Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Y Veien

1,143 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Y Veien

  1. 1. Y-VEIEN Yrkesfaglig videregående til ingeniør
  2. 2. Teknologi og realfag gir muligheter <ul><li>Studiespesialisering? </li></ul><ul><li>Yrkesfag? </li></ul><ul><li>Eller noe midt i mellom? </li></ul>
  3. 3. Teknologi og realfag gir muligheter <ul><li>Vg1 T eknikk og I ndustriell P roduksjon </li></ul><ul><li>Vg2 Kjemiprosess eller Labfag </li></ul><ul><li>Fagbrev Prosessoperatør eller Faglaborant </li></ul><ul><li>Y-VEI, Gass- og energiteknologi, bachelor </li></ul>
  4. 4. Teknologi og realfag gir muligheter <ul><li>Y-VEIEN er et tilbud som retter seg mot søkere med eksamen fra yrkesfaglig studieretning </li></ul><ul><li>Relevant fagbrev </li></ul><ul><li>Ved Høgskolen i Telemark kan disse kandidatene starte direkte på en 3-årig ingeniørutdanning </li></ul>
  5. 5. Teknologi og realfag gir muligheter <ul><li>Bli ingeniør </li></ul><ul><li>Uten formell studiekompetanse </li></ul><ul><li>Ta Y-VEIEN </li></ul><ul><li>Innhold i tråd med hva bedriftene etterspør </li></ul>

×