Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korrosjon Ina

1,175 views

Published on

Korrorsjon i olje og gassrørledninger et elev prosjekt ved Sørumsand vgs

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Korrosjon Ina

  1. 1. Korrosjon i olje- og gassrørledninger av Ina Halvorsen 2LTA
  2. 2. Hva er korrosjon? <ul><li>Oksidasjon/reduksjon av metaller </li></ul><ul><li>Oksygenet tar opp elektroner fra metallet </li></ul><ul><li>Rust og irr </li></ul>
  3. 3. Når og hvor oppstår korrosjon? <ul><li>Metall og oksygen </li></ul><ul><li>Litos-, hydros- og atmosfæren består av 49% oksygen </li></ul><ul><li>Oksygen forekommer mest i naturen av alle grunnstoffer </li></ul><ul><li>Korrosjon = problemer, bla. problemer i olje- og gassrørledninger/flerfaseledninger </li></ul>
  4. 4. Hoveddel <ul><li>Norsk sokkel – rørledninger som tilsvarer strekningen fra Norge til Kina. </li></ul><ul><li>3 – 7 mrd. </li></ul><ul><li>Rustfritt stål? </li></ul><ul><li>Karbonstål – økonomisk mulig </li></ul>
  5. 6. Hvordan oppstår korrosjon i flerfaserørledninger? <ul><li>Karbondioksid, hydrogensulfid og eddiksyre </li></ul><ul><li>Formasjonsvann. pH. Salter påvirker. forhindringsmetodene. </li></ul><ul><li>Strømningsforholdene. </li></ul><ul><li>Sveisens sammensetning. </li></ul><ul><li>Bakterievekst. </li></ul>
  6. 8. Hvordan forhindre korrosjon? <ul><li>Korrosjonsbestandige materialer. Lite effektivt. Kun ved spesielle anvendelser og korte avstander. </li></ul><ul><li>Korrosjonshemmere. Mest effektivt. Overflateaktive materialer som inneholder nitrogen eller fosfor. Absorberer. </li></ul><ul><li>PH stabilisering. Base > pHen stiger > minsker sjansene for korrosjon. Gassrør pga. Mineralavsetninger ved formasjonsvann. Glykol. </li></ul>
  7. 9. Kilder: www.kjemi.no www.ife.no www.wikipedia.no www.caplex.no www.propaganda.net www.statoilhydro.com www.histos.no

×