Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiskalni program pos sector

798 views

Published on

Savremeni program za ugostiteljstvo, jednostavan za korištenje, sa kojim će te se osjećati kao kod svoje kuće.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fiskalni program pos sector

 1. 1. Aktualna ponudaPOS Sector, Hardver za POS Sector
 2. 2. POS Sector Touch ProfessionalRestoranski POS Sector (RPS) je touchscreen POSsustav koji pruža brzu operaciju, točno preuziman-je narudžbi i detaljna izvješća s lakoprimjenjivim sučeljem. Restorani sdnevnom ponudom kao i ekskluzivnirestorani, štandovi s brzom hranom,kafeterije, picerije te drugi tipovirestorana će pronaći potrebna svojst-va u Restoranskom POS Sectoru.Restoranski POS Sector software ima tucetsvojstava u paketu koji je jednostavan i do-voljno povoljan za neovisne restorane, tesposoban za razmjenu i korištenje podataka(share?) kod restorana s više podružnica.Jednostavnost rezultira sretnijim klijentima i većim prometom.Restoranski POS Sector je najjednostavniji Poslužitelji u restoranima s dnevnom ponu-dostupan POS sustav. Vašim poslužiteljima dom jela i ekskluzivnim restoranima provodititreba 60 sekundi da naprave narudžbu i unovče će manje vremena u primanju narudžbi, aračun. Touchscreen u boji vodi poslužitelje kroz više vremena u posluživanju gostiju. Svakasvaku transakciju, pomažući im da brzo i točno ušteđena minuta pomaže povećava Vaš profit.naprave narudžbu. POS reagira onako kako Restoranski POS Sector sustav je dizajniran kakomislite da će reagirati — faktor zbog kojeg smo bi ubrzao operativnost u Vašem restoranu.osvojili 1. Mjesto za jednostavnost uporabe. OrganiziranostBrzina Kuhinja je najopterećenije područje u većiniBrza dostava narudžbe je od presudne važnosti restorana. Pogreške u pripremi Vas mogu koštatiu svim restoranima. Restorani brze usluge dragocjenog vremena, novca i odanosti klije-primijetiti će da se redovi brže pomiču što nata. Narudžbe koje se šalju na kuhinjski pisačPOS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 2
 3. 3. uključuju svaki naručeni artikl, parametre artikla o prometu po uposleniku u jednom satu(u crvenoj boji), ispis jednostavan za čitanje te povezano sa ugrađenim satom pomaže Vamjedinstven broj narudžbe i vrijeme narudžbe. izbjeći prevelik broj osoblja analizirajući ko- liko novca zaradite u satu po zaposleniku.Detalji Preporuke za ekskluzivneDetaljna izvješća ugrađena u Restoranski POS restoraneSector pružaju Vam uvid u statistiku kako bistelakše donosili pametne poslovne odluke. Mnogi Upravljanje ekskluzivnim restoranom zahtijevavlasnici restorana znaju da zarađuju novac ali mnogo napornog rada i mnogo sati. Održavanjenemaju jasnu sliku koliko profita mogu naprav- zadovoljnih klijenata kao i praćenje sirovina teiti ili koje faktore njihova poslovanja mogu uposlenika osnove su uspješnoga restorana. Restoranski POS Sector prodajni sustav pomoći će Vam upravljati barom sa širokim mogućnostima praćenja zaliha, uposlenikapromijeniti u ciljupovećanja profita.Iscrpna prodajnaizvješća pomažuVam odreditikoliko novcazarađujete. Izvješćakoja ispisuju Vašenajbolje ili najlošije te sučeljem ekrana jednostavnim za uporabu.prodavane artikle s jelovnika, kombiniranasa izvješćem kupovnog popisa koje procjen- Odaberite unutar velikog izbora ekrana zajuje korištenje namirnica, na temelju hrane praćenje stolova, gdje točno možete vidjeti kojinaručene kroz Vaš POS, pomoći će Vam re- su stolovi zauzeti pa čak i pratiti koliko osobaducirati troškove namirnica od 1-5 %.Izvješća sjedi za jednim stolom. Također možete proce-POS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 3
 4. 4. suirati više stolova odjednom, stavljajući račune U POS Sector je integrirana komunikacija sana čekanje i otvarati druge stolove. Daljinsko Packet PC-em tako da konobar posjedujeupravljanje kuhinjskim ispisom je imperativ za mogućnost direktnog slanja narudžbe sadobar POS prodajni sustav. On Vam omogućava udaljenog mjesta (terasa, balkon) na šankdodavanje proizvoda s menija na račun, s izuzet- što rezultira maksimalno brzom uslugom jerno dobro prilagođenog ekrana menija, te slanje konobara po dolasku na šank čeka spremnanarudžbi na koliko god hoćete udaljenih pisača. narudžba. Korištenjem ovakvog sustavaArtikli koji trebaju biti kuhani idu u kuhinju, konobaru je omogućen brz i jednostavansva pića idu na bar, a slastice u odjel slastica. način rada. Slanje narudžbi se vrši bežičnom infrastrukturom na centralno računalo.Narudžbe se šalju pritiskom na tipku. Svo-jstva kao što je brzo Internet procesuiranjekreditnih kartica te brzi touch screen ubrzatće procese izdavanja računa i provjere, takoda brže i učinkovitije uslužujete klijente. Asvojstva održavanja vjernosti klijenata, poputdarovnih kartica, učinit će da Vam se klijentiponovno vraćaju. Kombinacija svih ovih oso-bina u jednom paketu čini Restoranski POSSector pravim izborom za Vaš restoran.POS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 4
 5. 5. Caffe barovi i noćni kluboviPOS Sector u inačici za caffe barove i noćneklubove nudi bezbroj mogućnosti koja će svimvlasnicima barova omogućiti brži rad uz povećanjezarade.Barovi mogu biti u raznim varijantama — Vam pomoći učinkovitije voditi bar.relaksirajući ili oni sporoga tempa, obični ilipak otmjeniji, s punom uslugom ili samo s Točnost evidencije zalihaponudom pića. POS sustav može barovima Pro Express registrira svako piće pozvanodonijeti velike koristi, pomažući osigurati brze putem prodajnih terminala, uključujući po-transakcije i točne zalihe kao i sigurnosne datak o pojedinom likeru unutar određenogkomponente koje Vam pomažu u nadgledanju pića. Primjerice, možete vidjeti koja je vrstaulaza i izlaza novca. Barski POS Sector je sustav Vodke korištena u Vodki Martini. Ugrađenimkoji posjeduje svojstva potrebna za vođenje izvješćima za traženje funkcionalnosti sasto-barova i noćnih klubova točno i učinkovito. jaka lakše ćete doznati koliko je kojega likeraBarski POS sustav ima svojstvo da auto- korišteno. Taj se podatak može usporediti smatski kalkulira cijene reverzno kako bi Vašom trenutačnom zalihom likera kako bi seuključivale porez za brzo vraćanje ostatka. identificirala krađa ili prekomjerno točenje.Pića u baru mogu se zaračunavati zaokruženo, Ugrađena su i izvješća koja će Vašem šankeruizjednačavati iznose da se izbjegne prebro- omogućiti registriranje darovanih pića.javanje kovanica – omogućavajući bržu tran-sakciju koja Vam pomaže prodati više pića. SigurnostU spoju s mogućnošću postavljanja Barovi su objekti brzoga tempa, puni gotovine.menija pića po abecedi i upravljanja bar- Svaki šanker ima svoju sigurnosnu login karticuskim tabulatorima, Barski POS Sector će za pristup POS sustavu, koja omogućuje regis-POS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 5
 6. 6. triranje pića pod njegovim imenom. Sigurnost Izvješća koja ispisuju Vaše najbolje ili najlošijese može poboljšati i opcionalnom uporabom prodavane artikle s jelovnika, kombiniranaodvojenih gotovinskih ladica za svakog šankera. sa izvješćem kupovnog popisa koje procjen- juje korištenje namirnica, na temelju hraneDvije ili više gotovinskih ladica može biti pov- naručene kroz Vaš POS, pomoći će Vam re-ezano na isti POS terminal; svaka se ladica ducirati troškove namirnica od 1-5 %.Izvješćaotvara samo kada je dodijeljeni šanker logi- o prometu po zaposleniku u jednom saturan. Jake sigurnosne karakteristike POS sus-tava pomažu Vam osigurati Vašu gotovinu povezano sa ugrađenim satom pomaže Vami imati kontrolu nad poslovanjem. izbjeći prevelik broj osoblja analizirajući ko- liko novca zaradite u satu po zaposleniku.Detalji U POS Sector je integrirana komunikacija saDetaljna izvješća ugrađena u Restoranski POS Packet PC-em tako da konobar posjedujeSector pružaju Vam uvid u statistiku kako mogućnost direktnog slanja narudžbe sabiste lakše donosili pametne poslovne od- udaljenog mjesta (terasa, balkon) na šankluke. Mnogi vlasnici ugostiteljskih objekata što rezultira maksimalno brzom uslugom jerznaju da zarađuju novac ali nemaju jasnu sliku konobara po dolasku na šank čeka spremnakoliko profita mogu napraviti ili koje faktore narudžba. Korištenjem ovakvog sustavanjihova poslovanja mogu promijeniti u cilju konobaru je omogućen brz i jednostavanpovećanja profita. Iscrpna prodajna izvješća način rada. Slanje narudžbi se vrši bežičnompomažu Vam odrediti koliko novca zarađujete. infrastrukturom na centralno računalo.POS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 6
 7. 7. Tehnički podaci• Dizajniran za izdavanje računa • Rad u kavanskom, restoran- putem touchscreen-a skom i prodajnom načinu• Modul za samostalno podešavanje • Mogućnost izražavanja ci- rasporeda stolova u objektu jena u u drugim valutama• Prikaz stolova sa otvorenom • Rad na više korisničkih razina (vlas- narudžbom i rezervacijom nik, voditelj smjene, konobar…)• Tipkovnica na ekranu za brz unos podataka • Pregled svih izvještaja putem web aplikacije• Višejezičnost i prilagodljivost po- • Vođenje i kontroliranje jednog ili više reznim sustavima objekata putem web aplikacije• Ispis zbirne narudžbe i narudžbe za šank • Potpuna kontrola uposlenika i skladišta i kuhinju odvojeno (sa prilozima) sa grafičkim prikazom stanja• Detaljna izvješća (prodaje, potrošnje, • Generiranje liste najčešćih ar- stanja na skladištu…) tikala radi bržeg odabira• Pregled svih zakonski traženih izvješća • Mogućnost rada s dlanovnicima• Atraktivan i brz ispis računa i svih izvješća • Mogućnost plaćanja karticama za VIP goste• Rad sa skladištem – primke, izdat- • Popust na računima nice robe, otpis materijala, rashodi • Blagajna• Mogućnost prijenosa pojedinačnih i grup- • Mogućnost ispisa imena na računu nih narudžbi između stolova i konobara • Podjela (splitovanje) računa• Mogućnost export-a podataka za • Rad sa više skladišta različite knjigovodstvene aplikacije • Robno materijalno knjigovodstvo• Formiranje više cijena za jedan ar- • Primka / kalkulacija tikl (Happy Hour, akcija…) • Povratnica - povrat robe• Jednostavno kreiranje narudžbi • Prijenosnica - prenos iz jed- i izdavanje računa nog u drugo skladište• Dodavanja priloga jelima i skidanje istih sa • Evidencija dobavljača skladišta • KIR/KIF Knjiga ulaznih računa/faktura • KUR/KUF Knjiga ulaznih računa/fakturaPOS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 7
 8. 8. Cjenik usluga za svako prodajnomjesto Cijena najma software-a 60,00 KM mjesecno + PDV Instalacija software-a i obuka korisnika 150,00 KM + PDV *drugi racunar 50% popustNapomene• sve stavke su odvojene i mogu se kupovati zasebno• u mjesecni najam su ukljuceni svi update i nove verzije programa, kao i• naše održavanje putem interneta.• Uplata Hardware-a je 100% avansTroškovi instalacije i najma po završetku radovaPOS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 8
 9. 9. Dell Studio One 19Naša preporuka! Cijena: 1600,00 KM + PDV Osnovne karakteristike • Media Card Reader: 8-in-1 • Intel Pentium Dual Core E3300 • Optical Drive: 16X DVD+/-RW • Display: Integrated Touch Screen 18.5” • Audio: Integrated 2.0 Channel Audio • RAM: 3GB DDR2 • Speakers: Integrated Dual Side Speakers (2W) • Hard Drive: 320GB Serial ATA • Mice: Dell Optical, Scroll USB (2but- • Graphics: Intel Integrated GMA x4500 tons scroll) Black Mouse • Network: Integrated NIC (10/100/1000) • Logitech - MK710– Cordless-Desktop –UK • Wireless: Wireless (802.11b/g) • Operating System: Genuine Win- • Camera: Integrated Webcam dows 7 Home PremiumPOS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 9
 10. 10. MSI WIND TOP AE2220 Cijena: 1700,00 KM + PDV Osnovne karakteristike • PROCESOR - Intel®Core™ 2 Duo, T6600(2.2GHz) • WEBCAM - 1.3MP Web kamera s mikrofonom • EKRAN - Ekran osetljiv na dodir Multi-Touch • DODACI - 4-u-1 citac kartica • MEMORIJA - 4GB DDRII 800MHz (podržava SD / MMC / MS / XD) • HARD DISK - 640GB(7200rpm) SATA2 • 2 x USB 2.0 • GRAFIKA - NVIDIA ® GeForce 9300 in- • 1 x DC-in jack tegrisana grafika 256MB VRAM • 4 x USB 2.0 • OPTIKA - Tray-load DVD-Super Multi Re- • 1 x LAN prikljucak (RJ45) writer, podrzava Dual-layer snimanje • 1 x Microphone-u • MREZA - 802.11b/g/n (Wire- • 1 x slušalice-out less) 10/100/1000 Gigabit LAN • 1 x VGA-u • DISPLAY - 21.5 “Multi-Touch Wide- • 1 x HDMI-u screen (16:9), 1920 x 1080 • 1 x SPDIF-out • AUDIO - HD Audio, 2.0 zvuc- • TASTATURA / MIS nici sa SRS Premium Sound • NAPAJANJE - 120W napajanjePOS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 10
 11. 11. Cijena: 815,00 KM + PDV LG Touch monitor 15” Osnovne karakteristike • LCD 15Touchscreen 16MS 450:1 Contrast Ratio • 4 Way Resistive Sensor Poly- Cijena: 1.115,00 KM + PDV ester Pen Or Finger • Anti Glare LCD Pannel Hard Coatin(3H) • 3 Years WARR PI DATE : February 2007 • MODEL : L1510BF 15 TOUCHSCREEN Elotouch monitor • PANEL : TN • SIZE : 15 TFT LCD Osnovne karakteristike • RESOLUTION : 1024 x 768 • POWER SUPPLY AC 90~264 V (47 ~ 63Hz • Dijagonala 15” • POWER SWITCH : Tact Type • Format ekrana Standard format • USER CONTROL: Button Menu (1), • Max. rezolucija 1024x768 (XGA) • Adjust (4, Up, Down, Left, Right), • Svjetlina [cd/m2] 0 • Auto Select (1), Power (1) (Up, • Kontrast 4550:1 Down => LightView) • Vidljivi kut (hor.) [°] 0 • Functions LightView, OSD Lock, Auto • Vidljivi kut (ver.) [°] 0 Adjustment, Gamma Control • Vrijeme odziva [ms] 21,5 • DIMENSION 356 x 380 x 229mm 427 x • Prikljucci USBPOS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 11
 12. 12. Cijena: 400,00 KM + PDV Termal printer Samsung Cijena: 570,00 KM + PDV Osnovne karakteristike • Print Width 80mm • Description Thermal print Mini kućište ITX • Print Speed 150mm/s • Paper Cutter Auto paper cutter Osnovne karakteristike • Kucište ITX KMZ 120W • MP Intel Soc479 • DDR2 1024 Mb PC6400 Kingmax • HDD 160GB Sata II Cijena: 195,00 KM + PDV NET DLK DWL-2100AP Cijena: 195,00 KM + PDV Osnovne karakteristike Mrežni kabel 2100AP, unutrašnji, 11/54/108Mbps,802.11 b/g, 2,4 GHz, Nacin rada AP,Client,PtMP Postavljanje kablova, kanalica i sličnih za- Bridge,PtP Bridge,Repeater,WDS, Prikljucci visno od veličine i kompleksnosti izvođenja. RJ45,RPSMA, Dipole antena, Napajanje vanjski adapter.POS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 12
 13. 13. PDA HP iPAQ 214 S POS Sectorom možete raditi i na dlanovniku veličine mobite- la. Zaboravite na kablove, zaboravite na probleme koje vam pružaju zidovi. Bežično povezani POS Sector olakšava posao vašim konobarima, a vama povećava zaradu. Cijena: 650,00 KM + PDV Osnovne karakteristike • Vrsta: PDA • CPU: Marvell PXA310 • Radni takt: [MHz] 624 • Ekran: 4,0” • Max. rezolucija: 640x480 • Orijentacija ekrana: portrait • GPS chipset: n/a • OS: Windows Mobile 6 • ROM memorija [MB]: 256 • RAM memorija [MB]: 128 • Memorija dostupna korisniku [MB]: 0 Ostale karakteristike • Mreža: 802.11b/g • Sucelje: BluetoothPOS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 13
 14. 14. Cijena: 1200,00 KM + PDV Cijena: 694,00 KM + PDV Fiskalni printer FP-550H MP-55LD Simultano ispisivanje na obje trake Automatsko sječenje papira • Moderno dizajniran fiskalni uređaj, funk- cionalno potpuno prilagođen potrebama Ispisivanje poreskih računa poslovnih sustava koji posluju sa većim brojem artikala i dnevnih prodaja i nam- jeravaju da se razvijaju, poput marketa, Mogućnost unošenja i ispisivanja grafičkog butika, ugostiteljskih objekata i slično. loga u podnožju svakog računa • 1000 PLUs • 7 departments, 10 inventory groups, Ispisivanje sljedećih izvješća: dnevnih finan- 8 TAX groups, Up to 30 Operators sijskih izvješća sa ili bez nuliranja, detaljnih names & passwords Clock / Calendar; dnevnih izvješća, poreskih stopa i kratkih Modes, REG registration, X reports, Z izvješća fiskalne memorije “od datuma do datuma” ili “od broja do broja” Izvješće operatera Izvješće o artiklima Cijena: 195,00 KM + PDV Način ispisa: Redno termalno tačkasto ispi- sivanje Pouzdanost Termalna glava: 50 miliona pul- GPRS terminal DTT-002 sa, 50 km; GPRS modul DTT-002 DC 5V/2000mA, Automatski sjekač: 300 000 sječenja RS232 priključak na uređajPOS Sector promotivna brošura • Luna.com d.o.o. • Info telefon: 036 325 236 • Web: www.lunacom.baBesplatno preuzmite POS Sector probnu inačicu na www.possector.com 14

×