Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bourdieu Com funciona el Camp Literari

450 views

Published on

Com funciona el Camp Literari, qui en forma part

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bourdieu Com funciona el Camp Literari

  1. 1. El CAMP LITERARI té les seves pròpies regles Qui en forma part? Quines activitats s’hi porten a terme? Com s’hi entra? Qui mana? Qui estableix les regles? Qui les pot canviar? Com s’arriba al poder? Com s’hi pot continuar estant? Com funciona la lluita per dominar les eines de control del camp?
  2. 2. Les activitats que es porten a terme al’interior del CAMP LITERARI són: Escriure Publicar Crear empreses editorials Exercir la crítica Crear cenacles o grups d’opinió Crear institucions literàries  Acadèmies  Premis, rutes, etc. Crear professions relacionades amb la literatura, etc.
  3. 3. Per entrar al CAMP LITERARI no demanen cap títol professional Però perquè algú hi pugui entrar, els escriptors reconeguts han d’admentre i acceptar el nou com un escriptor (ha d’haver fet mèrits per entrar-hi, ha de conèixer algú) Els membres del Camp creen una sèrie de barreres i tabús com perquè no se’ls “coli” massa gent: no tothom és acceptat
  4. 4. Imaginem que la societat on vivim és el requadre de la diapositiva I que a l’interior hi ha un espai autònom (la gent del carrer no hi participa) on una sèrie de’artistes lluiten per donar-se a conèixer, per adquirir influència, perquè les seves obres siguin reconegudes, per marcar “modes”, per tallar el bacallà... Per aconseguir un “capital” amb les seves activitats Per decidir qui hi entra i qui no. Per decidir qui és “bo” i qui no.
  5. 5. Imaginem que a la Societat posició central és on hi El poder de la ha els qui manen societat coincideix amb el poder del CAMP? Com s’arriba a una posició central? Camp literari Poder Qui hi ha en una posició central al Camp?Com s’entra al Qui i per què se situa a la Camp? Perifèria del Camp
  6. 6. El camp literari sorgeix i es consolida com a estructuraautònoma en el moment que existeix un mercat de béns culturals
  7. 7. El camp literari sorgeix i es consolida com a estructuraautònoma en el moment que existeix un mercat de béns culturals

×