Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Min Individuelle Oppgave

544 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Min Individuelle Oppgave

  1. 1. Min Individuelle oppgave Hva er egentlig en blogg og hvordan kan den benyttes som pedagogisk verktøy?
  2. 2. Blogg <ul><li>we b + log = blog </li></ul><ul><li>En elektronisk dagbok </li></ul><ul><li>En nettside </li></ul><ul><li>Et publiseringsverktøy </li></ul>
  3. 3. Utplasseringsblogg
  4. 4. Obs! <ul><li>Nettvett </li></ul><ul><li>Søke lurt på nett </li></ul><ul><li>Opphavsrett </li></ul>
  5. 5. Tilbakemeldinger fra elevene <ul><li>Blogg er lett å bruke </li></ul><ul><li>Lett tilgjengelig </li></ul><ul><li>Fint å kunne følge med på andre elevers opplevelser i bedrift </li></ul><ul><li>Vi kunne skrive i hverandres blogg </li></ul><ul><li>Mye bedre enn å skrive logg </li></ul><ul><li>Jeg er mest vant til å skrive på pc </li></ul><ul><li>Da visste jeg hele tiden hvor jeg hadde notatene mine </li></ul>
  6. 6. Mine erfaringer <ul><li>Tenkeskriving er god bearbeiding av lærestoff </li></ul><ul><li>Alle elevene skrev i bloggen </li></ul><ul><li>Elevene dokumenterte tilegnet kunnskap i bloggen </li></ul>
  7. 7. Videre bruk Blogg i prosjektarbeid <ul><li>Elevene fører prosjektblogg i PTF </li></ul><ul><li>” Hvor” er jeg? </li></ul><ul><li>Hva har jeg gjort? </li></ul><ul><li>Hva har jeg brukt tid på? </li></ul><ul><li>Hva skal jeg gjøre i morgen? </li></ul><ul><li>Hva trenger jeg veiledning i? </li></ul>

×