Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erfaringer Fra SøRumsand Vgs

714 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfaringer Fra SøRumsand Vgs

 1. 1. Erfaringer fra Sørumsand vgs <ul><li>Gode animasjoner </li></ul><ul><li>Greit og ha alt samlet </li></ul><ul><li>HMS del bra </li></ul><ul><li>Flervalgsoppgaver </li></ul><ul><li>Oversikt over hvem som har gjort hva </li></ul><ul><li>Lett å oppdatere </li></ul><ul><li>Norsk Industri som bindeledd mellom skole og bedrift </li></ul><ul><li>Litt lite utfordrende oppgaver vg1 TIP </li></ul><ul><li>For mange oppgaver på hver side </li></ul><ul><li>Litt ”treigt” å åpne </li></ul>
 2. 2. Generasjonen som: <ul><li>Tenker på skolen som en møteplass </li></ul><ul><li>Ikke kan lytte </li></ul><ul><li>Ikke kan sitte stille </li></ul><ul><li>Lærer ved å leke og ha det gøy </li></ul>
 3. 3. Hvordan jobber en Homo Zappiens? <ul><li>Integrerte skanne ferdigheter </li></ul><ul><li>Mange oppgaver samtidig </li></ul><ul><li>Behandler diskontinuerlig informasjon </li></ul>
 4. 4. Hva er læring? <ul><li>En aktiv mental prosess hos den som lærer </li></ul><ul><li>Konstruksjon av kunnskap gjennom indre refleksjon og kommunikasjon med andre. </li></ul><ul><li>Omforming av informasjon til noe som gir mening </li></ul>
 5. 5. Hva er lærerens jobb? <ul><li>” Legge til rette for læring” </li></ul><ul><li>&quot;Elever er som dyr: De gjør ingenting ut fra intelligens - De gjør det ut fra instinkt!” Udhavn teater, Jean-Pierre Dopagne </li></ul>
 6. 6. Påstander <ul><li>Ungdommen forbereder seg til framtida </li></ul><ul><li>Skolen undervurderer ungdommen </li></ul><ul><li>Skolen kjenner ikke til ungdommens ferdigheter </li></ul><ul><li>Konsekvens: Skolen må ”snu på hue” </li></ul>
 7. 7. Nye roller for læreren <ul><li>Fra læreren foran klassen til læreren bak eleven (KEOS) Veileder og tilrettelegger </li></ul><ul><li>Fra en innholdsleverandør til en informasjonsmegler </li></ul><ul><li>Fra ekstern ekspert til side ved side kompanjong i en online læringsarena </li></ul>
 8. 8. Nye roller for elevene <ul><li>Holde rede på og følge med på sin egen læreprosess </li></ul><ul><li>Lære å samarbeide og gi tilbakemeldinger til medelever </li></ul><ul><li>Hjelpe lærerne å finne ut av den nye ”dingse” verden og dele på ferdighetene de har tilegnet seg </li></ul>
 9. 9. Dette mener jeg det bør legges vekt på ved utarbeidelse av digitale læreverk

×