Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ftir Spektroskopi[1]

1,414 views

Published on

Instrumentell anaalyse individuelt elev prosjekt Sørumsand vgs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ftir Spektroskopi[1]

 1. 1. Instrumentell analyse FTIR-Spektroskopi Laget av Are Mathisen
 2. 2. Hva er et spektrometer Et spektrometer er et instrument som benyttes til karakterisering av materialer i både fast stoff, væske- og gass-form
 3. 3. Hva er FTIR <ul><li>FT står for Fourier Transform. Dette er analysemetoden for målingene. </li></ul><ul><li>IR står for infrarød, og er betegnelsen på den delen av det elektromagnetiske spekteret som instrumentet kan analysere. </li></ul><ul><li>Infrarød har bølgelengder som er lengre enn synlig lys, men kortere enn mikrobølger. Infrarød dekker område fra 700 nm. - 1mm. </li></ul>
 4. 4. FTIR-spektroskopi <ul><li>Infrarød spektroskopi er en analysemetode som brukes for å identifisere og kvantifisere materialer. </li></ul><ul><li>Molekyler vibrerer ved at de kovalente bindingene strekkes og bøyes, og de fleste molekyler har en eller flere vibrasjoner med frekvenser som ligger i den infrarøde delen av det elektromagnetiske spektrum. </li></ul>
 5. 5. FTIR-spektroskopi <ul><li>Ved å sende infrarødt lys gjennom en forbindelse, vil de lysfrekvensene som er lik molekylvibrasjonsfrekvensene i forbindelsen absorberes eller hindres i å trenge gjennom prøven. </li></ul>
 6. 6. Hvordan gjøres det? <ul><li>Infrarød spektroskopi foregår ved å sende mange infrarøde lysbølger samtidig mot prøven. Endringene i lysbølgene etter at disse har trengt gjennom eller blitt reflekter fra prøven, måles. </li></ul><ul><li>Omregning fra tidsområdet til frekvensområdet. </li></ul>
 7. 7. Fourier Transform <ul><li>Fouriertransformasjonen er en transformasjon som overfører en funksjon til frekvensrommet. </li></ul><ul><li>Jean Joseph Fourier (1768-1830)‏ </li></ul>
 8. 8. Fourier Transform Lystråling med kun en bølgelengde, har bare en frekvens.
 9. 9. Fourier Transform Lysstråling satt sammen av tre bølgelengder, har tre frekvenser.
 10. 10. Fourier Transform I infrarøde måleinstrumenter, er det tusenvis av bølgelengder som gir tusenvis av frekvenser.
 11. 12. Kilder: www.wikipedia.org www.google.com (søkemotor)‏ www.ntnu.no

×