Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fritt Etter Prof

822 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fritt Etter Prof

 1. 1. Fritt etter Prof. Dr. Wim Veen Homo Zappiens
 2. 2. Generasjonen som: <ul><li>Tenker på skolen som en møteplass </li></ul><ul><li>Ikke kan lytte </li></ul><ul><li>Ikke kan sitte stille </li></ul><ul><li>Lærer ved å leke og ha det gøy </li></ul>
 3. 3. Hørt på lærerrommet: Elevene mine <ul><li>Har minimal konsentrasjonsevne </li></ul><ul><li>Er hyperaktive </li></ul><ul><li>Er udisiplinerte </li></ul><ul><li>Har null respekt </li></ul>
 4. 4. Hvordan jobber en Homo Zappiens? <ul><li>Integrerte skanne ferdigheter </li></ul><ul><li>Mange oppgaver samtidig </li></ul><ul><li>Behandler diskontinuerlig informasjon </li></ul>
 5. 5. Hva er læring? <ul><li>En aktiv mental prosess hos den som lærer </li></ul><ul><li>Konstruksjon av kunnskap gjennom indre refleksjon og kommunikasjon med andre. </li></ul><ul><li>Omforming av informasjon til noe som gir mening </li></ul>
 6. 6. Hva er lærerens jobb? <ul><li>” Legge til rette for læring” </li></ul><ul><li>&quot;Elever er som dyr: De gjør ingenting ut fra intelligens - De gjør det ut fra instinkt!” Udhavn teater, Jean-Pierre Dopagne </li></ul>
 7. 7. Påstander <ul><li>Ungdommen forbereder seg til framtida </li></ul><ul><li>Skolen undervurderer ungdommen </li></ul><ul><li>Skolen kjenner ikke til ungdommens ferdigheter </li></ul><ul><li>Skolen må innta en helt ny vinkling </li></ul>
 8. 8. Ny vinkling Fleksibilitet mht innhold <ul><li>Nye kilder tilgjengelig fra hvor som helst </li></ul><ul><li>Bruke hypertekst </li></ul><ul><li>Prosessorientert dokument </li></ul><ul><li>Bruke IKT (Informasjons og Kommunikasjons Teknologi) til å spørre, finne ut og diskutere </li></ul>
 9. 9. Ny vinkling Fleksibilitet mht metode <ul><li>Lærerstyrt- samfunnsstyrt- elevstyrt </li></ul><ul><li>Mindre klasseroms/tavle undervisning </li></ul><ul><li>Emneorientert </li></ul><ul><li>Gruppe/individuelt arbeid </li></ul>
 10. 10. Ny vinkling Fleksibilitet mht tid og sted <ul><li>Når skal man lære hva? </li></ul><ul><li>Må eleven være på skolen for å lære? </li></ul><ul><li>Hvor skal læring foregå? </li></ul><ul><li>Åpne skoler </li></ul><ul><li>Skolen som møtested </li></ul>
 11. 11. Ny vinkling Fleksibilitet mht mål og vurderinger <ul><li>Eleven eier sin egen læreprosess </li></ul><ul><li>Skolen må definere kompetanse </li></ul><ul><li>Eleven må ta ansvar for å formulere egne læringsmål og sjekke dem ut ” Har jeg nådd målene mine?” </li></ul><ul><li>Elevene kan vise sin kompetanse eksempelvis ved mappevurdering Hver elev sin individuelle e-mappe </li></ul>
 12. 12. Læringshjulet Planlegge læringsmål Vurdere Har jeg nådd målene ? Korrigere Hva kan jeg bli bedre på? Gjøre Læringsarbeid
 13. 13. Nye roller for læreren <ul><li>Fra læreren foran klassen til læreren bak eleven (KEOS) Veileder og tilrettelegger </li></ul><ul><li>Fra en innholdsleverandør til en informasjonsmegler </li></ul><ul><li>Fra ekstern ekspert til side ved side kompanjong i en online læringsarena </li></ul>
 14. 14. Nye roller for elevene <ul><li>Holde rede på og følge med på sin egen læreprosess </li></ul><ul><li>Lære å samarbeide og gi tilbakemeldinger til medelever </li></ul><ul><li>Hjelpe lærerne å finne ut av den nye ”dingse” verden og dele på ferdighetene de har tilegnet seg </li></ul>

×