa ii locale.ș ț ș ț “Ne dorim să promovăm patrimoniul băcăuan i ne-am gândit să facem astaș prin crearea unui instrument virtual, adecvat modalită ilor de informare din zileleț noastre, care să ofere comunită ilor un acces facil i rapid la valorile autentice aleț ș jude ului nostru. Totodată, noi credem că prin implementarea acestui proiect vomț reu i să facem jude ul Bacău mult mai vizibil pe internet la nivel na ional.ș ț ț Bacau360.ro va con ine pentru început cel pu in 30 de imagini panoramice (tururiț ț virtuale la 360 de grade) i peste 50 de fotografii de înaltă rezolu ie.”ș ț – Cristian Ghinghe , vicepre edinte Asocia ia “Divanul AdBlog” i manager de proiect.ș ș ț ș Cofinan at cu 12.000 de lei din fonduri alocate de Consiliul Jude ean Bacăuț ț pe anul 2013 pentru activită i nonprofit de interes general, conform Legii 350/2005,ț proiectul se va încheia la jumătatea lunii septembrie, tot atunci fiind preconizată iș lansarea oficială a site-ului www.bacau360.ro. Până atunci, Asocia ia “Divanulț AdBlog” pregăte te în cadrul proiectului, în colaborare cu Asocia ia Ligaș ț Studenţească din Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău i Consiliul Jude eanș ț al Elevilor Bacău, un concurs de fotografie pentru tinerii din jude , premiile constândț în aparatură foto. Chiar dacă site-ul încă nu a fost lansat, pagina de Facebook a proiectului (facebook.com/bacau360), pe care bloggerii membri ai Asocia iei publică fotografiiț din jude ul Bacău, a strâns până la această oră 600 de aprecieri.ț Comunicat de presă – 22 august 2013 Asociația “Divanul AdBlog” contact@divanul.ro | 0743 663 101

×