Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ife Ina

621 views

Published on

Presentasjon av utplasseringsbedrift i prosjekt til fordypning

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ife Ina

 1. 1. Utplassering uke 47
 2. 2. <ul><li>Kjeller </li></ul><ul><li>Et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi </li></ul><ul><li>Grunnlagt i 1948, i dag en selvstendig stiftelse </li></ul>
 3. 3. <ul><li>520 ansatte </li></ul><ul><li>Flest menn </li></ul><ul><li>Administrerende direktør, forsknings direktør, avdelingsledere </li></ul><ul><li>Nito – Norges Ingeniør- og Teknologi Organisjasjon </li></ul><ul><li>Verneombud, en på hver avdeling – ivareta HMS, trygg arbeidsplass </li></ul>
 4. 4. MATKOR (material- og korrosjonsteknikk)‏ <ul><li>Petroleumsteknologi </li></ul><ul><li>Innvendig korrosjon i olje- og gassrørledninger </li></ul><ul><li>Mer enn 80% av arbeidet blir finansiert av oljeselskaper og stråleleverandører </li></ul><ul><li>Bl.a. Statoil, Shell, Total, Norsk Hydro, Saudi Aramco </li></ul><ul><li>Esperimentelle forsøk innenfor olje- og gasskorrosjon </li></ul>
 5. 5. Arbeidsoppgaver <ul><li>Analysere MEG (monoetylenglykol) prøver </li></ul><ul><li>Titrering karbonat/bikarbonat, kalsium/magnesium </li></ul><ul><li>Blande prøver til forsøk </li></ul><ul><li>Fikse ødelagte pH-metere </li></ul>
 6. 6. Miljø <ul><li>Åpent </li></ul><ul><li>Hjelpsomme </li></ul><ul><li>Ingen arbeidsmoral – alle behandler hverandre med respekt </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Autotitrator med karusell </li></ul>
 8. 8. <ul><li>SEM – Scanning Electrone Microscope </li></ul>
 9. 11. Kilder: <ul><li>www.ife.no </li></ul><ul><li>www.nito.no </li></ul><ul><li>www.wikipedia.no </li></ul>

×